Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 34

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Occurence of mycotoxins and pesticides in straw and hay used as animal feed
  Mol, J.G.J. ; Rijk, T.C. de; Egmond, H.J. van; Jong, J. de - \ 2014
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT report 2014.006)
  mycotoxinen - pesticiden - stro - hooi - diervoedering - veehouderij - voederveiligheid - dierenwelzijn - mycotoxins - pesticides - straw - hay - animal feeding - livestock farming - feed safety - animal welfare
  The aim of this survey was to provide data on the occurrence of mycotoxins and pesticide residues in straw and hay used as animal feed in the Netherlands.
  Benutting van najaarsgras in de geitenhouderij
  Eekeren, N.J.M. van - \ 2010
  Biokennis
  biologische landbouw - geitenhouderij - herfst - graskuilvoer - hooi - grasbrokken - eiwit - voersamenstelling - organic farming - goat keeping - autumn - grass silage - hay - grass pellets - protein - feed formulation
  Door weersomstandigheden is najaargras vaak moeilijk in te kuilen. Aan de andere kant bevat najaarsgras, door het hogere klaveraandeel, juist het eiwit wat de geiten in het rantsoen hard nodig hebben. Darm Verteerbaar Eiwit (DVE) is vaak een knelpunt op melkproducerende biologische bedrijven. Door gras kunstmatig te laten drogen, kan het eiwit in grasklaver als DVE benut worden. In dit dossier leest u meer over verschillende afwegingen om najaarsgras in te kuilen of kunstmatig te laten drogen, en eventueel in brok te laten persen.
  Microbial enrichment of torrefied grass fibers : a novel ingredient of potting soil
  Trifonova, R.D. - \ 2008
  University of Groningen. Promotor(en): J.D. van Elsas, co-promotor(en): Joeke Postma. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789036736695 - 146
  groeimedia - vezels - hooi - grassen - microbiële flora - verrijking - verbeteraars - fytotoxiciteit - growing media - fibres - hay - grasses - microbial flora - enrichment - amendments - phytotoxicity
  Onderzoek naar de mogelijke besmetting van een partij hooi met haren van de eikenprocessierups
  Spijker, J.H. ; Aelst, A.C. van; Niemeijer, C.M. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1606) - 25
  hooi - voer - paardenvoeding - paarden - besmetting - insecten - thaumetopoea processionea - tortricidae - insectenplagen - bomen - voederveiligheid - hay - feeds - horse feeding - horses - contamination - insects - thaumetopoea processionea - tortricidae - insect pests - trees - feed safety
  Mogelijk effect van dierziekte bij paarden als gevolg van het voorkomen van restatnten van de eikenprocessierups in diervoeder, namelijk hooi
  Kuilplastic voor meerjarig gebruik
  Corporaal, J. ; Breij, A.P.J. ; Dieren, J. van; Withaar, R. - \ 1995
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 8 (1995)2. - ISSN 0921-8874 - p. 13 - 15.
  conservering - milieu - hooi - kunststoffen - kwaliteit - recycling - rubber - kuilvoer - kuilvoerbereiding - silo's - opslagloodsen - technologie - afvalverwerking - afval - synthetische materialen - conservation - environment - hay - plastics - quality - recycling - rubber - silage - silage making - silos - stores - technology - waste treatment - wastes - synthetic materials
  In 1992 werden op de Waiboerhoeve twee soorten 0,50 mm dikke kuilfolie in gebruik genomen voor meerjarig gebruik.
  Een vergelijking tussen voordrooggrassilage en grashooi als ruwvoer voor meerling dragende ooien = A comparison between grass-silage and grass-hay as a roughage for ewes pregnant of a large litter
  Sebek, L.B.J. ; Everts, H. - \ 1993
  Lelystad : IVVO-DLO (Rapport / IVVO-DLO no. 246) - 30
  voer - vrouwelijke dieren - hooi - voedingswaarde - kuilvoer - feeds - female animals - hay - nutritive value - silage
  Efficient field treatment for silage and hay
  Bosma, A.H. - \ 1991
  Wageningen : IMAG (Nota / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen P-91-8) - 24
  hooi - plantaardige producten - ruwvoer (roughage) - behandeling - voedergrassen - hay - plant products - roughage - treatment - fodder grasses
  Ontsluiting van stro, hooi, ook met een loog of zwakzuur
  Anonymous, - \ 1981
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie no. 4536)
  bibliografieën - koolhydraten - celmembranen - celwanden - cellulose - voer - hooi - rijststro - stro - bibliographies - carbohydrates - cell membranes - cell walls - feeds - hay - rice straw - straw
  Werkmethoden bij het verzamelen van stro- en hooipakken
  Koning, K. de; Edens, F.J. ; Leeuwerke, H.B. - \ 1978
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen no.111) - 48
  balenpers - oogsten - hooi - laders - nederland - opraappersen - plantaardige producten - persen - stapels - behandeling - voedergrassen - balers - harvesting - hay - loaders - netherlands - pickup balers - plant products - presses - stacks - treatment - fodder grasses
  Diverse aspecten van hakselen van voorgedroogd gras
  Hengeveld, A.G. - \ 1977
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij 51) - 22
  hooi - rundvee - plantaardige producten - behandeling - nederland - voedergrassen - hay - cattle - plant products - treatment - netherlands - fodder grasses
  Chemische toevoegingen (conserveringsmiddelen) bij de hooiwinning
  Anonymous, - \ 1976
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en documentatie no. 3872)
  bibliografieën - oogsten - hooi - plantaardige producten - behandeling - voedergrassen - bibliographies - harvesting - hay - plant products - treatment - fodder grasses
  Invloed van veldperiode en snelheid van nadrogen op de opname van hooi: verslag van onderzoek in de periode 1971 t/m 1973 op proefboerderij Heino
  Hengeveld, A.G. - \ 1976
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij 42) - 21
  plantaardige producten - behandeling - rundvee - hooi - voer - samenstelling - voedergrassen - plant products - treatment - cattle - hay - feeds - composition - fodder grasses
  Orientatiestudie Nederlands graslandonderzoek
  Meys, J.A.C. - \ 1975
  Hoorn : [s.n.] (Intern rapport / Instituut voor veevoedingsonderzoek Hoorn no. 82) - 52
  dierlijke productie - rundvee - begrazing - hooi - nederland - voedergrassen - animal production - cattle - grazing - hay - netherlands - fodder grasses
  De voederopname van ventilatiehooi - afkomstig van al dan niet thermisch behandeld gras - door melkvee : 1971/'72
  Reeuwijk, L. van - \ 1974
  Wageningen : [s.n.] (Mededelingen / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwproducten no. 432) - 16
  rundvee - voer - hooi - voedingswaarde - cattle - feeds - hay - nutritive value
  Statistische gegevens met betrekking tot de produktie van hooi en silage in Nederland = Statistical information relating to hay and silage production in the Netherlands
  Anonymous, - \ 1974
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3663)
  bibliografieën - economische situatie - groenvoeders - hooi - nederland - kuilvoer - statistiek - economische productie - bibliographies - economic situation - green fodders - hay - netherlands - silage - statistics - economic production
  Gemechaniseerd schuurdrogen van hooi
  Wijk, A. van - \ 1974
  Wageningen : [s.n.] (Publikatie / Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie no. 182) - 39
  drogen - hooi - drogers - voedergrassen - drying - hay - driers - fodder grasses
  Broeibestrijding met chemische middelen in voordroogkuil, in vers - en voorgedroogd gras
  Schukking, S. ; Hengeveld, A.G. - \ 1972
  Wageningen : [s.n.] (Mededelingen / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten no. 401, 415)
  enzymen - enzymologie - fermentatie - hooi - kuilvoerbereiding - voedergrassen - enzymes - enzymology - fermentation - hay - silage making - fodder grasses
  Orienterend onderzoek naar de invloed van de pijpdiameter op capaciteit en benodigd vermogen bij neuero aanzuigblazers in 1970
  Wijk, A. van - \ 1971
  Wageningen : ILR - 10
  hooi - blaashakselaars - hay - forage blowers
  Mogelijkheden en perspectieven bij de bewaring van hooi
  Hak, P.S. - \ 1969
  Wageningen : [s.n.] (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwproducten no. 207) - 4
  hooi - kuilvoerbereiding - silo's - opslagloodsen - voedergrassen - hay - silage making - silos - stores - fodder grasses
  The maintenance value for cows of hay from six districts in the Netherlands
  Brouwer, E. ; Nijkamp, H.J. - \ 1966
  Wageningen : Veenman (Mededelingen / Landbouwhogeschool 66-14)
  rundvee - hooi - voer - chemie - fysiologie - nederland - voedergrassen - cattle - hay - feeds - chemistry - physiology - netherlands - fodder grasses
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.