Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 254

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==hygiene
Check title to add to marked list
Poultry husbandry, water, sanitation, and hygiene practices, and child anthropometry in rural Burkina Faso
Gelli, Aulo ; Headey, Derek ; Becquey, Elodie ; Ganaba, Rasmane ; Huybregts, Lieven ; Pedehombga, Abdoulaye ; Santacroce, Marco ; Verhoef, Hans - \ 2019
Maternal and Child Nutrition 15 (2019)4. - ISSN 1740-8695
hygiene - nutrition - poultry

Poultry production in low income countries provides households with nutrient-rich meat and egg products, as well as cash income. However, traditional production systems present potential health and nutrition risks because poultry scavenging around household compounds may increase children's exposure to livestock-related pathogens. Data from a cross-sectional survey were analysed to examine associations between poultry, water, sanitation, and hygiene practices, and anthropometric indicators in children (6–59 months; n = 3,230) in Burkina Faso. Multilevel regression was used to account for the hierarchical nature of the data. The prevalence of stunting and wasting in children 6–24 months was 19% and 17%, respectively, compared with a prevalence of 26% and 6%, respectively, in children 25–60 months. Over 90% of households owned poultry, and chicken faeces were visible in 70% of compounds. Caregivers reported that 3% of children consumed eggs during a 24-hr recall. The presence of poultry faeces was associated with poultry flock size, poultry-husbandry and household hygiene practices. Having an improved water source and a child visibly clean was associated with higher height-for-age z scores (HAZ). The presence of chicken faeces was associated with lower weight-for-height z scores, and no associations were found with HAZ. Low levels of poultry flock size and poultry consumption in Burkina Faso suggest there is scope to expand production and improve diets in children, including increasing chicken and egg consumption. However, to minimize potential child health risks associated with expanding informal poultry production, research is required to understand the mechanisms through which cohabitation with poultry adversely affects child health and design interventions to minimize these risks.

Opportunities and barriers to effective operation and maintenance of public toilets in informal settlements: perspectives from toilet operators in Kampala
Ssekamatte, Tonny ; Bosco Isunju, John ; Enock Balugaba, Bonny ; Nakirya, Doreen ; Osuret, Jimmy ; Mguni, P. ; Mugambe, Richard ; Vliet, B.J.M. van - \ 2018
International Journal of Environmental Health Research 29 (2018)4. - ISSN 0960-3123 - p. 359 - 370.
sanitation - occupational hazards - exposure - risk - hygiene
Although classified by the Joint Monitoring Programme (JMP) as unimproved sanitation facilities, public toilets still play a critical role in eliminating open defecation in informal settlements. We explored perspectives of toilet operators on opportunities and barriers to operation and maintenance (O&M) of public toilets in informal settlements. A cross-sectional study design was used. Up to 20 in-depth interviews were used to obtain data on the experiences of public toilet operators. Thematic content analysis was used. Ressults show that opportunities for improving O&M include; operation of public toilets is a source of livelihood; operators are knowledgeable on occupational risks, and the community is involvedin sanitation activities. Barriers to effective O&M include; high operation costs, failure to break even and a lack of investments in occupational health Therefore, there is need to recognise the significance of public toilets as a viable alternative to open defecation in areas where ownership of private sanitation facilities is difficult. Failure to observe the health and safety of toilet operators may further compromise O&M.
Evaluatie van parkhuisvesting van vleeskonijnen : Verschillen de parksystemen in hygiëne en reinigbaarheid?
Rommers, J.M. ; Houwers, H.W.J. ; Greef, K.H. de - \ 2017
Konijnenwijzer 35 (2017). - p. 13 - 17.
evaluatie - groepshuisvesting - vleeskonijnen - parkhuisvesting - parksystemen - hygiene - reinigbaarheid
In het najaar 2015 zijn drie parksystemen voor vleeskonijnen met elkaar
vergeleken. Er is gekeken of de drie systemen voldeden aan de
behoeften van konijnen, en of de systemen onderling verschilden in
productie resultaten (eindgewichten en uitval), hygiëne en
reinigbaarheid en arbeidsgemak. In een viertal opeenvolgende artikelen
in dit blad wordt verslag gedaan van dit onderzoek. In dit artikel wordt
ingegaan op de hygiëne en reinigbaarheid van de verschillende parken.
Het effect van aminozuuraanbod en -samenstelling van het voer op zoötechnische prestaties van beren gehuisvest onder verschillende sanitaire condities
Meer, Y. van der; Gerrits, W.J.J. ; Jansman, A.J.M. - \ 2016
Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 938) - 32 p.
beren (varkens) - aminozuren - eiwit - voedselsamenstelling - varkensvoeding - mestresultaten - hygiëne - varkenshouderij - zoötechniek - dierlijke productie - boars - amino acids - protein - food composition - pig feeding - fattening performance - hygiene - pig farming - zootechny - animal production
Dit experiment was opgezet om het effect van eiwitniveau (normaal versus verlaagd) en aminozuursamenstelling in het rantsoen te evalueren op de technische prestaties van beren gehuisvest onder een tweetal sanitaire condities.
GroentenFruit Huis - Factsheet
Fels, H.J. van der - \ 2015
RIKILT Wageningen UR
tuinbouw - voedselgewassen - pathogene organismen - humane pathogenen - hygiëne - monitoring - gewasbescherming - bedrijfshygiëne - verontreinigingsbeheersing - horticulture - food crops - pathotypes - human pathogens - hygiene - plant protection - industrial hygiene - pollution control
Dit topsector PPS project (PPS 296) met een looptijd van 2013 tot en met 2016 heeft als doel inzicht te krijgen in de werkelijke microbiologische risico’s in de Nederlandse voedingstuinbouwsector door te monitoren en, waar nodig, het vaststellen van effectieve beheersmaatregelen. Wat zijn humane pathogenen? Welke mogelijke besmettingsroutes zijn er? Gevaarevaluatie voor telers om mogelijke microbiële gevaren in hun teelt te identificeren. Het sectorale microbiologisch monitoring programma is uitgevoerd om de aanwezigheid van humaan pathogene micro-organismen op/in verse, onbewerkte groenten en fruit te onderzoeken.
Chrysanten op water ; ervaring na 4 proeven : update 6, 16 februari 2015
Vermeulen, T. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Blok, C. ; Beerens, N. ; Streminska, M.A. - \ 2015
chrysanthemum - teeltsystemen - hydrocultuur - hygiëne - plantgezondheid - landbouwkundig onderzoek - micro-organismen - proeven - cropping systems - hydroponics - hygiene - plant health - agricultural research - microorganisms - trials
In 2014 zijn vier teelten van chrysant op water gerealiseerd bij Wageningen UR Glastuinbouw. Het onderzoek was gericht op ziekteweerbaar. Gedurende de teelten zijn de volgende lessen geleerd : algemene aspecten van teelt op water, hygiëne en microleven.
Beter liggedrag voor schone varkenshokken
Aarnink, A.J.A. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. - \ 2014
V-focus 11 (2014)3. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 25.
varkenshouderij - stalinrichting - vloerruimte - rustplaatsen - dierenwelzijn - hygiëne - diergedrag - dierlijke productie - varkens - diergezondheid - pig farming - animal housing design - floor space - resting places - animal welfare - hygiene - animal behaviour - animal production - pigs - animal health
Varkens zijn van nature zindelijke dieren. Toch zijn varkenshokken vaak bevuild met mest en urine. Dit komt vooral doordat de omstandigheden in de ligruimte niet optimaal zijn voor de varkens om te liggen. Vooral in de zomerperiode worden ligvloeren vaak bevuild. In dit artikel worden opties aangedragen om de varkens het gehele jaar een aantrekkelijke ligruimte aan te bieden, waardoor het hok schoon blijft.
Flyer Waterkwaliteit bij biologische varkens
Bokma-Bakker, M.H. ; Eijck, I. ; Leeijen, J. ; Wielen, E. van der - \ 2014
varkens - varkenshouderij - biologische landbouw - drinkwater - kwaliteit - hygiëne - agrarische bedrijfsvoering - pigs - pig farming - organic farming - drinking water - quality - hygiene - farm management
Realiseert u zich dat drinkwater een van de belangrijkste bestanddelen is van het dagelijkse menu van uw varkens? Adviezen voor een goede drinkwaterkwaliteit.
Ontsmetten met Easy Ice Clean ("Coldblast") "Proof of principle"
Ludeking, D.J.W. ; Hamelink, R. ; Gulik, M.W. van; Diepenhorst, T. - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1156) - 22
glastuinbouw - hygiëne - decontaminatie - hogedruktechnologie - koudeshock - ontsmettingsmiddelen - nederland - greenhouse horticulture - hygiene - decontamination - high pressure technology - cold shock - disinfectants - netherlands
In dit onderzoek is er gekeken naar de potentie en het proof of principle van de Cold Jet techniek van Easy Ice Clean in de tuinbouw. Met dit onderzoek is getracht te beantwoorden of de Cold Jet techniek potentie heeft als alternatieve ontsmettingstechniek voor chemische middelen. De techniek die in dit onderzoek een rol speelde is een techniek die gebruik maakt van droogijs (bevroren CO2). Droogijspellets worden onder grote druk op een te reinigen oppervlak gestraald. Als gevolg van de koude shock en de kracht van de straal kunnen oppervlakken worden gereinigd en misschien wel worden ontsmet. Deze techniek kan een milieuvriendelijke oplossing zijn voor het reinigen van oppervlakken zoals tafels, vloeren, materialen en kassen bij uiteenlopende glastuinbouwteelten. Op basis van het uitgevoerde experiment kan worden geconcludeerd dat de droogijsstraal techniek een onvoldoende ontsmettend effect heeft om een alternatief te zijn voor chemische ontsmettingsmiddelen. De techniek heeft potentie in de glastuinbouw bij het schoonmaken van ernstig vervuilde oppervlakken en complexe apparatuur en installaties. Ook installaties en apparatuur die gevoelig zijn voor water (corrosie) kunnen met deze methode wel grondig worden schoon gemaakt. Ook kan de techniek in combinatie met andere aanvullende technieken wel leiden tot een schoon én ontsmet oppervlak.
A concurrent diagnosis of microbiological food safety output and food safety management system performance: Cases from meat processing industries
Luning, P.A. ; Jacxsens, L. ; Rovira, J. ; Oses Gomez, S. ; Uyttendaele, M. ; Marcelis, W.J. - \ 2011
Food Control 22 (2011)3/4. - ISSN 0956-7135 - p. 555 - 565.
techno-managerial approach - listeria-monocytogenes - spp. contamination - campylobacter spp. - poultry - quality - hygiene - plant - beef - environment
Stakeholder requirements force companies to analyse their food safety management system (FSMS) performance to improve food safety. Performance is commonly analysed by checking compliance against preset requirements via audits/inspections, or actual food safety (FS) output is analysed by microbiological testing. This paper discusses the usefulness of a concurrent diagnosis of FSMS performance and FS output using new tools; illustrated for three meat-processing companies. Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Campylobacter spp. (food safety indicators), Escherichia coli, Enterobacteriaceae (hygiene indicators), and total viable counts TVC (overall performance) were analysed at ten critical sampling locations covering both product and environmental samples, using the Microbial Assessment Scheme diagnosis. Riskiness of FSMS context and performance of core FSMS activities were assessed using a diagnostic tool (including 51 indicators and corresponding grids with level descriptions). For the (large) beef meat processor, the FS output diagnosis showed too high TVC but the high activity scores of their FSMS indicated that this problem could be only solved by supplier measures. Likewise, for the (medium-size) poultry meat processor, the activity/context diagnosis showed a clear dependency on suppliers. However, the FS output diagnosis revealed a broader contamination problem, and additional measures to improve, amongst others, sanitation program, compliance to procedures, personal hygienic requirements seem necessary. The FS output diagnosis of the (small) lamb meat processor showed various contamination problems (but no pathogens) corresponding with various low activity levels in combination with he high-risk context. The combined diagnosis provided clear directions for improvement to move towards more advanced FSMS activity levels or to reduce riskiness in context
Komkommerbontvirus in komkommer
Stijger, Ineke - \ 2011
cucumber green mottle mosaic virus - cucumbers - disease control - hygiene - plant diseases - prevention
Voorkomen van vliegen bij varkens
Mul, Monique - \ 2010
organic farming - pig farming - diptera - pest control - prevention - hygiene - animal disease prevention
Cysten zaaien via zeefgrond : zeefgrond vaak gevaarlijk zwaar besmet
Been, T.H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2010
Boerderij 95 (2010)48. - ISSN 0006-5617 - p. 34 - 36.
akkerbouw - aardappelen - zeven (activiteit) - bodem - desinfecteren - hygiëne - arable farming - potatoes - sieving - soil - disinfestation - hygiene
Terugbrengen van zeefgrond uit aardappelen naar het perceel brengt een groot risico op nieuwe haarden met zich mee. Dat blijkt uit recent onderzoek.
Pepinomozaiekvirus: Verspreiding en cross-protectie
Hamelink, R. ; Stijger, I. ; Vermunt, A. ; Vlugt, R.A.A. van der; Schenk, M.F. - \ 2010
plantenvirussen - pepinomozaïekvirus - tomaten - hygiëne - gewasbescherming - plant viruses - pepino mosaic virus - tomatoes - hygiene - plant protection
Pepinomozaïekvirus (PepMV) is vanaf 1999 in Nederland aanwezig en zorgt nu al een decennium lang voor problemen in de tomatenteelt. Zolang er geen immune cultivars beschikbaar zijn, zijn hygiënemaatregelen en cross-protectie de enige strategieën die mogelijk een oplossing kunnen bieden. In de loop der jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd aan PepMV. Deze poster geeft meer informatie over PepMV en maatregelen hier tegen. Er wordt geconcludeerd dat op dit moment de toepassing van strikte hygiënemaatregelen de enige optie is waarvan vaststaat dat het helpt PepMV in te perken.
Komkommerbontvirus: Hygiëne en veranderingen in het virus
Stijger, I. ; Pham, K.T.K. ; Hamelink, R. ; Schenk, M.F. - \ 2010
komkommerbontvirus - komkommers - hygiëne - persistentie - ziektebestrijding - plantenziektebestrijding - protocollen - cucumber green mottle mosaic virus - cucumbers - hygiene - persistence - disease control - plant disease control - protocols
Van alle virussen die in komkommer kunnen besmetten, zorgt het komkommerbontvirus jaarlijks voor de grootste problemen. Omdat chemische en biologische middelen het virus niet kunnen bestrijden, is komkommerbontvirus een terugkerend probleem. In de loop van 2008/09 heeft Wageningen UR Glastuinbouw een hygiëneprotocol ontwikkeld met daarin de maatregelen die een teler kan nemen om besmetting met het virus te voorkomen. De teeltwisseling is daarbij de beste gelegenheid om de virusproblemen te verminderen. Komkommervirus is zeer persistent, zoals blijkt uit het feit dat virus kan overleven op kleding die gewassen wordt op 40 of 60 graden. Bij vergelijking van een aantal virusisolaten die in het verleden in Nederland verzameld zijn met recente praktijkmonsters, bleek dat er genetische verschillen bestaan
Pepinomozaïekvirus alleen met strikte hygiëne in te perken
Schenk, M.F. ; Stijger, C.C.M.M. - \ 2010
Onder Glas 7 (2010)1. - p. 24 - 25.
tuinbouw - teelt onder bescherming - kassen - Pepinomozaïekvirus - vruchtgroenten - onderzoek - tomaten - hygiëne - glastuinbouw - wetenschappelijk onderzoek - bedrijfshygiëne - groenten - horticulture - protected cultivation - greenhouses - pepino mosaic virus - fruit vegetables - research - tomatoes - hygiene - greenhouse horticulture - scientific research - industrial hygiene - vegetables
Pepinomozaïekvirus (PepMV) heeft zich sinds de eerste verschijning sterk verspreid en zorgt nu al een decennium voor flinke problemen in de tomatenteelt. In de loop der tijd zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar dit virus. Op dit moment is de toepassing van strikte hygiënemaatregelen de enige optie waarvan met zekerheid vaststaat dat het helpt om dit virus in te perken. Cross-protectie blijkt slechts onder bepaalde omstandigheden te werken
A Microbial Assessment Scheme to measure microbial performance of Food Safety Management Systems
Jacxsens, L. ; Kussaga, J. ; Luning, P.A. ; Spiegel, M. van der; Devlieghere, F. ; Uyttendaele, M. - \ 2009
International Journal of Food Microbiology 134 (2009)1-2. - ISSN 0168-1605 - p. 113 - 125.
techno-managerial approach - critical control points - hazard analysis - red meat - processing plant - sampling methods - haccp - beef - contamination - hygiene
A Food Safety Management System (FSMS) implemented in a food processing industry is based on Good Hygienic Practices (GHP), Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) principles and should address both food safety control and assurance activities in order to guarantee food safety. One of the most emerging challenges is to assess the performance of a present FSMS. The objective of this work is to explain the development of a Microbial Assessment Scheme (MAS) as a tool for a systematic analysis of microbial counts in order to assess the current microbial performance of an implemented FSMS. It is assumed that low numbers of microorganisms and small variations in microbial counts indicate an effective FSMS. The MAS is a procedure that defines the identification of critical sampling locations, the selection of microbiological parameters, the assessment of sampling frequency, the selection of sampling method and method of analysis, and finally data processing and interpretation. Based on the MAS assessment, microbial safety level profiles can be derived, indicating which microorganisms and to what extent they contribute to food safety for a specific food processing company. The MAS concept is illustrated with a case study in the pork processing industry, where ready-to-eat meat products are produced (cured, cooked ham and cured, dried bacon).
Veilig voedselgedrag van consumenten op schaal
Fischer, A.R.H. - \ 2009
Stator, periodiek van VVS 2009 (2009)3. - ISSN 1567-3383 - p. 9 - 13.
voedselveiligheid - consumentengedrag - voedselhygiëne - voedselbereiding thuis - hygiëne - modellen - schoonmaken - food safety - consumer behaviour - food hygiene - home food preparation - hygiene - models - cleaning
Voedselveiligheid hangt voor een groot deel af van consumentengedrag. Het meeste eten wordt thuis klaargemaakt, en fouten daar kunnen bepalend zijn voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. Consumentengedrag is lastig te reguleren door voedselveiligheidswetgeving en epidemiologische modellen omdat we thuis geen controle toelaten. Door simpelweg te registreren wat mensen goed en fout doen, kun je voedselveiligheidsgedrag wel bestuderen, maar de verschillende niveau’s in gedragingen blijven zodoende buiten beeld. Bijvoorbeeld: het vakkundig gebruik van een vleesthermometer (lastiger dan je denkt, en als je het verkeerd doet breng je bacteriën naar het midden van je lapje vlees) hangt af van het bezit van zo’n ding (bijna niemand in Nederland, in Noorwegen heeft vrijwel elk gezin een vleesthermometer). De Nederlandse consument vindt een vleesthermometer overbodig en lastig in gebruik. Aan de andere kant heb je misschien wel eens het televisieprogramma De Smaakpolitie gezien, waar keurmeester Rob Geus de meest smerige studentenkeukens laat zien. Het opstapelen van vieze, schimmelende afwas gaat de meeste mensen gelukkig te ver. Het voldoen aan minimale eisen ten aanzien van een schone en veilige keuken en voeding kunnen we daarom ook als voor de hand liggend gedrag beschouwen.
Cooking practices in the kitchen - observed versus predicted behaviour
Asselt, E.D. van; Fischer, A.R.H. ; Jong, A.E.I. de; Nauta, M.J. ; Jonge, R. de - \ 2009
Risk Analysis 29 (2009)4. - ISSN 0272-4332 - p. 533 - 540.
campylobacter-jejuni infections - cross-contamination - food safety - domestic kitchen - risk-factors - hygiene - environment - survival - disease - hands
Cross-contamination and undercooking are major factors responsible for campylobacteriosis and as such should be incorporated in microbiological risk assessment. A previous paper by van Asselt et al.(1) quantified cross-contamination routes from chicken breast fillet via hand, cutting board, and knife ending up in a prepared chicken-curry salad in the domestic kitchen. The aim of the current article was to validate the obtained transfer rates with consumer data obtained by video observations and microbial analyses of a home prepared chicken-curry salad. Results showed a wide range of microbial contamination levels in the final salad, caused by various cross-contamination practices and heating times varying from 2'44" to 41'30". Model predictions indicated that cooking times should be at least 8 minutes and cutting boards need to be changed after cutting raw chicken in order to obtain safe bacterial levels in the final salad. The model predicted around 75% of the variance in cross-contamination behavior. Accuracy of the model can further be improved by including other cross-contamination routes besides hands, cutting boards, and knives. The model proved to be fail-safe, which implies it can be used as a worst-case estimate to assess the importance of cross-contamination in the home
Praktijkervaringen met vacuümtechnologie voor toiletten [thema afvalwater]
Telkamp, P. ; Mels, A.R. ; Bulk, J. van den - \ 2008
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 41 (2008)10. - ISSN 0166-8439 - p. 50 - 52.
nieuwe sanitatie - aangepaste technologie - bouwconstructie - hygiëne - woningen - vacuümpompen - scheiding - verzamelen - afvalwater - milieutechnologie - new sanitation - appropriate technology - building construction - hygiene - dwellings - vacuum pumps - separation - collection - waste water - environmental technology
Nieuwe sanitatiesystemen gebaseerd op scheiding van geconcentreerde en minder geconcentreerde huishoudelijke afvalstromen aan de bron komen zowel internationaal als nationaal steeds meer in de belangstelling. Verschillende uitvoeringsvormen zijn mogelijk. Dit artikel beschrijft het resultaat van onderzoek dat is uitgevoerd door Tauw en WUR/LeAF bij een appartementencomplex in Deventer dat voorzien is van vacuümtoiletten voor de inzameling van zwart water. Daarnaast is aanvullend onderzoek verricht bij het EET-project 'Lemmerweg-Oost' in Sneek. Dit project is een initiatief van Landustrie en Wageningen Universiteit en Researchcentrum
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.