Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 913

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Understanding entrepreneurship at the base of the pyramid in developing countries : insights from small-scale vegetable farmers in Benin
  Yessoufou, Ahoudou Waliou - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): S.W.F. Omta, co-promotor(en): V. Blok. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463438216 - 196
  entrepreneurship - farmers - vegetables - small businesses - farm management - management science - benin - west africa - ondernemerschap - boeren - groenten - kleine bedrijven - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfswetenschap - benin - west-afrika

  Local small-scale entrepreneurship has recently become an important field of study and a tool for policymakers. However, there are some practical and theoretical issues regarding the promotion of local entrepreneurship. First, the dynamics of entrepreneurship are considered to be universal, whereas the Base of the Pyramid (BoP) context from Developing and Emerging (D&E) countries is different in terms of resource availability and institutional environment supporting production and transaction activities. Next, the prevailing conceptualization focuses on an individualistic and goal-oriented process which is determined by competencies related to alertness, recognition, and resource mobilization for the exploitation of opportunities, followed by business growth, whereas a multi-layered conceptualisation which transcends individual agent and structural-level analyses of entrepreneurship is required. This thesis brought the model of the entrepreneurial action of small businesses to light and revealed that three subprocesses are driving the development of entrepreneurship in BoP. It inductively examined the behavioural patterns of agropreneurs. The thesis also provided new insights to the entrepreneurial orientation (EO) of small firms operating within the BoP, by showing that three traditional dimensions – innovativeness, proactiveness, and risk taking - are necessary but not sufficient to capture the manifestation of EO. Two new context-specific dimensions - resource-acquisition capability and collaborative orientation - emerged as part of the entrepreneurial orientation strategy. The thesis developped clear measurement of the EO, and a proper measurement model of the construct. Finally, the thesis demonstrated an inverted U-shaped relationship between EO and business performance. The findings suggested that increasing levels of EO appear beneficial up to a point, after which positive returns cease, and business performance begins to decline. Furthermore, increasing EO in tandem with networking promotes the success of BoP entrepreneurial process. These results have important theroretical and practical implications for the growth of small businesses in Benin and other developing countries with similar contextual characteristics.

  Stress speelt een belangrijke rol : inzicht in koploosheid groeit door gezamenlijk onderzoek
  Groot, S.P.C. ; Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)8. - p. 30 - 31.
  tuinbouw - groenten - landbouwkundig onderzoek - groeistoornis - plantenontwikkeling - verlichting - tomaten - capsicum - brassica - gypsophila - stresstolerantie - temperatuur - horticulture - vegetables - agricultural research - failure to thrive - plant development - lighting - tomatoes - capsicum - brassica - gypsophila - stress tolerance - temperature

  Jonge tomaten- en paprikaplanten, maar ook een aantal andere gewassen, houden soms opeens op met groeien. Koploosheid was lange tijd een lastig maar zeer slecht begrepen fenomeen. De laatste jaren is het inzicht in een stroomversnelling gekomen. In ieder geval is het aantal mogelijke oorzaken drastisch ingeperkt.
  Werken aan diversiteit in tarwe en groenten : voor meer variatie op het veld, in het winkelschap en op het bord
  Nuijten, Edwin ; Lammerts van Bueren, Edith - \ 2016
  Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut 2016-030 LbP) - 20
  kwekers - biologische landbouw - rassen (planten) - tarwe - zaden - plantenveredeling - groenten - genetische diversiteit - diversiteit - biologische plantenveredeling - growers - organic farming - varieties - wheat - seeds - plant breeding - vegetables - genetic diversity - diversity - organic plant breeding
  Van 2014 tot 2016 heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een breder assortiment in gewassen voor de teler (op het veld) en voor de consument (op het bord). Aanleiding voor het onderzoek is dat het aantal rassen dat aangepast is aan biologische teeltomstandigheden (rassen die dus zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen kunnen) beperkt is en blijft. Veel veredelingsbedrijven kunnen vanwege de ontwikkelingskosten geen aparte rassen ontwikkelen voor een kleine markt. Meestal worden rassen uit het bestaande (gangbare) assortiment geselecteerd voor biologische vermeerdering. Bovendien zijn biologische telers en handelaren meegegaan in de huidige eisen voor hoge opbrengst en uniforme eindproducten. Het aanbieden van zaadvaste rassen in plaats van bijvoorbeeld hybride rassen is daarmee commercieel niet meteen vanzelfsprekend. Divers en Dichtbij Van 2014 tot 2016 heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een breder assortiment in gewassen voor de teler (op het veld) en voor de consument (op het bord). Dit onderzoek is samen met Estafette Odin BV en de biologische dynamische telers GAOS in Swifterbant, De Groenen Hof in Esbeek en de Maatschap Dames en Heren Vos in Kraggenburg uitgevoerd. Het doel van dit project Divers en Dichtbij was de diversiteit op het veld en op het bord te vergroten. Daarmee bedoelen we niet alleen meer verschillende rassen, maar vooral andere type rassen of populaties die zelf meer genetische variatie bezitten. Dat kan door te kiezen voor zaadvaste rassen bij groentegewassen en populaties bij granen. Tot nu toe is populatieveredeling alleen toegepast bij granen en nog niet of nauwelijks bij groentegewassen (zie voor definities Box 1 op pagina 7). Dit betekent ook een keuze voor andere manieren van veredelen en selecteren. Aanleiding voor het onderzoek is dat het aantal rassen dat aangepast is aan biologische teeltomstandigheden (rassen die dus zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen kunnen) beperkt is en blijft. Veel veredelingsbedrijven kunnen vanwege de ontwikkelingskosten geen aparte rassen ontwikkelen voor een kleine markt. Meestal worden rassen uit het bestaande (gangbare) assortiment geselecteerd voor biologische vermeerdering. Bovendien zijn biologische telers en handelaren meegegaan in de huidige eisen voor hoge opbrengst en uniforme eindproducten. Het aanbieden van zaadvaste rassen in plaats van bijvoorbeeld hybride rassen is daarmee commercieel niet meteen vanzelfsprekend. En toch heeft ons brede speurwerk in dit project wel degelijk een aantal interessante zaadvaste rassen opgeleverd! Want gelukkig zijn er in Europa en Amerika diverse biologische veredelaars actief in het veredelen van zaadvaste rassen en populaties. De informatie in deze brochure is bedoeld voor telers en andere ketenpartijen om meer te leren over de mogelijkheden van zaadvaste rassen bij groenten en populaties bij tarwe.
  Kansen voor meer groenten en fruit in zorginstellingen
  Meeusen-van Onna, Marieke ; Bouwman, Emily ; Immink, Victor ; Sijtsema, Siet - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2016-089) - ISBN 9789462577688 - 53
  voedselconsumptie - fruit - groenten - gezondheidszorginstellingen - eetpatronen - streekgebonden producten - biologische voedingsmiddelen - voeding en gezondheid - food consumption - fruit - vegetables - health maintenance organizations - eating patterns - regional specialty products - organic foods - nutrition and health
  Dit rapport verkent de mogelijkheden om de inname van groenten en fruit in zorginstellingen te
  verhogen. Met aanvullend de vraag of (i) de biologische variant en/of (ii) de regionale herkomst
  meerwaarde biedt. Er zijn mogelijkheden om de consumptie van groenten en fruit te vergroten, vooral
  wanneer er meerdere eetmomenten ontwikkeld worden. Producten uit de streek bieden meerwaarde
  vanwege de (verse) smaak en leiden ertoe dat de zorginstellingen goed ingebed raken in de regionale
  economie.
  Environmental governance of pesticides in Ethiopian vegetable and cut flower production
  Mengistie, Belay - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Arthur Mol, co-promotor(en): Peter Oosterveer. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579491 - 254
  pesticides - policy - ethiopia - private sector - supply chain management - agriculture - vegetables - cut flowers - environmental protection - pesticiden - beleid - ethiopië - particuliere sector - ketenmanagement - landbouw - groenten - snijbloemen - milieubescherming

  Pesticides are intensively used in agriculture across the globe to prevent or control pests, diseases, and weeds. In this process, improper pesticide registration, distribution and use has become more serious, which has resulted in heavy environmental and human health risks in many parts of the world. This holds especially true for developing countries, including Ethiopia where good agricultural practices are often poorly implemented. To safeguard human health and the environment, a strict regulatory policy is essential. In line with this, Ethiopia has developed pesticide registration and control procedures, which are regulations and directives in which the country also included different international agreements related to agropesticides. Therefore, the overall policy with respect to pesticide plays a key role in improving the environment, the health of growers and the surrounding community and stimulates the economic performance of the Ethiopian agricultural sector. However, there was no clear answer to the question whether the policy on pesticide registration, distribution and use was implemented in an effective and sustainable way. Arguably, governance failures are the origin of many environmental and human health problems regarding pesticides in developing countries. This paper argues that the influence of state and non-state actors and the relative importance of their interactions are the major structural characteristics of pesticide governance. However, it is still important to ask what governing mechanisms and actors are available and what can be developed further to promote sustainable pesticide governance. Therefore, the aim of this thesis is to investigate the pesticide policy-and-practice nexus, which includes the roles of governmental actors, private actors(traders) and farmers, and to review the actual and potential contribution from various governance actors in changing the existing (unsafe) pesticide practices in vegetables and cut flowers sector in which pesticides are used intensively.I have to conclude that both state and private actors hardly contribute to significant improvements in achieving sound pesticide management in Ethiopia. The state regulatory system has revealed an inability in controlling proper registration, distribution and safe use. Pesticide registration systems are not well established. A major challenge in pesticide registration is the double/ triple registration of pesticides with the same active ingredient (ai) but under different commercial names. Importing unregistered pesticides (only with import permits) by most flower growers allowed them to use extremely harmful/chemicals toxic to the environment and workers for higher risks. The government’s political commitment in this regard has never been observed in the floriculture industries, where there is no supervision or monitoring at all. In addition, commercial pesticide traders prove unable/unwilling to comply with regulations prescribed by the government proclamation. Among other problems, importation of pesticides with the wrong labels, conflicts of interest between importers (registrants) and double/triple registration of pesticides with the same (ai) under different commercial names cause confusion for retailers and farmers. Moreover, importation without obtaining a prior import permit and requests to import unregistered pesticides have grown over time. At the same time, the responsibility for controlling the pesticide market (inspection) failed in terms of quality control in distribution and use. The retailing of pesticides has been handled by unqualified and unlicensed retailers in shops and open markets with other commodities. Finally, this challenge is particularly critical at farm (local) level. There is substantial overuse, misuse and abuse of pesticides by end users, especially by smallholder farmers, due to lack of knowledge, technical support and training on hazards and risks associated with pesticides. Challenges to pesticide governance throughout the pesticide supply chain has resulted in negative policy outcomes for the environment and human health, particularly with the failure of state authorities to actively engage non-state actors in the complex pesticide registration, distribution and use system. Following the findings in this thesis, these situations call for the reshaping of the pesticide governance system throughout the country. To effectively address the human health and environmental impacts of pesticides requires a pesticide governance system that facilitates agricultural and environmental sustainability.

  Kansen voor regionale innovatieprojecten, verkenning voor de vollegrondsgroentesector in Zuidoost Nederland
  Haan, J.J. de; Verhoeven, J.T.W. ; Wolf, P.L. de - \ 2016
  Wageningen : Stichting DLO (PPO/PRI-rapport 3750302800 ) - 26
  akkerbouw - groenteteelt - groenten - kleine landbouwbedrijven - limburg - ondernemerschap - innovaties - kennisoverdracht - kennissystemen - kennis van boeren - kennis - subsidies - arable farming - vegetable growing - vegetables - small farms - limburg - entrepreneurship - innovations - knowledge transfer - knowledge systems - farmers' knowledge - knowledge - subsidies
  The Dutch province of Limburg has asked Wageningen UR to develop an initial knowledge- and innovation agenda for the outdoor vegetable production sector, including three concrete project ideas for the POP3 framework. Besides this, Wageningen UR was asked to evaluate three innovation projects with farmers and SMEs to make recommendations to optimise the POP3 framework. Recommendations for POP3 Based on experiences in three different subsidy projects, recommendations are formulated for POP3. The main conclusion is that subsidy schemes do not match with the situation of agricultural businesses and small SMEs, although the schemes aim to support such companies with innovation. It is recommended to leave the ownership of the innovation with the companies, but without the full project management responsibility. Moreover, it is important to make the conditions more suitable for small enterprises, e.g. the minimum subsidy sum and the required contribution in cash. Second problem is the inflexibility of subsidy schemes, limiting the dynamics of innovation projects or forcing them to start procedures for acceptance of changes in the plan and budgeting. It is recommended to make schemes more flexible, e.g. asking less detailed plans and creating more room for changes in partners, activities and budgets. Third problem is the limitation for consortium partners to get their full costs paid, affecting research and advisory partners. This is often solved through very complicated constructions (outsourcing, secondary partnership), causing inequalities in the project (some partners are fully paid, others are not). Recommendation: allow projects to involve the right partners for the project, with the possibility to pay real costs and without complicated constructions. Last common problem is the artificial distinction between knowledge development and knowledge use/uptake, causing problems within projects when necessary research activities are not accepted by the subsidy scheme. Recommendation: allow projects to do all activities they believe are necessary for the innovation process.
  Parthenocarp ras kan oplossing zijn bij vruchtzettingsproblemen
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)5. - p. 12 - 13.
  tuinbouw - glastuinbouw - groenten - tomaten - paprika's - komkommers - fotosynthese - vruchtzetting - groeiregulatoren - parthenocarpie - cytokininen - gibberellinen - auxinen - horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - sweet peppers - cucumbers - photosynthesis - fructification - growth regulators - parthenocarpy - cytokinins - gibberellins - auxins
  Samen met een goede fotosynthese staat voldoende vruchtzetting op de gedeelde eerste plaats bij het welslagen van de teelt van vruchtgroenten. Het zou echter veel gemakkelijker zijn als die bevruchting helemaal niet nodig was. Bij verscheidene gewassen is parthenocarpie inmiddels gewoon, maar bij een belangrijk deel blijft het zaak de juiste omstandigheden voor vruchtzetting te creëren.
  Understanding and changing children’s sensory acceptance for vegetables
  Poelman, A.A.M. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Kees de Graaf, co-promotor(en): C.M. Delahunty. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577831 - 164
  sensory sciences - vegetables - food acceptability - preschool children - organoleptic traits - australia - sensorische wetenschappen - groenten - voedselacceptatie - peuters en kleuters - organoleptische kenmerken - australië

  Vegetable intake of children is well below recommendations in Australia and in most other western countries. Vegetables are the food category least liked by children. As acceptance is a key driver of intake, strategies are needed to increase children’s acceptance of vegetables. The present thesis was directed at understanding and changing children’s acceptance for vegetables, focusing on strategies that could be employed by parents in the home environment. The research was conducted with 4-6 year old Australian children.

  To gain understanding of vegetable sensory properties, these were compared to sensory properties of other core food groups representative of the diet of Australian children, through the use of trained sensory panel. To increase vegetable acceptance and intake, two types of strategies were investigated. Preparation was investigated as a strategy to create vegetable sensory properties that were more accepted by children. Two experimental taste tests with children and a survey amongst parents together explored a range of vegetables (both across and within vegetable categories) and preparation (including cooking methods such as boiling, steaming, baking, use in mixed dishes, the use of an atypical colour, and cooking time), and sensory evaluation was used to measure the vegetable sensory properties. A behavioural sensory learning intervention strategy was investigated as a strategy to increase children’s acceptance of vegetable sensory properties per se, in which repeated exposure to a single and to multiple target vegetables were compared in their effectiveness to increase acceptance and intake.

  Compared to other core foods, vegetables were more bitter in taste, amongst the hardest foods, and were low in sweet, salty and sour taste as well as fatty mouthfeel. Unlike the other core food groups, vegetables had no known drivers of liking as well as a known driver of dislike. The preparation studies showed several results generic across the vegetables tested. An atypical colour (e.g. green cauliflower) increased willingness to try vegetables. Despite a more intense flavour profile, boiling and steaming were equally accepted by children. Use in mixed dishes was also well accepted by children. Other effects of preparation method were mostly vegetable specific, and a non-linear combination of flavour and texture properties were driving acceptance. The behavioural intervention study showed that repeated exposure to both single and multiple target vegetables increased acceptance. Exposure to multiple target vegetables increased usual daily vegetable intake from 0.6 to 1.2 serves per day, whereas exposure to a single vegetable did not.

  This study showed that vegetable sensory properties predispose to low acceptance based on innate likes and dislikes, and food preferences acquired within the first few months of life. Preparation strategies and sensory learning strategies are both effective to increase vegetable acceptance amongst children in their peak of food neophobia. The results of this research can be used by health professionals to support parents with strategies and advice to increase children’s enjoyment and intake of vegetables.

  Meten plantweerbaarheid is mogelijk maar vergt nog meer kennis : bepalen van activiteit genen biedt perspectief
  Wurff, A.W.G. van der; Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)2. - p. 15 - 17.
  tuinbouw - glastuinbouw - groenten - potplanten - landbouwkundig onderzoek - gewasbescherming - merken van genen - groeiregulatoren - plantenontwikkeling - salicylzuur - jasmonzuur - abscisinezuur - horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - pot plants - agricultural research - plant protection - gene tagging - growth regulators - plant development - salicylic acid - jasmonic acid - abscisic acid
  Er zijn veel producten op de markt die de plant zouden versterken. Bij proeven zijn de resultaten vaak afhankelijk van omstandigheden, toedieningstijdstip en ras. Maar langzamerhand wordt het mogelijk te meten of, en hoe, de plant op zulke middelen reageert. Er komt steeds meer zicht op de activiteit van genen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van afweerstoffen tegen ziekteverwekkers.
  Bestrijding Echinothrips americanus met roofmijten en roofwantsen : groeiend probleem in sierteelt onder glas
  Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Gasemzadeh, Somayyeh - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)2. - p. 24 - 25.
  tuinbouw - glastuinbouw - plantenplagen - sierteelt - rosaceae - capsicum - groenten - snijbloemen - gerbera - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - thrips - frankliniella occidentalis - roofmijten - reduviidae - stuifmeel - plagenbestrijding - horticulture - greenhouse horticulture - plant pests - ornamental horticulture - rosaceae - capsicum - vegetables - cut flowers - gerbera - plant protection - agricultural research - thrips - frankliniella occidentalis - predatory mites - reduviidae - pollen - pest control
  Dat trips een enorm probleem is in de sierteelt onder glas is geen nieuws meer. In de meeste gevallen gaat het dan om de Californische trips, een soort met een sterke voorkeur voor bloemen. De laatste jaren duikt er steeds vaker een andere polyfage trips op, de Echinothrips americanus. Deze typische bladbewonende trips kan in sierteeltgewassen zoals gerbera en roos behoorlijk schade geven als er niet tijdig wordt ingegrepen. In onderzoek is nog eens nauwkeurig gekeken naar de bestrijding met een aantal soorten roofmijten en roofwantsen.
  Effectiveness of nutrition education in Dutch primary schools
  Fries, M.C.E. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Pieter van 't Veer; Kees de Graaf, co-promotor(en): Annemien Haveman-Nies. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576537 - 169
  schools - elementary schools - primary education - dietetic education - taste - education - vegetables - psychosocial aspects - food consumption - scholen - basisscholen - primair onderwijs - voedingsonderwijs - smaak - onderwijs - groenten - psychosociale aspecten - voedselconsumptie

  “Nutrition education in Dutch primary schools”

  School-based nutrition education programmes have increasingly been used to teach children about nutrition and to provide them with the skills to make healthy food choices. As these programmes differ in content and delivery, it is hard to identify what intervention components and implementation conditions are most effective. Furthermore, as nutrition education is not mandatory in the Netherlands, it is not clear what effects can be achieved with nutrition education in Dutch primary schools. In this thesis therefore two versions of Taste Lessons were evaluated. Taste Lessons is a practice-driven school-based nutrition education programme on taste development, healthy nutrition, and food quality. The programme was evaluated on its aims to increase children’s interest in food, and their knowledge and skills regarding healthy and conscious eating behaviour. Furthermore, the influence of adding experiential learning activities and implementation factors on effectiveness are addressed.

  The first evaluation showed that partial implementation of the 10-12 lessons of Taste Lessons (first version) by the teachers during one school year resulted in small increases in psychosocial determinants of healthy eating behaviour. The highest increase was observed in children’s knowledge, which still persisted six months after the programme.

  A second evaluation was conducted with the aim to compare effectiveness of the revised and shorter version of Taste Lessons with and without additional experiential learning activities on change in (psychosocial determinants of) vegetable consumption and willingness to taste unfamiliar vegetables. Results from this second study showed that, with almost complete implementation of the five lessons of Taste Lessons by the teachers during a couple of weeks, similar results as the first effect evaluation. Again with knowledge as the strongest intervention effect. Additional experiential learning activities, such as an extended cooking lesson with a dietician and the parents, an excursion to a grower and a supermarket assignment with the parents, showed more and stronger increases in several psychosocial determinants of vegetable consumption than Taste Lessons without these additional activities. No significant intervention effects were found on children’s willingness to taste unfamiliar vegetables during a taste test, and also not on their daily vegetable consumption and food neophobia.

  Analyses on process indicators in both studies revealed that teachers and children highly liked Taste Lessons and that children most liked the experiential learning activities. Furthermore, children’s programme appreciation and interpersonal communication about the programme activities after the lessons were found to be positively associated with their change in psychosocial determinants.

  In conclusion, evaluation of Taste Lessons showed an increase in children’s knowledge and several other psychosocial determinants of eating behaviour. Implementation of (additional) experiential learning methods in school-based nutrition education is likely to enhance the intervention’s effectiveness, as children mostly liked these activities and children’s enthusiasm was the strongest predictor of effectiveness. No effects were found on children’s vegetable consumption. To achieve behavioural change, school-based nutrition education should be complemented with a consistent set of changes in children’s environment.

  Ontwikkelingen in Foodservice : online en beleving creëren nieuwe kansen voor toeleveranciers van agf
  Splinter, G.M. ; Haaster-de Winter, M.A. van - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR - 30
  commerciële catering - food service management - groenten - fruit - gemaksvoedsel - voedselconsumptie - elektronische handel - consumentenvoorkeuren - tendensen - commercial food service - food service management - vegetables - fruit - convenience foods - food consumption - electronic commerce - consumer preferences - trends
  Het voedsellandschap is in beweging. Een ontwikkeling met grote gevolgen voor “vers” en haar toeleveranciers. Voedsel is op steeds meer (verschillende) plaatsen te koop en wordt aangeboden door verschillende aanbieders. GroentenFruit Huis wil de groenten- en fruitsector versterken en de positie van bedrijven verbeteren. LEI Wageningen UR heeft daarom twee ontwikkelingen in de Foodservicemarkt onderzocht: online en beleving. Twee aspecten die het niveau van een individueel bedrijf overstijgen en impact hebben op de bestaande structuur. De uitkomsten zijn aangevuld met informatie over nieuwe ontwikkelingen binnen het thema “gemak”. Hoe moeten de ontwikkelingen worden gezien en wat is het effect ervan op de toeleveranciers van groenten en fruit? En op hun product(en)?
  Bij te weinig sinkkracht kan assimilatielicht averechts werken : belichten op basis van source/sink-verhouding
  Li, T. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)10. - p. 46 - 47.
  horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - illumination - source sink relations - agricultural research - autumn cultivation - tuinbouw - glastuinbouw - groenten - tomaten - belichting - source-sink relaties - landbouwkundig onderzoek - herfstteelt
  Tomaten bijbelichten heeft alleen zin als de vraag naar assimilaten (sink) groter is dan de productie ervan (source). Anders is het weggegooid geld en kan het extra licht zelfs averechts werken. Dit speelt in het begin van de teelt, zeker bij plantdata vroeg in de herfst. Voor drie tomatenrassen is de source/sink balans in beeld gebracht.
  Investment opportunities in the Ethiopian Vegetables & Potatoes Seed sub-sector
  Broek, J.A. van den; Ayana, Amsalu ; Desalegn, Lemma ; Hassena, Mohammed ; Blomne Sopov, M. ; Becx, G.A. - \ 2015
  Wageningen : Centre for Development Innovation
  agricultural economics - agricultural sector - business economics - vegetables - potatoes - seeds - trade - investment - agricultural development - ethiopia - east africa - agrarische economie - landbouwsector - bedrijfseconomie - groenten - aardappelen - zaden - handel - investering - landbouwontwikkeling - ethiopië - oost-afrika
  The opportunities for vegetable seed sales in Ethiopia are derived from the size and type of the product market. The product market for vegetables in Ethiopia has been growing rapidly, both in terms of crop portfolio, as well as size.
  Lokkende werking feromoon vooral bij aanwezigheid van plantengeur : feromoonval beschikbaar voor opsporen behaarde wants
  Tol, R.W.H.M. van; Hennekam, M. ; Yang, Daowei - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)12. - p. 50 - 51.
  tuinbouw - glastuinbouw - gewasbescherming - biologische bestrijding - feromoonvallen - insectenlokstoffen - geurstoffen - hemiptera - afwijkingen, planten - landbouwkundig onderzoek - plantgezondheid - groenten - snijbloemen - aubergines - cucumis - chrysanthemum - horticulture - greenhouse horticulture - plant protection - biological control - pheromone traps - insect attractants - odours - hemiptera - plant disorders - agricultural research - plant health - vegetables - cut flowers - aubergines - cucumis - chrysanthemum
  Plaagwantsen zoals behaarde wants en brandnetelwants vormen in teelten als aubergine, komkommer en chrysant een serieus probleem. Ze geven al in kleine aantallen flinke schade: bloemabortie in aubergine, stengel- en vruchtschade in komkommer en splitkoppen in chrysant. Zodra telers wantsen of wantsenschade signaleren zien ze zich al snel genoodzaakt in te grijpen met middelen die schadelijk zijn voor aanwezige biologische bestrijders tegen andere plagen; het begin van het einde van hun biologie.
  Green vegetable supply in Dar es Salaam
  Wegerif, M.C.A. - \ 2015
  Urban Agriculture Magazine (2015)29. - ISSN 1571-6244 - p. 65 - 67.
  farmers - farmers' income - livelihoods - urban agriculture - food supply - vegetables - rural urban relations - tanzania - peasant farming - boeren - inkomen van landbouwers - middelen van bestaan - stadslandbouw - voedselvoorziening - groenten - relaties tussen stad en platteland - tanzania - landbouw bedrijven in het klein
  This article constructs a picture of green vegetable growing and supply in Dar es Salaam by looking at the lives and work of a small trader and an urban farmer. It reveals the importance of a range of distribution and trade networks and the integration of a wider city region, alongside urban and periurban production, for the large-scale supply of these vegetables to urban eaters. The livelihood benefit for the many actors involved is clear as are some of the threats emerging as the city changes.
  Uit Je Eigen Stad
  Heijden, P.G.M. van der - \ 2015
  Aquacultuur 2015 (2015)2. - ISSN 1382-2764 - p. 17 - 24.
  groenten - vis - bedrijven - voedselproductie - stadslandbouw - aquacultuur - visteelt - viskwekerijen - groenteteelt - aquaponics - innovaties - vegetables - fish - businesses - food production - urban agriculture - aquaculture - fish culture - fish farms - vegetable growing - aquaponics - innovations
  In 2010 vatte drie ondernemers het plan op om bij de Rotterdamse Fruithaven een loods en het erom heen gelegen rangeerterrein een landbouwkundige bestemming te geven. Het duurde tot 2012 voordat voldoende kapitaal en vergunningen waren geregeld en met de aanleg van Uit Je Eigen Stad begonnen kon worden. Inmiddels is er veel bereikt (waaronder een werkend aquaponics systeem met een inhoud van 125 m3) en worden groente, tilapia, Afrikaanse meerval, paddenstoelen en kippen in het eigen restaurant en in Rotterdam en omgeving verkocht. Maar de medewerkers van Uit Je Eigen Stad rusten niet en gaan door met het testen en proberen van verschillende gewassen, productiewijzen, producten, markten en evenementen. We bezochten het bedrijf en spraken met Ivo Haenen.
  We have to eat, right? : food safety concerns and shopping for daily vegetables in modernizing Vietnam
  Wertheim-Heck, S.C.O. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Gert Spaargaren. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575745 - 241
  voedselveiligheid - voedselkwaliteit - groenten - consumenten - consumptiepatronen - consumptie - milieubeleid - vietnam - zuidoost-azië - food safety - food quality - vegetables - consumers - consumption patterns - consumption - environmental policy - vietnam - south east asia

  This thesis analyses how people during everyday life confront real food safety risks that are difficult to influence and come to grips with and focuses on food safety risks in modernizing Vietnam.

  Over the past 40 years Vietnam has developed from war torn country with a highly centralized planned economy ranking among the world’s most impoverished nations to a socialist-oriented market economic power house, currently ranking highest among the world’s largest growth economies. Throughout this transition Vietnam has struggled with food security in which concerns have shifted from ‘is there enough to eat?’ to ‘is it safe to eat?’. Food safety has become a major social and political issue in Vietnam. Urbanization puts pressure on the provision of daily fresh food. The distanciation of production-consumption relationships and the intensification of cultivation methods, as a response to growing urban demand with a declining farmland acreage, results in regular food safety incidents related to the inappropriate use of chemicals in agricultural production. The wide media coverage of such incidences has resulted in food safety being the ‘number one consumer concern’ in Vietnam.

  To improve food safety and to restore trust among consumers, authorities in Vietnam, as in other parts of Asia, promulgate policies that focus on the modernization of the food retail system. Western models of consumption and retailing strongly influence these retail modernization policies, placing supermarket development at the core of strategies. The retail modernization policies are designed to influence choices and persuade consumers to change their behavior based on the idea that consumers make rational choices, assuming that food safety concerns will drive consumers into supermarket channels. However, despite consumer food safety concerns, in the performance of everyday life, consumers don’t ‘en masse’ adopt the policy enabled risk-reducing alternative of supermarkets. Traditional channels such as wet markets continue to dominate in the daily fresh vegetable purchasing practices. This phenomenon is observed across the Asian continent. As it turns out, transitions in the food buying practices of Asian consumers are not so easily established.

  This thesis addresses consumption as a social practice. The application of social practice based approaches to the analysis of consumption started around the turn of the century and has since gained importance in thinking about food system changes with a strong focus on western developed societies. By applying the research on the specific case of shopping for vegetables in Vietnam, this thesis exemplifies how a social practices approach is relevant beyond OECD countries. In studying the relation and dynamics between local cultural tradition and advanced globalization at the consumption junction, this thesis uncovers how practices of shopping for vegetables and their inherent food safety dynamics emerge, evolve, or die out within the rapidly transforming urban context of Hanoi, Vietnam. This thesis is concerned with the question:

  How do ordinary people in Vietnam confront food safety risks and why and how they do, or do not adopt alternative practices, like modern retail shopping, to respond to their increasing concerns about the fresh-food made available to them?

  The conducted research and its findings are described in this thesis over six chapters. It starts with an introductory chapter 1, followed by four distinct, though coherent, empirical research chapters (chapter 2-5). Each of these chapters delivers a complementary understanding on the everyday practice of shopping for vegetables in the transformative context of Vietnam. Combined these empirical research chapters provide an understanding of how practices of shopping for vegetables develop, are sustained and/or die out within a rapidly transforming urban context. The thesis ends with a concluding chapter 6.

  The first chapter describes the research problem, the theoretical framing of the problem and the research questions. The chapter explicates why this thesis takes a social practices theory based research approach. Exploring the middle ground of two interlinked debates - a debate with extreme positions in retail development and a debate on how to bring about behavioral change, - it is discussed that a social practices approach is relevant for obtaining understandings of everyday life, because of its non-individualist perspective, its empirical focus on habitual activity, and its inclusion of the local context. Next, the chapter outlines the conceptual approach in which relations between provision systems on the one hand and consumers on the other are mediated at the food retailing sites. By giving primacy to neither agency nor structure, it is discussed how practices based research, might deliver an understanding of the relation and dynamics between local cultural tradition and advanced globalisation. It than elaborates on the novel programmatic methodological approach of shifting perspectives - zooming in on situated practices and zooming out through a historical mapping of a portfolio of embedded practices - that allow the detection of the dynamics in situated habitual and contextually constrained activities, as well as longer term transformations of practices over time. Chapter 1 concludes with an exposition of the mix of methods applied.

  Chapter 2 investigates which characteristics of the dominant and persistent practice of shopping at wet markets account for its continued reproduction and addresses the question of how food safety concerns are confronted within this well–established practice. Taking a rural city not yet touched by retail modernization as the research setting, this chapter presents in-depth empirical research insights on interactions at wet-market from the perspective of both sales persons and citizen-consumers. This chapter shows that food safety is a well-recognized dilemma by both providers and consumers of vegetables, but that food safety concerns are not the principal factor in determining the purchasing practices. Shopping at wet markets is a highly routinized taken for granted activity and food safety concerns only become prominent within this habitual shopping setting. Deploying specific heuristics for vendor and product selection, food safety is shown to be continuously reproduced along pre-given lines. As long as the existing, ‘practical’ repertoire of food safety heuristics deployed by consumers suffices in counter balancing their anxieties, consumers adhere to their established food shopping routines of shopping at wet markets.

  Chapter 3 explores the persistence of shopping for vegetables at informal, uncontrolled, and unhygienic street markets in the context of advancing retail modernization in urban Hanoi. Government induced policies aim at replacing wet markets by supermarkets and therewith enforce breaks with well-established routines. However, although supermarkets are recognized and valued as safe vegetable retailing sites, they are only marginally successful in attracting daily vegetables consumers. This chapter addresses the question of what context specific processes and circumstances account for the continued reproduction of shopping at street markets that do not offer formal food safety guarantees. The empirical study of vegetable shopping practices at six different street markets, reveals how consumers handle food safety concerns in combination with other choices about where and when to buy. It shows how and why daily routines are time-spatial constrained. Where and how to buy vegetables is importantly shaped by other activities in daily life. The empirical research illustrates that temporal and spatial dimensions of practices in contemporary daily life in Hanoi constitute a reinforcing mechanism for the persistence of uncontrolled and unhygienic street markets, rather than the uptake of supermarkets. This chapter points out that food safety policies and interventions that do not take into consideration the existing everyday consumption practices, might fail to address acute food safety issues.

  Chapter 4 assesses the extent of the outreach of modernized retail formats in terms of who benefits, who is excluded and what context specific processes and circumstances influence the uptake of modified or modern retail formats by different social groups. A practice realist perspective is demonstrated to be relevant for addressing outreach and social inclusion and understanding how policy interventions play out in practice. On the basis of a collective case study of six distinct policy induced retail modernization interventions, this chapter illustrates the emerging and on-going process of food retail transformation. This approach exposes how and why similar supermarket interventions can yield contrasting intermediate outcomes when they do not accommodate for differences in shopper population and do not adapt to variations in the urban conditions. The current one-dimensional, supermarket oriented, retail modernization policy that aims to reduce the exposure to uncertified ‘unsafe’ food, is shown to lead to the exclusion of a large proportion of the population. This chapter points out the importance for Vietnamese policymakers to consider the risk of social deprivation and to explicitly reflect on the unanticipated consequences of the normative direction of their interventions in food provision. This chapter indicates that reaching a more diverse population requires more flexible policies that allow for malleability in response to local conditions.

  Chapter 5 addresses the questions: what practices of purchasing or appropriating fresh vegetables do exist in contemporary Vietnam; how do they relate to food safety concerns and dynamics; why did they emerge and evolve during the past 40 years; and what factors are important in explaining the dynamics of change in the overall set of shopping practices? Deploying a practice historical perspective, this chapter unravels the complex evolving relationships between the local and the global as they can be read from the ways in which Vietnamese consumers deal with food safety risks when shopping for fresh food, by analyzing a portfolio of shopping practices against the background of historical changes over the period 1975-2015. Discussing the way in which six situated social practices are embedded in the broader set of food appropriation practices, this chapter portrays how practices show consistency in change over time, influenced by transformations in their environment, in which practices are interrelated with other practices in daily life beyond the act of shopping for food and beyond the domain of food. Further this chapter demonstrates how food safety related trust mechanisms as deployed by Vietnamese consumers show patterns of hybridization of personalized trust with abstract guidance systems. The historical approach provides insights on why shopping at supermarkets is not just currently still limited in recruiting practitioners. Also looking forward, it is not reasonable to expect homogenization in food retail system transformation.

  This thesis concludes with chapter 6 which addresses the question of what lessons can be learned from social practices research in assessing the present and future role of supermarkets and the accompanying food safety strategies, which imply the de- and re-routinization of well-established contemporary practices of shopping for fresh-food. Along the four empirical research chapters, it first sets out to answer the research questions. Next it elaborates on the theoretical and methodological approach. The chapter describes the iterative research process and depicts how methodological variance can be used as a strength when applied as an intelligible program of shifting perspectives - zooming in and out on practices - and a mix of methods. It is pointed out that although practices based approaches are criticized on their complexity and ambiguity, the approach used in this thesis is proven to deliver concrete results and might be useful in similar cases. Lastly, this concluding chapter discusses how practices based perspectives have the potential to inform a more versatile and amenable portfolio of public regulations and resources when striving for amelioration in food provision, not only in Vietnam, but across the Asian continent.

  This thesis demonstrates how changes in infrastructures are not sufficient for changing practices and thus warns against making food safety policies strongly dependent on a single supermarket model. Instead of putting all strategic resources on one strategy, efforts of integration and mutual adaptation of modern and traditional structures could be considered. Pursuing a trend of hybridization prevents that consumers have to break with long established routines in an isolated, radical way.

  Planten sturen met groen of blauw licht is mogelijk
  Hoogstraten, K. van; Dieleman, J.A. ; Meinen, E. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)10. - p. 17 - 19.
  tuinbouw - glastuinbouw - belichting - led lampen - plantenfysiologie - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - groenten - tomaten - gewassen, groeifasen - horticulture - greenhouse horticulture - illumination - led lamps - plant physiology - crop quality - agricultural research - vegetables - tomatoes - crop growth stage
  De toepassing van LED-belichting in de glastuinbouw staat nog in de kinderschoenen. Enkele bedrijven zetten al LED’s in, vooral rode en blauwe. Over hoe de verschillende lichtkleuren precies uitwerken op de fysiologie van de plant, is nog maar weinig bekend. Een onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw laat zien dat blauwe en groene LED’s kunnen worden gebruikt als stuurlicht. Een grotere kasproef moet inzicht geven hoe dit praktisch toe te passen is.
  Children and vegetables: strategies to increase children’s liking and intake of vegetables
  Wild, V.W.T. de - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Kees de Graaf, co-promotor(en): Gerry Jager. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462574953 - 157
  kinderen - kindervoeding - groenten - voedselvoorkeuren - peuters en kleuters - voedselopname - borstvoeding - children - child nutrition - vegetables - food preferences - preschool children - food intake - breast feeding

  Background and aim

  Children’s vegetable intake is far below that recommended. Despite increased awareness of the importance of vegetable consumption for health, it remains challenging to improve children’s vegetable intake. Since food preferences are central to food intake, it is important to understand how they are shaped and which factors play a role in this. So far, research on the formation of vegetable preferences has focused mainly on infants and school age children but is not elaborately investigated in toddlers/pre-schoolers. Therefore the aim of this thesis was to investigate the underlying mechanisms and modifying factors that play a role in developing 2–5-year-old children’s acceptance of vegetables. Effects of different learning mechanisms, strategies, and modifying factors were explored by diverse studies, including four intervention studies in ecological settings (day-care centres and at home). In another study, we compared 10 intervention studies across Europe.

  Methods

  We conducted a series of day-care and in-home interventions. Healthy toddlers and pre-school children participated in the studies. Vegetable liking was measured by relative preference, and consumption was measured by (ad libitum) intake. First, we studied the underlying mechanisms – flavour–nutrient learning, flavour–flavour learning, and repeated exposure – involved in the development toddlers’ food preferences in the short and long term. Novel products like green vegetable soups and vegetable crisps were used as test products, using within-subject designs. The soups differed in energy density to test flavour–nutrient learning (n=28), and the crisps were offered with different dips to test flavour–flavour learning (n=39). Next, we investigated the efficacy of other strategies like taste modification (n=103) and choice-offering (n=70) on 2–5-year-old children’s vegetable liking and intake, using between-subjects designs. Children consumed different vegetable products at home at dinnertime and therefore we used more familiar vegetables as test products. Finally, we combined the results of 10 intervention studies across Europe to explore the influence of individual child characteristics such as breastfeeding history and breastfeeding duration, age, gender, and food neophobia on 2– 6-year-old children’s (n=750) actual vegetable intake.

  Results

  We found a clear and persistent effect of repeatedly offering novel and/or disliked vegetables on 2–5-year-old children’s intake. Results for preferences were inconsistent across the studies. We found no strong evidence that strategies such as flavour–flavour learning, flavour–nutrient learning, diluting/hiding a vegetable were more effective in changing vegetable preference than repeated exposure alone. We observed a small positive effect of choice-offering; this strategy could possibly be effective in somewhat older children who already like vegetables, to increase their consumption volume. Factors like breastfeeding duration, vegetable liking, and food neophobia were important for children’s vegetable intake. Children who were more reluctant to try novel food had lower vegetable intake and were not responsive to strategies like repeated exposure, blending, mixing, or hiding vegetables. Longer breastfeeding duration was positively associated with a higher vegetable intake by 2–6-year-old children across three European countries. Gender and age had no influence.

  Conclusions

  This thesis demonstrates that repeatedly offering a novel or disliked vegetable in a trusted positive environment is highly effective in promoting toddlers’ and pre-school children’s vegetable intake. Repeated exposure seems to be the way to teach young children to accept novel or disliked foods. Other strategies such as flavouring, adding energy, or taste modification may be helpful in promoting young children’s willingness to try and taste vegetables. Additional strategies such as choice-offering are needed to promote intake of already liked/familiar vegetables when children get older. Individual differences in child characteristics such as food neophobia, breastfeeding duration, and age play a role in shaping food preferences and therefore should get more attention in strategies to promote children’s vegetable acceptance. These results can be used by parents, caregivers, and public health organizations to stimulate children’s vegetable consumption to maintain a more balanced diet.

  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.