Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 256

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Het effect van aminozuuraanbod en -samenstelling van het voer op zoötechnische prestaties van beren gehuisvest onder verschillende sanitaire condities
  Meer, Y. van der; Gerrits, W.J.J. ; Jansman, A.J.M. - \ 2016
  Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 938) - 32
  beren (varkens) - aminozuren - eiwit - voedselsamenstelling - varkensvoeding - mestresultaten - hygiëne - varkenshouderij - zoötechniek - dierlijke productie - boars - amino acids - protein - food composition - pig feeding - fattening performance - hygiene - pig farming - zootechny - animal production
  Dit experiment was opgezet om het effect van eiwitniveau (normaal versus verlaagd) en aminozuursamenstelling in het rantsoen te evalueren op de technische prestaties van beren gehuisvest onder een tweetal sanitaire condities.
  GroentenFruit Huis - Factsheet
  Fels, H.J. van der - \ 2015
  RIKILT Wageningen UR
  tuinbouw - voedselgewassen - pathogene organismen - humane pathogenen - hygiëne - monitoring - gewasbescherming - bedrijfshygiëne - verontreinigingsbeheersing - horticulture - food crops - pathotypes - human pathogens - hygiene - monitoring - plant protection - industrial hygiene - pollution control
  Dit topsector PPS project (PPS 296) met een looptijd van 2013 tot en met 2016 heeft als doel inzicht te krijgen in de werkelijke microbiologische risico’s in de Nederlandse voedingstuinbouwsector door te monitoren en, waar nodig, het vaststellen van effectieve beheersmaatregelen. Wat zijn humane pathogenen? Welke mogelijke besmettingsroutes zijn er? Gevaarevaluatie voor telers om mogelijke microbiële gevaren in hun teelt te identificeren. Het sectorale microbiologisch monitoring programma is uitgevoerd om de aanwezigheid van humaan pathogene micro-organismen op/in verse, onbewerkte groenten en fruit te onderzoeken.
  Chrysanten op water ; ervaring na 4 proeven : update 6, 16 februari 2015
  Vermeulen, T. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Blok, C. ; Beerens, N. ; Streminska, M.A. - \ 2015
  chrysanthemum - teeltsystemen - hydrocultuur - hygiëne - plantgezondheid - landbouwkundig onderzoek - micro-organismen - proeven - chrysanthemum - cropping systems - hydroponics - hygiene - plant health - agricultural research - microorganisms - trials
  In 2014 zijn vier teelten van chrysant op water gerealiseerd bij Wageningen UR Glastuinbouw. Het onderzoek was gericht op ziekteweerbaar. Gedurende de teelten zijn de volgende lessen geleerd : algemene aspecten van teelt op water, hygiëne en microleven.
  Beter liggedrag voor schone varkenshokken
  Aarnink, A.J.A. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)3. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 25.
  varkenshouderij - stalinrichting - vloerruimte - rustplaatsen - dierenwelzijn - hygiëne - diergedrag - dierlijke productie - varkens - diergezondheid - pig farming - animal housing design - floor space - resting places - animal welfare - hygiene - animal behaviour - animal production - pigs - animal health
  Varkens zijn van nature zindelijke dieren. Toch zijn varkenshokken vaak bevuild met mest en urine. Dit komt vooral doordat de omstandigheden in de ligruimte niet optimaal zijn voor de varkens om te liggen. Vooral in de zomerperiode worden ligvloeren vaak bevuild. In dit artikel worden opties aangedragen om de varkens het gehele jaar een aantrekkelijke ligruimte aan te bieden, waardoor het hok schoon blijft.
  Flyer Waterkwaliteit bij biologische varkens
  Bokma-Bakker, M.H. ; Eijck, I. ; Leeijen, J. ; Wielen, E. van der - \ 2014
  varkens - varkenshouderij - biologische landbouw - drinkwater - kwaliteit - hygiëne - agrarische bedrijfsvoering - pigs - pig farming - organic farming - drinking water - quality - hygiene - farm management
  Realiseert u zich dat drinkwater een van de belangrijkste bestanddelen is van het dagelijkse menu van uw varkens? Adviezen voor een goede drinkwaterkwaliteit.
  Ontsmetten met Easy Ice Clean ("Coldblast") "Proof of principle"
  Ludeking, D.J.W. ; Hamelink, R. ; Gulik, M.W. van; Diepenhorst, T. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1156) - 22
  glastuinbouw - hygiëne - decontaminatie - hogedruktechnologie - koudeshock - ontsmettingsmiddelen - nederland - greenhouse horticulture - hygiene - decontamination - high pressure technology - cold shock - disinfectants - netherlands
  In dit onderzoek is er gekeken naar de potentie en het proof of principle van de Cold Jet techniek van Easy Ice Clean in de tuinbouw. Met dit onderzoek is getracht te beantwoorden of de Cold Jet techniek potentie heeft als alternatieve ontsmettingstechniek voor chemische middelen. De techniek die in dit onderzoek een rol speelde is een techniek die gebruik maakt van droogijs (bevroren CO2). Droogijspellets worden onder grote druk op een te reinigen oppervlak gestraald. Als gevolg van de koude shock en de kracht van de straal kunnen oppervlakken worden gereinigd en misschien wel worden ontsmet. Deze techniek kan een milieuvriendelijke oplossing zijn voor het reinigen van oppervlakken zoals tafels, vloeren, materialen en kassen bij uiteenlopende glastuinbouwteelten. Op basis van het uitgevoerde experiment kan worden geconcludeerd dat de droogijsstraal techniek een onvoldoende ontsmettend effect heeft om een alternatief te zijn voor chemische ontsmettingsmiddelen. De techniek heeft potentie in de glastuinbouw bij het schoonmaken van ernstig vervuilde oppervlakken en complexe apparatuur en installaties. Ook installaties en apparatuur die gevoelig zijn voor water (corrosie) kunnen met deze methode wel grondig worden schoon gemaakt. Ook kan de techniek in combinatie met andere aanvullende technieken wel leiden tot een schoon én ontsmet oppervlak.
  Cysten zaaien via zeefgrond : zeefgrond vaak gevaarlijk zwaar besmet
  Been, T.H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2010
  Boerderij 95 (2010)48. - ISSN 0006-5617 - p. 34 - 36.
  akkerbouw - aardappelen - zeven (activiteit) - bodem - desinfecteren - hygiëne - arable farming - potatoes - sieving - soil - disinfestation - hygiene
  Terugbrengen van zeefgrond uit aardappelen naar het perceel brengt een groot risico op nieuwe haarden met zich mee. Dat blijkt uit recent onderzoek.
  Pepinomozaiekvirus: Verspreiding en cross-protectie
  Hamelink, R. ; Stijger, I. ; Vermunt, A. ; Vlugt, R.A.A. van der; Schenk, M.F. - \ 2010
  plantenvirussen - pepinomozaïekvirus - tomaten - hygiëne - gewasbescherming - plant viruses - pepino mosaic virus - tomatoes - hygiene - plant protection
  Pepinomozaïekvirus (PepMV) is vanaf 1999 in Nederland aanwezig en zorgt nu al een decennium lang voor problemen in de tomatenteelt. Zolang er geen immune cultivars beschikbaar zijn, zijn hygiënemaatregelen en cross-protectie de enige strategieën die mogelijk een oplossing kunnen bieden. In de loop der jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd aan PepMV. Deze poster geeft meer informatie over PepMV en maatregelen hier tegen. Er wordt geconcludeerd dat op dit moment de toepassing van strikte hygiënemaatregelen de enige optie is waarvan vaststaat dat het helpt PepMV in te perken.
  Komkommerbontvirus: Hygiëne en veranderingen in het virus
  Stijger, I. ; Pham, K.T.K. ; Hamelink, R. ; Schenk, M.F. - \ 2010
  komkommerbontvirus - komkommers - hygiëne - persistentie - ziektebestrijding - plantenziektebestrijding - protocollen - cucumber green mottle mosaic virus - cucumbers - hygiene - persistence - disease control - plant disease control - protocols
  Van alle virussen die in komkommer kunnen besmetten, zorgt het komkommerbontvirus jaarlijks voor de grootste problemen. Omdat chemische en biologische middelen het virus niet kunnen bestrijden, is komkommerbontvirus een terugkerend probleem. In de loop van 2008/09 heeft Wageningen UR Glastuinbouw een hygiëneprotocol ontwikkeld met daarin de maatregelen die een teler kan nemen om besmetting met het virus te voorkomen. De teeltwisseling is daarbij de beste gelegenheid om de virusproblemen te verminderen. Komkommervirus is zeer persistent, zoals blijkt uit het feit dat virus kan overleven op kleding die gewassen wordt op 40 of 60 graden. Bij vergelijking van een aantal virusisolaten die in het verleden in Nederland verzameld zijn met recente praktijkmonsters, bleek dat er genetische verschillen bestaan
  Pepinomozaïekvirus alleen met strikte hygiëne in te perken
  Schenk, M.F. ; Stijger, C.C.M.M. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)1. - p. 24 - 25.
  tuinbouw - teelt onder bescherming - kassen - Pepinomozaïekvirus - vruchtgroenten - onderzoek - tomaten - hygiëne - glastuinbouw - wetenschappelijk onderzoek - bedrijfshygiëne - groenten - horticulture - protected cultivation - greenhouses - pepino mosaic virus - fruit vegetables - research - tomatoes - hygiene - greenhouse horticulture - scientific research - industrial hygiene - vegetables
  Pepinomozaïekvirus (PepMV) heeft zich sinds de eerste verschijning sterk verspreid en zorgt nu al een decennium voor flinke problemen in de tomatenteelt. In de loop der tijd zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar dit virus. Op dit moment is de toepassing van strikte hygiënemaatregelen de enige optie waarvan met zekerheid vaststaat dat het helpt om dit virus in te perken. Cross-protectie blijkt slechts onder bepaalde omstandigheden te werken
  Veilig voedselgedrag van consumenten op schaal
  Fischer, A.R.H. - \ 2009
  Stator, periodiek van VVS 2009 (2009)3. - ISSN 1567-3383 - p. 9 - 13.
  voedselveiligheid - consumentengedrag - voedselhygiëne - voedselbereiding thuis - hygiëne - modellen - schoonmaken - food safety - consumer behaviour - food hygiene - home food preparation - hygiene - models - cleaning
  Voedselveiligheid hangt voor een groot deel af van consumentengedrag. Het meeste eten wordt thuis klaargemaakt, en fouten daar kunnen bepalend zijn voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. Consumentengedrag is lastig te reguleren door voedselveiligheidswetgeving en epidemiologische modellen omdat we thuis geen controle toelaten. Door simpelweg te registreren wat mensen goed en fout doen, kun je voedselveiligheidsgedrag wel bestuderen, maar de verschillende niveau’s in gedragingen blijven zodoende buiten beeld. Bijvoorbeeld: het vakkundig gebruik van een vleesthermometer (lastiger dan je denkt, en als je het verkeerd doet breng je bacteriën naar het midden van je lapje vlees) hangt af van het bezit van zo’n ding (bijna niemand in Nederland, in Noorwegen heeft vrijwel elk gezin een vleesthermometer). De Nederlandse consument vindt een vleesthermometer overbodig en lastig in gebruik. Aan de andere kant heb je misschien wel eens het televisieprogramma De Smaakpolitie gezien, waar keurmeester Rob Geus de meest smerige studentenkeukens laat zien. Het opstapelen van vieze, schimmelende afwas gaat de meeste mensen gelukkig te ver. Het voldoen aan minimale eisen ten aanzien van een schone en veilige keuken en voeding kunnen we daarom ook als voor de hand liggend gedrag beschouwen.
  Praktijkervaringen met vacuümtechnologie voor toiletten [thema afvalwater]
  Telkamp, P. ; Mels, A.R. ; Bulk, J. van den - \ 2008
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 41 (2008)10. - ISSN 0166-8439 - p. 50 - 52.
  nieuwe sanitatie - aangepaste technologie - bouwconstructie - hygiëne - woningen - vacuümpompen - scheiding - verzamelen - afvalwater - milieutechnologie - new sanitation - appropriate technology - building construction - hygiene - dwellings - vacuum pumps - separation - collection - waste water - environmental technology
  Nieuwe sanitatiesystemen gebaseerd op scheiding van geconcentreerde en minder geconcentreerde huishoudelijke afvalstromen aan de bron komen zowel internationaal als nationaal steeds meer in de belangstelling. Verschillende uitvoeringsvormen zijn mogelijk. Dit artikel beschrijft het resultaat van onderzoek dat is uitgevoerd door Tauw en WUR/LeAF bij een appartementencomplex in Deventer dat voorzien is van vacuümtoiletten voor de inzameling van zwart water. Daarnaast is aanvullend onderzoek verricht bij het EET-project 'Lemmerweg-Oost' in Sneek. Dit project is een initiatief van Landustrie en Wageningen Universiteit en Researchcentrum
  Sturen mestgedrag voorkomt spoelworminfectie niet
  Vermeer, H.M. ; Borgsteede, F.H.M. ; Blanken, K. ; Gaasenbeek, C.P.H. - \ 2008
  V-focus 5 (2008)5. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 34.
  varkenshouderij - biologische landbouw - dierlijke meststoffen - diergedrag - varkensstallen - hygiëne - ascariasis - varkensziekten - stalinrichting - varkensmest - pig farming - organic farming - animal manures - animal behaviour - pig housing - hygiene - ascariasis - swine diseases - animal housing design - pig manure
  Het mestgedrag van biologische vleesvarkens blijkt in een groot hok goed te sturen met de juiste plaatsing van lignest, voerbak, drinkbak en buitenuitloop. Maar ook met het verminderen van het contact met de mest en het schoonspuiten van de uitloop vermindert het aantal spoelworminfecties niet.
  Goede hygiëne bij potplanten : juiste maatregelen houden aanstasting onder controle
  Spingelen, J. van; Paternotte, S.J. ; Dorresteijn, W. - \ 2008
  [S.l.] : Telen met toekomst (Praktijkbericht gewasbescherming glastuinbouw ) - 2
  potplanten - geïntegreerde bestrijding - hygiëne - glastuinbouw - bedrijfshygiëne - pot plants - integrated control - hygiene - greenhouse horticulture - industrial hygiene
  U kent ze wel, virussen, schimmels en bacteriën ook wel micro-organismen genoemd. Wanneer er een zichtbare aantasting in het gewas zit, is de verspreiding vaak al een feit. Schimmels zijn veelal chemisch te bestrijden, maar voor bacteriën en virussen zijn geen middelen toegelaten. Het liefst gebruiken we een middeltje om te spuiten, maar een effectieve bestrijding, ook die van schimmels, vraagt veel meer actie. Een goede combinatie van hygiëne en bestrijding is van belang om problemen onder controle te krijgen.
  Goede hygiëne bij tomaat : voorkom verspreiding van ziekteverwekkers
  Stijger, C.C.M.M. ; Zwinkels, J. ; Dorresteijn, W. - \ 2008
  [S.l.] : Telen met toekomst (Praktijkbericht gewasbescherming glastuinbouw ) - 2
  tomaten - gewasbescherming - verticillium - Pepinomozaïekvirus - clavibacter michiganensis - hygiëne - glastuinbouw - bedrijfshygiëne - tomatoes - plant protection - verticillium - pepino mosaic virus - clavibacter michiganensis - hygiene - greenhouse horticulture - industrial hygiene
  verspreiden van de belangrijkste ziekteverwekkers (pathogenen) van tomaat tegen gaan. Denk aan: pepinomozaïekvirus (PepMV), Verticillium spp. en Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis. Het is belangrijk dat u een goed plan van aanpak opstelt en de juiste maatregelen uitvoert om problemen te voorkomen.
  Alternative Legehennenhaltung in der Praxis Ein lagebericht aus den Niederlanden
  Groot Koerkamp, P.W.G. ; Kijlstra, A. - \ 2008
  Rundschau für Fleischhygiene und Lebensmittelüberwachung 60 (2008)1. - ISSN 0178-2010 - p. 20 - 27.
  pluimveehouderij - kippen - voedselkwaliteit - hygiëne - diergezondheid - dierenwelzijn - dioxinen - polychloorbifenylen - huisvesting van kippen - biologische landbouw - bedrijfshygiëne - poultry farming - fowls - food quality - hygiene - animal health - animal welfare - dioxins - polychlorinated biphenyls - chicken housing - organic farming - industrial hygiene
  Informatie over omvang en grootte van kippenhouderijen in Nederland en de verdeling per bedrijfssysteem.
  Valse meeldauw: een probleem in de zomerbloementeelt
  Hal, J.A. van; Vries, R. de; Meijer, D.A. ; Bos, F. ; Helm, F.P.M. van der; Wurff, A.W.G. van der - \ 2008
  Gewasbescherming 39 (2008)1. - ISSN 0166-6495 - p. 1 - 2.
  bloementeelt - snijbloemen - peronospora farinosa - onderzoek - infectieziekten - ziektepreventie - rotaties - hygiëne - vragenlijsten - gewasbescherming - zomerteelt - wetenschappelijk onderzoek - zomerbloemen - floriculture - cut flowers - peronospora farinosa - research - infectious diseases - disease prevention - rotations - hygiene - questionnaires - plant protection - summer cultivation - scientific research - summer flowers
  Valse meeldauw is een toenemend probleem in de zomerbloementeelt. Onderzoek naar de biologie van valse meeldauw is op dit moment noodzakelijk om effectieve aangrijpingspunten voor bestrijding te vinden. WUR Glastuinbouw verricht onderzoek naar bestrijdingsmaatregelen van valse meeldauw in zomerbloemgewassen. PPO bollenteelt, boomkwekerij en fruit (PPO-BBF) doet onderzoek naar de biologie van en beheersmaatregelen tegen valse meeldauw in zonnebloemen
  Risicobeheersing transport diervoeders
  Meijer, G.A.L. ; Houwers, H.W.J. ; Ipema, A.H. ; Boekhoff, M. - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group (Intern rapport / Animal Sciences Group 200701) - 21
  diervoeding - voer - hygiëne - wetgeving - transport - voedselkwaliteit - certificering - voedselveiligheid - risicobeheersing - Nederland - animal nutrition - feeds - hygiene - legislation - transport - food quality - certification - food safety - risk management - Netherlands
  Welke knelpunten en oplossingsrichtingen bestaan in de praktijk van het transport diervoeders met betrekking tot de implementatie van de diervoederhygiëneverordening, toegespitst op informatievoorziening over wettelijke en bovenwettelijke eisen, naleving, controle en handhaving?
  Between Safety and Commerce: How Sanitary Measures Affect Global Dairy Trade
  Achterbosch, T.J. - \ 2007
  Washington DC : International Food & Agricultural Trade Policy Council (IPC) (IPC issue brief 24) - 46
  agrarische economie - agrarische handel - zuivelindustrie - internationale handel - wereldhandelsorganisatie - hygiëne - handelssancties - handelsrelaties - embargo's - volksgezondheid - handelsbarrières - volksgezondheidsbevordering - normen - karteringen - agricultural economics - agricultural trade - dairy industry - international trade - world trade organization - hygiene - trade sanctions - trade relations - embargoes - public health - trade barriers - sanitation - standards - surveys
  Virussen en hygiene
  Stijger, C.C.M.M. ; Hamelink, R. - \ 2007
  gewasbescherming - hygiëne - plantenvirussen - virussen - plant protection - hygiene - plant viruses - viruses
  In verschillende gewassen komen virussen voor. Het hygiëneprotocol bevat een groot aantal maatregelen. Met voorbeelden van onderdelen in het protocol
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.