Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 15 / 15

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onderzoek universiteit Wageningen UR: Tracks beter voor ondergrond dan UltraFlexband
  Akker, J.J.H. van den - \ 2014
  Zuidberg Media
  akkerbouw - veldgewassen - grondvlak - bodemverdichting - verdichting - banden - rupsbanden - trekkers - belasting (loads) - bodemfysica - arable farming - field crops - basal area - soil compaction - compaction - tyres - tracks - tractors - loads - soil physics
  Tracks verdichten de ondergrond minder dan landbouwbanden, en ook minder dan de moderne extra soepele UltraFlex-banden. Dat blijkt uit onderzoek door Wageningen UR, hogeschool CAH Vilentum en de Zweedse universiteit van Uppsala in het Zeeuwse Vrouwenpolder in opdracht van vakblad Boerderij. De resultaten zijn gepresenteerd op het Boerderij-event 'Grond om te boeren' in Lunteren (NL).
  Diameterbijgroei en boomafstand bij lijnvormige beplantingen van Populier
  Jansen, J.J. - \ 1990
  In: Studiekring De Populier: Verslag Studiekringdag Kon. Ned. Bosbouw Ver. / Schmidt, P., - p. 231 - 235.
  grondvlak - diameter - voorspellen - bosbouw - omtrek - groene zones - groeimodellen - heggen - hoogte - houtaanwas - bepaling van groeiplaatshoedanigheden - plaatsen op afstand - dunnen - bomen - volume - oogstvoorspelling - opbrengsttabellen - bosopstanden - basal area - diameter - forecasting - forestry - girth - green belts - growth models - hedges - height - increment - site class assessment - spacing - thinning - trees - volume - yield forecasting - yield tables - forest stands
  Onderzoek naar het optreden van topsterfte bij de Corsicaanse den (Pinus nigra var. maritima) : eindr␁apport over het onderzoek in de periode 1969 t/m 1986
  Blok, H. ; Burg, J. van den - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 527) - 68
  bosbouw - bomen - insecten - afsterving - mortaliteit - knoppen - bladeren - scheuten - houtaanwas - hoogte - diameter - grondvlak - bosschade - beschadigingen - voedingsstoffentekorten - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - forestry - trees - insects - dieback - mortality - buds - leaves - shoots - increment - height - basal area - forest damage - injuries - nutrient deficiencies - minerals - ash - plants - mineral content
  Groei en ontwikkeling van populier op opgespoten havenslib bij verschillende aanlegmethoden
  Burg, J. van den; Kolster, H.W. - \ 1987
  Populier 24 (1987)1. - ISSN 0166-7491 - p. 7 - 8.
  grondvlak - diameter - bosbouw - hoogte - houtaanwas - industrieterreinen - mijnstort - baggerspeciedepots - bomen - basal area - diameter - forestry - height - increment - industrial sites - mine spoil - spoil banks - trees
  De invloed van varkens-, rundvee- en kalverdrijfmest op de groei van populier en enkele andere loofboomsoorten, op zandgronden in het boscomplex Starkriet (onderzoek in de periode 1977 t/m 1984)
  Burg, J. van den; Peeters, J.P. - \ 1986
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw De Dorschkamp nr. 450) - 155
  bosbouw - drijfmest - stalmest - houtaanwas - hoogte - diameter - grondvlak - zandgronden - bomen - nederland - bosopstanden - bemesting - noord-brabant - forestry - slurries - farmyard manure - increment - height - basal area - sandy soils - trees - netherlands - forest stands - fertilizer application
  Onderzoek in een gebied nabij Someren (Noord-Brabant), waarbij 2 populierebeplantingen (Androscoggin, Robusta, Dorskamp en Donk) op matig vruchtbare vochtige zandgronden werden bemest met 0-100-200 m3/ha aan varkensdrijfmest, of 0-159-235 m3/ha aan kalverdrijfmest. Enkele andere boomsoorten, zoals ruwe berk, schietwilg, esdoorn en es, werden bemest met 0-117-235 m3/ha aan kalverdrijfmest. De mest werd toegediend in juni
  De invloed van varkensdrijfmestgiften op de groei van drie populierenopstanden op zandgronden : onderzoek in de periode 1977 t/m 1984 = Effects of pig slurry on the growth of three stands of black poplar hybrids on sandy soils
  Burg, J. van den - \ 1986
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 435) - 69
  bosbouw - bomen - houtaanwas - hoogte - diameter - grondvlak - populus canescens - bosopstanden - bemesting - forestry - trees - increment - height - basal area - forest stands - fertilizer application
  De slaging en jeugdgroei van groveden in twee proeven met verschillende vormen van bodemvoorbereiding
  Oosterbaan, A. - \ 1986
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 423) - 21
  bosbouw - bomen - grondvoorbereiding - ploegen als grondbewerking - grondbewerking - houtaanwas - hoogte - diameter - grondvlak - Pinus sylvestris - forestry - trees - site preparation - ploughing - tillage - increment - height - basal area
  In 2 proefvelden op de Veluwe aangelegd in 1969 en 1973 op zwaklemige holtpodzolgronden is de slaging en de hoogtegroei tot en met 1982 vergeleken van grovedennen geplant op onbewerkte grond, op kullaplaatsen (plantgaten gemaakt door een speciale machine), in woelgaten en op volledig geploegde grond
  Bekalking van bossen = Liming of forests
  Burg, J. van den - \ 1985
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 401,424)
  bosbouw - bodemchemie - bodemaciditeit - verzuring - beluchting - voedingsstoffenopname (planten) - bodem ph - kunstmeststoffen - behoeften - bosschade - zure regen - houtaanwas - hoogte - diameter - grondvlak - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - heidegronden - verbetering - zure gronden - kattekleigronden - bosopstanden - bemesting - forestry - soil chemistry - soil acidity - acidification - aeration - nutrient uptake - soil ph - fertilizers - requirements - forest damage - acid rain - increment - height - basal area - minerals - ash - plants - mineral content - heathland soils - improvement - acid soils - acid sulfate soils - forest stands - fertilizer application
  Bestaat uit twee onderdelen. 1. Nederlandse literatuur. - 87 p. 2. Een overzicht van de buitenlandse literatuur. - 545 p.
  Groei, behandeling en kwaliteit van jonge eikenopstanden (Quercus robur L.) in de boswachterij Vaals
  Oosterbaan, A. - \ 1981
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 253) - 29
  bosbouw - bomen - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - houtaanwas - hoogte - diameter - grondvlak - quercus robur - nederland - zuid-limburg - forestry - trees - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - increment - height - basal area - netherlands
  De relatie tussen kwaliteit en stabiliteit bij Douglas
  Boersma, F. ; Witvoet, B. - \ 1979
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 192)
  bosbouw - bomen - houtaanwas - hoogte - diameter - grondvlak - meting - opstandsdichtheid - kroon - opstandsstructuur - kroondak - nederland - natuurlijke takafstoting - vertakking - pseudotsuga menziesii - bosopstanden - forestry - trees - increment - height - basal area - measurement - stand density - crown - stand structure - canopy - netherlands - natural pruning - branching - forest stands
  De afsluiting van een plantafstandenproef en de opzet van een toekomstbomenproef
  Muyden, H.J.P. van - \ 1977
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw 'De Dorschkamp' no. 129) - 66
  bosbouw - bomen - plaatsen op afstand - houtaanwas - hoogte - diameter - grondvlak - dunnen - pinus nigra - nederland - limburg - bosopstanden - forestry - trees - spacing - increment - height - basal area - thinning - netherlands - forest stands
  Een onderzoek naar het verband tussen groei en stamvorm van de zwarte els (Alnus glutinosa (L) (Gaertn) en de bodemgesteldheid
  Ruyter, H. de - \ 1976
  Wageningen : "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 96) - 67
  bosbouw - bomen - houtaanwas - hoogte - diameter - grondvlak - stamvorm - hout - productie - standplaatsfactoren - alnus glutinosa - bodemgeschiktheid - forestry - trees - increment - height - basal area - stem form - wood - production - site factors - soil suitability
  Groei en mortaliteit der waardehoutsoorten in geexploiteerd en natuurlijk verjongd drooglandbos. Techniek natuurlijke verjonging
  Scheltens, E.B. ; Hetzler, J.R. - \ 1975
  Wageningen : Landbouwhogeschool (Celos rapporten no. 103) - 47
  grondvlak - diameter - bosbouw - hoogte - houtaanwas - mortaliteit - natuurlijke verjonging - suriname - dunnen - volume - bosopstanden - basal area - diameter - forestry - height - increment - mortality - natural regeneration - suriname - thinning - volume - forest stands
  Arbeidskundig onderzoek van houtteeltkundige werkzaamheden t.b.v. natuurlijke verjonging van het drooglandbos; Groei en mortaliteit der waardehoutsoorten in geexploiteerd en natuurlijk verjongd drooglandbos : opname en behandeling in 1975
  Meyenfeldt, C.F.W.M. von - \ 1975
  Wageningen : Landbouwhogeschool (Celos rapporten no. 106) - 57
  grondvlak - biomassa - diameter - milieufactoren - ergonomie - bosbouw - bosbouwkundige handelingen - groei - hoogte - houtaanwas - natuurlijke verjonging - periodiciteit - plantensuccessie - houtteelt - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - suriname - bomen - vegetatie - arbeidsomstandigheden - basal area - biomass - diameter - environmental factors - ergonomics - forestry - forestry practices - growth - height - increment - natural regeneration - periodicity - plant succession - silviculture - stand development - stand structure - suriname - trees - vegetation - working conditions
  Groei en mortaliteit der waardehoutsoorten in geexploiteerd en natuurlijk verjongd drooglandbos : opname en verwerking 1973; Successie on ontbost terrein : opname en verwerking 1974 van het proefwerk "Weyerhauser"
  Zadelhoff, F.J. van; Jonkers, W.B.J. - \ 1974
  Wageningen : Landbouwhogeschool (Celos rapporten no. 99) - 50
  grondvlak - biomassa - diameter - milieufactoren - bosbouw - bosbouwkundige handelingen - groei - hoogte - houtaanwas - natuurlijke verjonging - periodiciteit - plantensuccessie - houtteelt - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - suriname - bomen - vegetatie - basal area - biomass - diameter - environmental factors - forestry - forestry practices - growth - height - increment - natural regeneration - periodicity - plant succession - silviculture - stand development - stand structure - suriname - trees - vegetation
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.