Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 25

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==inkomsten van buiten het landbouwbedrijf
Check title to add to marked list
Uitkomsten enquete Multifunctionele landbouw
Veen, E.J. ; Jager, J.H. ; Bont, C.J.A.M. de; Visser, A.J. - \ 2012
Lelystad : PPO AGV (PPO 467) - 41
multifunctionele landbouw - nevenactiviteiten - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - economische ontwikkeling - ondernemerschap - multifunctional agriculture - ancillary enterprises - non-farm income - economic development - entrepreneurship
Bij veel nieuwe ontwikkelingen in de multifunctionele landbouw zijn vaak de grotere, gespecialiseerde, innovatieve multifunctionele ondernemers betrokken. Deze ondernemers zijn bij diverse organisaties goed in beeld en weten zich over het algemeen goed te redden. De zogenaamde midden categorie bedrijven – bedrijven die tussen de 10 en 50% van hun omzet halen uit multifunctionele activiteiten – is echter minder goed in beeld, terwijl een belangrijk deel van de ontwikkelingen wel van deze groep moet komen. Om de ontwikkelingen, toekomstplannen en verwachtingen van deze groep beter in beeld te krijgen, heeft de Taskforce Multifunctionele Landbouw PPO en het LEI gevraagd een enquête onder deze groep af te nemen en de resultaten hiervan te vergelijken met eerder onderzoek onder de voorlopers. Dit rapport bevat de resultaten van de enquête en een vergelijking met eerder onderzoek.
Multifunctionele landbouw in Nederland : meer dan boeren alleen
Kierkels, T. ; Ypma, T. ; Kars, J. ; Veen, E.J. ; Vijn, M.P. ; Elings, M. ; Oostindië, H.A. ; Methorst, R.G. ; Winter, M.A. de; Engelsma, K.A. ; Kempenaar, J. ; Visser, A.J. ; Alebeek, F.A.N. van - \ 2012
Zutphen : Roodbont - ISBN 9789087401184 - 140
multifunctionele landbouw - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - ondernemerschap - diversificatie - boerderijwinkels - zorgboerderijen - boerderijeducatie - dagopvang - agrarisch natuurbeheer - boerderijtoerisme - multifunctional agriculture - non-farm income - entrepreneurship - diversification - on-farm sales - social care farms - farm education - day care - agri-environment schemes - farm tourism
Multifunctionele landbouw combineert verschillende functies op het boerenbedrijf: een agrarische tak met bijvoorbeeld huisverkoop of zorglandbouw. Inmiddels vormt de sector met bijna een half miljard euro omzet, die vergelijkbaar is met de bollensector, een sterke economische drager van het platteland. In het boek komen thema’s aan bod als economie, ondernemerschap, verbinding, vers voedsel en beleving. Verder worden de belangrijkste deelsectoren belicht: kinderopvang, boerderijverkoop, zorglandbouw, agrarisch natuurbeheer, recreatie/toerisme en boerderij-educatie. In tien ‘dubbelportretten’ komen mensen aan het woord die via de multifunctionele landbouw met elkaar in verbinding staan, zoals gastvrouw en gast, leverancier en verwerker, educatieboerin en docent.
Kijk op Multifunctionele landbouw; OMZET en IMPACT 2007-2011
Hendriks-Goossens, V.J.C. ; Lakner, D. ; Jager, J.H. ; Veen, E.J. ; Voskuilen, M.J. ; Schouten, A.D. ; Bont, C.J.A.M. de; Schoorlemmer, H.B. ; Venema, G.S. - \ 2012
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Publicatie / LEI Wageningen UR 12-040) - 23
multifunctionele landbouw - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - ondernemerschap - economische ontwikkeling - multifunctional agriculture - non-farm income - entrepreneurship - economic development
De multifunctionele landbouw in Nederland is ook de laatste jaren een groeiende sector. Dit blijkt uit de 2-meting die volgde op de 1-meting van 2 jaar geleden. De omzet in de multifunctionele landbouw is tussen 2007 en 2011 met 52 procent toegenomen tot 491 miljoen euro. De impact van multifunctionele bedrijven gaat verder dan de inkomsten voor de betreffende bedrijven alleen. Zo werken er gemiddeld meer mensen op een multifunctioneel dan op een regulier bedrijf.
Een echte boerderij met een echte boer : de verbinding van agrarische productie met multifunctionele landbouw
Schoutsen, M.A. ; Vijn, M.P. ; Koffijberg, M. - \ 2011
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 16
plattelandsontwikkeling - nevenactiviteiten - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - agrarische bedrijfsvoering - multifunctionele landbouw - rural development - ancillary enterprises - non-farm income - farm management - multifunctional agriculture
Wat is nu precies de meerwaarde van een ‘echte’ boerderij bij kinderopvang, boerengolf, een camping, educatie-activiteiten of het verlenen van zorg? Hoe belangrijk is het dat het bedrijf een deel van zijn inkomsten haalt uit de productie van melk of aardappelen en hoe beïnvloeden beide takken elkaar? Wat zeggen de afnemers over de combinatie van activiteiten en landbouw en hoe denken andere boeren en betrokken organisaties hierover? Allemaal vragen waarop deze brochure ingaat. De tekst is gebaseerd op interviews met multifunctionele ondernemers, klanten en organisaties die betrokken zijn bij verbede landbouw.
Kijk op multifunctionele landbouw : addendum
Roest, A.E. ; Jager, J.H. - \ 2011
Den Haag : LEI WUR (Rapport / LEI Wageningen UR 11-016) - 16
plattelandsontwikkeling - economische ontwikkeling - multifunctionele landbouw - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - zorgboerderijen - agrarisch natuurbeheer - boerderijeducatie - boerderijwinkels - rural development - economic development - multifunctional agriculture - non-farm income - social care farms - agri-environment schemes - farm education - on-farm sales
De ontwikkeling van de multifunctionele landbouw wordt in de periode 2008 tot 2011 ondersteund door de Taskforce Multifunctionele Landbouw. Daarbij is het streven om de omzet van deze sector te verdubbelen. Wageningen UR voert de monitoring uit van de ontwikkelingen in de verschillende multifunctionele sectoren in opdracht van de Taskforce Multifunctionele Landbouw. De uitkomsten daarvan zijn gepresenteerd in de reeks publicaties ‘Kijk op multifunctionele landbouw’. Uit de sector zijn een aantal specifieke vragen naar voren gekomen naar aanleiding van deze rapportages. Om deze informatie te ontsluiten is deze brochure geschreven, wat een aanvulling is op de reeks ‘Kijk op multifunctionele landbouw’. Ook in deze brochure vormen de gegevens uit de jaarlijkse CBS-Landbouwtelling de basis.
Multifunctionele landbouw is lucratief
Sikkema, A. - \ 2010
Resource: weekblad voor Wageningen UR 5 (2010)5. - ISSN 1874-3625 - p. 8 - 8.
economische ontwikkeling - nevenactiviteiten - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - boerderijtoerisme - multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - agrarisch natuurbeheer - boerderijwinkels - economic development - ancillary enterprises - non-farm income - farm tourism - multifunctional agriculture - social care farms - agri-environment schemes - on-farm sales
Boeren verdienen steeds meer geld met zorg, kinderopvang, recreatie en winkelverkoop op de boerderij. De omzet daarvan steeg tussen 2007 en 2009 met bijna dertig procent. 'De tijd dat multifunctionele landbouw een escape was, is echt voorbij.'
Kijk op multifunctionele landbouw : omzet en omvang
Roest, A.E. ; Oltmer, K. ; Jager, J.H. ; Venema, G.S. ; Voskuilen, M.J. ; Schoorlemmer, H.B. ; Hendriks-Goossens, V.J.C. - \ 2010
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2010-064) - ISBN 9789086154500 - 114
plattelandsontwikkeling - economische ontwikkeling - nevenactiviteiten - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - agrarisch natuurbeheer - boerderijeducatie - boerderijwinkels - rural development - economic development - ancillary enterprises - non-farm income - multifunctional agriculture - social care farms - agri-environment schemes - farm education - on-farm sales
Kijk op multifunctionele landbouw. Dit onderzoek is een vervolg op de omzetmeting van 2007 en zet een uitgebreide onderbouwing neer van de omzet die agrarische bedrijven in 2009 behaalden uit de volgende zes multifunctionele landbouwsectoren: zorgboerderijen, agrarische kinderopvang, boerderijverkoop, agrarisch natuurbeheer, recreatie & toerisme en tenslotte boerderijeducatie. Er is gebruik gemaakt van beschikbare databronnen, literatuur en kennis van experts. Dit rapport is onder-deel van vier documenten rond Kijk op multifunctionele landbouw: Ontwikkelingen per provincie, Verkenning van de impact en de brochure Omzet en impact 2007-2009.
Kijk op multifunctionele landbouw : ontwikkelingen per provincie
Roest, A.E. ; Schouten, A.D. - \ 2010
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2010-063) - ISBN 9789086154517 - 114
plattelandsontwikkeling - economische ontwikkeling - neveninkomsten - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - multifunctionele landbouw - agrarisch natuurbeheer - boerderijeducatie - boerderijwinkels - rural development - economic development - supplementary income - non-farm income - multifunctional agriculture - agri-environment schemes - farm education - on-farm sales
Kijk op multifunctionele landbouw. Dit onderzoek is een vervolg van de omzetmeting van 2007 en geeft een weergave op provinciaal niveau van de ontwikkelingen van multifunctionele landbouw. Hierbij wordt ingegaan op vier van de zes sectoren: zorg, boerderijverkoop, natuurbeheer en recreatie & toerisme. Voor het verwerken van de gegevens is uitsluitend de Landbouwtelling gebruikt
Kijk op multifunctionele landbouw : verkenning van de impact
Veen, E.J. ; Kamstra, J.H. ; Schoorlemmer, H.B. ; Roest, A.E. - \ 2010
Lelystad/Den Haag : PPO WUR / LEI WUR (Rapport / LEI Wageningen UR 2010-065) - ISBN 9789086154494 - 57
plattelandsopbouw - economische ontwikkeling - nevenactiviteiten - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - agrarische bedrijfsvoering - multifunctionele landbouw - agrarisch natuurbeheer - boerderijwinkels - boerderijeducatie - rural animation - economic development - ancillary enterprises - non-farm income - farm management - multifunctional agriculture - agri-environment schemes - on-farm sales - farm education
Kijk op multifunctionele landbouw. Dit onderzoek is een vervolg op de omzet- en impactmeting van 2007. In het huidige onderzoek wordt de impact van multifunctionele agrarische bedrijven (met betrekking tot de sectoren zorglandbouw, agrarische kinderopvang, boerderijverkoop, agrarisch natuurbeheer, recreatie en toerisme, en boerderijeducatie) gemeten voor 2009. Voor deze meting is gebruik gemaakt van een literatuurstudie op het gebied van de verschillende effecten van de multifunctionele landbouw en hebben 125 respondenten een enquête ingevuld. Dit rapport vormt samen met Omzet en omvang, Ontwikkelingen per provincie en de brochure Omzet en impact 2007-2009 een geheel waarin een totaaloverzicht van de resultaten en ontwikkeling van de multifunctionele landbouw over 2009 wordt gegeven
Intrahousehold resource allocation and well-being : the case of rural households in Senegal
Dia, F. - \ 2010
Wageningen University. Promotor(en): Gerrit Antonides; Anke Niehof, co-promotor(en): Johan van Ophem. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085856863 - 271
agricultural households - resource allocation - household income - time allocation - decision making - households - rural areas - farmers' income - non-farm income - women - men - household expenditure - senegal - gender - well-being - landbouwhuishoudens - middelentoewijzing - gezinsinkomen - tijdsbesteding - besluitvorming - huishoudens - platteland - inkomen van landbouwers - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - vrouwen - mannen - huishouduitgaven - senegal - geslacht (gender) - welzijn
In this last decade, poverty in developing countries remains the most important topic of debate at the international level. The main proposition was how to build policies and programs on a gender perspective approach taking into account gender differences in behavior between male and female at the level of the household. This study is undertaken in a context of two earner partners living in mixed farming systems in Senegal where earnings come primarily from crops and livestock. This book provides substantial research focused on household decision-making regarding resource allocation and consumption. Moreover, it attempts to show empirical findings on the analysis of welfare and well-being through an innovative combination of subjective and objective methods. The research shows how important socioeconomic and cultural factors are in determining earnings from agricultural activities. Important determinants of productivity are related to women’s land access, non-labor income (transfers from migrants), and the wife’s access to credit and health problems. The research illustrates also that women’s bargaining power may be strongly linked to their access to livestock resources, their mobility in purchasing food and medicine and their participation in the management of household finance. Analysis of decision-making regarding expenditures shows that women, more than men, value household goods (related to food, health and schooling expenditures) more than private goods. The results suggest that policies aimed at improving household livelihoods must understand gender differences, obligations and priorities.

Intrahousehold resource allocation and well-being : the case of rural households in Senegal
Dia, F. - \ 2010
Wageningen : Wageningen Academic Publishers (AWLAE series no. 10) - ISBN 9789086861583 - 257
landbouwhuishoudens - middelentoewijzing - gezinsinkomen - tijdsbesteding - besluitvorming - huishoudens - platteland - inkomen van landbouwers - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - vrouwen - mannen - huishouduitgaven - senegal - geslacht (gender) - welzijn - agricultural households - resource allocation - household income - time allocation - decision making - households - rural areas - farmers' income - non-farm income - women - men - household expenditure - gender - well-being
Kijk op multifunctionele landbouw : omzet en impact
Schoorlemmer, H.B. ; Hendriks-Goossens, V.J.C. ; Dekking, A.J.G. ; Kamstra, J.H. ; Visser, A.J. ; Roest, A.E. ; Oltmer, K. ; Venema, G.S. ; Jager, J.H. ; Jeurissen, L.J.J. ; Gies, T.J.A. - \ 2009
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 19
plattelandsontwikkeling - economische ontwikkeling - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - multifunctionele landbouw - agrarisch natuurbeheer - rural development - economic development - non-farm income - multifunctional agriculture - agri-environment schemes
Inventarisatie van de omvang van de multifunctionele landbouw van 2007, uitgesplitst in de sectoren: zorgboerderijen, agrarische kinderopvang, boerderijverkoop, agrarische natuurbeheer, recreatie en toerisme en educatie
Kleine bedrijven sterk afhankelijk van inkomsten buiten bedrijf
Jager, J.H. ; Everdingen, W.H. van - \ 2009
Agri-monitor 2009 (2009)feb. - ISSN 1383-6455
inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - inkomsten uit het landbouwbedrijf - bedrijfsresultaten in de landbouw - landbouwbedrijven - kleine landbouwbedrijven - non-farm income - farm income - farm results - farms - small farms
Inkomsten van buiten het bedrijf komen met name bij kleine bedrijven veelvuldig voor. Die inkomsten maakten afgelopen jaren gemiddeld een kwart uit van het totale inkomen. Die inkomsten bestaan uit arbeid (van de ondernemers en hun partners), inkomsten uit bezittingen (rente, dividend, koersverschillen) en (sociale) uitkeringen zoals kinderbijslag, AOW of een arbeidsongeschiktheidsuitkering
Een kwart van gezinnen in land- en tuinbouw onder minimuminkomensgrens
Everdingen, W.H. van; Jager, J.H. - \ 2008
Agri-monitor 2008 (2008)juni. - ISSN 1383-6455 - 2
agrarische economie - landbouwbedrijven - tuinbouwbedrijven - bedrijfsresultaten in de landbouw - inkomen van landbouwers - inkomsten uit het landbouwbedrijf - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - agricultural economics - farms - market gardens - farm results - farmers' income - farm income - non-farm income
De spreiding in inkomen tussen de agrarische huishoudens is groot. Hoewel het niet altijd dezelfde bedrijven zijn die een laag inkomen halen, zijn er ook bedrijven die langdurig slecht scoren. Voor veel bedrijven zijn de inkomsten buiten bedrijf van groot belang. Dit geldt vooral voor akkerbouwbedrijven.
Inkomensvorming op lange termijn: 2005 en 2006 waren topjaren
Everdingen, W.H. van - \ 2007
Agri-monitor 2007 (2007)mei. - ISSN 1383-6455 - 2
landbouwbedrijven - inkomen van landbouwers - inkomsten uit het landbouwbedrijf - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische economie - farms - farmers' income - farm income - non-farm income - farm results - agricultural economics
In 2005 en 2006 werden in de meeste agrarische sectoren gemiddeld goede resultaten behaald. Hierdoor scoorde ook het gemiddelde inkomen van de totale land- en tuinbouw historisch hoog. Het inkomen van buiten het bedrijf wordt in de loop der jaren steeds belangrijker bij de vorming van het totale gezinsinkomen.
Case Facilitering van Ondernemerschap in het veelzijdig platteland
Kortstee, H.J.M. ; Fischer, M. ; Uenk, H.C. ; Hoop, D.W. de - \ 2007
Den Haag : LEI (Rapport Veelzijdig Platteland ) - 36
platteland - ondernemerschap - plattelandsontwikkeling - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - agrarische bedrijfsvoering - rural areas - entrepreneurship - rural development - non-farm income - farm management
Wat gaan boeren doen als er steeds dichter tegen hun bedrijf aan gebouwd wordt? Boeren kunnen van de nood een deugd te maken en burgers het platteland laten zien. Samenwerking is wel belangrijker, omdat boeren hierdoor meer kunnen bereiken, dan wanneer zij alleen te werk gaan
Impacts of HIV/AIDS on Labor Allocation and Crop Diversity : do Stages of the Disease Matter?
Gebreselassie, K. ; Price, L.L. ; Wesseler, J.H.H. ; Ierland, E.C. van - \ 2006
Wageningen : Mansholt Graduate School (Discussion paper / Mansholt Graduate School 32) - 66
acquired immune deficiency syndrome - humaan immunodeficiëntievirussen - humane ziekten - allocatie van arbeid - werkgelegenheid buiten het landbouwbedrijf - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - gewasteelt - gewassen - pachtstelsel - Ethiopië - gevalsanalyse - arbeid in de landbouw - human immunodeficiency viruses - human diseases - labour allocation - off-farm employment - non-farm income - crop management - crops - tenure systems - Ethiopia - case studies - farm labour
This paper deals with the impact of HIV/AIDS on labor allocation and crop diversity. The study is based on an in-depth analysis of 4 case studies in Ethiopia. A novel element in the study is the emphasis on the distinction of various stages in which the disease affects families. Results show that impact on labor allocation very much depends on the various stages of the disease and which family member (or members) is affected. Also land tenure plays an important role, because of the options of having sharecropping contracts or opportunities for off-farm labour. This has implications for the intervention strategies in the various phases of the disease, both for men and women.
Inkomsten van buiten bedrijf: Nieuwe resultaten
Everdingen, W.H. van - \ 2004
Agri-monitor 2004 (2004)mei. - ISSN 1383-6455 - 2
inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - nevenactiviteiten - bedrijfsresultaten in de landbouw - landbouwbedrijven - non-farm income - ancillary enterprises - farm results - farms
Op de land- en tuinbouwbedrijven in Nederland is in 2002 gemiddeld ruim 5.000 euro ontvangen als vergoeding voor arbeid die buiten het bedrijf is ingezet. Dit bedrag is gemiddeld iets hoger dan in 2001 en verschilt sterk tussen individuele bedrijven. Ook de andere inkomsten van buiten bedrijf komen in het artikel aan bod. Hierbij spelen definitiewijzigingen een belangrijjke rol.
Vernieuwing van verbreding
Kommers, M.A.W. ; Hopster, G.K. - \ 2004
Lelystad : PPO (Systeeminnovatierapport 2004) - 32
bedrijfssystemen - inkomsten uit het landbouwbedrijf - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - nederland - landgebruik - natuurbescherming - recreatie - natuur - zuid-holland - veenweiden - toekomst - limburg - multifunctionele landbouw - land use - farming systems - nature conservation - recreation - farm income - non-farm income - netherlands - nature - future - peat grasslands - multifunctional agriculture
Toekomstverkenning van de landbouw in twee regio's: het westelijk veenweidegebied en het Maashorst gebied. In het veenweidegebied zijn twaalf gebiedspartijen ondervraagd op hun ideaalbeeld van grondgebruik in 2030; dat resulteerde in drie toekomstbeelden voor de veehouderij: 1) stadsgericht bedrijf; 2) productiegericht bedrijf; 3) natuurgericht bedrijf. Ook voor de Maashorst zijn ideaalbeelden onderzocht. Hierbij zijn de thema's landbouw, recreatie, natuur en beleid aan de orde geweest; dat resulteerde ook in drie toekomstbeelden voor de landbouw, namelijk 1) zakelijke landbouw; 2) landschappelijke landbouw; 3) natuurlijke landbouw.
Rural Industrial Entrepreneurship - The Case of Bardhaman District in West Bengal
Dutta, S. - \ 2004
Wageningen University. Promotor(en): Henk Folmer; Wim Heijman, co-promotor(en): A. Majumder. - Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789085040460 - 371
ondernemerschap - plattelandsindustrie - plattelandsontwikkeling - west bengal - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - industrialisatie - armoede - cultuur - lineaire modellen - india - boeren - schatting - entrepreneurship - rural industry - rural development - west bengal - india - non-farm income - farmers - industrialization - poverty - culture - linear models - estimation
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.