Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Panduan Pelatihan. Paparan Pestisida di Ladang & Pengaruh Pestisida Terhadap Kesehatan
  Maden, E.C.L.J. van der; Gordijn, F. ; Wulansari, M. ; Koomen, I. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR (vegIMPACT report 12) - 65
  handleidingen - pesticiden - gezondheid - arbeidsomstandigheden - bedrijfshygiëne - beschermingsmateriaal - voedselveiligheid - tuinbouw - guide books - pesticides - health - working conditions - industrial hygiene - guards - food safety - horticulture
  Training manual occupational pesticide exposure & health
  Diverse materialen beschermen bomen tegen zonnebrand
  PPO BBF Boomkwekerij, ; Sluis, B.J. van der - \ 2013
  De Boomkwekerij 2013 (2013)4. - ISSN 0923-2443 - p. 24 - 26.
  boomkwekerijen - straatbomen - schors, bomen - schade - zonnebrand (sunscald) - beschermingsmateriaal - soorten - forest nurseries - street trees - bark - damage - sunscald - guards - species
  Bastschade in laanbomen als gevolg van zonnebrand kan worden voorkomen door verschillende beschermmaterialen. De materialen verschillen wel in werking, levensduur en tijd die nodig is om ze aan te brengen, blijkt uit meerjarig onderzoek van PPO.
  Bastschade laanbomen door zonnebrand
  Sluis, B.J. van der; Hiemstra, J.A. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 49
  straatbomen - schors, bomen - schade - zonnebrand (sunscald) - afwijkingen, planten - zonnestraling - scheuren - symptomen - beschermingsmateriaal - risicofactoren - proeven - street trees - bark - damage - sunscald - plant disorders - solar radiation - shakes - symptoms - guards - risk factors - trials
  Naar aanleiding van grote problemen in 2006 met bastschade door zonnebrand bij laanbomen is in de periode 2008 – 2011 onderzoek gedaan om hiervoor een oplossing te vinden. Door PPO is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn uiteenlopende beschikbare beschermmaterialen in een veldproef getest. In de veldproef is zoveel mogelijk rekening gehouden met omstandigheden die de kans op zonnebrand zouden kunnen bevorderen.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.