Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 23

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==institutionele huishoudens
Check title to add to marked list
Maaltijdservice Máx à la Carte : objectivering van de wijze van uitserveren van maaltijden binnen Máxima Medisch Centrum
Snels, J.C.M.A. ; Wassenaar, N. - \ 2010
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research ([Report / Agrotechnology & Food Innovations 1192]) - 38
ziekenhuiscatering - catering in instellingen - institutionele huishoudens - voedselverspilling - maaltijden - ziekenhuizen - hospital catering - institutional catering - institutional households - food wastage - meals - hospitals
Dit onderzoek heeft betrekking op de nieuwe wijze van uitserveren van maaltijden binnen het Máxima Medisch Centrum (MMC). Dit nieuwe concept sluit aan bij een gezond en duurzaam voedselpatroon. Verondersteld is dat de maaltijdservice resulteert in positieve effecten op het gebied van 'people', 'planet' en 'profit'. Daarnaast is er de gedachte dat het concept resulteert in een verbeterde service aan de patiënt, terwijl er geld bespaard wordt, de CO2-productie gereduceerd wordt en voedselverspilling tegengegaan wordt. De beleving van een maaltijd is niet enkel afhankelijk van de kwaliteit van het voedsel. De ambiance waarin gegeten wordt speelt een minstens zo grote rol. Binnen MMC wordt zelfs gezegd dat ambiance voor 70% de beleving van voedsel bepaalt. Binnen het uitserveerconcept neemt het creëren van een fijne ambiance daarom een belangrijke rol in.
Voedingsmiddelenanalyses van de Afdeling Humane Voeiding. Deel 14 Vetzuursamenstelling van frituurvetten en bakkerijmargarines in Nederland in 2004
Hulshof, P.J.M. ; Kosmeyer, T. ; Siebelink, E. ; Katan, M.B. - \ 2005
Wageningen : Wageningen Universiteit, Sectie Humane voeding - 18
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - Ghana - Filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - margarine - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - Ghana - Philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Gezelligheid doet eten? : Ambiance tijdens de maaltijden van ouderen in instellingen.
Nijs, K.A.N.D. ; Graaf, C. de; Vanneste, V. ; Staveren, W.A. van - \ 2004
Voeding Nu 6 (2004)4. - ISSN 1389-7608 - p. 23 - 25.
maaltijden - ouderen - voedingstoestand - kwaliteit van het leven - sociale indicatoren - verpleeghuizen - klanttevredenheid - bedrijfsvoering - kwaliteitszorg - institutionele huishoudens - wetenschappelijk onderzoek - meals - elderly - nutritional state - quality of life - social indicators - nursing homes - consumer satisfaction - management - quality management - institutional households - scientific research
Wageningen Universiteit heeft een project opgezet om de ambiance tijdens de maaltijden in verpleeghuizen te verbeteren. Onderzocht is op welke wijze de ambiance kan worden verbeterd en wat de bewoners en personeel daarvan vinden. De bedoeling van het project is om een succesvolle methode in meerdere verpleeghuizen te implementeren. Een goede sfeer tijdens de maaltijden heeft namelijk een positief effect op de voedingstoestand en kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners. De eerste reacties van bewoners en personeel zijn positief
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding en Epidemiologie. Deel 12 Retinol en carotenoiden in zuivelproducten
Hulshof, P.J.H. ; Roekel, T. van; Bovenkamp, P. van de; West, C.E. ; Katan, M.B. - \ 2001
Unknown Publisher
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
De kwaliteit van warme maaltijden in (zorg)instellingen
Visscher, A. ; Hulshof, P. ; Graaf, C. de - \ 2001
Unknown Publisher - 14
grootkeuken voedselbereiding - catering in instellingen - voedingswaarde - voedingsstoffen - gezondheidszorginstellingen - maaltijden - voedingsstoffenretentie - institutionele huishoudens - quantity food preparation - institutional catering - nutritive value - nutrients - health maintenance organizations - meals - nutrient retention - institutional households
Dit onderzoek heeft tot doel een goed beeld te vormen van de voedingsstoffensamenstelling van gekoppeld en ontkoppeld bereide maaltijden zoals deze in Nederland in (zorg)instellingen worden bereid. De volgende vraag is onderzocht in deze studie: is er in (zorg)instellingen in Nederland een verschil in nutriëntenretentie tussen warme maaltijden die bereid zijn volgens het gekoppelde en volgens het ontkoppelde bereidingsproces?
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 12 Margarines, spijsvetten, koekjes en snacks-1996
Hulshof, P.J.H. ; Kosmeijer, T. ; Zock, P.L. ; Bovenkamp, P. van de; Katan, M.B. - \ 1998
Unknown Publisher
voedingsmiddelen - voedsel - chemische samenstelling - bakoliën - bakvetten - oliën - boter - margarine - voedingswaarde - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - vetten - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - ingrediënten - dierlijke producten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - food - chemical composition - cooking oils - cooking fats - oils - butter - nutritive value - food composition - quality - properties - households - hospitals - fats - hospital catering - nursing homes - ingredients - animal products - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Kwaliteitsaspecten van maaltijdsystemen : een vergelijkend onderzoek naar warme-, koelverse- en diepvriesmaaltijden voor ouderen
Woerkum, M. van; Hobbelink, A. - \ 1996
Wageningen : Wetenschapswinkel (Adviesbrief / Landbouwuniversiteit, Wetenschapswinkel 133)
catering - centrale keukens - basisproducten - gemeenschapsontwikkeling - consumptiepatronen - borden - ouderen - voedsel - voedselhygiëne - voedselbereiding - voedingsmiddelen - gezondheidszorg - thuiszorg - thuisbezorgde maaltijden - ziekenhuiscatering - ziekenhuizen - huishoudens - keukens - maaltijden - Nederland - verpleeghuizen - voedingstoestand - ouderdom - overheidsdiensten - keukengerei - institutionele huishoudens - central kitchens - commodities - community development - consumption patterns - dishes - elderly - food - food hygiene - food preparation - foods - health care - home care - home delivered meals - hospital catering - hospitals - households - kitchens - meals - Netherlands - nursing homes - nutritional state - old age - public services - cooking utensils - institutional households
Huishoudelijke en institutionele hygiëne; alles is overal, de mens reguleert.
Oosterom, J. - \ 1996
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 27
gezondheidszorg - huishoudkunde - huishoudens - hygiëne - colleges (hoorcolleges) - institutionele huishoudens - health care - home economics - households - hygiene - lectures - institutional households
Budgettering van facilitaire activiteiten in algemene ziekenhuizen in Nederland, 1995/1996. De stand van zaken in 1995. (Budgeting of Facility Services in General Hospitals in the Netherlands, the state of the art in 1995/1996).
Geerkens, H.J.G. ; Ophem, J.A.C. van; Duysens, M.M.A. ; Lenselink, M. ; Melger, K.I.M. ; Nota, M.E.D.A. ; Oosterom, I.D. ; Roffelsen, L.G. - \ 1996
Zeist : BUFAZ - 82
bedrijfsvoering - leiderschap - organisaties - boekhouden - boekhouding - budgetten - schattingen - financiële planning - onderzoek - inkomen - consumptie - verpleeghuizen - gezondheidscentra - gebouwen - sociaal welzijn - gezondheidszorg - ziekenhuizen - financiën - huishoudens - ziekenhuiscatering - Nederland - voorzieningen - institutionele huishoudens - management - leadership - organizations - book-keeping - accounting - budgets - estimates - financial planning - research - income - consumption - nursing homes - health centres - buildings - social welfare - health care - hospitals - finance - households - hospital catering - Netherlands - facilities - institutional households
Budgettering van facilitaire activiteiten in algemene ziekenhuizen in Nederland.
Duysens, M.M.A. ; Geerkens, H.J.G. ; Ophem, J.A.C. van - \ 1995
Huishoudstudies 5 (1995)1. - p. 12 - 22.
boekhouden - boekhouding - budgetten - schattingen - financiële planning - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - Nederland - institutionele huishoudens - book-keeping - accounting - budgets - estimates - financial planning - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - Netherlands - institutional households
Inventarisatie van de gang van zaken m.b.t. vormen van interne budgettering in 1993/94, het begin van het vijfjarige BUFAZ-project. Aan de orde komen structuur en proces van budgetteren in algemene ziekenhuizen, het budgetresultaat, interne verrekenprijzen, en uitbesteding
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 11 Spijsvetten en oliën
Hulshof, P.J.M. ; Bovenkamp, P. van de; Boogerd, L. ; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Kosmeijer-Schuil, T. ; Hollman, P.C.H. ; Katan, M.B. - \ 1991
Unknown Publisher
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - ingrediënten - dierlijke producten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - ingredients - animal products - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 11A Spijsvetten en oliën : achtergrondcijfers
Hulshof, P.J.M. ; Bovenkamp, P. van de; Boogerd, L. ; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Kosmeijer-Schuil, T. ; Katan, M.B. - \ 1990
Unknown Publisher
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - ingrediënten - dierlijke producten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - ingredients - animal products - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 10 Vis, schaal- en schelpdieren.
Hulshof, P.J.M. ; Bovenkamp, P. van de; Boogerd, L. ; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Kosmeyer-Schuil, T. ; Berg, H. van den; Hollman, P.C.H. ; Vaessen, H.A.M.G. ; Katan, M.B. - \ 1990
Wageningen : Vakgroep Humane Voeding, Landbouwuniversiteit - ISBN 9789072407122 - 37
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - ingrediënten - dierlijke producten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - ingredients - animal products - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel IX Alfabetisch register voor de delen I-VIII.
Scholte, B.A. ; Willems, M.A. ; Katan, M.B. - \ 1987
Wageningen : Vakgroep Humane Voeding, Landbouwuniversiteit - ISBN 9789072407085 - 42
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding en het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten. Deel 8 Alternatieve voedingsmiddelen.
Willems, M.A.W. ; Graaf, T.W. de; Katan, M.B. ; Hollman, P.C.H. ; Staveren, W.A. van; Bovenkamp, P. van de - \ 1987
Wageningen : Vakgroep Humane Voeding, Landbouwuniversiteit - ISBN 9789072407078 - 66
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel VII Maaltijden en produkten.
Bovenkamp, P. van de; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Kosmeijer-Schuil, T. ; Willems, M. ; Zijlmans, A. ; Katan, M.B. - \ 1987
Wageningen : Vakgroep Humane Voeding, Landbouwuniversiteit - ISBN 9789072407092 - 119
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 6 Zout- en vetgehalte van sauzen, kruiden, vleeswaren en andere producten.
Bovenkamp, P. van de; Katan, M.B. ; Folmer, P. ; Rutten, F. ; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Kosmeijer-Schuil, T. ; Brussaard, J.H. - \ 1987
Wageningen : Vakgroep Humane Voeding, Landbouwuniversiteit - ISBN 9789072407061 - 96
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 5 Alfabetisch register en monsterdocumentatie voor deel 1 t/m 4
Scholte, B.A. ; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Bovenkamp, P. van de; Katan, M.B. - \ 1983
Unknown Publisher
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 4 Voedingsmiddelen uit bedrijfsrestaurants en kant-en-klaar producten
Bovenkamp, P. van de; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Katan, M.B. - \ 1983
Unknown Publisher
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 3 Nutrient composition of 167 food items from Ghana, The Philippines, Italy and Finland
Westenbrink, S. ; Knuiman, J.T. ; West, C.E. ; Heijden, L. van der; Bovenkamp, P. van de; Koot-Gronsveld, E.A.M. ; Kosmeijer-Schuil, J.G. ; Katan, M.B. - \ 1983
Unknown Publisher
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.