Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 10 / 10

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Gevolgen van hagelschade voor de fruitteelt : onderzoek naar gevolgschade van zware hagel in de fruitteelt en praktijkervaringen na zware hagel in 2008
  Steeg, P.A.H. van der; Roelofs, P.F.M.M. ; Vliegen-Verschure, A. - \ 2010
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (@Praktijkonderzoek Plant Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit ; nr. 2010-02 nr. 2010-02) - 77
  fruitteelt - fruitgewassen - hagelschade - hagel - nadelige gevolgen - probleemoplossing - inventarisaties - kwekers - tuinbouw - maatregelen - fruit growing - fruit crops - hail damage - hail - adverse effects - problem solving - inventories - growers - horticulture - measures
  Resultaten van onderzoek naar aanleiding van zware hagel in 2008 die in de fruitteelt grote schade aan vruchten en bomen veroorzaakte. Doel is kennis te vergaren van verschillende maatregelen om het herstel van de bomen te bevorderen en de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast was het doel de kennis en ervaring vast te leggen, zodat deze bij toekomstige soortelijke situaties direct beschikbaar is.
  Keiharde conclusies na meedogenloze hagelstenen
  Verstegen, S. ; PPO Fruit, - \ 2009
  Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)36. - ISSN 0925-9694 - p. 48 - 49.
  demonstratiebedrijven, landbouw - open dagen - hagelschade - spuitapparatuur - meeldauw - gewasbescherming - ultraviolette straling - fruitteelt - demonstration farms - open days - hail damage - spraying equipment - mildews - plant protection - ultraviolet radiation - fruit growing
  Op 13 augustus 2009 werd een open middag gehouden bij PPO Randwijk. Onderwerpen waren nazorg na hagel, spuittechniek en UV-c tegen meeldauw
  Wat te doen na zware hagelschade ; de gevolgen van zomerhagel voor fruitteelt, deel 2
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2009
  De Fruitteelt 99 (2009)25. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
  fruitteelt - fruitgewassen - hagelschade - vruchtbomen - beschadigingen - fruit growing - fruit crops - hail damage - fruit trees - injuries
  Na de extreem zware hagel van 22 juni 2008 is op de proeftuin van PPO in Randwijk een aantal proeven gestart, met als doel vervolgschade aan de zwaar beschadigde bomen zoveel mogelijk te voorkomen. In 2009 lijkt de vervolgschade zowel bij PPO in Randwijk als bij andere getroffen telers mee te vallen. Wat zijn de effecten van de diverse maatregelen?
  Zware hagel juni 2008 : schade, maatregelen en gevolgen : laanbomen
  Sluis, B.J. van der; Nouwens, F.H.C. ; Steege, W. van der - \ 2009
  De Boomkwekerij 22 (2009)13. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
  plantenkwekerijen - straatbomen - boomteelt - hagelschade - schors, bomen - wonden - maatregelen - nurseries - street trees - arboriculture - hail damage - bark - wounds - measures
  De hagelbui van zondag 22 juni 2008 veroorzaakte grote schade aan boomkwekerijgewassen. In dit artikel een overzicht van de schade, de maatregelen en de gevolgen
  Hagelnetten in Nederland - Eerste ervaringen met Elstar in Zuid Limburg
  Maas, F.M. - \ 2005
  fruitteelt - malus - cultivars - hagelschade - hagelbescherming - proeven - kwaliteit - gewasopbrengst - gewaskwaliteit - fruit growing - malus - cultivars - hail damage - hail protection - trials - quality - crop yield - crop quality
  Powerpoint presentatie over hagelrisico in Nederland. Bij 3 bedrijven wordt de groei, de productie en vruchtkwaliteit van Elstar bepaald aan 10 waarnemingsbomen onder het hagelnet en aan 10 bomen van dezelfde aanplant zonder hagelnet.
  Plantversterkers in spruitkool 2002
  Vlaswinkel, M.E.T. ; Kruistum, G. van - \ 2003
  Westmaas : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 49
  spruitjes - koolsoorten - gewasbescherming - windschade - hagelschade - vorstwering - winterhardheid - bladval - gewassen, groeifasen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - organische verbeteraars - brussels sprouts - cabbages - plant protection - wind damage - hail damage - frost protection - winter hardiness - leaf fall - crop growth stage - cultural control - organic amendments
  Om bij spruitkool de spruiten te beschermen tegen vorst, hagel, wind en dergelijke in de winter, moet er voldoende blad aan de spruitkoolplant blijven zitten. Daarnaast is het belangrijk dat dit vitaal en groeikrachtig blad is. Dit kan dan ook worden gebruikt voor de assimilatie van de plant en eventuele groei van de spruiten. De huidige late rassen vertonen vaak een beeld van een te vroege bladval. Hierdoor ontstaan in strenge winters problemen zoals vorstschade en dergelijke. Doel van dit project is te onderzoeken of plantversterkers kunnen bijdragen aan de vitaliteit van het spruitenblad.
  Hagelbui veroorzaakt grootschalige dennensterfte
  Moraal, L.G. - \ 2003
  Vakblad Natuurbeheer 42 (2003)6. - ISSN 1388-4875 - p. 109 - 111.
  pinus sylvestris - bosbomen - bossen - bosschade - mortaliteit - hagel - hagelschade - verdroging - dood - doodsoorzaken - veluwe - gelderland - pinus sylvestris - forest trees - forests - forest damage - mortality - hail - hail damage - desiccation - death - causes of death - veluwe - gelderland
  Alterra onderzocht de grootschalige verbruining en sterfte van vliegdennen in het Houtdorper en Speulderwold in de gemeente Ermelo in de zomer van 2003. Op grond van de waargenomen symptomen (bastschade en afsterven van cambium) is de conclusie dat een zware hagelbui de oorzaak is geweest. Douglas en eik in de omgeving vertoonden veel minder schade. Tevens meteorologische uitleg over het ontstaan van zware zomerhagel
  Hagelschade aan aardappelen
  Anonymous, - \ 1976
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3977)
  bibliografieën - wolken - oogstschade - hagelschade - vochtigheid - meteorologie - afwijkingen, planten - aardappelen - neerslag - solanum tuberosum - bibliographies - clouds - crop damage - hail damage - humidity - meteorology - plant disorders - potatoes - precipitation - solanum tuberosum
  Hagelschade bij tulpen
  Timmer, M.J.G. ; Koster, J. - \ 1972
  Lisse : Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (Praktijkmededeling / Laboratorium voor Bloembollenonderzoek Lisse nr. 39) - 30
  bloembollen - tulipa - hagelschade - afwijkingen, planten - ornamental bulbs - tulipa - hail damage - plant disorders
  Hagelschadeverzekering : hagelschade of verslagen van bladbeschadigingsproeven
  Anonymous, - \ 1966
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 2724)
  bibliografieën - oogstschade - gewassen - hagelschade - verzekering tegen hagel - verzekering - stormen - bibliographies - crop damage - crops - hail damage - hail insurance - insurance - storms
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.