Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 99

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  The arena of everyday life
  Butijn, C.A.A. ; Ophem, J.A.C. van; Casimir, G.J. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers (Mansholt publication series no. 12) - ISBN 9789086867752 - 174
  middelen van bestaan - strategieën voor levensonderhoud - huishoudens - sociale ontwikkeling - volksgezondheid - vrouw en samenleving - consumenten - huishoudkunde - sociologie - livelihoods - livelihood strategies - households - social development - public health - woman and society - consumers - home economics - sociology
  In 'The arena of everyday life' nine authors look back and forward at developments in the sociology of consumers and households. Nine chapters show variety in the employed methods, from multivariate analyses of survey data to classical essays. The contributions are organised around four themes. In the first theme, two chapters entail a critical discussion of the concepts livelihood and household. The second part deals with health, in particular food security, hygiene and aids/HIV. The third theme focuses on female opportunities to foster income procurement of household by respectively microfinance and entrepreneurship. The fourth theme concentrates on two topical societal developments in a Western society, the first chapter dealing with the issue of creating opportunities for tailor-made services to older people, the second one focussing on the home-work balance of telecommuters.
  Rural livelihood systems : A conceptual framework
  Niehof, A. ; Price, L. - \ 2001
  Wageningen : UPWARD - ISBN 9789067546430 - 30
  huishoudkunde - huishoudens - levensstandaarden - boerengezinnen - hulpbronnen - duurzaamheid (sustainability) - platteland - ontwikkelingslanden - home economics - households - living standards - farm families - resources - sustainability - rural areas - developing countries
  Personenschade en huishoudelijk werk : De ontwikkeling van GITHA; methode en dataset voor het schatten van schade inzake huishoudelijk werk
  Esschert, T. van den - \ 2000
  Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789067546386 - 45
  huishoudens - huishoudkunde - ongevallen - economische impact - arbeid (werk) - gezinnen - computers - modellen - nederland - households - home economics - accidents - economic impact - labour - families - models - netherlands
  Households in an interdisciplinary perspective. Liber amicorum for Antine Hardon-Baars
  Niehof, A. ; Terpstra, P. - \ 1999
  Wageningen : Agricultural University Wageningen - ISBN 9789067545723 - 134
  huishoudkunde - huishoudens - ontwikkelingslanden - consumenten - consumptie - man-vrouwrelaties - home economics - households - developing countries - consumers - consumption - gender relations
  Nuclear Families and the Changing Income Procurement Role of Married Women.
  Ophem, J.A.C. van; Hoog, K. de - \ 1997
  Associations 1 (1997)2. - p. 279 - 295.
  positie van de vrouw - vrouwelijke arbeidskrachten - gezinsinkomen - kerngezinnen - gezinsleven - werkgelegenheid - sociale verandering - economische situatie - levensstandaarden - culturele verandering - arbeidsmarkt - tijdsbesteding - huishoudkunde - man-vrouwrelaties - nederland - vrouwenemancipatie - vrouw en samenleving - woman's status - female labour - household income - nuclear families - family life - employment - social change - economic situation - living standards - cultural change - labour market - time allocation - home economics - gender relations - netherlands - emancipation of women - woman and society
  In this article the authors argue that the increase in labour force participation of married women in the Netherlands is not to be seen as indicating married women's increased emancipation but rather as an outcome of socio-structural, socio-cultural and socio-economic changes within society that severly restrict wives' freedom of choice in their decisions to allocate their time
  Huishoudelijke en institutionele hygiëne; alles is overal, de mens reguleert.
  Oosterom, J. - \ 1996
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 27
  gezondheidszorg - huishoudkunde - huishoudens - hygiëne - colleges (hoorcolleges) - institutionele huishoudens - health care - home economics - households - hygiene - lectures - institutional households
  Monetarisering in de huishouding: een analyse van de huishoudvoering van relatief welgestelden.
  Ophem, J. ; Hoog, K. de - \ 1995
  Huishoudstudies 5 (1995)2. - p. 8 - 19.
  automatisering - consumentengedrag - voedsel - voedselinkoop - voedingsmiddelen - huishoudkunde - huishoudens - huishoudelijk werk - inkomen - arbeid (werk) - levensstijl - bedrijfsvoering - mechanisatie - Nederland - prijzen - inkopen - dienstensector - theorie - handarbeid - organisatie - personen - automation - consumer behaviour - food - food purchasing - foods - home economics - households - housework - income - labour - lifestyle - management - mechanization - Netherlands - prices - purchasing - services - theory - manual work - organization - persons
  Empirische data worden geanalyseerd op de vraag in hoeverre er onder relatief welgestelde Nederlanders sprake is van monetarisering en of dit een element van een levensstijl is
  Douchen in privé-huishoudens.
  Groot-Marcus, J.P. ; Rond, F. ; Leeuw, E. de - \ 1995
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 28 (1995). - ISSN 0166-8439 - p. 766 - 769.
  consumentengedrag - drinkwater - huishoudkunde - huishoudens - schadepreventie - Nederland - kraanwater - watervoorziening - watergebruik - sanitaire voorzieningen - consumer behaviour - drinking water - home economics - households - loss prevention - Netherlands - tap water - water supply - water use - sanitary facilities
  Onderzocht is hoe groot het watergebruik bij het douchen thuis is en of twee meetmethoden verschillende resultaten opleveren. Ook is gekeken naar het verschil in gebruik van conventionele en spaardouchekoppen
  Monetarisering in de huishouding: een historiserende beschouwing.
  Hoog, K. de; Ophem, J. van - \ 1995
  Huishoudstudies 5 (1995)2. - p. 1 - 8.
  automatisering - consumentengedrag - efficiëntie - voedsel - voedselinkoop - voedingsmiddelen - geschiedenis - huishoudkunde - huishoudens - huishoudelijk werk - arbeid (werk) - levensstijl - bedrijfsvoering - mechanisatie - prijzen - productiviteit - inkopen - dienstensector - theorie - handarbeid - organisatie - automation - consumer behaviour - efficiency - food - food purchasing - foods - history - home economics - households - housework - labour - lifestyle - management - mechanization - prices - productivity - purchasing - services - theory - manual work - organization
  Verkennend en beschouwend artikel over monetarisering : vermindering van huishoudelijke taken/activiteiten door ingehuurde dienstverlening en door gebruik van huishoudelijke apparatuur en geprefabriceerd voedsel. Nagegaan wordt hoe deze strategie, gezien als element van een levensstijl, zich in de loop van de tijd ontwikkeld heeft
  Duurzame verzorging als technologische uitdaging.
  Terpstra, M.J. - \ 1994
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 29
  samenstelling - economische ontwikkeling - milieu - milieubeheer - milieubescherming - gezinnen - huishoudkunde - huishoudens - colleges (hoorcolleges) - bedrijfsvoering - natuurlijke hulpbronnen - bescherming - kwaliteit - herstel - hulpbronnengebruik - plattelandsontwikkeling - sociale ontwikkeling - sociale voorzieningen - sociaal welzijn - structuur - duurzaamheid (sustainability) - technische vooruitgang - technologie - theorie - welzijnsvoorzieningen - milieuwetenschappen - natuurwetenschappen - organisatie - wetenschap - sociaal werk - composition - economic development - environment - environmental management - environmental protection - families - home economics - households - lectures - management - natural resources - protection - quality - rehabilitation - resource utilization - rural development - social development - social services - social welfare - structure - sustainability - technical progress - technology - theory - welfare services - environmental sciences - natural sciences - organization - science - social work
  Het duveltje uit de zwarte doos: de ongemakkelijke relatie tussen gender en huishouden.
  Niehof, A. - \ 1994
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 32
  huishoudkunde - colleges (hoorcolleges) - geslacht (sex) - sociale structuur - geslacht (gender) - home economics - lectures - sex - social structure - gender
  De prijsgevoeligheid van huishoudelijk watergebruik.
  Kooreman, P. - \ 1993
  ESB Economisch Statistische Berichten 78 (1993). - ISSN 0013-0583 - p. 181 - 183.
  luchtverontreiniging - samenstelling - consumentengedrag - consumptie - drinkwater - dumping - milieuwetgeving - milieubeleid - gezinnen - overheidsbeleid - huishoudkunde - huishoudelijke consumptie - huishoudens - marktconcurrentie - Nederland - prijszetting - prijzen - kwaliteit - bodemverontreiniging - structuur - aanbod - kraanwater - waterverontreiniging - watervoorziening - prijsbepalende factoren - sanitaire voorzieningen - air pollution - composition - consumer behaviour - consumption - drinking water - environmental legislation - environmental policy - families - government policy - home economics - household consumption - households - market competition - Netherlands - price fixing - prices - quality - soil pollution - structure - supply - tap water - water pollution - water supply - price determining factors - sanitary facilities
  Het kabinet wil het mogelijk maken dat huishoudens een rekening krijgen voor waterverbruik, rioolrechten en zuiveringsheffing. De hoogte van die rekening moet geheel afhankelijk zijn van de hoeveelheid water die het huishouden verbruikt. De achterliggende gedachte hierbij is dat dit mensen ertoe zal aanzetten zuiniger met water om te springen. Hoe prijsgevoelig is het huishoudelijk waterverbruik?
  Bepaling van de kwaliteit van reinigingsprocessen.
  Terpstra, P.M.J. - \ 1993
  Huishoudstudies 3 (1993)3. - p. 20 - 29.
  karpet - schoonmaakapparaten - schoonmaken - kleding - wasmiddelen - desinfectie - woningen - vloerbedekking - huishoudkunde - indicatoren - breien - onderhoud - prestatieniveau - kwaliteit - reparatie - vloerkleden - naaiwerk - textielindustrie - wassen (activiteit) - kleding maken - carpet - cleaners - cleaning - clothing - detergents - disinfection - dwellings - floor coverings - home economics - indicators - knitting - maintenance - performance - quality - repairing - rugs - sewing - textile industry - washing - clothing construction
  Ingegaan wordt op de operationalisering van het begrip schoon voor verschillende toepassingen. Daarna worden twee recent ontwikkelde onderzoekmethoden gepresenteerd voor de meting van respectievelijk het reinigingseffect van textiel reinigen en het reinigen van harde vloeroppervlakken en enkele met deze methoden verkregen resultaten
  Consumers' store choice behavior for fresh food
  Meulenberg, M.T.G. ; Trijp, J.C.M. van - \ 1991
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 6 (1991)3. - ISSN 0921-481X - p. 231 - 258.
  consumentengedrag - voedselopslag - huishoudkunde - voedselbewaring thuis - huishoudens - consumer behaviour - food storage - home economics - home food preservation - households
  Consumers' preference for fresh food stores is analyzed. In particular the choice between supermarkets and specialized shops for purchasing fresh food is analyzed. Attention is given to the factors influencing this choice. For this purpose a number of research questions with respect to store choice for fresh foods have been formulated and empirically tested
  Tien jaar verzorgingstechnologie in perspectief.
  Groot-Marcus, J.P. - \ 1990
  Tijdschrift voor huishoudkunde 11 (1990). - ISSN 0169-1295 - p. 1 - 7.
  higher education - home economics - households - management - theory - organization
  Huishoud- en consumentenwetenschappen home economics en human ecology.
  Hardon-Baars, A.J. - \ 1989
  Tijdschrift voor huishoudkunde 10 (1989)5. - ISSN 0169-1295 - p. 139 - 145.
  hoger onderwijs - huishoudkunde - consumentenwetenschappen - higher education - home economics - consumer sciences
  Weergave van de betekenis van internationale ontwikkelingen voor de toekomst van Huishoud- en Consumentenwetenschappen in Nederland
  Variation in food consumption: some aspects of measurement and empirical findings for The Netherlands.
  Meulenberg, M.T.G. - \ 1989
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 4 (1989)1. - ISSN 0921-481X - p. 3 - 24.
  houding van consumenten - consumentengedrag - consumptiepatronen - voedsel - voedselsamenstelling - voedselconsumptie - voedselhygiëne - voedselinkoop - voedingsmiddelen - huishoudkunde - Nederland - voedingstoestand - voedingswaarde - prijzen - eigenschappen - inkopen - kwaliteit - consumer attitudes - consumer behaviour - consumption patterns - food - food composition - food consumption - food hygiene - food purchasing - foods - home economics - Netherlands - nutritional state - nutritive value - prices - properties - purchasing - quality
  Het meten van verschillen in voedselconsumptie
  Landbouwhuishoudleraressen van dorp tot dorp, 1909-1940.
  Burg, M.P.M. van der - \ 1989
  In: Vrouwen van het land : anderhalve eeuw plattelandsvrouwen in Nederland / Backerra, F., Flapper, L., Hobbelink, A., - p. 129 - 151.
  onderwijs - lerarenopleidingen - boeren - geschiedenis - huishoudkunde - huishoudonderwijs - vrije tijd - nederland - sociale klassen - onderwijzen - opleiding - vrouwen - schoolvakken - education - educational courses - farmers - history - home economics - home economics education - leisure - netherlands - social classes - teaching - training - women - subjects
  Het artikel is gebaseerd op het boek van M. van der Burg, Een half miljoen boerinnen in de klas : landbouwhuishoudonderwijs vanaf 1909. Heerlen, 1988
  Habitatbeleid, ontwikkelingssamenwerking en vrouwen; een huishoudkundige benadering.
  Hardon-Baars, A.J. - \ 1988
  Tijdschrift voor huishoudkunde 9 (1988). - ISSN 0169-1295 - p. 118 - 131.
  developing countries - government policy - home economics - housing - public housing - women - development cooperation
  Reclamewereld en consument, antwoord op een uitdaging.
  Pennartz, P.J.J. - \ 1988
  Tijdschrift voor huishoudkunde 9 (1988). - ISSN 0169-1295 - p. 95 - 99.
  public relations - advertising - publicity - extension - consumer behaviour - consumer attitudes - home economics - consumers
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.