Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 75

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==hyacinten
Check title to add to marked list
IDC Bollen & Vaste Planten
Looman, B.H.M. - \ 2015
Studio Huigen
bloembollen - sierteelt - snijbloemen - hyacinten - forceren van planten - teeltsystemen - duurzame landbouw - ornamental bulbs - ornamental horticulture - cut flowers - hyacinths - forcing - cropping systems - sustainable agriculture
Het Innovatie- en Democentrum (IDC) Bollen en Vaste Planten ondersteunt ondernemers in de Bollen- en Vaste Plantensector bij innovaties. Samen met onderzoek, onderwijs en organisaties uit de regio Greenport Duin & Bollenstreek werkt het IDC aan de implementatie van kennis van binnen en buiten de sector. Hyacint is een belangrijk gewas voor de Duin- en Bollenstreek: ongeveer 90% van de (snij)hyacinten komen uit dit gebied. Het IDC werkt daarom aan een nieuw teeltsysteem voor snijhyacint: een systeem waarin nieuwe duurzame technologieën, teeltmethoden, robotisering en automatisering geïntegreerd zijn. Diverse partijen werken samen met het IDC zoals het Kenniscentrum Plantenstoffen dat geïnteresseerd is in nieuwe toepassingen van hyacint voor de Biobased Economy. Of teler Rob van Haaster, die inziet dat hij anders moet produceren: duurzamer, meer kostenbewust. Kennisdeling vindt hij belangrijk.
Organische bemesting van hyacint : Kan stalmest bij hyacint vervangen worden door GFT-compost
Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 75
bloembollen - hyacinten - bemesting - compost - kunstmeststoffen - organische meststoffen - proeven - voedingsstoffen - voedingsstoffengehalte - vergelijkend onderzoek - gewasopbrengst - ornamental bulbs - hyacinths - fertilizer application - composts - fertilizers - organic fertilizers - trials - nutrients - nutrient content - comparative research - crop yield
Veel hyacintentelers zijn ervan overtuigd dat een flinke stalmestgift noodzakelijk is voor een goede opbrengst. Het gebruik van stalmest wordt beperkt door de meststoffenwet die in 2006 is ingevoerd en de aanscherpingen in latere jaren. Hierdoor vrezen hyacintentelers een onacceptabele achteruitgang van de opbrengst en kwaliteit van hun product. Naar aanleiding van een petitie die de telers ingediend hebben bij het voormalige ministerie van LNV, is er financiering (50%) ter beschikking gesteld om het effect van stalmest op de opbrengst en broeikwaliteit van hyacint te onderzoeken. Dit onderzoek had tot doel te bepalen of er een effect is van stalmest op de opbrengst en kwaliteit van hyacint in vergelijking met GFT-compost of zonder organische bemesting, hoe groot dat effect is, of er een effect is van de dosering en wat het effect is van een combinatie van stalmest en GFT-compost. Daarnaast wordt getracht dit effect te verklaren.
Louis van Haaster: 'Erwiniatoets werkbollen stap vooruit'
Dwarswaard, A. - \ 2013
BloembollenVisie 2013 (2013)266. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
hyacinten - erwinia - bacterieziekten - tests - inventarisaties - bloembollen - controle - hyacinths - bacterial diseases - inventories - ornamental bulbs - control
Erwinia blijft een lastig te controleren probleem in de teelt en handel van hyacinten. Vorig jaar stemden telers in met een toets op werkbollen van 'Delft Blue'. Op basis van die resultaten wil het bestuur van de KAVB-productgroep Hyacint nu een stap verder zetten: een verplichte toets op alle werkbollen. Louis van Haaster en Peter Vreeburg lichten de achtergronden toe.
Toetsen van werkbollen op agressief snot: eerste stap naar gezonde teelt van hyacint
Vreeburg, P.J.M. ; Doorn, J. van - \ 2013
BloembollenVisie 2013 (2013)266. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
hyacinten - bloembollen - bacterieziekten - plantenziekteverwekkende bacteriën - dickeya - tests - bemonsteren - hyacinths - ornamental bulbs - bacterial diseases - plant pathogenic bacteria - sampling
Agressief snot zorgt bij hyacint elk jaar voor veel schade. Hoeveel besmetting er in werkbollen zit was tot nu toe onbekend. Na toetsing van werkbollen van 'Delft Blue' in juli en plantgoed voor werkbollen in september 2012, bleek dat 30-40% van de partijen besmet is met Dickeya, de veroorzaker van agressief snot. Deze uitslag was voor een aantal telers reden om niet door te gaan met de vermeerdering van deze partijen: de eerste stap naar een gezonde teelt.
Tripsbestrijding hyacint : Bestrijding in holbollen en leverbaar
Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen en Bomen - 37
bloembollen - hyacinthus - hyacinten - thrips tabaci - insectenplagen - bestrijdingsmethoden - aantasting - bollen - detectie - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - hyacinths - insect pests - control methods - infestation - bulbs - detection - agricultural research
Bij de teelt en broei van hyacint wordt de laatste jaren in toenemende mate een aantasting door de tabakstrips (“thrips tabaci”) waargenomen. In aangetaste holbollen worden geen bolletjes gevormd en bij de afbroei kan de bloem en/of blad zo aangetast worden dat ze overkoopbaar zijn. De aantasting wordt vaak ook pas te laat onderkend. In eerder onderzoek door PPO is gebleken dat een boldompeling in Admire de beste bestrijding van tripsen geeft, maar alternatieven zijn noodzakelijk omdat gebruik van Admire beperkt wordt. Het veel toegepaste Actellic 50 gaf in de praktijk en onderzoek wisselende en vaak tegenvallende resultaten. In het voorliggende project zijn vele alternatieven onderzocht: bol - en gewasbehandelingen in het laatste teeltjaar, snel na rooien een korte periode hete lucht, een GNO en verschillende toepassingen van Admire en Actellic 50 tijdens de bewaring. Dit onderzoek geeft aan dat een boldompeling in Admire de beste bestrijding geeft. Een ruimtebehandeling met Actellic 5 0 kan ook goed werk en, mits een voldoende hoge dosering (dubbele van normaal) wordt toegepast en de behandeling vroegtijdig wordt begonnen en regelmatig wordt herhaald tot planten. Partijen met vestjes en rapperige huiden en holbollen geven meer schuilmogelijkheden voor tripsen en lijken daarom gevoeliger voor een aantasting. Detectie van trips in de bewaarcel met behulp van verlichte lijmplaten kan helpen om tijdig een besmetting te signaleren en daardoor grote schade te voorkomen. Het gebruik van een lokstof kan mogelijk de vangkans verhogen. Tijdens dit onderzoek is in de praktijk al veel schade voorkomen door de verkregen kennis.
Teeltdegronduit : doel 2012 1. substraatbedden 2. waterteelt en 3. afgedekte ondergrond
Kool, S.A.M. de; Vreeburg, P.J.M. ; Slootweg, G. ; Kreuk, Frank ; Blind, M. - \ 2012
teeltsystemen - hydrocultuur - cultuur zonder grond - hyacinten - lelies - bloembollen - sierteelt - landbouwkundig onderzoek - cropping systems - hydroponics - soilless culture - hyacinths - lilies - ornamental bulbs - ornamental horticulture - agricultural research
Poster met informatie over het onderzoeksproject 'Teelt de grond uit'.
Trips bij hyacint ook door Actellic goed te bestrijden
Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)248. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
bloembollen - hyacinten - thrips tabaci - insectenplagen - gewasbescherming - preventie - plagenbestrijding - ornamental bulbs - hyacinths - insect pests - plant protection - prevention - pest control
In de bewaring van hyacinten is trips een factor om rekening mee te houden. Soms kan trips voor veel schade zorgen. Ter bestrijding van trips is Actellic inzetbaar. In dit artikel wordt uitgelegd welke uitgangspunten zorgen voor een goed resultaat.
Kan hyacint zonder stalmest?
Vreeburg, P.J.M. - \ 2012
bemesting - hyacinten - bloembollen - vollegrondsteelt - rundveemest - bodemvruchtbaarheid - fertilizer application - hyacinths - ornamental bulbs - outdoor cropping - cattle manure - soil fertility
Poster met onderzoeksinformatie. Doel van het onderzoek is achterhalen of vaste rundermest essentieel is voor de teelt en afbroeikwaliteit van hyacint.
Trips in hyacint is goed te bestrijden
Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. - \ 2012
thrips tabaci - hyacinten - insectenplagen - gewasbescherming - preventie - plagenbestrijding - bloembollen - hyacinths - insect pests - plant protection - prevention - pest control - ornamental bulbs
Poster met informatie en adviezen voor tripsbestrijding in hyacint.
Teeltdegronduit : Resultaten teelt de grond uit hyacint 2011
Vreeburg, P.J.M. ; Kreuk, F. ; Blind, M. ; Kool, S.A.M. de - \ 2012
teeltsystemen - cultuur zonder grond - bloembollen - hyacinten - cropping systems - soilless culture - ornamental bulbs - hyacinths
Poster met onderzoeksinformatie over de teelt van hyacint op substraat.
Bestrijding trips in hyacint
Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. - \ 2011
thrips tabaci - hyacinten - insectenplagen - gewasbescherming - plagenbestrijding - bloembollen - toegepast onderzoek - hyacinths - insect pests - plant protection - pest control - ornamental bulbs - applied research
Poster met informatie over de resultaten van onderzoek en bestrijding van trips in hyacint in 2009 en 2010.
Trips bij Hyacint goed te voorkomen en te bestrijden
Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)222. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
bloembollen - thysanoptera - hyacinten - thrips - bestrijdingsmethoden - thrips tabaci - gewasbescherming - ornamental bulbs - hyacinths - control methods - plant protection
Trips veroorzaakt de laatste jaren veel schade bij hyacint. Naast meldingen van aantasting in de holkamer komen steeds meer gevallen van tripsschade in de broei voor. PPO-onderzoek geeft aan dat een dompeling in Admire het beste resultaat gaf en dat een ruimtebehandeling met Actellic ooik een goede bestrijding kan geven. Omdat aan beide methoden nadelen zitten is het van belang de besmettingskans zo klein mogelijk te maken. Hierbij is het belangrijk te weten dat tripsen overal buiten aanwezig zijn. In dit artikel een aantal praktische tips hoe besmetting te voorkomen is en hoe trips te bestrijden is.
Agressief snot in hyacint
Vreeburg, P.J.M. ; Doorn, J. van - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011). - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 23.
hyacinten - bloembollen - bacterieziekten - plantenziekten - erwinia - pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum - dickeya chrysanthemi - landbouwkundig onderzoek - hyacinths - ornamental bulbs - bacterial diseases - plant diseases - agricultural research
De schade door agressief snot was in de afgelopen 10 jaar zeer groot. Naast verlies aan bollen en extra werk door uitzoeken heeft het imago van de hyacint een flinke deuk opgelopen en staat de afzet onder druk. Afgelopen jaren is vanuit onderzoek en praktijkervaringen van telers en exporteurs veel bekend geworden over agressief snot. Met deze kennis is de schade als gevolg van het agressief snot beperkt te houden. Een teelt helemaal zonder agressief snot zal waarschijnlijk onmogelijk zijn. Echter door veel inspanning van telers in de komende jaren weer hyacinten geteeld gaan worden die nog slechts een geringe kans lopen om massaal leeg te lopen. Daarnaast moet het witsnot niet vergeten worden.
Bladbemesting bij hyacint na de bloei kan zinvol zijn
Belder, P. ; Vreeburg, P.J.M. - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)216. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 25.
hyacinten - bloembollen - bloementeelt - broeien - stikstof - bemesting - hyacinths - ornamental bulbs - floriculture - scalding - nitrogen - fertilizer application
Omdat het merendeel van de hyacinten wordt gebruikt in de broeierij, en de hoeveelheid stikstof die een bol kan opnemen tijdens het groeiseizoen de broeikwaliteit beïnvloedt is het van groot belang dat hyacinten in het voorjaar voldoende stikstof kunnen opnemen. In een droog voorjaar lukt dat niet altijd via korrelmest. PPO ging na of het toedienen van bladbemesting een bruikbaar alternatief is
Goede houdbaarheid van snijhyacint 'Delft Blue' mogelijk
Vreeburg, P.J.M. - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)216. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
snijbloemen - bloementeelt - hyacinten - bloembollen - kwaliteit na de oogst - agrarische bedrijfsvoering - cut flowers - floriculture - hyacinths - ornamental bulbs - postharvest quality - farm management
Knikstelen bij de snijhyacint 'Delft Blue' komen voor. De oorzaak ervan is niet altijd gemakkelijk te achterhalen. PPO ging met vier broeiers na of er meer te weten is gekomen over de oorzaak. Tevens werd de houdbaarheid nog eens onder de loep genomen.
Stalmest essentieel voor hyacint?
Belder, P. ; Vreeburg, P.J.M. - \ 2011
S.n.
bemesting - dierlijke meststoffen - hyacinten - stalmest - wetgeving - beperking - Nederland - fertilizer application - animal manures - hyacinths - farmyard manure - legislation - restraint - Netherlands
Informatieposter over bemesting met stalmest bij hyacint. De mestwetgeving beperkt de hoeveelheid dierlijke mest die aan hyacint kan worden toegediend. De praktijk geeft aan dat een goede opbrengst en kwaliteit van hyacint alleen behaald kan worden met relatief hoge giften vaste rundermest
Toets zelf op agressief snot in hyacintenbollen
Doorn, J. van; Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. ; Martin, W.S. ; Dees, R.H.L. - \ 2011
erwinia - hyacinten - bloembollen - plantenziekten - gewasbescherming - hyacinths - ornamental bulbs - plant diseases - plant protection
Informatieposter over het zelf toetsen op agressief snot in hyacintenbollen. Het doel is de ontwikkeling van een praktische, op bedrijf uitvoerbare snelle toets om agressief snot in hyacinten te tonen
Praktijktoetsing stikstofbemesting hyacint via blad
Belder, P. ; Vreeburg, P.J.M. - \ 2011
hyacinten - bloembollen - bloementeelt - stikstof - bemesting - bladvoeding - herbiciden - weer - zonne-instraling - hyacinths - ornamental bulbs - floriculture - nitrogen - fertilizer application - foliar nutrition - herbicides - weather - insolation
Informatieposter "praktijktoetsing stikstofbemesting hyacint via blad". Bladbemesting blijkt een bruikbaar alternatief voor korrelbemesting indien er te weinig neerslag valt in de maanden april en mei om korrelmest in te spoelen. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met weersomstandigheden, zoals niet te scherpe zon, geen harde wind en niet toepassen in combinatie met herbiciden
Deltaplan Erwinia : informatie uit enquete onder hyacintentelers
Vreeburg, P.J.M. ; Leeuwen, P.J. van; Martin, W.S. ; Dees, R.H.L. ; Doorn, J. van - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)212. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
gewasbescherming - erwinia - infectie - bloembollen - hyacinten - dahlia - zantedeschia - plant protection - infection - ornamental bulbs - hyacinths
Diverse bacterieziekten in hyacint, dahlia en Zantedeschia kunnen voor veel uitval zorgen. Niet altijd is goed na te gaan waar de oorzaak van deze aantasting ligt. Onderhyacintentelers is een enquête gehouden. In dit artikel komen daarvan de belangrijkste resultaten aan de orde.
Bestrijding trips in hyacint
Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. - \ 2010
hyacinten - thrips - broeien - besmetting - bloembollen - bollen - behandeling - chemische bestrijding - hyacinths - scalding - contamination - ornamental bulbs - bulbs - treatment - chemical control
Poster over de bestrijding van trips in hyacinten. Praktijkonderzoek naar de juiste combinatie van middel en methode.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.