Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 16 / 16

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==infraroodstraling
Check title to add to marked list
Energiebesparing varkens : biggen warm houden met minder energie
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2012
Lelystad : Animal Sciences Group Wageningen UR, Business Unit Veehouderij
varkenshouderij - varkensstallen - biggen - energiebesparing - verwarming - lampen - warmtestraling - infraroodstraling - besturingen - regelaars - pig farming - pig housing - piglets - energy saving - heating - lamps - thermal radiation - infrared radiation - controls - controllers
Elektrische verwarming van biggennesten met biggenlampen kost veel energie. Nieuwe technieken maken het mogelijk om het energiegebruik flink te verminderen zonder dat dit ten koste gaat van het comfort van biggen.
Positief tot licht kritisch
Niekerk, T.G.C.M. van - \ 2011
De Pluimveehouderij 41 (2011)9. - ISSN 0166-8250 - p. 30 - 31.
pluimveehouderij - snavelkappen - infraroodstraling - robots - dierenwelzijn - pluimvee - hennen - dierlijke productie - diergezondheid - poultry farming - debeaking - infrared radiation - animal welfare - poultry - hens - animal production - animal health
Infraroodsnavelbehandeling (IR) met een robot in de broederij werkt goed, al zijn er ook kleine kanttekeningen, zo blijkt uit een inventarisatie door Livestock Research in de praktijk.
Voorlopige oplossing : infraroodsnavelbehandeling lijkt een goed alternatief voor de gangbare snavelbehandeling met een heet mes
Niekerk, T.G.C.M. van - \ 2011
De Pluimveehouderij 41 (2011)8. - ISSN 0166-8250 - p. 30 - 31.
pluimveehouderij - snavelkappen - infraroodstraling - diergedrag - dierenwelzijn - poultry farming - debeaking - infrared radiation - animal behaviour - animal welfare
Infraroodsnavelbehandeling lijkt een goed alternatief voor de gangbare snavelbehandeling met een heet mes.
IR-snavelbehandeling milder, maar niet pijnloos : dier & welzijn
Niekerk, T.G.C.M. van - \ 2011
V-focus 8 (2011)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
pluimveehouderij - snavelkappen - infraroodstraling - dierenwelzijn - poultry farming - debeaking - infrared radiation - animal welfare
De komende tien jaar is het behandelen van snavels in Nederland nog toegestaan op voorwaarde dat de infraroodmethode (IR-methode) gebruikt wordt. Deze methode staat immers te boek als milder dan de voorheen gebruikte methode met een heet mes. Maar hoe mild is IR nu eigenlijk en is het inderdaad voor het dier een verbetering?
Fotoperiodisch stuurlicht: "Met weinig energie toch productieverbetering"
Arkesteijn, M. ; Boer-Tersteeg, P.M. de; Marcelis, L.F.M. - \ 2010
Onder Glas 7 (2010)1. - p. 30 - 31.
tuinbouw - teelt onder bescherming - kassen - belichting - verrood licht - infraroodstraling - lichtsterkte - fotosynthese - glastuinbouw - horticulture - protected cultivation - greenhouses - illumination - far red light - infrared radiation - light intensity - photosynthesis - greenhouse horticulture
Uit literatuuronderzoek blijkt dat verlenging van de daglengte met een lage lichtintensiteit (3 tot 4 µmol/m2 per seconde PAR) effect kan hebben op de groei en bloei van een plant. Deze effecten zijn een groter bladoppervlak en groenere bladen, wat leidt tot meer fotosynthese. Toepassing lijkt het meest interessant voor planten met een korte teeltduur en een minder groot bladoppervlak, zoals eenjarige zomerbloeiers en voor snijbloemen in de wintermaanden
NIR-selectief scherm : energie-, vochthuishouding en gewasrespons
Kempkes, F.L.K. ; Stanghellini, C. ; Hemming, S. ; Jianfeng, D. - \ 2009
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 610) - 67
kassen - schermen - gewassen - energie - vochtigheid - infraroodstraling - kastechniek - greenhouses - blinds - crops - energy - humidity - infrared radiation - greenhouse technology
De helft van de energie-inhoud van zonnestraling valt in het Nabij-Infra-Rood (NIR) golflengte gebied. Het draagt dus bij aan de verwarming van de kas, en aan de verdamping, maar niet aan de assimilatie. Een kasdek dat de NIRstraling reflecteert heeft de potentie om de koelbehoefte van een kas te verlagen en daarmee energieneutraal telen in termen van semi-gesloten eerder mogelijk te maken en de water use efficiency te verhogen. Een reductie van primair energieverbruik voor CO2-opwekking wordt gerealiseerd door een reductie van uitstoot van CO2 door vermindering van de ventilatie bij een vergelijkbare CO2-concentratie ten opzichte van de conventionele kas. Doelstelling van dit experiment was het bepalen van de effecten van een NIR-selectief beweegbaar scherm op kasklimaat en gewas.
NIR-scherm als bijdrage aan energiebesparing
Kempkes, F.L.K. - \ 2008
Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)3. - ISSN 0925-9694 - p. 18 - 19.
tuinbouw - kassen - teelt onder bescherming - zonnestraling - infraroodstraling - folie - schermen - tuinbouwgewassen - proeven op proefstations - glastuinbouw - energiebesparing - horticulture - greenhouses - protected cultivation - solar radiation - infrared radiation - foil - blinds - horticultural crops - station tests - greenhouse horticulture - energy saving
Wageningen UR Glastuinbouw voert in 2008 een proef uit met een scherm dat nabij infarode straling (NIR-straling) uit de kas weert om erachter te komen of dit kan bijdragen aan energiebesparing én wat dit voor gevolgen heeft voor een gewas
Innovatieve venstersystemen met hoog rendement energie omzetting, eindrapportage
Sonneveld, P.J. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Alst, M. van; Es, D.S. van; Schennink, G.G.J. - \ 2006
Wageningen : AFSG (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 654) - ISBN 9789085850168 - 56
kassen - vensters - zonnestraling - infraroodstraling - natuurlijk licht - energieomzetting - lichtdoorlating - reflectie - thermische schermen - bouwmaterialen - greenhouses - windows - solar radiation - infrared radiation - natural light - energy conversion - light transmission - reflection - thermal screens - building materials
De toepassing van microgolftechnologie op land- en tuinbouwprodukten.
Zuilichem, D.J. van; Stolp, W. ; Krielaart, R. - \ 1989
Voedingsmiddelentechnologie 22 (1989)2. - ISSN 0042-7934 - p. 19 - 24.
eten koken - voedselbestraling - voedselbewaring - voedingsmiddelen - infraroodstraling - koken met de magnetron - plantaardige producten - straling - zonne-energie - cooking - food irradiation - food preservation - foods - infrared radiation - microwave cooking - plant products - radiation - solar energy
De mogelijkheden van microgolftechnologie in het algemeen voor land- en tuinbouwprodukten worden uiteengezet. Eerst wordt uiteengezet hoe de warmte-ontwikkeling tot stand komt bij de electrische verhitting, daarna worden voorbeelden gegeven van het pasteuriseren van bijvoorbeeld groenten
Microgolf blancheren van verse champignons.
Stolp, W. ; Zuilichem, D.J. van; Westbroek, F. - \ 1989
Voedingsmiddelentechnologie 22 (1989)10. - ISSN 0042-7934 - p. 45 - 47.
voedingsmiddelen - voedselbewaring - plantaardige producten - verwarming - agaricus - infraroodstraling - eten koken - koken met de magnetron - zonne-energie - foods - food preservation - plant products - heating - infrared radiation - cooking - microwave cooking - solar energy
Door het vervangen van de natte blancheerstap door een semi droge microgolf blanchering blijkt een aantrekkelijke drogestof winst mogelijk
Radiative cooling in the nocturnal boundary layer
Tjemkes, S.A. - \ 1988
Agricultural University. Promotor(en): L. Wartena, co-promotor(en): F.T.M. Nieuwstadt. - S.l. : S.n. - 108
atmosfeer - computersimulatie - infraroodstraling - wiskundige modellen - onderzoek - simulatie - simulatiemodellen - turbulentie - grenslaag - aardoppervlak - optica - atmosphere - computer simulation - infrared radiation - mathematical models - research - simulation - simulation models - turbulence - boundary layer - land surface - optics

In this thesis the transfer of infrared radiation (electromagnetic waves with a wavelength between 3.6 and 100 μm) through a cloudfree nocturnal boundary layer is studied. To simulate the transfer of infrared radiation an accurate narrow band model which simulates the absorption and emission of longwave radiation by water vapor and carbon dioxide is described. The model is tested against 44 cases of surface downward fluxes as well as against independent calculations. From these two comparison studies it is shown that the narrow band model simulates the surface downward flux with 3 W/m 2and the cooling rate within 0.2 K/day.

To analyse the interaction between turbulence and infrared radiation in a horizontally homogeneous cloudless nocturnal boundary layer, the radiation scheme is combined with a turbulence model, in which a prognostic equation for the turbulent kinetic energy is solved together with a diagnostic length scale equation for the turbulence. The performance of this combined radiation turbulence model is compared with detailed observations of the mean thermodynamic and turbulence structure throughout the nocturnal boundary layer.

From this comparison study it is shown that the agreement between the calculated and observed profiles of turbulence and mean thermodynamic variables and between the calculated and observed evolution of the surface fluxes is satisfactory. Moreover it is shown that the inclusion of radiative cooling within the boundary layer increases the boundary layer height by about 25%.

The combined radiation-turbulence model is also used to study the influence of the geostrophic wind velocity on the surface minimum temperature. From these model calculations a parametrization scheme is derived which is able to reproduce the surface minimum temperature over an almost saturated vegetated clay soil within 2.5 K.

The accuracy of the narrow band model used in the above described studies, is at the expense of a considerable amount of computer time. Thus the narrow band model is not recommended for use on a routine base in a boundary layer forecast model. Therefore an alternative radiation code for use in boundary layer models which is presented, which is accurate as well as efficient.

Het snel klaarmaken van warme maaltijden : onderzoek naar het klaarmaken van de dagelijks warme maaltijd met behulp van fornuis en magnetron, gelet op smaak, voedingswaarde, gemak, snelheid, veiligheid en energieverbruik
Butijn, C.A.A. ; Cramwinckel, A.B. ; Logman, H.W. ; Raats, M.M. - \ 1987
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.110) - 80
infraroodstraling - eten koken - koken met de magnetron - zonne-energie - ovens - kachels - keukengerei - voedingswaarde - voedsel - voedingsmiddelen - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - voedselbereiding - maaltijden - borden - infrared radiation - cooking - microwave cooking - solar energy - stoves - cooking utensils - nutritive value - food - foods - food composition - quality - properties - food preparation - meals - dishes
Studies on the low temperature infrared heat processing of soybeans and maize
Kouzeh Kanani, M. - \ 1985
Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): W. Pilnik, co-promotor(en): J.P. Roozen. - Wageningen : Kouzeh Kanani - 70
warmtebehandeling - infraroodstraling - maïs - methodologie - verwerking - sojaolie - optica - heat treatment - infrared radiation - maize - methodology - processing - soyabean oil - optics
A modified process for the infrared heat processing of oilseeds and cereal grains at relatively low temperatures is put forward. The process which involves an additional holding step and potentials for saving energy was investigated on a pilot plant on the basis of which a design is proposed for industrial applications. The process was used in order to produce full-fat soy flour and maize germ with long shelf life and improved nutritive and organoleptic qualities. Antitrypsin factors, lipoxygenase and lipase could be inactivated with no damage to available lysine. Overheating not only caused damage to available lysine but also made the products more prone to rancidity possibly by causing destruction of natural antioxidants. The process caused protein solubility and dispersibility to fall and starch (in maize germ) to gelatinize. Water absorption of maize germ also increased. In soybeans, urease was found to be a good indicator of the extent of inactivation of antitrypsin factors, while lipoxygenase was found more heat sensitive than urease and antitrypsin factors. For evaluating storage stability, in addition to measuring peroxide value and % free fatty acids, sensory analysis was also carried out.

The process was further applied for treating soybeans prior to oil extraction. It was concluded that the quality of the crude oil obtained from the pretreated beans in terms of oxidation products, free fatty acids and nonhydratable phospholipids was such that the alkali treatment step in the refining process could be circumvented. The improved quality of the crude oil was attributed to the inactivation of phospholipase D, lipoxygenase and lipase. The residual defatted flakes showed low levels of trypsin inhibitor activity and could be used directly as food or feed.

Finally, the involvement of phospholipase D in the hydrolysis of phospholipids and formation of nonhydratable phospholipids in soybeans was elucidated by radio(chemical) methods, as well as thin layer chromatography and densitometry. The presence of an active, soluble form of the enzyme with isoelectric point 4.8 was shown by isoelectric focusing.

Infrared heating in greenhouses
Knies, P. ; Braak, N.J. van de; Breuer, J.J.G. - \ 1983
Wageningen : I.M.A.G. (Research report / Institute of Agricultural Engineering no. 83-7) - 16
gebouwen - energie - milieubeheersing - verwarming - infraroodstraling - nuttig gebruik - optica - glastuinbouw - buildings - energy - environmental control - heating - infrared radiation - utilization - optics - greenhouse horticulture
Verslag van een onderzoek naar de efficientie van twee kasverwarmingssystemen met behulp van infraroodstraling ("NOR-RAY-VAC" en Vitotherm) vergeleken met een konventioneel kasverwarmingssysteem met behulp van warme buizen
Insektenbestrijding d.m.v. UV-licht
Anonymous, - \ 1981
Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie no. 4488)
toepassingen - bibliografieën - infraroodstraling - lichtvallen - gewasbescherming - radionucliden - ultraviolette straling - applications - bibliographies - infrared radiation - light traps - plant protection - radionuclides - ultraviolet radiation
Het gebruik van infrarood
Anonymous, - \ 1973
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3465)
fotogrammetrie - fotografie - ultraviolette straling - infraroodfotografie - infraroodstraling - luchtfotografie - fotointerpretatie - bibliografieën - landbouw - optica - photogrammetry - photography - ultraviolet radiation - infrared photography - infrared radiation - aerial photography - photointerpretation - bibliographies - agriculture - optics
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.