Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ongevleugelde lieveheersbeestjes
  Lommen, S. ; Kuik, A.J. van - \ 2012
  Bomen, het vakblad voor de boomverzorging (2012)21. - p. 14 - 17.
  straatbomen - aphidoidea - plantenplagen - organismen ingezet bij biologische bestrijding - coccinellidae - adalia - honingdauw - secreties - bestrijdingsmethoden - onderzoek - street trees - aphidoidea - plant pests - biological control agents - coccinellidae - adalia - honeydew - secretions - control methods - research
  Bladluizen in stadsbomen zorgen soms voor grote overlast. Vooral onder lindebomen is er jaarlijks wel een periode van honingdauwoverlast. Sommige steden gaan het probleem te lijf met het uitzetten van tweestippelige lieveheersbeestjes in de lindebomen. Het resultaat is niet altijd bevredigend. Nu is het effect van deze maatregel voor het eerst onderzocht. Voor dit onderzoek is echter speciaal gebruikgemaakt van een in de natuur voorkomend ongevleugeld type van dit lieveheersbeestje. De verwachting is dat dit langer in de boom blijft en daardoor beter is in bladluisbestrijding.
  Faecesanalyse als methode van menu-onderzoek bij herbivoren: identificatie van cuticula fragmenten
  Wesselo, A.W. - \ 1984
  Wageningen : Landbouwhogeschool
  feces - guano - herbivoren - honingdauw - laboratoriummethoden - faeces - herbivores - honeydew - laboratory methods
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.