Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 32

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==illustrations
Check title to add to marked list
Fantastische natuur in kinderboeken, tentoonstelling 1 november 2013 t/m 28 februari 2014
During, T. ; During, R. ; Bibliotheek Wageningen UR, Speciale Collecties, - \ 2013
Wageningen : Bibliotheek Wageningen UR, Speciale Collecties - 35
natuur - natuur- en milieueducatie - kinderen - illustraties - boeken - zeldzame boeken - nature - nature and environmental education - children - illustrations - books - rare books
Catalogus bij de tentoonstelling Fantastische natuur in kinderboeken.
Beeldenbank ziekten, plagen & onkruiden
Os, G.J. van - \ 2012
Groen Kennisnet
plantenziekten - onkruiden - herbiciden - plantenplagen - beschrijvingen - illustraties - plant diseases - weeds - herbicides - plant pests - descriptions - illustrations
In de beeldenbank zijn beschrijvingen schadebeelden van 62 onkruidbestrijdingsmiddelen opgenomen. U kunt zoeken op schadebeeld, de herbicidennaam (merk en werkzame stof) en op de werkingsmechanismen. Naast deze beschrijvingen bevat de beeldenbank foto’s en beschrijvingen van méér dan 800 ziekten, plagen en onkruiden met de Nederlandse en Latijnse naam en de gewassen waarin de aantasting voorkomt.
Reading the American Landscape. An Index of Books and Images
Jong, E. de; Schreiber, H. ; Sijmons, D.F. ; Hoogewoning, A. - \ 2009
Rotterdam : NAi-publishers - ISBN 9789056627034 - 992
landschap - landschapsarchitectuur - vs - illustraties - foto's - landschapselementen - nationale landschappen - natuurlandschap - landscape - landscape architecture - usa - illustrations - photographs - landscape elements - national landscapes - natural landscape
From city high-rise to southern desert, from urban sprawl to virgin canyons, the American landscape is endless in its variety. On the initiative of the Netherlands Foundation for Visual Arts, Design and Architecture, a group of landscape architects, architects, urban designers, artists and critics travelled through this imposing landscape, drawing inspiration for their own work from its history and transformations. Their journey is recorded in Reading the American Landscape, which includes essays by the members of the group and a number of American landscape researchers. The backbone of the book is a bibliography compiled specially for the study trip, from which the authors each took one title as the starting point for their essays. The result is a remarkable series of reflections on American landscape architecture and public space, with visual essays by the artists and photographers who were part of the group. The bibliography is brought to life in over 6500 photographs, pointing beyond words to a landscape that can only be truly grasped in its infinite expanse.
Bladeren door het Amerikaanse landschap. Een index van boeken en beelden
Jong, E. de; Schreiber, H. ; Sijmons, D.F. ; Hoogewoning, A. - \ 2009
Rotterdam : NAi Uitgevers - ISBN 9789056627027 - 992
landschap - illustraties - vs - landschapsarchitectuur - bibliografieën - cultuurlandschap - landschapselementen - natuurlandschap - landscape - illustrations - usa - landscape architecture - bibliographies - cultural landscape - landscape elements - natural landscape
Van de highrise in de steden tot de zuidelijke woestijnen, van urban sprawl tot de onbetreden canyons: het Amerikaanse landschap is eindeloos in zijn verschijningsvormen. Op initiatief van het Fonds BKVB trok een gezelschap van landschapsarchitecten, architecten, stedenbouwkundigen, beeldend kunstenaars en critici door dit imponerende landschap en onderzocht het zijn geschiedenis en transformaties als inspiratiebron voor het eigen werk. Bladeren door het Amerikaanse landschap vormt hiervan de neerslag, met essays van de deelnemers en van enkele Amerikaanse landschapsonderzoekers. Ruggengraat van het boek is een speciaal voor de studiereis samengestelde bibliografie waaruit de auteurs ieder een titel kozen als uitgangspunt voor hun essay. Het resultaat is een verrassende reeks beschouwingen over de Amerikaanse landschapsarchitectuur en de openbare ruimte met beeldessays van de kunstenaars en fotografen uit het reisgezelschap. De meer dan 6500 foto’s geven de bibliografie haar ware gezicht; ze wijzen voorbij het woord naar het landschap dat zich alleen in zijn eindeloosheid laat indexeren.
Beeldenbank Gewasbescherming op internet
Looman, B. ; Os, G.J. van; Nijman, J.H. - \ 2009
gewasbescherming - illustraties - symptomen - internet - plantenziekten - plantenplagen - afwijkingen, planten - informatieontsluiting - agrarisch onderwijs - plant protection - illustrations - symptoms - internet - plant diseases - plant pests - plant disorders - information retrieval - agricultural education
Behalve voor onderwijsdoeleinden is de beeldenbank ook interessant voor boeren, telers, voorlichters en particulieren. In mei 2008 is de beeldenbank publiek ontsloten op: www.groenkennisnet.nl/gewastree
Extrapolation practice for ecotoxicological effect characterization of chemicals
Solomon, K.R. ; Brock, T.C.M. ; Zwart, D. de; Dyer, S.D. ; Posthuma, L. ; Richards, S.M. ; Sanderson, H. ; Sibley, P.K. ; Brink, P.J. van den - \ 2008
Boca Raton USA : SETAC Press & CRC Press - ISBN 9781420073904 - 408
risicoschatting - structuuractiviteitsrelaties - illustraties - ecotoxicologie - extrapolatie - tabellen - risk assessment - structure activity relationships - illustrations - ecotoxicology - extrapolation - tables
Includes in-depth coverage of environmental risk assessment and uncertainty --- Discusses biochemical and physiological responses ranging from individual organs and tissues to the complex interactions that occur within entire ecosystems and landscapes --- Reviews readily available (Q)SAR approaches, species-to-species extrapolation, and the use of these in regulatory situations --- Covers the extrapolation of effects across levels of biological organization --- Presents extrapolation tools for mixtures of defined and undefined components and how to use them --- Addresses the differences between organisms in diverse biogeographic regions and extrapolation from smaller to larger spatial units.
Parasitology : a philatelic perspective
Borgsteede, F.H.M. - \ 2007
Malvern, Worcestershire, United Kingdom : Shernacre Enterprise - ISBN 9780955648809 - 96
parasitologie - parasieten - illustraties - protozoa - nematoda - geleedpotigen - geschiedenis - parasitology - parasites - illustrations - arthropods - history
This book book offers a history of parasitology as seen through the eyes of a stamp collector. The stamps from all over the world are as varied and informative as they are beautiful and rare.
De natuur als bondgenoot. De wereld van Heimans en Thijsse in historisch perspectief
Coesèl, M. ; Schaminée, J.H.J. ; Duuren, L. van - \ 2007
Utrecht en Amsterdam : KNNV Uitgeverij en IVN - ISBN 9789050112246 - 288
landschap - flora - geschiedenis - biologie - natuurlijke historie - illustraties - nederland - fauna - natuur - landscape - history - biology - natural history - illustrations - netherlands - nature
Deze publicatie beschrijft de ontwikkeling van de natuurbescherming van 1845 tot 2005. Dat er in het dichtbevolkte Nederland nog mooie en rijke natuurgebieden zijn, danken we aan een krachtige natuurbeschermingsbeweging. Deze ontstond omstreeks 1900. Door de mens te beschouwen als bondgenoot van de natuur – en dus niet als heerser of juist als slaaf – legden de onderwijzers E. Heimans en Jac.P. Thijsse in Nederland de basis voor een evenwichtige houding tegenover de natuur. Daarmee is deze uitgave een boek over mensen, veldwerk, initiatieven, organisaties, boeken en tijdschriften
Woody plants of Western African forests, A guide to the forest trees, shrubs and lianes from Senegal to Ghana
Hawthorne, W.D. ; Jongkind, C.C.H. - \ 2006
Richmond, Surrey UK : Royal Botanic Gardens, Kew - ISBN 1842460897 - 1023
houtachtige planten - bomen - struiken - bosbomen - klimplanten - identificatie - determinatietabellen - taxonomie - soorten - klassen - tropische bossen - foto's - illustraties - west-afrika - woody plants - trees - shrubs - forest trees - climbing plants - identification - keys - taxonomy - species - genera - tropical forests - photographs - illustrations - west africa
A guide to the identification of all the woody plants (c. 2,250 species in 740 genera) of the forest region of West Africa called 'Upper Guinea', between Togo and Senegal. Upper Guinea is one of the world's most important centres of biodiversity, from the mountain forests of Liberia, Guinea and Sierra Leone, to the lowland evergreen, and semideciduous forests widespread also in Ghana and Ivory Coast.
Corylopsis: sortimentsonderzoek
Hop, M.E.C.M. - \ 2005
Dendroflora 2005 (2005)42. - ISSN 0374-7247 - p. 88 - 101.
houtachtige planten als sierplanten - rassen (planten) - soorten - taxonomie - corylopsis - hamamelidaceae - beschrijvingen - illustraties - ornamental woody plants - varieties - species - taxonomy - descriptions - illustrations
Corylopsis, de Schijnhazelaar, is een van de eerste heesters die na de winter in bloei komt. In Nederland zijn verschillende soorten in de handel, maar de naamgeving van de planten is vaak verouderd of twijfelachtig. In Boskoop is van 2002 tot 2006 het handelssortiment opgeplant en bestudeerd
De wereld van Alida Withoos, botanisch tekenares in de Gouden Eeuw
Missel, L. - \ 2001
Bulletin van de Botanische Tuinen Wageningen 40 (2001). - ISSN 0166-7092 - p. 12 - 17.
botanische tuinen - sierplanten - landschapsarchitectuur - illustraties - geschiedenis - nederland - botanical gardens - ornamental plants - landscape architecture - illustrations - history - netherlands
Deze tentoonstelling werd ingericht ter gelegenheid van het afscheid van Carla Oldenburger als conservator van de Speciale Collecties. Alida Withoos, geboren in Amersfoort in 1662 als dochter van de schilder Matthias Withoos, werd door haar vader met drie broers en haar zuster Maria opgeleid tot schilderes van bosstillevens en botanische illustraties. Vanwege de inname van Utrecht door de Franssen verhuisde de familie in 1672 naar Hoorn. In 1701 trouwde Alida met de schilder Andries Cornelisz van Dalen. Zij is een typisch voorbeeld van een kunstenares die in de zeventiende en achttiende eeuw voortkwam uit een schildersmilieu. Een opleiding tot volleerd schilder kostte veel geld, dat was in die tijd niet voor meisjes weggelegd, maar binnen de familie kregen talentvolle dochters de mogelijkheid om te worden opgeleid en mee te werken in het atelier van vader, oom, broer of echtgenoot, vaak onder diens naam. Anders dan haar man, broers en zuster wist Alida onder haar eigen naam een zekere reputatie te verwerven. Dat is vooral te danken aan haar botanische tekeningen. In Hoorn waren een aantal van de kinderen Withoos actief als tekenaars van bloemen, vogels, vlinders en insecten. In boedelinventarissen komen regelmatig zogenoemde 'Withoosjes' voor. Alida was met haar broer Pieter een van de vele kunstenaars die planten schilderden op de buitenplaats Vijverhof in dienst van Agnes Block. Deze tekeningen zijn jammer genoeg niet bewaard gebleven. Wel bewaard zijn dertien aquarellen die Alida in 1684 tekende voor de gekleurde Moninckx-atlas met 425 afbeeldingen van planten in de Amsterdamse Hortus, waar net als in de tuin van Block planten groeiden die door schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie van verre waren aangevoerd. Bij de Bibliotheek Wageningen UR ligt een andere Moninckx-atlas met 111 gekleurde tekeningen, gemaakt in spiegelbeeld voor de graveur van de catalogus van de Hortus, De Horti Medici Amstelodamensis rariorum plantarum historia van Jan en Caspar Commelin in twee delen (1697, 1701). De bibliotheek bezit bovendien een Konstboeck van de verzamelaar Simon Schijnvoet met onder andere zeven tekeningen van Alida Withoos, misschien gemaakt voor Block. Deze geven een goed beeld van de hoge kwaliteit van haar werk. De tentoonstelling plaatst Alida in de context van haar tijd, de wereld van de kunst, het verzamelen van rariteiten, de botanie en de tuinen. Er zijn botanische tekeningen van Alida te zien en illustraties betreffende de tuinen waar en de mensen voor wie zij werkte. De expositie bevat een korte, geanimeerde presentatie van het beeldmateriaal en de uitgebreide catalogusteksten met uitsnedes die kunnen worden vergroot.
Veldgids Dagvlinders
Wynhoff, I. ; Swaay, C. van; Made, J. van der - \ 1999
Utrecht [etc.] : KNNV [etc.] - ISBN 9789050111232 - 224
lepidoptera - identificatie - zoögeografie - soorten - taxonomie - illustraties - europa - noordwest-europa - identification - zoogeography - species - taxonomy - illustrations - europe - northwestern europe
Veldgids Natuurmonumenten
LKN : landschapsecologische atlas van Nederland
Anonymous, - \ 1997
Wageningen : SC-DLO
landschap - landschapsecologie - kaarten - illustraties - compact discs - grafische documenten - landscape - landscape ecology - maps - illustrations - graphic documents
Gezamenlijke uitgave van: Staring Centrum, PUDOC en IKC Natuurbeheer
Lagerkrankheiten der Kartoffel Teil 2: Nassfäule und Gefässbündelkrankheiten
Turkensteen, L.J. ; Mulder, A. - \ 1996
Der Kartoffelbau 47 (1996)12. - ISSN 0022-9156 - p. 396 - 399.
oogstschade - diagnostische technieken - illustraties - plantenziekten - plantenziekteverwekkende bacteriën - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziektekunde - aardappelen - solanum tuberosum - opslag - bewaarziekten - crop damage - diagnostic techniques - illustrations - plant diseases - plant pathogenic bacteria - plant pathogenic fungi - plant pathology - potatoes - storage - storage disorders
Uiterlijke kenmerken van bewaarziekten bij aardappelen worden afgebeeld en toegelicht
Atlas van Nederlandse paddestoelen
Nauta, M.M. ; Vellinga, E.C. - \ 1995
Rotterdam : Balkema - ISBN 9789054106234 - 352
schimmels - mycologie - inventarisaties - flora - plantengeografie - nederland - kaarten - illustraties - veldwerk - observatie - grafische documenten - fungi - mycology - inventories - phytogeography - netherlands - maps - illustrations - field work - observation - graphic documents
Icones selectae Vadenses : geselecteerde afbeeldingen uit het bezit van de Landbouwuniversiteit Wageningen = Selected reproductions from the collection of Wageningen Agricultural University
Oldenburger-Ebbers, C.S. - \ 1994
Wageningen : LU - 32
ontwerp - tuinieren - tuinen - geografie - geschiedenis - illustraties - kaarten - sierplanten - groenteteelt - nederland - gelderland - veluwe - wetenschappelijke bibliotheken - design - gardening - gardens - geography - history - illustrations - maps - ornamental plants - vegetable growing - netherlands - scientific libraries
Atlas of seabirds in the southern North Sea
Camphuysen, C.J. ; Leopold, M.F. - \ 1994
Den Burg etc. : NIOZ [etc.] (IBN research report 94/6) - 126
watervogels - dieren - populatiedichtheid - populatie-ecologie - mortaliteit - populatiegroei - biogeografie - fauna - noordzee - kaarten - illustraties - grafische documenten - waterfowl - animals - population density - population ecology - mortality - population growth - biogeography - north sea - maps - illustrations - graphic documents
De tuinplattegronden van Gijsbert van Laar
Oldenburger - Ebbers, C.S. - \ 1994
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 50 (1994)4. - ISSN 0166-3534 - p. 35 - 39.
ontwerp - tuinen - geschiedenis - illustraties - kaarten - nederland - grafische documenten - design - gardens - history - illustrations - maps - netherlands - graphic documents
La carte s'il vous plait? : kaarten van de compartimenten van het nationaal begrazingsonderzoek
Stevens, S.W.L. - \ 1993
Wageningen : IBN [etc.] (IBN - rapport 017) - 76
bosbouw - silvopastorale systemen - bosweiden - bedrijfsvoering - wildernis - woeste grond - natuurreservaten - nationale parken - beleid - onderzoek - verbetering - onderhoud - duurzaamheid (sustainability) - natuurlijke hulpbronnen - hulpbronnengebruik - bescherming - herstel - nederland - begrazing - kaarten - illustraties - grafische documenten - forestry - silvopastoral systems - woodland grasslands - management - wilderness - waste land - nature reserves - national parks - policy - research - improvement - maintenance - sustainability - natural resources - resource utilization - protection - rehabilitation - netherlands - grazing - maps - illustrations - graphic documents
Planten verbeeld
Kostense, P. ; Wijnhoven, H. ; Wind, K. - \ 1992
Wageningen : Landbouwuniversiteit - 14
veldgewassen - onkruiden - plantenmorfologie - illustraties - field crops - weeds - plant morphology - illustrations
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.