Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 130

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Overzichtsdocument: 7 jaar Chrysant op water
  Vermeulen, Tycho ; Blok, Chris ; Eveleens, Barbara - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1430) - 22
  greenhouse crops - greenhouse horticulture - greenhouses - chrysanthemum - hydroponics - water systems - microbial contamination - inoculation - kasgewassen - glastuinbouw - kassen - chrysanthemum - hydrocultuur - watersystemen - microbiële besmetting - inoculatie
  Over a period of seven years (2009-2016) hydroponic chyrsanthemum cultivation has been developed and
  tested in practice. Where the system delivered up to 25% higher yields at smaller scale, the larger systems of
  250-300 m2 turned out very sensitive to root infection. Research then focussed to understanding the key factors
  that caused the plants to become sensitive. However, where the larger system showed much disease incidence
  every summer for three years in a row, at smaller scale the symptoms could not be induced despite application
  of extreme cultivation measures.
  The studies were the first to apply next generation sequencing to microbial populations in cultivation systems.
  The results gave evidence for shifting population dynamics due to inoculation and water temperature. Also the
  inoculation with beneficial microbes was found to have a positive effect on recovery of the roots upon infection.
  This effect, however, was only found in the research-facility. At larger scale potential beneficial effect could not
  prevent significant yield loss.
  Chrysanten op water: huidige inzichten
  Vermeulen, T. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Blok, C. ; Beerens, N. ; Streminska, M.A. - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - cropping systems - chrysanthemum - hydroponics - plant development - tuinbouw - glastuinbouw - teeltsystemen - chrysanthemum - hydrocultuur - plantenontwikkeling
  Aan de orde komen: materiaalkeuze; voedingswater; micro-leven; rasverschillen; stekmateriaal. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
  Jaarrondteelt op water van slatypen in een cabrio tunnelkas met led-belichting
  Janse, J. ; Vermeulen, T. ; Weel, P.A. van - \ 2016
  Wageningen UR - 1
  tuinbouw - tunnels - jaarrondproductie - slasoorten - teelt onder bescherming - hydrocultuur - teeltsystemen - led lampen - kasproeven - gewaskwaliteit - horticulture - tunnels - all-year-round production - lettuces - protected cultivation - hydroponics - cropping systems - led lamps - greenhouse experiments - crop quality
  Doelstelling van dit project is het verbeteren van teeltzekerheid en opbrengst van met name ijsbergsla, het hele jaar rond en het verbeteren wortelkwaliteit en plantweerbaarheid bij teelt op water. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
  Chrysanten op water - proef 5 : updat 7 : 28 februari 2015
  Eveleens-Clark, B.A. ; Streminska, M.A. ; Blok, C. ; Vermeulen, T. - \ 2015
  teeltsystemen - glastuinbouw - tuinbouw - hydrocultuur - chrysanthemum - proeven - pesticiden - haematonectria haematococca - gewasbescherming - cropping systems - greenhouse horticulture - horticulture - hydroponics - chrysanthemum - trials - pesticides - haematonectria haematococca - plant protection
  Proef 5 Chrysanten op water behandelt een proef met behandelingen tegen besmetting met Fusarium solani.
  Teelt op water : grote potentie, volop uitdagingen
  Vermeulen, T. - \ 2015
  Kas techniek 2015 (2015)5. - p. 14 - 18.
  glastuinbouw - teeltsystemen - hydrocultuur - recirculatie aquacultuur systemen - voedingsstoffen - productiegroei - controle - gewaskwaliteit - strategisch management - greenhouse horticulture - cropping systems - hydroponics - recirculating aquaculture systems - nutrients - production growth - control - crop quality - strategic management
  Substraatloos telen is al zo oud als de weg naar Rome. Toch is het in Nederland nooit gemeengoed geworden. Waarom is dat, en is dat terecht? De afgelopen jaren wordt er hernieuwd en door meerdere partijen tegelijk gekeken naar deze ‘nieuwe’ teeltsystemen. Wat is daarin de vooruitgang en gaat dit ergens toe leiden?
  De uitdagingen van telen op water
  Vermeulen, T. - \ 2015
  KASTuinbouwTV/Youtube
  kastechniek - tuinbouw - glastuinbouw - glasgroenten - cultuur zonder grond - hydrocultuur - greenhouse technology - horticulture - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - soilless culture - hydroponics
  Tycho Vermeulen van Wageningen UR Glastuinbouw vertelt over de mogelijkheden en uitdagingen op het gebied van telen op water. Deze film is gekoppeld aan een uitgebreid artikel in KAS editie 5 - 2015.
  Weerbare chrysantenteelt in substraatloze systemen : zes voortgangsflyers van het onderzoekswerk in 2014
  Eveleens-Clark, B.A. ; Blok, C. ; Streminska, M.A. ; Beerens, N. ; Vermeulen, T. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1344) - 20
  teeltsystemen - cultuurmethoden - hydrocultuur - gewasbescherming - proeven - chrysanten - plantenziekten - vermeerderingsmateriaal - landbouwkundig onderzoek - cropping systems - cultural methods - hydroponics - plant protection - trials - chrysanthemums - plant diseases - propagation materials - agricultural research
  Substraatloze teeltsystemen zijn niet steriel. In het water, op de bodem en aan de wortels leven veel microorganismen. Het is daarom de uitdaging in een dergelijk ecosysteem een goede balans te krijgen waar ziekteverwekkers niet de overhand kunnen krijgen en tot infectie overgaan. Het onderzoek aan dergelijke weerbare systemen is de laatste jaren in volle gang. Dit rapport geeft de kennisontwikkeling in het eerste jaar (2014) weer. Het onderzoek aan micro-leven in het water staat aan de basis van het denken in eco-systemen in waterige systemen. De rapportage bestaat uit flyers met de opzet en de conclusies van elke teelt afzonderlijk en een flyer met de observaties en conclusies die over het algemeen getrokken kunnen worden.
  Metropolitan food supply in Egypt : market analysis hydroponics production for selected urban areas
  Waldhauer, N. ; Soethoudt, J.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1551) - ISBN 9789462574052 - 24
  hydrocultuur - marketingkanalen - toekomst - internationale samenwerking - impact van toerisme - kosten-batenanalyse - egypte - hydroponics - marketing channels - future - international cooperation - tourism impact - cost benefit analysis - egypt
  Metropolitan food supply in Egypt : hydroponics production of leafy vegetables
  Waldhauer, N. ; Broek, W.H.A.M. van den; Soethoudt, J.M. ; Boerrigter, H.A.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1548) - ISBN 9789462574038 - 15
  hydrocultuur - voedselzekerheid - verliezen na de oogst - internationale samenwerking - proefprojecten - kosten-batenanalyse - egypte - voedselvoorziening - hydroponics - food security - postharvest losses - international cooperation - pilot projects - cost benefit analysis - egypt - food supply
  This study incorporates the follow up activities of the two earlier missions of Wageningen UR/Food & Biobased Research (FBR) to Egypt, the exploration mission of 2013 (Broek and Boerrigter, 2014a) and the commitment mission of 2014 (Broek, Boerrigter and Waldhauer, 2014b), targeting the improvement of food security in Egypt in general and the reduction of post-harvest losses in particular.
  Chrysanten op water: huidige inzichten
  Vermeulen, T. ; Eveleens, B.A. ; Blok, C. ; Beerens, N. ; Streminska, M.A. - \ 2015
  Wageningen UR
  teeltsystemen - tuinbouw - gewasbescherming - hydrocultuur - glastuinbouw - conferenties - chrysanthemum - cropping systems - horticulture - plant protection - hydroponics - greenhouse horticulture - conferences - chrysanthemum
  Aandacht wordt geschonken aan: voedingswater, micro-leven, rasverschillen, en oud stekmateriaal. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
  Jaarrondteelt op water van ijsbergsla in een open tunnelkas met led-belichting
  Janse, J. ; Weel, P.A. van; Vermeulen, T. - \ 2015
  gewasbescherming - tuinbouw - glastuinbouw - hydrocultuur - teeltsystemen - jaarrondproductie - opbrengst - slasoorten - gewaskwaliteit - conferenties - biologische bestrijding - led lampen - plant protection - horticulture - greenhouse horticulture - hydroponics - cropping systems - all-year-round production - outturn - lettuces - crop quality - conferences - biological control - led lamps
  Doelstelling: Verbeteren teeltzekerheid en opbrengst van met name ijsbergsla, het hele jaar rond. Verbeteren wortelkwaliteit en plantweerbaarheid bij teelt op water. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
  Chrysanten op water ; ervaring na 4 proeven : update 6, 16 februari 2015
  Vermeulen, T. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Blok, C. ; Beerens, N. ; Streminska, M.A. - \ 2015
  chrysanthemum - teeltsystemen - hydrocultuur - hygiëne - plantgezondheid - landbouwkundig onderzoek - micro-organismen - proeven - chrysanthemum - cropping systems - hydroponics - hygiene - plant health - agricultural research - microorganisms - trials
  In 2014 zijn vier teelten van chrysant op water gerealiseerd bij Wageningen UR Glastuinbouw. Het onderzoek was gericht op ziekteweerbaar. Gedurende de teelten zijn de volgende lessen geleerd : algemene aspecten van teelt op water, hygiëne en microleven.
  Ziektebeheersing substraatloze teeltsystemen : naar een robuust systeem tegen ziekten en plagen
  Stijger, C.C.M.M. ; Janse, J. ; Vermeulen, T. ; Weel, P.A. van - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1335) - 45
  bladgroenten - slasoorten - teeltsystemen - hydrocultuur - vloeibare kunstmeststoffen - ziektebestrijding - nutrientenbeheer - risicofactoren - monitoring - reductie - plagenbestrijding - leafy vegetables - lettuces - cropping systems - hydroponics - liquid fertilizers - disease control - nutrient management - risk factors - monitoring - reduction - pest control
  De belangrijkste kennislacune rond substraatloze teeltsystemen is het beheersen van de kwaliteit van het voedingswater. Hoge kwaliteit vergt, naast een goede balans van nutriënten, vooral het voorkomen van ziekte- en plaagontwikkeling. Het voorkomen of beheersen van de verspreiding speelt daarbij een grote rol. De bedrijfszekerheid van nieuwe teeltsystemen staat of valt bij de beheersbaarheid van ziekten en plagen. De ziekte- en plaagbeheersing in substraatloze systemen volgen andere principes dan de reguliere (steenwol of grondgebonden) teelt. De gebruikte watervolumes zijn enorm, fysieke barrières ontbreken maar ook een buffer/balans ontbreekt waarmee een direct effect is te benoemen op het risico op ziekte( en plaagverspreiding. De ziekte- en plaagrisico’s bepalen het gebruik van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen, spui, maar bovenal het succes van een substraatloze teelt. Het verlagen van het risico op ziekten en plagen en het voorkomen, monitoren en vertragen van een snelle verspreiding daarvan is onderwerp van dit project. Het onderzoek waarin in dit verslag wordt gerapporteerd heeft zich gericht op de kennisvragen rond ziektebeheersing en de ontwikkeling van indicatoren en teeltstrategieën ter voorkoming van ziekten in een robuust substraatloos (water) systeem. Behalve dat een chemische aanpak vanwege het gebruik van grote volumes water in deze nieuwe teeltsystemen vaak geen economisch haalbare oplossing is, is een chemische aanpak voor ziekte- en plaagproblematiek bovendien geen toekomstgerichte oplossing. Daarom heeft het onderzoek zich gericht, naast het voorkomen van aantastingen, vooral op mogelijke natuurlijke en fysische bestrijdingsmaatregelen. In het onderzoek dat heeft gelopen van juni 2013 tot en met mei 2014 zijn in totaal vier achtereenvolgende slateelten uitgevoerd.
  Belichte ijsbergsla in tunnelkas op water
  Vries, J.W. de - \ 2014
  Kas techniek (2014)9. - p. 60 - 61.
  tunnels - teelt onder bescherming - teeltsystemen - hydrocultuur - bladgroenten - slasoorten - belichting - landbouwkundig onderzoek - tunnels - protected cultivation - cropping systems - hydroponics - leafy vegetables - lettuces - illumination - agricultural research
  Wageningen UR Glastuinbouw heeft in Bleiswijk twee open tunnelkassen gebouwd waarin sla op water wordt geteeld. De tunnels beschermen de planten tegen negatieve klimaatinvloeden en zijn voorzien van een dak dat open én dicht kan. Bijzonder is daarnaast dat de kas voorzien is van led-belichting.
  Teeltvoordelen compenseren duurder systeem bij slateelt op water : Verkennend onderzoek naar 'weerbare' slateelt op water
  Arkesteijn, M. ; Stijger, I. ; Janse, J. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)10. - p. 50 - 51.
  glastuinbouw - hydrocultuur - bladgroenten - slasoorten - groenten - teeltsystemen - innovaties - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - hydroponics - leafy vegetables - lettuces - vegetables - cropping systems - innovations - agricultural research
  Bij de teelt van sla op water is er geen of weinig emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Er is echter nog vrij weinig kennis over het beheersen van de kwaliteit van het voedingswater. Met name het voorkomen of beheersen van ziekten en plagen vraagt nog aandacht. Reden voor onderzoekers van Wageningen UR glastuinbouw om verkennend onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een ‘weerbare’ slateelt op water.
  'Innovatie op innovatie maakt lisianthusproject niet eenvoudig' : Eerste ervaringen lisianthusteelt in grondgoten
  Velden, P. van; Helm, F.P.M. van der - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)8. - p. 37 - 37.
  glastuinbouw - snijbloemen - eustoma grandiflorum - hydrocultuur - innovaties - cultuurmethoden - goten - proeven - greenhouse horticulture - cut flowers - eustoma grandiflorum - hydroponics - innovations - cultural methods - ducts - trials
  De bloemen van de eerste twee teelten van het project ‘Het Nieuwe Telen Lisianthus’ zijn inmiddels geoogst. De kwaliteit van de gewassen in gronddoekgoten op de eb- en vloedvloer is gewoon prima. Alleen moeten de onderzoekers nog heel wat hobbels nemen om het hele systeem geschikt te maken voor de praktijk.
  Teelt de grond uit Bloemkool Rapportage 2009 - 2013
  Blind, M.P. - \ 2014
  Zwaagdijk : Proeftuin Zwaagdijk - 96 p.
  teeltsystemen - vollegrondsgroenten - bloemkolen - hydrocultuur - cultuurmethoden - proeven op proefstations - cropping systems - field vegetables - cauliflowers - hydroponics - cultural methods - station tests
  Van 2010 tot en met 2013 zijn in het kader van het door het Ministerie van Economische Zaken en het Productschap Tuinbouw gefinancierde programma Teelt de grond uit bij Proeftuin Zwaagdijk proeven uitgevoerd met de teelt van bloemkool op een drijvend teeltsysteem. De basis van het teeltsysteem waren enkele decimeters diepe bassins die gevuld zijn met een voedingsoplossing. De planten worden na de opkweek in potjes of pluggen in gaten in drijvers op de voedingsoplossing geplaatst en ontwikkelen vervolgens vrijwel het gehele wortelstelsel in de voedingsoplossing. Dit verslag beschrijft per onderzoeksjaar de proeven. Het verslag begint met een algemeen deel waarin het drijvende teeltsysteem wordt beschreven. Vervolgens wordt per projectjaar het onderzoek en de daaruit voortvloeiende conclusies beschreven
  Aanpak wortelziekten achilleshiel bij chrysant op water (interview met Tycho Vermeulen)
  Kierkels, T. ; Vermeulen, T. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)1. - p. 10 - 11.
  glastuinbouw - cultuurmethoden - hydrocultuur - cultuur zonder grond - proeven - energiebesparing - gewasproductie - chrysanthemum - plantenziekten - greenhouse horticulture - cultural methods - hydroponics - soilless culture - trials - energy saving - crop production - chrysanthemum - plant diseases
  Als het lukt, zijn de productiestijging en de energiebesparing spectaculair. Een echte stap voorwaarts in de innovatie van de chrysantenteelt. Maar voor het zover is, moeten er nog behoorlijke problemen worden getackeld bij de teelt op water. In het teeltbassin is het biologisch evenwicht tot nu toe moeilijk onder controle te krijgen.
  Teelt op water van bladgewassen 2013
  Blind, M. ; Evenhuis, A. ; Weel, P.A. van; Verhoeven, J.T.W. - \ 2013
  Zwaagdijk : Proeftuin Zwaagdijk - 146
  teeltsystemen - hydrocultuur - bladgroenten - zaailingen - cultuurmethoden - microdochium panattonianum - gewasbescherming - waterkwaliteit - emissie - bemesting - kweekmedia - cropping systems - hydroponics - leafy vegetables - seedlings - cultural methods - microdochium panattonianum - plant protection - water quality - emission - fertilizer application - culture media
  Vanaf 2007 doet Proeftuin Zwaagdijk in diverse gewassen onderzoek naar de mogelijkheden van alternatieve teeltsystemen. Het programma ‘Teelt de grond uit’ loopt door tot eind 2013 en richt zich op de openteeltsectoren vollegrondsgroente, bloembollen, boomkwekerij, fruit en zomerbloemen en daarnaast ook op bloemisterij onder glas. De nadruk ligt daarbij op de teelten op uitspoelingsgevoelige zandgronden waar de emissieproblematiek het grootst is. Het vanuit de rijksoverheid geformuleerde doel van dit project is de ontwikkeling van rendabele teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw die voldoen aan de Europese regelgeving voor de waterkwaliteit. De basis van de proeven wordt gevormd door het drijvende teeltsysteem. Het belangrijkse onderwerp van onderzoek in 2013 was de schimmelziekte Microdochium panattonianum in sla. Daarnaast is er onderzoek uitgevoerd op het gebied van de bemesting, de teelt van ter plekke gezaaide gewassen en opkweekmedia.
  Bloemkool geteeld op water 2013
  Blind, M. - \ 2013
  Zwaagdijk : Proeftuin Zwaagdijk - 50 p.
  teeltsystemen - vollegrondsgroenten - hydrocultuur - bloemkolen - proeven op proefstations - plantdichtheid - zoutgehalte - cultuurmethoden - cropping systems - field vegetables - hydroponics - cauliflowers - station tests - plant density - salinity - cultural methods
  In de afgelopen jaren is gebleken dat het mogelijk is bloemkool op het drijvende teeltsysteem te telen maar dat het percentage klasse 1 nog te laag is. Over het algemeen verloopt de gewasontwikkeling in de eerste fase zeer goed. In de eindfase – als de koolvorming plaatsvindt - ontstaan veelal problemen met verwelking. Een duidelijke oorzaak voor de snelle achteruitgang in vitaliteit is nog niet aan te wijzen. Een oorzaak zou kunen zijn een vorm van stress die in de laatste fase van de teelt ontstaat. Het gewas wordt topzwaar en is gevoelig voor wind, ook omdat de groei in de eerste fase juist erg weelderig is. Eén van de doelen van de proeven in 2013 was daarom te onderzoeken of een ruimere plantafstand leidt tot een betere kwaliteit. Een andere techniek om de planten compacter te laten groeien zou het telen bij een hoger zoutgehalte (EC) kunnen zijn. Doordat de planten bij een hoger zoutgehalte minder makkelijk water kunnen opnemen blijven ze compacter.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.