Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 137

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==industrial hygiene
  Check title to add to marked list
  Hygiëne en bewustwording kan beter bij bloembollen en vaste planten : protocol valt of staat met naleven gedragsregels
  Staalduinen, Jan van; Dam, M.F.N. van - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)10. - p. 48 - 49.
  bedrijfshygiëne - bloembollen - glastuinbouw - agrarische bedrijfsvoering - tuinbouwbedrijven - industrial hygiene - ornamental bulbs - greenhouse horticulture - farm management - market gardens
  Bedrijven in de deelsectoren bloembollen en vaste planten kunnen met betere hygiënemaatregelen problemen voorkomen, menen deskundigen van onderzoeksinstellingen en kwaliteitsdiensten. “Ook met simpele oplossingen is de verspreiding van ziekten al te beperken”, stelt Marco van Dalen van Naktuinbouw. “Tijdens een workshop van één dagdeel helpen we telers graag op de goede weg.”
  Plantenvirussen in het vizier
  Stijger, I. ; Verbeek, M. - \ 2016
  Wageningen UR
  plantenvirussen - virusziekten - ziekteoverdracht - detectie - ziektedistributie - diagnose - bedrijfshygiëne - plant viruses - viral diseases - disease transmission - detection - disease distribution - diagnosis - industrial hygiene
  Aandacht wordt geschonken aan: voedingswater, micro-leven, rasverschillen, en oud stekmateriaal. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
  Bedrijfshygiëne - Schoonhouden bedrijf : Kennisclip Bogo-project e-learning
  Dam, M.F.N. van - \ 2016
  Groen Kennisnet
  bedrijfshygiëne - ziektedistributie - ziektepreventie - schoonmaken en sterilizeren - gewasbescherming - glastuinbouw - lesmaterialen - agrarische bedrijfsvoering - industrial hygiene - disease distribution - disease prevention - cleaning and sterilizing - plant protection - greenhouse horticulture - teaching materials - farm management
  Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Internationale handel en plantgezondheid van het CIV T&U.
  Bedrijfshygiëne - Opslag en levering van het product : Kennisclip Bogo-project e-learning
  Dam, M.F.N. van - \ 2016
  Groen Kennisnet
  bedrijfshygiëne - fytosanitaire maatregelen - fytosanitaire certificering - exportbeperkingen - plantenziekten - gewasbescherming - glastuinbouw - lesmaterialen - industrial hygiene - phytosanitary measures - phytosanitary certification - export controls - plant diseases - plant protection - greenhouse horticulture - teaching materials
  Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Internationale handel en plantgezondheid van het CIV T&U.
  Bedrijfshygiëne - Waarom bedrijfshygiëne? : Kennisclip Bogo-project e-learning
  Dam, M.F.N. van - \ 2016
  Groen Kennisnet
  bedrijfshygiëne - ziektepreventie - plantenziekten - gewasbescherming - glastuinbouw - lesmaterialen - agrarische bedrijfsvoering - industrial hygiene - disease prevention - plant diseases - plant protection - greenhouse horticulture - teaching materials - farm management
  Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Internationale handel en plantgezondheid van het CIV T&U.
  Panduan Pelatihan. Paparan Pestisida di Ladang & Pengaruh Pestisida Terhadap Kesehatan
  Maden, E.C.L.J. van der; Gordijn, F. ; Wulansari, M. ; Koomen, I. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR (vegIMPACT report 12) - 65
  handleidingen - pesticiden - gezondheid - arbeidsomstandigheden - bedrijfshygiëne - beschermingsmateriaal - voedselveiligheid - tuinbouw - guide books - pesticides - health - working conditions - industrial hygiene - guards - food safety - horticulture
  Training manual occupational pesticide exposure & health
  GroentenFruit Huis - Factsheet
  Fels, H.J. van der - \ 2015
  RIKILT Wageningen UR
  tuinbouw - voedselgewassen - pathogene organismen - humane pathogenen - hygiëne - monitoring - gewasbescherming - bedrijfshygiëne - verontreinigingsbeheersing - horticulture - food crops - pathotypes - human pathogens - hygiene - monitoring - plant protection - industrial hygiene - pollution control
  Dit topsector PPS project (PPS 296) met een looptijd van 2013 tot en met 2016 heeft als doel inzicht te krijgen in de werkelijke microbiologische risico’s in de Nederlandse voedingstuinbouwsector door te monitoren en, waar nodig, het vaststellen van effectieve beheersmaatregelen. Wat zijn humane pathogenen? Welke mogelijke besmettingsroutes zijn er? Gevaarevaluatie voor telers om mogelijke microbiële gevaren in hun teelt te identificeren. Het sectorale microbiologisch monitoring programma is uitgevoerd om de aanwezigheid van humaan pathogene micro-organismen op/in verse, onbewerkte groenten en fruit te onderzoeken.
  Integrale aanpak enige optie beheersing Leucocoprinus : plooipaddestoel remt potplanten in groei
  Velden, P. van; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)1. - p. 28 - 29.
  glastuinbouw - potplanten - plantenziekteverwekkende schimmels - agaricaceae - ziektepreventie - groeivertraging - bedrijfshygiëne - in groei belemmeren - proeven - methodologie - greenhouse horticulture - pot plants - plant pathogenic fungi - agaricaceae - disease prevention - growth retardation - industrial hygiene - dwarfing - trials - methodology
  Leucocoprinus is een hardnekkige schimmel die niet alleen het eindproduct ontsiert, maar indirect ook groeiremming geeft. Eigenlijk hebben potplantentelers maar één schimmelbestrijdingsmiddel dat nog werkt. Meer toekomst bieden plantversterkende middelen op basis van schimmels en bacteriën, gecombineerd met een streng hygiëneprotocol.
  Aanpak van suzuki : hygiëne voor beperken oogstschade door de suzuki-fruitvlieg
  Helsen, H.H.M. ; Brouwer, G. - \ 2015
  Ekoland (2015)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 14.
  drosophila suzukii - invasieve exoten - fruitteelt - kleinfruit - plagenbestrijding - plantenplagen - bedrijfshygiëne - gewasbescherming - insectenbestrijding - waardplanten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische landbouw - drosophila suzukii - invasive alien species - fruit growing - small fruits - pest control - plant pests - industrial hygiene - plant protection - insect control - host plants - cultural control - organic farming
  Enkele jaren geleden dook in ons land de suzuki-fruitvlieg op. Deze invasieve soort veroorzaakte in 2014 aanzienlijke schade in de teelt van zachtfruit. Doordat op biologische fruitteeltbedrijven vaak veel opeenvolgende gewassen worden geteeld, zijn de risico’s daar extra groot. In het Praktijknetwerk ‘Probleemplagen divers aanpakken’ is aandacht besteed aan de vraag wat de biologische fruitteler kan doen om de aantasting te beperken.
  Bacterieziekten in de bloemisterij
  Slootweg, G. ; Dijkema, M.H.G.E. ; Wolf, J.M. van der; Meekes, E. ; Westerhof, J. - \ 2015
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 59
  sierteelt - plantenziekteverwekkende bacteriën - microbiële besmetting - vermeerderingsmateriaal - bedrijfshygiëne - maatregelen - bestrijdingsmethoden - elicitoren - bacterieziekten - ornamental horticulture - plant pathogenic bacteria - microbial contamination - propagation materials - industrial hygiene - measures - control methods - elicitors - bacterial diseases
  In de bloemisterij kunnen een flink aantal bacterieziekten voorkomen, veroorzaakt door verschillende bacteriën. Ziekteverwekkende bacteriën kunnen een grote variatie aan symptomen laten zien, waaronder natrot, kankers, bladvlekken en dwerggroei. Uit bronnenonderzoek blijkt dat in de kasteelt van paprika bacteriën (Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum) in al het water op de kwekerij aanwezig kunnen zijn en ook goed kunnen overleven in grond en op oppervlakten. Daarnaast is deze bacterie aangetoond op fruitvliegjes in het gewas. In de buitenteelt van Prunus zijn ziekteverwekkende bacteriën (Xanthomonas arboricola pv. pruni en Pseudomonas syringae pv. morsprunorum) aangetoond op onkruidspuitkappen, laarzen, snoeischaren, het doek van het containerveld en buiten- én binnenzijde van beregeningsystemen. Ook op vliegen op vangplaten tussen besmette Prunusplanten zijn deze bacteriën gevonden. Visuele diagnostiek van bacterieziekten is erg lastig. De symptomen lijken erg op elkaar en kunnen snel worden verward met bladvlekkenziekten veroorzaakt door schimmels. In de meeste gevallen wordt de bacterie uit het aangetaste weefsel geïsoleerd. Voor het op naam brengen wordt altijd een serologische (ELISA) of PCR (DNA-)techniek gebruikt. Het is daarvoor echter wel noodzakelijk dat men beschikt over een positieve controle van de op naam te brengen soort. Als men niet weet om welke soort het zou kunnen gaan wordt DNA-sequencing toegepast, om de bacterie op naam te brengen. Bovengenoemde technieken worden zowel bij Naktuinbouw als bij Wageningen UR toegepast. In Sedum is onderzocht of latente besmettingen met Erwinia betrouwbaar zijn aan te tonen. Hiervoor is, onder andere, gebruikt gemaakt van een door PRI ontwikkelde methode waarmee het plantmateriaal onder vacuüm wordt gebracht. Erwinia’s vermeerderen wel goed uit bij een lage zuurstofconcentratie terwijl veel andere bacteriën dan afsterven. Uit dit onderzoek blijkt dat er bij de vacuümmethode niet meer infecties aangetoond worden dan bij (‘klassieke’) verrijking van plantenextracten in een groeimedium. Bij Sedum en Phlox is het effect van een warmwaterbehandeling om plantmateriaal vrij te maken van bacteriebesmetting onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd met stekken van Sedum, waarvan onbekend was of de stekken besmet waren met Dickeya dianthicola en/of Pectobacterium spp. En planten van Phlox, die besmet waren met woekerziek. Na twee dagen voorwarmte zijn twee warmwaterbehandelingen uitgevoerd (30 minuten bij 47°C en 15 min. Bij 50°C. De sedumplanten in de proef waren niet of nauwelijks besmet met Dickeya dianthicola en Pectobacterium spp. waardoor er geen conclusies getrokken kunnen worden over de effectiviteit van de geteste warmwaterbehandelingen. De warmwaterbehandelingen veroorzaakten aan het begin van de groei lichte schade (bladschade, groeivertraging). Al snel waren deze effecten in het gewas niet meer zichtbaar. Bij Phlox bleken beide warmwaterbehandelingen niet effectief tegen woekerziek en gaven veel schade (uitval en afname aantal stelen per plant). Er zijn verschillende stoffen bekend die het afweermechanisme van de plant stimuleren waardoor de plant weerbaarder wordt tegen ziekten en plagen (elicitors). Elicitors zijn met name voor beheersing van bacterieziekten interessant, omdat antibiotica (bacteriedodende middelen) geen toelating kennen voor gewassen. Deze geïnduceerde weerstand is niet specifiek en kan een effect hebben op zowel schimmels, bacteriën en virussen. Elicitors hebben geen direct effect op de bacterie, waardoor geen resistentie kan ontstaan. Het tijdstip van toediening is echter vaak kritischer dan bij toepassing van gangbare (chemische) gewasbeschermingsmiddelen, en bescherming wordt vaak pas enige tijd na toediening verkregen. Voor de beheersing van bacterieziekten op de bedrijven is een lijst met hygiënemaatregelen opgesteld. Deze maatregelen zijn ook kort samengevat in 10 geboden.
  Bacteriën in de Bloemisterij
  Slootweg, G. - \ 2015
  Wageningen UR
  sierteelt - vollegrondsteelt - vermeerderingsmateriaal - microbiële besmetting - plantenziekteverwekkende bacteriën - bedrijfshygiëne - maatregelen - bestrijdingsmethoden - ornamental horticulture - outdoor cropping - propagation materials - microbial contamination - plant pathogenic bacteria - industrial hygiene - measures - control methods
  Bacterieziekten zijn een toenemend probleem in de bloemisterij. Ze zijn erg besmettelijk en nauwelijks te bestrijden. Beheersmaatregelen zijn het belangrijkste wapen. Waar komen bacteriën vandaan, hoe beheers je ze en welk onderzoek is er gedaan om besmetting tegen te gaan.
  Handvatten voor vermindering geuroverlast bij varkens- en pluimveebedrijven
  Ellen, H.H. ; Aarnink, A.J.A. ; Harn, J. van; Huis in 'T Veld, J.W.H. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock research rapport 789) - 37
  varkenshouderij - varkens - pluimvee - pluimveehouderij - vleeskuikens - kalkoenen - hennen - stankbestrijding - agrarische bedrijfsvoering - klimaatregeling - hokken - bedrijfshygiëne - strooisel - luchtreinigers - pig farming - pigs - poultry - poultry farming - broilers - turkeys - hens - odour abatement - farm management - air conditioning - pens - industrial hygiene - litter (plant) - air cleaners
  Via bedrijfsbezoeken aan varkens- en pluimveebedrijven is gezocht naar maatregelen die de belasting van geur op de omgeving kunnen verminderen. Naast technische oplossingen zoals de luchtsnelheid en -richting, is vooral gekeken naar het gevoerde management. Voor de varkenshouderij is daarbij het voorkomen van hokbevuiling via klimaatbeheersing en hokindeling en -inrichting een belangrijke maatregel. Voor vleeskuikens is de keuze van het strooisel mogelijk een belangrijke factor en voor leghennen het zorgen voor een dunne strooisellaag. Het toepassen van luchtreinigingstechnieken of maskering van de geur door toevoegingen is alleen economisch interessant als de hoeveelheid ventilatielucht kan worden beperkt.
  Ontwikkeling duurzame beheersmaatregelen ter preventie van Leucocoprinus birnbaumii
  Beerens, N. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Broek, R.C.F.M. van den; Breeuwsma, S.J. ; Noordam, M. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1333) - 35
  potplanten - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - agaricaceae - bestrijdingsmethoden - proeven - bedrijfshygiëne - ziektepreventie - pot plants - plant protection - plant pathogenic fungi - agaricaceae - control methods - trials - industrial hygiene - disease prevention
  Dit onderzoek richtte zich op het ontwikkelen van duurzame beheersmaatregelen ter preventie van overmatige groei van de goudgele plooiparasol, Leucocoprinus birnbaumii en is gefinancierd door Productschap Tuinbouw. De schade die telers van groene planten, succulenten en orchideeën kunnen ondervinden door aanwezigheid van deze schimmel is groot. In de eerste fase van het onderzoek is informatie verzameld om besmettingsbronnen op teeltbedrijven in kaart te brengen. De resultaten hiervan zijn beschreven in het rapport van Ludeking et al. (2013) dat eerder als afzonderlijk rapport is verschenen. In het huidige rapport zijn de resultaten weergegeven van Fase 2 en 3 van het onderzoek. Daarin was het doel om meer zicht te krijgen op optimale groeicondities van de schimmel en duurzame beheersstrategiën te testen om problemen met plooipaddestoel in de teeltfase beter te beheersen.
  Hygiëneprotocol PSTVd Dahlia
  PPO BBF Bloembollen, - \ 2014
  Praktijkonderzoek Plant en Omgeving - 2
  sierteelt - bolletjes en knolletjes als plantgoed - dahlia - quarantaine organismen - aardappelspindelknolviroïde - viroïden - gewasbescherming - bedrijfshygiëne - ornamental horticulture - sets - dahlia - quarantine organisms - potato spindle tuber viroid - viroids - plant protection - industrial hygiene
  PSTVd (potato spindle tuber viroid = aardappelspindelknollenviroïde) is een quarantaine organisme dat veel schade geeft in aardappel en tomaat. Dit viroïde is ook aangetroffen in Dahlia. Voor aanvang van het teeltseizoen 2014 is een hygiëneprotocol gemaakt op basis van bestaande kennis over dit viriode en de teelt van Dahlia om de kans op verspreiding van dit viroide te minimaliseren. Het hygiëneprotocol is via de KAVB verspreidt onder de Dahliatelers.
  Hygiëneprotocol Dahlia PSTVd
  Leeuwen, P.J. van - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bollen, bomen & fruit - 10
  dahlia - bolletjes en knolletjes als plantgoed - quarantaine organismen - aardappelspindelknolviroïde - viroïden - bedrijfshygiëne - ziektepreventie - protocollen - gewasbescherming - dahlia - sets - quarantine organisms - potato spindle tuber viroid - viroids - industrial hygiene - disease prevention - protocols - plant protection
  PSTVd (potato spindle tuber viroid = aardappelspindelknollenviroïde) is een quarantaine organisme dat veel schade geeft in aardappel en tomaat. Dit viroïde is ook aangetroffen in Dahlia. Op verzoek van de sector is een hygiëneprotocol opgesteld om verspreiding van een besmetting met PSTVd in de teelt en vermeerdering van Dahlia te minimaliseren. Het protocol is gebaseerd op bestaande kennis over het viroïde en over de teelt van Dahlia. Voor aanvang van teeltseizoen 2014 is het hygiëneprotocol door de KAVB naar alle Dahliatelers is verzonden.
  PSTVd (aardappelspindelknolviroïde) in Dahlia : deskstudie
  Leeuwen, P.J. van - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bollen, bomen & fruit - 17
  sierteelt - dahlia - aardappelspindelknolviroïde - viroïden - verspreiding - plantenvermeerdering - preventie - bedrijfshygiëne - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - ornamental horticulture - dahlia - potato spindle tuber viroid - viroids - dispersal - propagation - prevention - industrial hygiene - plant protection - agricultural research
  PSTVd (potato spindle tuber viroid = aardappelspindelknollenviroïde) is een quarantaine organisme dat veel schade geeft in aardappel en tomaat. Dit viroïde is ook aangetroffen in Dahlia. Deze deskstudie is een eerste aanzet om aan te geven wat bekend is over dit viroïde, de waardplantenreeks, schade en symptomen, de wijze van verspreiding en variaties in PSTVd. Daarnaast is gekeken hoe met deze kennis een eerste aanzet is te geven over hoe met Dahlia moet worden omgegaan om verspreiding van dit viroïde in Dahlia te voorkomen. Verspreiding in andere gewassen vindt vooral plaats via vegetatieve vermeerdering en overdracht van sap. Dit lijkt ook voor Dahlia van belang. Bij andere gewassen zoals aardappel en/of tomaat is ook verspreiding via stuifmeel, zaad en luizen, soms onder specifieke omstandigheden, waargenomen. Deze aspecten lijken in eerste instantie voor Dahlia minder van belang.
  'Gereedschapskist aan maatregelen nodig voor bestrijding rouwmug' : Veel schade bij opkweek jonge planten
  Hoogstraten, K. van; Messelink, G.J. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)10. - p. 32 - 33.
  glastuinbouw - potplanten - plantenplagen - sciara - bestrijdingsmethoden - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - klimaatregeling - chemische bestrijding - bedrijfshygiëne - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - pot plants - plant pests - sciara - control methods - augmentation - air conditioning - chemical control - industrial hygiene - agricultural research
  Varenrouwmuggen zijn voor potplantentelers en plantenkwekers een beruchte plaag. De larven van deze Sciaridae, in de praktijk sciara’s genoemd, doen zich tegoed aan de jonge plantenwortels en richten zo grote schade aan. Eén probaat middel bestaat er niet tegen. “Het is én-én. Ik combineer wel vier maatregelen om ze te voorkomen en bestrijden”, vertelt Gerrit van Dop van Solisplant uit ’s Gravenzande. Onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw naar deze plaag bood hem aanknopingspunten.
  Nieuwe game rond een reëel probleem
  Os, G.J. van; Janssen, H. - \ 2014
  Gewasbescherming 45 (2014)2. - ISSN 0166-6495 - p. 63 - 64.
  tomaten - microbiële besmetting - bedrijfshygiëne - workshops (programma's) - educatieve spellen - middelbaar beroepsonderwijs - gewasbescherming - onderwijsmethoden - tomatoes - microbial contamination - industrial hygiene - workshops (programs) - educational games - intermediate vocational training - plant protection - teaching methods
  Het management van een tomatenbedrijf moet snel besluiten welke maatregelen ze gaat treffen om een gevaarlijke bacteriebesmetting op hun tomaten op te sporen, te bestrijden en om nieuwe besmettingen te voorkomen. Doen ze dit niet, dan kan het bedrijf failliet gaan. Deze opdracht kregen docenten en bestuurders van agrarische MBO-scholen voorgelegd in een game die onderdeel wordt van een nieuwe lesmodule. Tijdens een workshop op 24 januari 2014 werd proefgedraaid met de game.
  Systeemaanpak lelieteelt
  Slootweg, G. - \ 2014
  lilium - plantmateriaal - vermeerderingsmateriaal - bedrijfshygiëne - fytosanitaire maatregelen - strategisch management - plantgezondheid - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - innovaties - lilium - planting stock - propagation materials - industrial hygiene - phytosanitary measures - strategic management - plant health - plant protection - agricultural research - innovations
  Poster met informatie over een andere aanpak van de lelieteelt. Waarbij aandacht voor het project en de betekenis van systeemaanpak en wat zijn de maatregelen binnen deze andere aanpak.
  Bij late kers leidde suzuki-fruitvlieg op veel bedrijven tot oogstderving : niet ieder fruitvlieg-ei is een suzuki-ei en niet elke larve is een suzuki-larve
  Helsen, H.H.M. - \ 2014
  De Fruitteelt 104 (2014)33. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
  drosophila suzukii - kersen - kleinfruit - insectenplagen - oogstschade - aantasting - bedrijfshygiëne - maatregelen - cherries - small fruits - insect pests - crop damage - infestation - industrial hygiene - measures
  De aantasting door suzuki-fruitvlieg in Nederland is de afgelopen periode sterk toegenomen. In juni en juli is aantasting aangetroffen in kersen, aardbeien, bramen, frambozen, rode bessen, blauwe bessen en pruimen. In de late kersen leidde dit op veel bdrijven tot oogstderving. Ook in andere Europese landen is de plaagdruk groter dan in voorgaande jaren. PPO onderzocht sinds eind mei honderden vruchtmonsters van Nederlandse zachtfruitbedrijven. Wat is de actuele situatie en wat leren we ervan?
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.