Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Hoopvolle toekomst voor de iep (gesprek met Jelle Hiemstra over onderzoek PPO/Alterra)
  Crooijmans, S. ; Hiemstra, J.A. - \ 2010
  De Boomkwekerij 23 (2010)14. - ISSN 0923-2443 - p. 16 - 17.
  bomen - boomteelt - rassen (planten) - ulmus hollandica - houtachtige planten als sierplanten - houteigenschappen - bomen voor meerdere doeleinden - gebruikswaarde - landbouwkundig onderzoek - trees - arboriculture - varieties - ulmus hollandica - ornamental woody plants - wood properties - multipurpose trees - use value - agricultural research
  Angst voor iepziekte is in veel gevallen ongegrond, want er zijn genoeg nieuwe rassen van Ulmus die deze ziekte kunnen trotseren. Dat blijkt uit lopend onderzoek. In 2010 weet PPO precies te vertellen welke rassen goed bestand zijn tegen iepziekte. Alvast een tussentijds verslag van het onderzoek, met hoopvolle bevindingen.
  Wood plastic composites from modified wood. Part 3. Durability of WPCs with bioderived matrix
  Westin, M. ; Larsson-Brelid, P. ; Segerholm, B.K. ; Oever, M.J.A. van den - \ 2008
  Stockholm : International Research Group on Wood Protection (IRG/WP 08-40423) - 17
  veredeld hout - samengestelde houtmontages - geplastificeerd hout - hout plastic samenstellingen - houteigenschappen - duurzaamheid (durability) - testen - bioplastics - biobased economy - improved wood - composite wood assemblies - plasticized wood - wood plastic composites - wood properties - durability - testing - bioplastics - biobased economy
  The decay resistance of fully bio-derived wood plastic composites, WPCs, was tested in both laboratory and field tests. The laboratory tests were performed according to modified versions of AWPA E10 (soil-block test) and ENV 807 (tests in three un-sterile soils) and the field tests according to EN 252 (stakes in ground) and EN 275 (resistance to marine borers). The WPC materials for laboratory tests were injection molded test specimens with 50% modified wood particles and 50% cellulose ester (CAP) or poly-lactic acid (PLA) content. The field test specimens were taken from larger extruded decking board profiles with 60% wood content and 40% CAP. 60/40-mix (wt/wt) for CAP corresponds to the same volumetric composition as 70/30-mix (wt/wt) with polypropylene as matrix that was presented in Part 1 and 2. In all laboratory tests the control WPCs performed much better than the pine sapwood control blocks. The WPCs from modified wood performed better than the control WPC and WPCs from acetylated wood performed best with no detectable decay whatsoever. In the field stake test, the WPC from unmodified wood were slightly decayed whereas the WPCs from modified wood were sound. In the marine field test the WPC from unmodified wood were severely attacked by shipworm (Teredo navalis), whereas the WPCs from modified wood were sound.
  Houtkwaliteit en bosbeheer; beslist meer aandacht waard (deel 1)
  Wijers, R. ; Oosterbaan, A. - \ 2005
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2 (2005)8. - ISSN 1572-7610 - p. 12 - 15.
  bosbeheer - houteigenschappen - bosbouwkundige handelingen - hout - kwaliteit - forestry practices - forest administration - wood properties - wood - quality
  Dit artikel gaat in op verschillende aspecten van houtkwaliteit in relatie tot het gevoerde bosbeheer. Het omvat de gehele inlandse bosbouw en houtverwerkingsketen
  Surinamese timber species : characteristics and utilization : recent information with brief descriptions of the main timber species of Suriname
  Comvalius, L.B. - \ 2001
  S.l. : Celos [etc.] - ISBN 9789991468105 - 243
  bosbomen - hout - houteigenschappen - verwerking - aanwendingen - suriname - forest trees - wood - wood properties - processing - uses - suriname
  Effecten van een veranderend bosbeheer op de houtkwaliteit; een methode om de invloed van veranderingen in het beheer op de houtkwaliteit te bekijken, toegepast op douglas
  Wijk, M.N. van; Schelhaas, M.J. ; Edelenbosch, N.H. - \ 1999
  Wageningen : IBN-DLO, Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek - 86
  bosbouw - bomen - bosbedrijfsvoering - bosbouwkundige handelingen - conservering - houteigenschappen - pseudotsuga menziesii - kwaliteit - nederland - forestry - trees - forest management - forestry practices - conservation - wood properties - quality - netherlands
  Selection and introduction of lesser known and lesser used species for specific end-uses. Phase 3.
  Polman, J.E. ; Zijp, M.A. - \ 1994
  Wageningen : Wageningen Agricultural University - 21
  economie - onderwijs - voorlichting - bos- en houtproductenindustrieën - bosbouw - marketing - mechanische eigenschappen - fysische eigenschappen - substitutie - hout - houtproducten - houteigenschappen - houtgebruik - economics - education - extension - forest products industries - forestry - mechanical properties - physical properties - substitution - wood - wood products - wood properties - wood utilization
  Selection and introduction of lesser known and lesser used species for specific end-uses. Phase 2.
  Polman, J.E. ; Zijp, M.A. - \ 1992
  Wageningen : Wageningen Agricultural University - 22
  economie - onderwijs - voorlichting - bos- en houtproductenindustrieën - bosbouw - marketing - mechanische eigenschappen - fysische eigenschappen - substitutie - hout - houtproducten - houteigenschappen - houtgebruik - economics - education - extension - forest products industries - forestry - mechanical properties - physical properties - substitution - wood - wood products - wood properties - wood utilization
  Die Verbesserung der Impraegnierbarkeit von Fichtenholz mittels chemischer und enzymatischer Vorbehandlung
  Militz, H. - \ 1990
  Agricultural University. Promotor(en): W. Pilnik; A.G.J. Voragen. - S.l. : Militz - 220
  bosbouw - bomen - enzymen - hout - houtchemie - houteigenschappen - vloeistoffen (liquids) - gassen - permeabiliteit - organische verbindingen - houtverduurzaming - enzymologie - fermentatie - toedieningswijzen - picea abies - forestry - trees - enzymes - wood - wood chemistry - wood properties - liquids - gases - permeability - organic compounds - wood preservation - enzymology - fermentation - application methods - picea abies

  Finely ground spruce ( Picea abies (L.) Karst. ) was incubated with different enzyme preparations. The enzyme concentration, incubation time, temperature and buffer concentration were varied. The nature and quantity of uronic acids and neutral sugars released from the cell walls were determined. The most effective enzyme preparations were shown to be those with a broad cellulolytic and hemicellulolytic spectrum of activity. Specific pectinases were found not to be particularly effective. Sapwood and heartwood were broken down in equal degrees. Enzymatic preliminary treatment of intact spruce improved the permeability of the timber. The extent of the improvement was dependent on the enzyme preparation applied, the enzyme concentration, the incubation time, the incubation temperature and the origin of the timber. Enzymatic preliminary treatment was more effective in sapwood than in heartwood. Scanning electron microscopy made it possible to demonstrate the decomposition of the torus and the margo of the bordered pits as well as the decomposition of the pits between tracheids and parenchyma. The compression strength and the modulus of elasticity were not reduced. Preliminary treatment of intact spruce with alkali, acids and chelating agents did not result in improved permeability.

  Selection and introduction of lesser known and lesser used species for specific end-uses.
  Polman, J.E. ; Zijp, M.A. - \ 1990
  Wageningen : Agricultural University - 15
  economie - onderwijs - voorlichting - bos- en houtproductenindustrieën - bosbouw - marketing - mechanische eigenschappen - fysische eigenschappen - substitutie - hout - houtproducten - houteigenschappen - houtgebruik - economics - education - extension - forest products industries - forestry - mechanical properties - physical properties - substitution - wood - wood products - wood properties - wood utilization
  Wondreacties van bomen : een literatuurstudie
  Reuver, E. - \ 1986
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 429) - 57
  bosbouw - hout - houteigenschappen - groeitempo - groeispanning - groeifactoren - groeieffecten - gebreken van hout - snoeien - overzichten - forestry - wood - wood properties - growth rate - growth stress - growth factors - growth effects - wood defects - pruning - reviews
  De volgende onderwerpen komen in deze literatuurstudie aan de orde: infectie en aantasting van het hout; reactie van de boom op verwonding; wondreacties in het kernhout en technieken van snoei- en wondbehandeling
  Bibliography on forest ecology, forest management, agroforestry and timber characteristics for Indonesia, 1950-1980
  Beekman, F. ; Wiersum, K.F. ; Wouters, F. - \ 1982
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 285)
  bosbouw - plantenecologie - bomen - autecologie - bosbedrijfsvoering - opbrengstregeling - werkplannen - planning - opbrengsten - agroforestry - hout - schors, bomen - houteigenschappen - indonesië - bibliografieën - forestry - plant ecology - trees - autecology - forest management - yield regulation - working plans - yields - wood - bark - wood properties - indonesia - bibliographies
  Een algemene beschouwing van de houtdichtheid in Suriname van Pinus caribaea var. hondurensis
  Berg, G. van den - \ 1973
  Wageningen : [s.n.] (Celos rapporten no. 81) - 31
  bosbouw - soortelijk gewicht - suriname - bomen - hout - dichtheid van hout - houteigenschappen - pinus caribaea - forestry - specific gravity - suriname - trees - wood - wood density - wood properties - pinus caribaea
  Successie op verlaten kostgrond : de begroeiing van enige verlaten kostgrondjes te Moengo - Tapoe; computerprogramma voor het berekenen van vochtgehalte en dichtheid van houtmonsters
  Kock, R.B. de - \ 1971
  Wageningen : [s.n.] (Celos rapporten no. 49) - 57
  bosbouw - zwerflandbouw - natuurlijke verjonging - plantensuccessie - teelt - houteigenschappen - hout - vochtgehalte van hout - vochtgehalte - soortelijk gewicht - dichtheid van hout - computer software - toepassingen - ecologie - gewassen - landbouw - fenologie - acclimatisatie - computers - minicomputers - microcomputers - gegevensverwerking - fysische eigenschappen - mechanische eigenschappen - suriname - machines - forestry - shifting cultivation - natural regeneration - plant succession - cultivation - wood properties - wood - wood moisture - moisture content - specific gravity - wood density - computer software - applications - ecology - crops - agriculture - phenology - acclimatization - computers - minicomputers - microcomputers - data processing - physical properties - mechanical properties - suriname - machines
  Enige technische eigenschappen van in Nederland gegroeid Douglas hout = Some technical properties of douglas fir wood grown in the Netherlands
  Wisse, J.H. - \ 1968
  Wageningen : Veenman (Mededelingen / Landbouwhogeschool, Wageningen (1968), no. 4) - 14
  bosbouw - bomen - houteigenschappen - hout - fysische eigenschappen - mechanische eigenschappen - nederland - pseudotsuga menziesii - forestry - trees - wood properties - wood - physical properties - mechanical properties - netherlands - pseudotsuga menziesii
  De micrografische identificatie van hout
  Beversluis, J.R. - \ 1925
  Wageningen University. Promotor(en): A. te Wechel. - S.l. : S.n. - 132
  bosbouw - hout - schors, bomen - houteigenschappen - meting - experimenten - statistiek - simulatie - forestry - wood - bark - wood properties - measurement - experiments - statistics - simulation
  The timber of dicotyledonous trees could not be classified on microscopic features in harmony with taxonomic practice because botanical systems were still faulty and not generally recognized, and because microscopic descriptions of timber were not uniform enough for compilation. To find whether timber features could be conformed with a botanic taxonomy, a scheme was drafted for the description of secondary wood of dicotyledonous trees based on definite, uniform and comparable characteristics.

  On this basis short descriptions were compiled of the timber of 93 species and a table was composed of species identical in microscopic structure. The 24 most important characteristics of the 42 families represented were described. Families and species were indexed.

  Over het krimpen van geschilde en ongeschilde stammen na de velling
  Wechel, A. te - \ 1923
  Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool dl. 27, no. 1)
  bijlen - ontschorsen - velling - bosbouw - handzagen - primaire bewerking - krimp - opzwellen - hout - houteigenschappen - axes - barking - felling - forestry - hand saws - primary conversion - shrinkage - swelling - wood - wood properties
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.