Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 123

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bacteria do the biggest clean up and diseases stay away longer : more understandig of biological soil disinfection
  Velden, P. van; Wurff, A.W.G. van der - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)2. - ISSN 2215-0633 - p. 38 - 39.
  glastuinbouw - biologische grondontsmetting - grondsterilisatie - innovaties - kwalitatieve methoden - grondbewerking - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - biological soil sterilization - soil sterilization - innovations - qualitative methods - tillage - agricultural research
  Resetting the soil in a greenhouse using bacteria is not an alternative to steaming because the process takes too long. Nevertheless, biological disinfection can achieve much more than steaming. Diseases stay away longer. We are just at the beginning of a whole new, but complex issue called resilience.
  Preventie steeds belangrijker bij stengelaaltje
  Dwarswaard, A. ; Vreeburg, P.J.M. - \ 2014
  BloembollenVisie (2014)296. - ISSN 1571-5558 - p. 52 - 53.
  tulpen - plantenplagen - ditylenchus dipsaci - grondsterilisatie - bestrijdingsmethoden - ziektepreventie - bemonsteren - maatregelen - tulips - plant pests - ditylenchus dipsaci - soil sterilization - control methods - disease prevention - sampling - measures
  Elk voorjaar is het schrikken voor een aantal telers van tulpen. Er is stengelaaltje gevonden. Sinds het wegvallen van het Produktschap Tuinbouw is een schadevergoeding niet vanzelfsprekend en is er minder geld voor onderzoek. Aan de teler om vooral preventieve maatregelen te nemen. In dit artikel is de laatste stand van zaken te lezen.
  'Bacteriën doen de grote schoonmaak en ziekten blijven langer weg': meer grip op biologisch grond ontsmetten
  Velden, P. van; Wurff, A.W.G. van der - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)12. - p. 12 - 13.
  glastuinbouw - biologische grondontsmetting - grondsterilisatie - innovaties - kwalitatieve methoden - grondbewerking - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - biological soil sterilization - soil sterilization - innovations - qualitative methods - tillage - agricultural research
  Bodem resetten met bacteriën is in de kas nog geen alternatief voor stomen, omdat het proces meer tijd in beslag neemt. Toch kan biologisch ontsmetten veel meer dan stomen. Ziekten blijven veel langer weg. We staan nog maar aan het begin van een hele nieuwe, maar complexe materie die weerbaarheid heet.
  Alternatieve methoden voor chemische bodemontsmetting voor de appelteelt op zandgrond
  Wenneker, M. ; Steeg, P.A.H. van der; Visser, J.H.M. ; Korthals, G.W. - \ 2014
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruitteelt - 21
  malus domestica - appels - bodemmoeheid - plantenparasitaire nematoden - pratylenchus penetrans - grondsterilisatie - biologische grondontsmetting - tagetes patula - biologische bestrijding - biofumigatie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - compost - grondverbeteraars - geïntegreerde plagenbestrijding - veldproeven - nederland - malus domestica - apples - soil sickness - plant parasitic nematodes - pratylenchus penetrans - soil sterilization - biological soil sterilization - tagetes patula - biological control - biofumigation - cultural control - composts - soil amendments - integrated pest management - field tests - netherlands
  Met name op zandgronden speelt de problematiek van herinplantziekte. Zonder grondontsmetting lijkt herinplant van fruitbomen niet rendabel. Een van de veroorzakers van herinplantziekte is het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). Op een appelperceel met een vrij hoge bodembesmetting van het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans (één van de veroorzakers van bodemmoeheid) zijn na het rooien van de bomen in het voor en najaar van 2007 zeven verschillende behandelingen toegepast: Tagetes (‘Afrikaantje’), Tagetes + biologische grondontsmetting, Japanse haver (Avena strigosa) + late biologische grondontsmetting, biofumigatie met Sarepta mosterd, compost, zwarte braak en natte grondontsmetting (controle behandelingen). De methode met Afrikaantjes en die met Afrikaantjes gecombineerd met Biologische grondontsmetting (BGO) bleken de populaties van Pratylenchus aanzienlijk te reduceren, bijna net zo goed als natte grondontsmetting. Afrikaantjes bestrijden de aaltjes en door de combinatie met BGO worden ook andere (bodemmoeheid veroorzakende) ziekteverwekkers bestreden. Compost en late BGO hadden een vergelijkbaar effect als onbehandelde grond. Na biofumigatie was de aaltjespopulatie toegenomen.
  De beste keuzes voor het saneren van tarragronden in verband met AM
  Runia, W.T. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)11 dec.
  aardappelen - tarra - aarde - grondsterilisatie - globodera - plantenparasitaire nematoden - biologische grondontsmetting - gewasbescherming - akkerbouw - potatoes - tare - earth - soil sterilization - plant parasitic nematodes - biological soil sterilization - plant protection - arable farming
  Bij de oogst van aardappelen komt veel grond mee met het product dat zowel op het eigen bedrijf als elders wordt verzameld en afgevoerd. Op het akkerbouwbedrijf wordt deze grond vaak teruggestort op het perceel van herkomst. Dit houdt een risico in omdat de grond bijvoorbeeld besmet kan zijn met aardappelcysteaaltjes (AM). Het is daarom van groot belang om de grond te saneren voordat het terug gaat naar het perceel. Ook de verwerkende industrie heeft te maken met grote hoeveelheden grond. Deze grond is bovendien zeer divers van samenstelling en kan heel vochtig zijn. Ook voor deze bedrijven zijn mogelijkheden voor sanering van de grond tegen schadelijke bodemorganismen van groot belang. In opdracht van het Productschap Akkerbouw, in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing, heeft PPO-AGV de mogelijkheden uit de literatuur en de resultaten van eigen onderzoek op een rijtje gezet.
  Biologische grondontsmetting als alternatief voor stomen (interview met Frank van der Helm, projectleider; Marta Streminska verantwoordelijk voor de microbiologie)
  Arkesteijn, M. ; Helm, F.P.M. van der; Streminska, M.A. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)8. - p. 47 - 47.
  glastuinbouw - biologische grondontsmetting - biologische behandeling - grondsterilisatie - bodemmicrobiologie - protocollen - onderzoeksprojecten - snijbloemen - chrysanthemum - greenhouse horticulture - biological soil sterilization - biological treatment - soil sterilization - soil microbiology - protocols - research projects - cut flowers - chrysanthemum
  Uit onderzoek is gebleken dat het effect van veertien dagen biologische grond-ontsmetting vergelijkbaar is met een stoombehandeling. Wat de kosten betreft is het eveneens een goed alter-natief. Ondanks goede resultaten pakt de praktijk het nog niet op, omdat er ervaringen zijn geweest met mindere gewasgroei. Dit jaar vergelijken vijf bedrijven deze methode daarom met stomen.
  Bodem nog steeds moe
  Bruine, A. de; Maas, F.M. ; Wenneker, M. ; Maas, M.P. van der - \ 2013
  De Fruitteelt 103 (2013)19. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  fruitteelt - bodemmoeheid - plantenziekten - zandgronden - grondsterilisatie - biologische grondontsmetting - alternatieve methoden - fruit growing - soil sickness - plant diseases - sandy soils - soil sterilization - biological soil sterilization - alternative methods
  Bodemmoeheid zien we vooral op de Limburgse en Oost-Brabantse zandgronden. Daarom hielden de NFO-afdelingen Noord- en Middenlimburg en Oost-Brabant een bijeenkomst in Venray over bodemmoeheid (ofwel herinplantziekte).
  Oplossingen voor bodemmoeheid in de fruitteelt
  Wenneker, M. ; Visser, J.H.M. ; Vercammen, J. ; Gomand, A. - \ 2012
  BioKennis Fruit 3 (2012). - 4
  bodempathogenen - fruitteelt - biologische landbouw - gewasbescherming - grondsterilisatie - biologische grondontsmetting - biologische bestrijding - bestrijdingsmethoden - soilborne pathogens - fruit growing - organic farming - plant protection - soil sterilization - biological soil sterilization - biological control - control methods
  De herinplant in de fruitteelt is alleen mogelijk als de bodemmoeheid wordt aangepakt. Alternatieve methoden van grondontsmetting waren tot nu toe in de meeste gevallen minder effectief of in vergelijking met chemische grondontsmetting veel duurder. In de biologische fruitteelt is chemische ontsmetting geen optie. Uit recent onderzoek blijken een aantal biologische behandelingen geschikt om bodemmoeheid te bestrijden: zwarte braak, Tagetes (Afrikaantjes) en biologische grondontsmetting (BGO). Biofumigatie en compost bleken minder effectief of geschikt.
  Biologische grondontsmetting is goed alternatief voor stomen
  Arkesteijn, M. ; Ludeking, D.J.W. - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)11. - p. 20 - 21.
  glastuinbouw - biologische grondontsmetting - grondsterilisatie - alternatieve methoden - grondbewerking - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - snijbloemen - greenhouse horticulture - biological soil sterilization - soil sterilization - alternative methods - tillage - plant protection - agricultural research - cut flowers
  Stomen vergt circa 6 m3 aardgas per m2. Daar komen de kosten voor arbeid en de stoomketel bovenop. Bovendien is het rendement van stomen niet altijd geweldig. Chemische alternatieven zijn er niet en zo kwam biologische grondontsmetting in beeld. Na drie jaar onderzoek is de methode bijna praktijkrijp, maar het werkt nog niet bij ieder bodemtype even goed. Misschien kan het beter en sneller door het toevoegen van een grondeigen bacteriekweek.
  Biologische grondontsmetting met Herbie in trekheesters
  Ludeking, D.J.W. ; Bloemhard, C.M.J. ; Kromwijk, J.A.M. ; Hamelink, R. - \ 2011
  biologische grondontsmetting - grondsterilisatie - grondbewerking - gewasbescherming - struiken - sierteelt - biological soil sterilization - soil sterilization - tillage - plant protection - shrubs - ornamental horticulture
  Poster met onderzoeksinformatie.
  Bestrijding van stengelaaltjes door inundatie
  Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 29
  bloembollen - nematodenbestrijding - inundatie - plagenbestrijding - bestrijdingsmethoden - grondsterilisatie - ornamental bulbs - nematode control - flooding - pest control - control methods - soil sterilization
  Stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) veroorzaken een quarantaineziekte in bloembolgewassen en zorgen in de praktijk voor veel schade. De schade is het grootst in tulp omdat daarbij ook alle bollen moeten worden vernietigd. Om stengelaaltjes in de grond te bestrijden moet deze worden ontsmet of geïnundeerd. In het verleden is veelal 8-10 weken inundatie aangehouden, maar omdat er soms overleving geconstateerd wordt door de nVWA (voorheen PD), is de vraag of er wel voldoende lang en goed wordt geïnundeerd. In tegenstelling tot grondontsmetting veronderstelt men dat inundatie afdoende is omdat ook de stengelaaltjes tot in het grondwater worden bestreden.
  Ziek en Zeer : Wortelrot bij lelies
  Vink, P. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)232. - ISSN 1571-5558 - p. 72 - 72.
  lelies - siergewassen - bloembollen - wortelrot - plantenziekten - diagnose - grondsterilisatie - landbouwkundig onderzoek - lilies - ornamental crops - ornamental bulbs - root rots - plant diseases - diagnosis - soil sterilization - agricultural research
  In dit artikel een verslag van het diagnostisch onderzoek naar een onbekende wortelrot bij lelies. Uit het onderzoek is gebleken is dat veel soorten schimmels, bacteriën en saprofitische aaltjes in aangetaste wortel zijn aan te treffen, maar daarbij geen primaire rol spelen. Wel is uit de gegevens van verschillende bedrijven en later onderzoek duidelijk geworden dat problemen van onbekende wortelrot vrijwel zeker primair verband houden met schade door vrijlevende aaltjes.
  Een schone bodem met biofumigatie?
  Visser, J.H.M. ; Korthals, G.W. - \ 2011
  De Boomkwekerij 4 (2011)25-1-2008. - ISSN 0923-2443 - p. 9 - 9.
  bodemfumigatie - grondsterilisatie - groenbemesters - tagetes - dekgewassen - organische zwavelverbindingen - glucosinolaten - koolsoorten - sorghum sudanense - pratylenchus penetrans - verticillium dahliae - gewasbescherming - biofumigatie - soil fumigation - soil sterilization - green manures - cover crops - organic sulfur compounds - glucosinolates - cabbages - plant protection - biofumigation
  Biofumigatie is het in de grond werken van gewassen of gewasresten, waarbij gasvorminge stoffen ontstaan die een dodende werking hebben op bodemziekten- en plagen. Vooral kruisbloemigen, zoals koolachtige gewassen, zijn geschikt voor biofumigatie
  Twaalf weken inundatie noodzakelijk tegen stengelaaltjes
  Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)224. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  grondsterilisatie - inundatie - plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - bloembollen - soil sterilization - flooding - plant parasitic nematodes - nematode control - ornamental bulbs
  De bestrijding van stengelaaltjes kan via chemische grondontsmetting of inundatie. Het effect van de inundatie wordt bepaald door de lengte ervan. De business unit Bloembollen van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO Bloembollen) onderzocht welke periode de meeste garantie geeft voor volledige doding van stengelaal. Twaalf weken blijkt veiliger te zijn dan tien weken. Ook is gekeken naar het effect van chemische grondontsmetting. Zonder een toplaagbehandeling met dazomet was het resultaat niet altijd toereikend.
  Bodemgezondheid binnen bedrijfssystemen, Thema: Doorontwikkelen duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.01-001.15
  Korthals, G.W. ; Boer, M. de; Molendijk, L.P.G. ; Gastel-Topper, A.W.W. van; Thoden, T.C. ; Visser, J.H.M. - \ 2011
  S.n.
  gewasbescherming - bodemweerbaarheid - grondsterilisatie - veldproeven - ziektepreventie - biologische bestrijding - akkerbouw - vollegrondsteelt - plant protection - soil suppressiveness - soil sterilization - field tests - disease prevention - biological control - arable farming - outdoor cropping
  Poster met onderzoeksinformatie. In veldproeven wordt de effectiviteit onderzocht van een aantal maatregelen met betrekking tot de bodemgezondheid binnen biologische en geïntegreerde bedrijfssystemen.
  Schadelijke aaltjes liggen op de loer : Interview met Leendert Molendijk
  Meijering, Luuk ; Molendijk, L.P.G. - \ 2011
  Boerderij/Akkerbouw 96 (2011)19. - ISSN 0169-0116 - p. E12 - E114.
  nematiciden - gewasbescherming - akkerbouw - bodemkwaliteit - nematodenbestrijding - bodemfactoren - bodempathogenen - grondsterilisatie - nematicides - plant protection - arable farming - soil quality - nematode control - edaphic factors - soilborne pathogens - soil sterilization
  Het aantal percelen waarin schadelijke aaltjes voorkomen neemt langzaam toe. met voldoende kennis en de juiste maatregelen zijn ze goed te beheersen
  Checklist stomen
  Lukassen, I. ; Boertjes, B.C. - \ 2010
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  glastuinbouw - gewasbescherming - grondsterilisatie - grondbehandeling - stoomsterilisatie - stoom - bodempathogenen - teeltsystemen - greenhouse horticulture - plant protection - soil sterilization - soil treatment - steam sterilization - steam - soilborne pathogens - cropping systems
  In de praktijk wordt er om de grond te ontsmetten op twee verschillende manieren gestoomd. Dat zijn stomen zonder en stomen met onderdruk, de laatste methode wordt ook wel afzuigstomen genoemd. Om voor een bepaalde manier van stomen te kiezen moet eerst duidelijk zijn wat de verschillen van de beide methoden zijn. In het kort is een en ander over beide methoden van stomen beschreven. Daarna worden aandachtspunten voor het uitvoeren van het stomen behandeld.
  Aaltjesmanagement in de akkerbouw : achtergronden beheersing en bestrijding aaltjes
  Aasman, B. ; Beers, T.G. van; Wolfs, A. - \ 2010
  Kennisakker.nl 2010 (2010)10 aug.
  akkerbouw - nematodenbestrijding - plantenparasitaire nematoden - nematoda - groenbemesters - grondsterilisatie - ondergewassen - arable farming - nematode control - plant parasitic nematodes - nematoda - green manures - soil sterilization - catch crops
  In dit deel van de handleiding worden de achtergronden van aaltjesbeheersing uitgewerkt. Er wordt ingegaan op rassenkeuze, groenbemesters en aanvullende maatregelen (natte grondontsmetting, grondbehandeling met granulaten, biologische grondontsmetting, biofumigatie, vanggewassen, compost en andere organische toevoegingen).
  Teelt de grond uit voor appel en blauwe bes : appel op zandgrond in gevaar?
  Maas, M.P. van der - \ 2010
  De Fruitteelt 100 (2010)49. - ISSN 0016-2302 - p. 11 - 11.
  fruitteelt - appels - blauwe bessen - zandgronden - grondsterilisatie - chemische sterilisatiemiddelen - verboden stoffen - stikstofverliezen - fruit growing - apples - blueberries - sandy soils - soil sterilization - chemosterilants - banned substances - nitrogen losses
  Met het verdwijnen van chemische grondontsmetting komt de appelteelt op zandgronden in gevaar. Een van de oplossingen kan de substraatteelt van appel zijn. Mogelijk kan dit meer voordelen bieden. In de teelt van blauwe bes was al een consortium gevormd voor de stichtingsperiode te verkorten. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) subsidieert sinds 2010 onderzoek naar substraatteelt van vollegrondsgewassen. Het ministerie wil namelijk dat er een uitweg komt voor de stikstofuitspoeling op zandgronden
  Zijn er alternatieven voor de chemsiche grondontsmetting?
  Poldervaart, G. ; Wenneker, M. - \ 2010
  EFM : European Fruit Magazine (2010)11. - ISSN 1689-8575 - p. 14 - 17.
  grondbewerking - grondsterilisatie - plantenziektebestrijding - alternatieve methoden - fruitteelt - boomkwekerijen - landbouwkundig onderzoek - heraanplanten - tillage - soil sterilization - plant disease control - alternative methods - fruit growing - forest nurseries - agricultural research - replanting
  De chemische grondontsmetting staat in Europa ter discussie. Op diverse plaatsen wordt onderzoek gedaan naar alternatieve mogelijkheden om de grond te ontsmetten en naar andere manieren om te zorgen voor een betere groei van bomen op herinplant.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.