Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 10 / 10

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  FIR-MMC in rantsoenen van roze-vleeskalveren
  Plomp, M. ; Heeres-van der Tol, J.J. ; Driegen, J. - \ 1997
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Publicatie / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) 124) - 19
  kalveren - vleesproductie - groei - ontwikkeling - voer - voedingswaarde - melkvervangers - imitatiemelk - imitatieroom - samenstelling - calves - meat production - growth - development - feeds - nutritive value - milk substitutes - imitation milk - imitation cream - composition
  FIR-MMC is een koolstofhoudend kleimineraal. Ervaringen uit de praktijk zouden aangeven dat FIR-MMC de voederconversie kan verbeteren. Toevoegen van FIR-MMC had in dit onderzoek bij geen van de rantsoenen invloed op voeropname, groei, voederconversie en karkaskwaliteit van de kalveren.
  Kunstmelk en DVE bij opfok van roze-vleeskalveren
  Bikker, P. - \ 1997
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Publicatie / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) 123) - 20
  kalveren - vleesproductie - groei - ontwikkeling - voer - voedingswaarde - melkvervangers - imitatiemelk - imitatieroom - samenstelling - calves - meat production - growth - development - feeds - nutritive value - milk substitutes - imitation milk - imitation cream - composition
  Een hogere kunstmelkgift verhoogde de groei in de opfokperiode met circa 90 gram per dag, bij een gelijkblijvende voederconversie. Het saldo werd echter nauwelijks door het DVE-gehalte in het krachtvoer beonvloed.
  Beter kunstmelk dan overtollige koemelk
  Boxem, Tj. - \ 1996
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 9 (1996)6. - ISSN 1386-8470 - p. 14 - 15.
  diervoedering - kalveren - colostrum - ontwikkeling - groei - imitatieroom - imitatiemelk - melkproducten - melkvervangers - jonge dieren - animal feeding - calves - colostrum - development - growth - imitation cream - imitation milk - milk products - milk substitutes - young animals
  Dat in die gevallen overtollige melk richting kalveren gaat is op zich begrijpelijk. Maar het is de vraag of men hier verstandig aan doet.
  Snellere groei roze vleeskalveren bij 45 kg kunstmelk
  Bikker, P. - \ 1996
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 9 (1996)6. - ISSN 1386-8470 - p. 2 - 3.
  diervoedering - kalveren - samenstelling - ontwikkeling - voer - groei - imitatieroom - imitatiemelk - melkproducten - melkvervangers - jonge dieren - animal feeding - calves - composition - development - feeds - growth - imitation cream - imitation milk - milk products - milk substitutes - young animals
  Voor de opfok van roze vleeskalveren voldoet een kunstmelkproduct zonder magere melkpoeder uitstekend.
  Voor opfok roze-vleeskalveren 45 kg kunstmelkpoeder voldoende
  Schans, F.C. van der - \ 1995
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 8 (1995)1. - ISSN 0921-8874 - p. 40 - 43.
  diervoedering - kalveren - ontwikkeling - voedingsrantsoenen - groei - imitatieroom - imitatiemelk - melkvervangers - slachtgewicht - jonge dieren - animal feeding - calves - development - feed rations - growth - imitation cream - imitation milk - milk substitutes - slaughter weight - young animals
  Roze-vleeskalveren die in de opfok meer kunstmelk krijgen, hebben een hogere voeropname, groei en karkasgewicht. De hoeveelheid kunstmelk heeft nauwelijks effect op de bevleesdheid en vetbedekking van het karkas.
  Het gebruik van een kunstzeug
  Huysman, C. ; Roelofs, P. ; Plagge, G. ; Hoofs, A. - \ 1993
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 7 (1993)3. - ISSN 1382-0346 - p. 9 - 12.
  dierhouderij - automatische voerverdelers - imitatieroom - imitatiemelk - melkvervangers - biggen - productiviteit - rentabiliteit - geprogrammeerde voerverdelers - zogen - animal husbandry - automatic feed dispensers - imitation cream - imitation milk - milk substitutes - piglets - productivity - profitability - programmed feed dispensers - suckling
  Op het Varkensproefbedrijven in Raalte is moederloze opfok van biggen met behulp van een kunstzeug (de zogenaamde EMMA) uitgetest. Moederloze opfok kan zinvol zijn als er meer biggen worden geboren dan de zeugen groot kunnen brengen of als er zogende zeugen uitvallen. EMMA kan ook gebruikt worden om biggen nog één of twee weken kunstmelk te verstrekken als zij op het moment van spenen zijn achtergebleven
  Ontwikkeling van een bepalingsmethode voor magere melkpoeder in kunstmelkvoeder met FPLC
  Korbee, H.J. ; Kamp, H.J. van der; Frankhuizen, R. - \ 1991
  Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rapport / RIKILT-DLO 91.30) - 17
  voedselanalyse - melkvervangers - imitatiemelk - imitatieroom - melkpoeder - vloeistofchromatografie - food analysis - milk substitutes - imitation milk - imitation cream - dried milk - liquid chromatography
  Op grond van EEG-verordening 1725/79 wordt financiële steun verleend voor de verwerking van magere melkpoeder (MMP) en ondermelk in kunstmelkvoeders (KUVO's). De verwerkte hoeveelheid MMP kan gecontroleerd worden m.b.v de Resmini-methode welke gestoord kan worden door niet-melkeiwitten, zoals soja- en viseiwitten maar ook door wei-eiwitten en lecithine. Daarnaast kan de verwerking van MMP, gedroogd bij hoge temperatuur (zgn. high-heat poeder) te hoge waarden geven, veroorzaakt door de coprecipitatie van wei-eiwitten met caseines. Doel van dit onderzoek is een analysemethode te ontwikkelen voor de bepaling van MMP in KUVO die ook bij verwerking van lage percentages MMP betrouwbare resultaten geeft. Bovendien moet de opwerking van de monsters relatief eenvoudig zijn terwijl de verhittingsgraad van de MMP en de matrixbestanddelen het analyseresultaat niet mogen beïnvloeden. Tevens is onderzocht of het gehalte zoete en zure karnemelkpoeders (toegevoegd i.p.v. MMP) bepaald kan worden indien deze zijn verwerkt in KUVO's.
  Landbouwhogeschool onderzocht Porcomel
  Steen, H.A.M. van der; Hartog, L.A. den; Groot, P.N. de; Roo, K. de - \ 1983
  Boerderij/Varkenshouderij 68 (1983). - ISSN 0169-0167 - p. 14 - 15.
  diervoedering - imitatieroom - imitatiemelk - melkvervangers - biggen - jonge dieren - animal feeding - imitation cream - imitation milk - milk substitutes - piglets - young animals
  Verslag van een proefonderzoek door de Landbouwhogeschool te Wageningen naar de invloeden van de kunstmelk Porcomel als bijvoedering aan biggen in het kraamhok. De resultaten zijn in tabellen weergegeven. De zeugen waarvan de tomen werden bijgevoerd met Porcomel verloren 3,8 kg minder gewicht tijdens de zoogperiode dan zeugen met tomen zonder Porcomel. De gewichtstoename van de biggen bedroeg 1,04 kg op een leeftijd van acht weken
  Kunstmelk en melkvervangende eiwitbronnen
  Anonymous, - \ 1974
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3624)
  bibliografieën - imitatieroom - imitatiemelk - melkvervangers - bibliographies - imitation cream - imitation milk - milk substitutes
  Technology of soymilk and some derivatives
  Tan Boe Han, - \ 1958
  Wageningen University. Promotor(en): H.A. Leniger. - Wageningen : [s.n.] - 132
  sojamelk - melkvervangers - imitatiemelk - imitatieroom - soya milk - milk substitutes - imitation milk - imitation cream
  The technological aspects of the manufacture of soya milk were studied, with special attention to pretreatment of beans (soaking and various methods of grinding), extraction (influence of extraction rate, pH, temperature, time and method of mixing) and the separation of the milk.

  Preservation of soya milk by pasteurization or sterilization was briefly studied.

  The concentration of soya milk by evaporation was difficult. The heat stability of the milk was influenced by the way of heating before evaporation. By choosing working conditions carefully a fairly high dry matter content could be achieved. A few experiments were made on the manufacture of soya curd and soya yoghurt. Both products had promising applications.

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.