Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Overzichtsdocument: 7 jaar Chrysant op water
  Vermeulen, Tycho ; Blok, Chris ; Eveleens, Barbara - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1430) - 22
  greenhouse crops - greenhouse horticulture - greenhouses - chrysanthemum - hydroponics - water systems - microbial contamination - inoculation - kasgewassen - glastuinbouw - kassen - chrysanthemum - hydrocultuur - watersystemen - microbiële besmetting - inoculatie
  Over a period of seven years (2009-2016) hydroponic chyrsanthemum cultivation has been developed and
  tested in practice. Where the system delivered up to 25% higher yields at smaller scale, the larger systems of
  250-300 m2 turned out very sensitive to root infection. Research then focussed to understanding the key factors
  that caused the plants to become sensitive. However, where the larger system showed much disease incidence
  every summer for three years in a row, at smaller scale the symptoms could not be induced despite application
  of extreme cultivation measures.
  The studies were the first to apply next generation sequencing to microbial populations in cultivation systems.
  The results gave evidence for shifting population dynamics due to inoculation and water temperature. Also the
  inoculation with beneficial microbes was found to have a positive effect on recovery of the roots upon infection.
  This effect, however, was only found in the research-facility. At larger scale potential beneficial effect could not
  prevent significant yield loss.
  Onderzoek naar het verbreken van winterrust bij Malus 'Elstar'
  Sluis, B.J. van der; Kers, M. - \ 2006
  Lisse : PPO Bomen (PPO rapport 3231105200) - 38
  malus domestica - rustbreking - plantenontwikkeling - inoculatie - onderstam-ent relatie - afwijkingen, planten - vruchtbomen - appels - bomen - fruitteelt - malus domestica - dormancy breaking - plant development - inoculation - rootstock scion relationships - plant disorders - fruit trees - apples - trees - fruit growing
  In een driejarig onderzoek is aangetoond dat vooral bij Elstar op onderstam M9 sprake is van een ongelijktijdige verbreking van de winterrust. Dit veroorzaakt problemen, zoals `slapers en dromers¿ (niet of slecht uitlopen van de ogen) en bloeden op de knipplaats. De fysiologische ontwikkeling van de onderstam M9 loopt dan teveel voor op die van Elstar die nog gedeeltelijk in winterrust verkeert. Op basis van de Cumulative Cold Degree-Hours (CCDH) ¿ bepaald met een klimaatmodel van Croppings - is het moment van winterrustverbreking bij Malus `Elstar¿ goed vast te stellen. Deze conclusie is vooral gebaseerd op de relatie tussen de CCDH en de uitloopsnelheid van de ogen. De optimale opbouw van de koudesom vindt plaats tussen de 2C en 9ºC. De trajecten 1-2ºC en 9-12ºC dragen in mindere mate bij aan de koudeopbouw. Uit de analyse blijkt dat de winterrustverbreking bij Elstar ligt bij een CCDH van 1.200 eenheden en bij de onderstam M9 op circa 950 eenheden. In de meeste gevallen wordt het moment van de winterrustverbreking van M9 in de tweede helft van januari bereikt. Onder optimale omstandigheden is bij Elstar de winterrust dus ruim 10 dagen later volledig opgeheven. Dit betekent globaal dat gedurende deze 10 dagen de temperatuur niet onder de 1ºC en boven de 12ºC mag komen en dat vorst in deze periode dus niet bijdraagt aan de koudesom. Met winterrustdoorbrekende middelen wordt de ongelijkheid in koudebehoefte opgeheven. Onder geconditioneerde omstandigheden in de kas is aangetoond dat de toepassing van winterrustdoorbrekende middelen het uitlopen van de ogen activeert en het bloeden van de knipbomen beperkt. Dit is met name aangetoond voor het middel Dormex. Op basis van de resultaten uit de eerste proef mag hetzelfde verwacht worden van Armo Break. Cytokinine houdende producten hadden geen effect op het eerder verbreken van de winterrust.
  Verticillium in sering 2002-2005: tussenrapportage : ontwikkelingen van een betrouwbare inoculatiemethode (2002) - selectie van mindere vatbare onderstammen 'Syringa vulgaris' (2003-2005)
  Stapel, L.H.M. - \ 2005
  Aalsmeer : PPO BU Glastuinbouw (PPO publicatie nr. 595) - 34
  syringa vulgaris - verticillium - plantenziekten - onderstammen - ziekteresistentie - genetisch bepaalde resistentie - inoculatie - nederland - syringa vulgaris - verticillium - plant diseases - rootstocks - disease resistance - genetic resistance - inoculation - netherlands
  Jaarlijks valt 10% van de seringenstruiken uit als gevolg van aantasting door Verticillium dahliae. Dit rapport beschrijft allereerst het onderzoek waarin een besmettingsmethode voor jonge seringenstruikjes is ontwikkeld. Daarna is in de periode 2003-2005 begonnen met de selectie van weinig voor Verticillium vatbare onderstammen om deze in combinatie met een cultivar in de praktijk te gebruiken voor de teelt van trekseringen
  Onderzoek leidt tot advies over toedienen mycorrhizaschimmels
  Baar, J. ; Westerink - Petersen, J. - \ 2004
  Tuin en Landschap 26 (2004)21. - ISSN 0165-3350 - p. 48 - 49.
  mycorrhizae - mycorrhizaschimmels - bodemschimmels - symbiose - plantenvoeding - wortels - bomen - bepaling van groeiplaatshoedanigheden - standplaatsfactoren - inoculatie - bodeminoculatie - bodembiologie - rizosfeer - mulchen - groeiplaatsen - mycorrhizas - mycorrhizal fungi - soil fungi - symbiosis - plant nutrition - roots - trees - site class assessment - site factors - inoculation - soil inoculation - soil biology - rhizosphere - mulching - sites
  Uit onderzoek van PPO-Paddestoelen en BTL Bomendienst blijkt dat toediening van mycorrhizaschimmels in combinatie met bodemverbetering in veel gevallen een oplossing is om de groei van bomen te verbeteren. Beide partijen werken samen in het ontwikkelen van een nieuw product: maatwerk in het toevoegen van mycorrhizaschimmels
  Factors affecting the vectorial competence of Anopheles gambiae: a question of scale
  Takken, W. ; Lindsay, S.W. - \ 2003
  In: Ecological aspects for application of genetically modified mosquitoes / Takken, W., Salt, T.W., Dordrecht : Kluwer Academic Publishers (Wageningen UR frontis series 2) - ISBN 9781402015847 - p. 75 - 90.
  anopheles gambiae - culicidae - vectorcompetentie - vectoriële capaciteit - diergedrag - ecologie - malaria - transmissie - inoculatie - anopheles gambiae - culicidae - vector competence - vectorial capacity - animal behaviour - ecology - malaria - transmission - inoculation
  Malaria transmission in Africa is without doubt governed by the existence of a group of highly efficient vectors, of which Anopheles gambiae Giles sensu stricto is predominant. The endophilic and anthropophagic behaviours of this mosquito create an intimate association between the human reservoir and insect vectors of malaria. In this paper several mosquito-related and environmental factors that modulate the transmission intensity of malaria in Africa are discussed, in order to illustrate the plasticity of the vectors’ responses to malaria interventions. The An. gambiae group of species serves as an example of the highly complex interactions between humans, malaria parasites and mosquitoes. Larval and adult characteristics are described that affect the geographic distribution, phenology and longevity of the mosquito vectors. It is shown that spatial and temporal variations in the environment have considerably more effect on these characteristics than is commonly assumed. It is suggested that epidemiological studies pay greater attention to such variations, in particular when estimating the entomological inoculation rate and vectorial competence. When considering the use of transgenic mosquitoes for malaria control, these effects should be studied in order to understand how local variations in vector ecology might affect the outcome of a transgenic release
  Inoculatie van begonia met Fusarium begoniae
  Gaag, D.J. van der; Hiddink, G. - \ 2000
  Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 316) - 22
  begonia - fusarium - inoculatie - begonia - fusarium - inoculation
  Biological nitrogen fixation of soybean in acid soils of Sumatra, Indonesia
  Waluyo, S.H. - \ 2000
  Agricultural University. Promotor(en): W.M. de Vos; L. 't Mannetje; L.T. An. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058082954 - 151
  glycine max - sojabonen - bodembiologie - stikstoffixatie - stikstofbindende bacteriën - rhizobium - bradyrhizobium - inoculatie - entstof - biochemische technieken - dna-fingerprinting - stamverschillen - stammen (biologisch) - zaadbehandeling - omhullen - zure gronden - bodemaciditeit - bekalking - sumatra - indonesië - glycine max - soyabeans - soil biology - nitrogen fixation - nitrogen fixing bacteria - rhizobium - bradyrhizobium - inoculation - inoculum - biochemical techniques - dna fingerprinting - strain differences - strains - seed treatment - pelleting - acid soils - soil acidity - liming - sumatra - indonesia

  The aim of this study is to improve soybean cultivation in transmigration areas, especially in Sitiung, West Sumatra. However, these soils are very acid, and have a high P-fixing capacity. To reduce the amounts of fertilisers, normally 5 - 7 ton lime ha -1 and 100 kg P as TSP, seed, pelleted with lime (60 kg ha -1 ) and TSP (10 kg ha -1 ), was introduced. In this way only 2 ton lime ha -1 are required.

  Soybean can fix nitrogen (BNF) in symbiosis with ( Brady ) Rhizobium bacteria. However, these acid soils in general, have low numbers of ( Brady ) Rhizobium . By inoculating the soils with ( Brady ) Rhizobium , BNF of soybean, and yield, were considerably improved.

  A study was made of the indigenous ( Brady ) Rhizobium population in view of the following:

   Although at the beginning the numbers may be low, by repeated soybean cultivation, the numbers will increase, and they may interfere with inoculation of effective ( Brady ) Rhizobium strains.These indigenous ( Brady ) Rhizobium are adapted to local stress conditions, and they may be useful for the improvement of strains, to be used as inoculants.

  Using molecular techniques, indigenous strains derived from soil samples from old soybean areas (Java) and from new soybean areas (Sumatra) were classified in more detail. Most likely B. japonicum is the dominant strain in Java while in Sumatra B. elkanii is more present. A Sinorhizobium fredii -like strain was isolated from one soil sample from Java.

  Wortelverdikking komkommer, onderzoek 1e helft 1997 : effecten van pH, handling en inoculatie met Pseudomonas bacterien
  Hoogerbrugge, E. ; Verkerke, W. - \ 1998
  Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 133) - 36
  cucumis sativus - komkommers - wortels - inoculatie - pseudomonas - cucumis sativus - cucumbers - roots - inoculation - pseudomonas
  In dit verslag worden de proeven beschreven die zijn uitgevoerd in de periode januari - juni 1997. In de eerste proeven is met kleinschalige proeven geprobeerd een modelsysteem op te zetten om wortelverdikking bij komkommer op te roepen. De teelt op watercultuur, het effect van verwonden, het effect van verschillende potbehandelingen zijn onderzocht. Geen enkel modelsysteem bleek te voldoen, want er ontstond vrijwel geen wortelverdikking. Daarnaast is in grotere opkweekproeven de rol van pH bij wortelverdikking onderzocht. Er kon echter geen enkel effect van pH worden aangetoond; niet van hoge pH, niet van lage pH en niet van wisselende pH. Bovendien bleek dat de pH in steenwol sterk is gebufferd. Ook bij een teelt in vermiculiet ontstond bij lage pH geen wortelverdikking. Verhogen van de mechanische weerstand in perliet geeft afwijkende wortels, maar geen wortelverdikking. Handling door het vastpakken en neerzetten van steenwolpotten met planten leek wel een rol te spelen. Inoculatie met verschillende Pseudomonas soorten leidde niet tot wortelverdikking. Uit een teeltproef met aangetaste planten bleek dat een combinatie van broesen bij de start, droge teelt met een goede drainage van de mat, en het aanhouden van een lage plantbelasting de beste strategie is om komkommers van wortelverdikking te laten herstellen. Het gebruik van AAterra had geen positief effect.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.