Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vroegbloeiende havikskruiden in valkenburg en maastricht
  Haveman, R. ; Weeda, E.J. - \ 2011
  In: Excursieverslagen 2006 / van Dort, K., Haveman, R., Janssen, J.A.M., Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland - p. 14 - 20.
  hieracium - vegetatietypen - zuid-limburg - hieracium - vegetation types - zuid-limburg
  Westelijk Zuid-Limburg rondom en tussen Valkenburg en Maastricht behoorde in de eerste decennia van de twintigste eeuw tot de soortenrijkste regio's voor deze Hieracium-groepen. Opnames worden gemaakt van kademuren van de Geul, Kasteel Valkenburg en Fort Sint Pieter
  Vijlenerbossen: colliene zomen, mantels en bosruigten
  Haveman, R. ; Weeda, E.J. - \ 2010
  In: Excursieverslagen 2005 / J.A.M. Janssen K. van Dort, R. Haveman, Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland - p. 73 - 81.
  vegetatietypen - hieracium - zuid-limburg - vegetation types - hieracium - zuid-limburg
  De excursie naar Vijlen en omgeving was gericht op begroeiining waarin apogame soorten uit de genera Rubus en Hieracium een rol spelen. De bramenflora van het uiterste zuidoosthoekje van ons land een heel eigen karakter, met tal van soorten die voornamelijk in het aangrenzende Duitsland voorkomen. Van de havikskruiden die in deze omgeving groeien zijn nauwelijks recente gegevens gepubliceerd.
  Boshavikskruiden in Twente
  Haveman, R. ; Weeda, E.J. - \ 2006
  Excursieverslagen / Plantensociologische Kring Nederland 2006 (2006)12 sept. - p. 61 - 63.
  vegetatie - hieracium - vegetatietypen - bodem-plant relaties - twente - vegetation - hieracium - vegetation types - soil plant relationships - twente
  De Hieracium-excursie van september was speciaal gericht op de Boshavikskruid-groep (Hieracium sabaudum sensu lato), die in Twente een van haar bolwerken in Nederland heeft. Over de standplaats van ‘Hieracium sabaudum’ bestond enig verschil van inzicht. Volgens de Oecologische Flora staat Boshavikskruid in houtwallen, verder aan bosranden op lemige, vochthoudende, min of meer kalkarme maar niet sterk zure grond, en op oeverwallen van bosbeken (Weeda et al., 1991). De Vegetatie van Nederland zegt echter dat de bodem op de standplaats van het Hieracio-Holcetum mollis minder lemig en/of minder humeus is dan bij het Hyperico pulchri-Melampyretum pratensis. Wel of niet lemig?
  Vroegbloeiende havikskruiden in de omgeving van Oldenzaal
  Haveman, R. ; Weeda, E.J. - \ 2003
  Excursieverslagen / Plantensociologische Kring Nederland 2003 (2003)6 juni. - p. 26 - 30.
  hieracium - vegetatietypen - twente - overijssel - hieracium - vegetation types - twente - overijssel
  De excursie naar de omgeving van Oldenzaal was speciaal gericht op de vroegbloeiende Hieraciumsoorten uit de secties Hieracium en Vulgata (in Van der Meijden 2005). In het overzicht over het genus dat Van Soest in de jaren twintig van de vorige eeuw gaf, komt de omgeving van Oldenzaal er bekaaid van af.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.