Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 20

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Invasion Biology and Ecosystem Theory: Insights from a Continent in Transformation
  Prins, H.H.T. ; Gordon, I.J. - \ 2014
  Cambridge : Cambridge University Press - ISBN 9781107035812 - 530
  invasies - invasieve soorten - ecologie - ecosystemen - planten - dieren - australazië - invasions - invasive species - ecology - ecosystems - plants - animals - australasia
  Many conservationists argue that invasive species form one of the most important threats to ecosystems the world over, often spreading quickly through their new environments and jeopardising the conservation of native species. As such, it is important that reliable predictions can be made regarding the effects of new species on particular habitats. This book provides a critical appraisal of ecosystem theory using case studies of biological invasions in Australasia. Each chapter is built around a set of 11 central hypotheses from community ecology, which were mainly developed in North American or European contexts. The authors examine the hypotheses in the light of evidence from their particular species, testing their power in explaining the success or failure of invasion and accepting or rejecting each hypothesis as appropriate. The conclusions have far-reaching consequences for the utility of community ecology, suggesting a rejection of its predictive powers and a positive reappraisal of natural history.
  Klimaatverandering trapt af
  Bron, W.A. - \ 2010
  Nature Today 2010 (2010)16-06.
  invasies - geïntroduceerde soorten - planten - klimaatverandering - insect-plant relaties - invasions - introduced species - plants - climatic change - insect plant relations
  Klimaatverandering zet exotische planten aan tot het uitbereiden van hun leefgebied en verhoogt zo de kans op 'woekersoorten'. Of deze planten van een ander continent of gewoon van hetzelfde afkomstig zijn, maakt niet uit. Zulke soorten delen drie eigenschappen die hen onoverwinnelijk kunnen maken in een nieuw gebied: in vergelijking met hun inheemse verwanten hebben ze minder ondergrondse vijanden en meer hulp tegen de plantenetende insecten. Tim Engelkes van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) promoveert woensdag 16 juni 2010 in Wageningen op dit onderzoek.
  Meer winterschade: De Amerikaanse ribkwal is verdwenen
  Bragt, P.H. van - \ 2010
  Nature Today 2010 (2010)09-07.
  geïntroduceerde soorten - invasies - kwal (weekdier) - kustwateren - kou - introduced species - invasions - jellyfish - coastal water - cold
  Sinds 2006 is de Amerikaanse ribkwal een exotische gast in onze zoute wateren. Hij vestigde zich meteen explosief langs de hele Nederlandse kust en ook elders op onder andere de Duitse, Deense en Zuid-Noorse kust en de Baltische Zee. Vooral in de Oosterschelde en Grevelingen kwam hij in 2007 en 2008 in onmeetbare hoeveelheden voor. Zoveel zelfs dat men vreesde dat deze nieuwe wereldburger van onze faunalijst een ecologische ramp zou gaan veroorzaken. Vorig jaar was er al sprake van een relatieve daling van het aantal ribkwallen in onze kustwateren. Nu lijken ze zowel uit de Zeeuwse Delta als in de Waddenzee zijn verdwenen. Het is aannemelijk dat de twee recente strenge winters en dan vooral de langdurige winter van 2009-2010 de Amerikaanse ribkwal uit onze kustwateren heeft verdreven.
  Climate warming, plant invasions and plant-enemy interactions
  Engelkes, T. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Wim van der Putten, co-promotor(en): T.M. Bezemer; J.A. Harvey. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856771 - 128
  invasies - geïntroduceerde soorten - planten - klimaatverandering - schistocerca gregaria - myzus persicae - insect-plant relaties - invasions - introduced species - plants - climatic change - schistocerca gregaria - myzus persicae - insect plant relations
  The climate is changing and temperatures are predicted to further increase in the future. Species respond to these changes by either adapting to the local warmer conditions and/or range shifting to higher latitudes. Some of these successful range shifting plants can become invasive in their new range. Therefore, there is a conceptual analogy of successful range shifts and biological invasions originating from other continents. Intra-continental plant species shift their ranges within the same contiguous land mass from which they originate. Inter-continental species originate from other continents from where they have been introduced before expanding in their new range. The aim of this thesis is to gain a better understanding of the plant-insect interactions that may contribute to the success of exotic plants that have expanded their ranges due to climate warming. More specifically I aimed to clarify whether climate warming-induced range expanding exotic plants are less suitable than native congener plants and whether these plants suffer less from aboveground enemies than native congener plants. In addition, I investigated if inter –and intra-continental exotic plant species differed in their suitability and if they responded differently to potential aboveground enemies.

  In the first greenhouse experiment, I tested the hypothesis that inter- and intra-continental exotic plants and phylogenetically related native plants from the same habitat do not respond differently to two aboveground polyphagous herbivores. Further I tested if intra- and inter-continental exotic plants experience less negative soil feedback than related native plants. I grew fifteen plant species with and without naive polyphagous locusts (Schistocerca gregaria) and cosmopolitan aphids (Myzus persicae) and exposed all plants to soils from their invaded range in order to test the feedback from the soil community to plant biomass production. My results show that that both inter –and intra-continental exotic plants on average were better defended against aboveground and belowground enemies than related native plant species. This suggests that successful range expanding plants may include species with invasive properties.

  Exotic plants have been shown to have neutral to positive soil feedbacks, while native plants experience negative effects from their soil biota. Belowground interactions can influence aboveground interactions and may change the relationships between exotic plants and their enemies. I examined how the performance of the two aboveground polyphagous herbivores S. gregaria and M. persicae species was influenced by feedback interactions between the plants and their soil biota and compared these responses in intra- and inter-continental exotic and related native plants. Locust mass was negatively affected by the plant specific soil community and larger on native than on exotic plants. Locust survival was also higher on native plants, but not affected by soil type. There were no differences between inter –and intra-continental plants. Aphid population size was not affected by soil type, but was highest on the intra-continental range expander. The body size of M. persicae was larger on control than on soils with specific plant communities and not affected by plant origin.

  One way of measuring the release of exotic plants from natural enemies is by comparing their herbivore loads with related plants that are native in the invaded range. These loads can be influenced by top down control of insect predators and parasitoids. In the field, I examined herbivore loads and predator pressure on two exotic (inter-continental and intra-continental) and two related native plant species. I found smaller herbivore loads on the exotic plant species than on the related native plants. Moreover, the herbivores on the exotic plants had a higher predator pressure than herbivores on the phylogenetically related native plants. These results imply that both types of exotic plants have a double advantage: enhanced bottom-up and top-down control of herbivores.

  Finally, I set up a field experiment to test the effect of herbivory on communities of exotic and native plants. I created ten communities with six exotic plant species and their phylogenetically related native species that co-occur in the same riverine habitat. Half of the communities were exposed to herbivory and the other half was grown in a herbivory-free environment. This study was done in order to test if exotic plants may dominate invaded plant communities exposed to aboveground herbivory and if this advantage of the exotic plants under herbivory would disappear when all plants were free of herbivores. Herbivory reduced aboveground plant biomass by almost half. However, exotic plants did not become the exclusive dominants in these communities, as some native species were well protected against aboveground herbivory as well. Plant species varied considerably in their responses to herbivory resulting in changes in community ranking. Interestingly, the proportional biomass contributions to the community were similar for exotic and native plant species and also not different between inter –and intra-continental plants. I conclude that release from aboveground enemies is not the only factor explaining the invasive success of intra- and inter-continental exotic plant species.

  In conclusion, climate warming-induced range expanding plant species originating from the same continent may possess invasive properties comparable to introduced inter-continental exotic plants. In the greenhouse and in the field, both inter- and intra-continental exotic plant species were more resistant against aboveground herbivores than native plants. In the greenhouse, the exotic plants suffered less from herbivory than related natives, although this did not result in their absolute dominance in the field when exposed to herbivory. Therefore, aboveground enemy exposure is not the only factor predicting the invasive success of intra- and inter-continental exotic plant species.
  Risk assessment on the possible introduction of three predatory snails (Ocinebrellus inornatus, Urosalpinx cinerea, Rapana venosa in the Dutch Wadden Sea
  Fey-Hofstede, F.E. ; Brink, A.M. van den; Wijsman, J.W.M. ; Bos, O.G. - \ 2010
  Texel : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR no. C032/10) - 88
  mariene ecologie - geïntroduceerde soorten - invasies - effecten - aquatische ecologie - waddenzee - marine ecology - introduced species - invasions - effects - aquatic ecology - wadden sea
  Recently three alien invasive predatory snails have been found in the Dutch marine waters, which are identified by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality as potential high risk species due to their possible impact on bivalve species (TRCPD/2009/3587). These are: Japanese oyster drill Ocinebrellus inornatus (syn: Ceratostoma inornatum, Ocenebra japonica), American oyster drill Urosalpinx cinerea and Asian rapa whelk Rapana venosa. In this report we describe the potential ecological and economical risks of introduction of the three alien invasive predatory snails in the Nature 2000 Wadden Sea area.
  Savanna aliens
  Masocha, M. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Andrew Skidmore; Herbert Prins, co-promotor(en): Milena Holmgren Urba. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856191 - 161
  savannen - ecosystemen - invasies - onkruiden - houtige onkruiden - gedegradeerd land - habitat vernietiging - isoptera - verbranden - geografische informatiesystemen - ecologische verstoring - verstoord land - monitoring - afrika - terrestrische ecosystemen - milieumonitoring - savannas - ecosystems - invasions - weeds - woody weeds - degraded land - habitat destruction - isoptera - burning - geographical information systems - ecological disturbance - disturbed land - monitoring - africa - terrestrial ecosystems - environmental monitoring
  Numerous alien plant species are invading African savannas causing loss of biodiversity and altering ecosystem functioning. The ecological factors and underlying mechanisms causing these invasions are poorly understood. This hinders invasive species management and biodiversity conservation. In this thesis, a range of approaches (i.e., field measurements, a greenhouse experiment, field experiments, a long-term burning experiment, remote sensing, and Geographical Information System (GIS) techniques) was used to understand how the availability of two key resources limiting primary productivity in African savannas (water and nutrients) and how major disturbances (i.e., fire, grazing) determine the invasion of these systems by alien plant species.
  Otiorhychus meridionalis, een nieuwe invasieve snuitkeversoort voor de fauna van Nederland (Coleoptera: Curculionidae)
  Heijerman, Th. ; Hellingman, S. - \ 2009
  Entomologische Berichten 69 (2009)3. - ISSN 0013-8827 - p. 95 - 100.
  coleoptera - curculionidae - otiorhynchus - invasies - ecologie - verspreiding - insectenplagen - schade - coleoptera - curculionidae - otiorhynchus - invasions - ecology - dispersal - insect pests - damage
  Wederom kan een nieuwe invasieve plaagsoort voor Nederland worden gemeld. Weer betreft het een soort uit het snuitkevergenus Otiorhynchus, namelijk O. meridionalis. Dit is de zesde soort van dit in economisch opzicht belangrijke genus die Nederland heeft bereikt. In deze bijdrage worden de nieuwe vondsten gepresenteerd en wordt kort aangegeven hoe deze soort herkend kan worden en wat de verspreiding en voedselvoorkeur zijn van deze soort
  Literatuurstudie naar de biologie, impact en mogelijke bestrijding van twee invasieve soorten: de rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) en de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes virilis)
  Roessink, I. ; Hudina, S. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1923) - 61
  rivierkreeft - geïntroduceerde soorten - invasies - waterbeheer - veenweiden - aquatische ecosystemen - utrecht - crayfish - introduced species - invasions - water management - peat grasslands - aquatic ecosystems - utrecht
  Dit literatuuronderzoek is een onderdeel van een breed opgezet onderzoek in het veenweidegebied naar de invloed van rivierkreeften op het ecosysteem. Specifiek wordt ingegaan op de verschillende eigenschappen van twee soorten die voor mogelijke problemen zorgen in het beheergebied van de waterschappen in het westelijk veenweidegebied, te weten de rode- (Procambarus clarkii) en de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes virilis). Het is van belang om de gevonden resultaten steeds weer in hun oorspronkelijke context te bezien. Zo is het overgrote deel van de hier gepresenteerde studies naar P. clarkii uitgevoerd in Zuid-Europa (Portugal, Spanje, Italië) en de daar geobserveerde mechanismen en kenmerken kunnen zeker van toepassing zijn op populaties in Nederland. Echter, ze kunnen ook zeker afwijken omdat hier nu eenmaal andere klimatologische of hydrologische omstandigheden heersen. De resultaten uit Zuidelijke streken geven derhalve mogelijkheden weer die van toepassing kunnen zijn op noordelijke populaties, geen absolute zekerheden.
  Exotische waterplant cabomba groeit explosief
  Vliet, A.J.H. van - \ 2009
  Nature Today 2009 (2009)1-5-2009.
  cabomba - geïntroduceerde soorten - invasies - nieuwe soorten - verspreiding - schadelijke waterplanten - nadelige gevolgen - bestrijdingsmethoden - cabomba - introduced species - invasions - new species - dispersal - aquatic weeds - adverse effects - control methods
  De cambomba of waterwaaier is een waterplant die oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komt. De plant wordt veel als aquariumplant gebruikt en sinds 1986 is hij voor het eerst in het Nederlandse oppervlaktewater aangetroffen
  Exoot gesignaleerd : risicoperceptie van invasieve exoten en draagvlak voor maatregelen hiertegen
  Breukers, A. ; Slobbe, R.B. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 5, Milieu, natuur en landschap ) - ISBN 9789086153015 - 79
  geïntroduceerde soorten - biodiversiteit - nadelige gevolgen - plagenbestrijding - economische evaluatie - perceptie - cerambycidae - sciurus carolinensis - boomkwekerijen - invasies - phytophthora ramorum - groenbeheer - introduced species - biodiversity - adverse effects - pest control - economic evaluation - perception - cerambycidae - sciurus carolinensis - forest nurseries - invasions - phytophthora ramorum - management of urban green areas
  Dit rapport bevat een verkenning van de risicoperceptie van invasieve exoten en het draagvlak voor maatregelen hiertegen onder betrokken partijen. Uit deze verkenning blijkt dat de risicoperceptie hoog is onder partijen die economische gevolgen ondervinden van invasieve exoten. De risicoperceptie is laag als de gevolgen niet direct duidelijk zijn of niet als schadelijk worden ervaren. Een hoge risicoperceptie leidt over het algemeen tot een hoog draagvlak voor maatregelen, al speelt ook de verwachte effectiviteit van maatregelen daarbij een rol. Bepalend voor de risicoperceptie en het draagvlak voor maatregelen zijn gebrek aan kennis, biodiversiteit als collectief goed, tegenstrijdige belangen en tekortkomingen in wet- en regelgeving
  Plants on the move: plant-soil interactions in poleward shifting plant species
  Grunsven, R.H.A. van - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Frank Berendse; Wim van der Putten, co-promotor(en): Elmar Veenendaal. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085852513 - 140
  planten - plantenecologie - plantensuccessie - invasies - soorten - bodem - interacties - rizosfeer - bodemflora - bodemfauna - klimaatverandering - bodem-plant relaties - plants - plant ecology - plant succession - invasions - species - soil - interactions - rhizosphere - soil flora - soil fauna - climatic change - soil plant relationships
  As a result of recent global climate change, areas that have previously been climatically unsuitable for species have now become suitable new habitats. Many plant-species are expanding their range polewards, colonizing these newly available areas. If these species are able to expand their range faster than their natural enemies they can become released from these limiting factors. A similar mechanism has been reported for invasive plant species, introduced into foreign continent, which are often found to be released from natural enemies.
  An example of an invasive plant species that is introduced into a foreing contintinent is Carpobrotus edulis. This species was found to be negatively affected by the soil community collected in the native range, while the soil communities from the invaded range did not have an effect on plant performance compared to a sterilized control. I hypothesized that a similar reduction of the negative effects of the soil community can occur when plant species shift their range. This hypothesis was tested in a greenhouse experiment. I compared plant-soil feedbacks of three plant species that have recently expanded their range into The Netherlands, with three related native species. The non-native species experienced a significantly less negative effect of plant-soil feedback than the native plant species.
  Concurrently with these range shifts local climate is changing and this might affect plant-soil feedback as well. In order to test this plant-soil feedbacks of six range expanding and six related native species were compared at two temperatures, 20°C and 25°C daytime temperature. While again native species showed a more negative plant-soil feedback than the non-native species, temperature did not affect the strength or direction of plant-soil feedback.
  Besides pair wise comparisons between native and non-native species in the invaded range, comparisons between the native and non-native range of a range expanding plant can be used to test for effects of range shifts on plant-soil interactions. Rhizosphere soil was collected from populations of Tragopogon dubius in both the native and the recently colonized range. The soil communities from the native range had a more negative effect on plant performance than the soil communities from the invaded range as compared to sterilized controls. T. pratensis, which is native to the entire studied range, did not show this pattern.
  As plant-soil interactions are the net effect of many positive and negative factors the less negative effect of plant-soil feedback can be either a result of more positive or less negative effects of the soil community. One of the mutualistic groups of organisms, the arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) are known to be a major factor contributing to ecosystem functioning and to the maintenance of plant biodiversity and the most important soil-borne mutualists for many plants. I therefore focus on this group of soil organisms. I compared the association of T.dubius with AMF in the new part of its range with T. pratensis native to this area. Three measures for plant-fungal affinity were compared between these two plant species; the density of AMF propagules able to colonize the plant, the percentage of root length colonized by arbuscular mycorrhiza, and the composition of the resulting AMF community in the roots. This was done for four replicate soil inocula from different sites in The Netherlands. The two plant species did not differ in any of the tested factors. As there are no differences in the association with the most important mutualist the observed differences in plant-soil interaction are likely an effect of release from negative components in the soil community, e.g. soil pathogens, but further studies are needed to test this.
  Alterations in biotic interactions, through climate change and range shifts, such as a release of soil-borne natural enemies, can have significant effects on the performance of plants. Predictions of future ranges and impact of range expanding plant species on invaded ecosystems can therefore not be accurately made without a thorough understanding of its biotic interactions and the way these interactions are changed by the range shifts.

  Wegvisproef Japanse oesters in de Oosterschelde : eindrapportage
  Wijsman, J.W.M. ; Dubbeldam, M. ; Kluijver, M.J. de; Zanten, E. van; Smaal, A.C. - \ 2008
  Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C063/08) - 95
  crassostrea gigas - geïntroduceerde soorten - invasies - oosterschelde - monitoring - vangmethoden - crassostrea gigas - introduced species - invasions - eastern scheldt - monitoring - trapping
  De Japanse oester, een exoot voor onze wateren, is in 1964 voor het eerst geïntroduceerd in de Oosterschelde ten behoeve van de oesterkwekers na de massale sterfte van platte oesters tijdens de strenge winter van 1962/1963. Sindsdien heeft deze soort zich ontwikkeld tot een dominante soort. In het voorjaar van 2006 is er een praktijkproef gestart om te onderzoeken of het noodzakelijk, zinvol en mogelijk is om de steeds verder oprukkende Japanse oesters (Crassostrea gigas) in de Oosterschelde te beheren. In het kader van deze proef is hiertoe 50 ha oesterbank (12,5 miljoen kg), verdeeld over vier locaties in de Oosterschelde weggevist door de Zeeuwse mosselvloot. De oesters zijn gestort op nabijgelegen stortlocaties alwaar de verwachting was dat de oesters zouden afsterven door verstikking. Het doel van deze proef is om na te gaan hoe effectief het bestand op geselecteerde proeflocaties kan worden verwijderd en eventueel hergebruikt d.m.v. toepassing van de mosselkor, tegen welke kosten, welke milieueffecten (morfologie, sedimentsamenstelling, bodemdiergemeenschap en vogels) dit met zich meebrengt en in welk tempo positieve (herstel sediment en oorspronkelijke bodemfauna) en negatieve effecten (herstel Japanse oester) zich voordoen. Dit eindrapport beschrijft de resultaten van de wegvisproef en de monitoring die in twee jaar erop volgend is uitgevoerd.
  Massaal voorkomen van Obolodiplosis robiniae (Diptera: Cecidomyidae), een nieuwe galmugsoort voor Nederland
  Roskam, H. ; Aa, H. ; Bijkerk, J. ; Ellis, W. ; Moraal, L.G. - \ 2008
  Entomologische Berichten 68 (2008)1. - ISSN 0013-8827 - p. 27 - 28.
  cecidomyiidae - diptera - nieuwe soorten - robinia pseudoacacia - invasies - habitats - nederland - geïntroduceerde soorten - cecidomyiidae - diptera - new species - robinia pseudoacacia - invasions - habitats - netherlands - introduced species
  Galinsecten zijn doorgaans trage volgers van hun waardplanten wanneer deze door de mens naar andere arealen worden overgebracht. Om die reden laten veel gallenzoekers exoten links liggen – er is immers toch niets op te vinden. Resultaten is wel dat hierdoor nieuwe vondsten te laat kunnen worden opgemerkt. Zo kon het gebeuren dat een paar maanden geleden op de oorspronkelijk uit Amerika afkomstige Robinia pseudoacacia in verbazend grote aantallen de Nearctische galmuggensoort Obolodiplosis robiniae werd aangetroffen in de tuin van een van de auteurs. Vervolgens gingen de auteurs op zoek en werd de galg verspreid over heel Nederland aangetroffen
  Dispersie : herstelde petgaten en de rol van dispersie
  Didderen, K. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1564) - 67
  aquatische gemeenschappen - moerassen - plassen - herstel - dispersie - invasies - ecologie - vissen - waterkwaliteit - macrofauna - noordwest-overijssel - biologisch waterbeheer - aquatic communities - marshes - ponds - rehabilitation - dispersion - invasions - ecology - fishes - water quality - macrofauna - noordwest-overijssel - biological water management
  Als herstelmaatregelen in oppervlaktewateren succesvol worden uitgevoerd, blijkt vaak dat de gewenste soorten niet of slechts gedeeltelijk terugkeren, ondanks gunstige abiotische omstandigheden. De oorzaak ligt waarschijnlijk in de mogelijkheden van de soorten, om de afstand af te leggen tussen het herstelgebied en dichtstbijzijnde populatie. In dit onderzoek is specifiek nagegaan hoe het dispersievermogen is van indicatorsoorten in petgaten
  Indicatoren voor 'Convention on biodiversity 2010'. Indicatoren voor het invasieproces van exotische organismen in Nederland
  Weijden, W.J. van der; Leewis, R. ; Bol, P. ; Melman, T.C.P. - \ 2007
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 53.6) - 42
  biodiversiteit - invasies - geïntroduceerde soorten - soorten - nederland - indicatoren - biodiversity - invasions - introduced species - species - netherlands - indicators
  Nederland en de Europese Unie zijn ondertekenaar van de Convention on Biodiversity (CBD). Eén van de thema’s van die conventie is ‘Alien Invasive Species'. Evenals in andere landen neemt in Nederland het aantal exoten hand over hand toe. Doel van dit CML document is het presenteren van mogelijke indicatoren voor het proces van bioinvasies in verschillende ecosystemen in Nederland (zoet en zout water, en land) en voor hun impact op natuur, economie en volksgezondheid. Het gaat daarbij om indicatoren die uitstijgen boven het niveau van de individuele soort en die meetbaar zijn tegen redelijke (meer) kosten
  Levensstrategieën van exoten in Nederlandse binnenwateren : een verkennende studie
  Paulissen, M.P.C.P. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1496) - 117
  invasies - soorten - zoetwaterecologie - aquatisch milieu - monitoring - nederland - aquatische ecosystemen - binnenwateren - invasions - species - freshwater ecology - aquatic environment - monitoring - netherlands - aquatic ecosystems - inland waters
  Natuur- en waterbeheerders zouden de presentie en abundantie van reeds aanwezige en nieuw gesignaleerde aquatische exoten systematisch moeten gaan monitoren ingepast in de reguliere meetnetten van waterbeheerders, waarbij regelmatig trendanalyses worden uitgevoerd. Hierdoor kan het (potentiële) binnendringen van invasieve uitheemse soorten vroegtijdig worden gesignaleerd. Dit verkleint de kans op kostbare ingrepen achteraf om economische of ecologische schade te herstellen. Op basis van literatuuronderzoek is een voor de praktijk werkbare definitie van de term exoot opgesteld. Een exoot is een soort (of ondersoort) die door toedoen van menselijk handelen, in brede zin, buiten zijn natuurlijke areaal voorkomt én die zijn nieuwe leefgebied niet op eigen kracht had kunnen bereiken op een (menselijke) tijdsschaal van tientallen tot enkele honderden jaren. Onderscheid is verder gemaakt tussen invasieve en niet-invasieve exoten en het belang van verspreidingsstatus en vectortype is aangegeven. Er is een exotenlijst voor het zoete water in Nederland met betrekking tot de organismegroepen: macrofyten, macrofauna en vissen opgesteld
  Invasion of Piper aduncum in the shifting cultivation systems of Papua New Guinea: Foreword by David Pimentel
  Hartemink, A.E. - \ 2006
  Wageningen : ISRIC - World Soil Information - ISBN 9789081062817 - 234
  piper aduncum - invasies - zwerflandbouw - ecologie - invasie - papoea-nieuw-guinea - piper aduncum - invasions - shifting cultivation - ecology - invasion - papua new guinea
  Piper aduncum, a shrub native to Central America, arrived in Papua New Guinea before the mid-1930s possibly from West Papua. From the 1970s it started to dominate the secondary fallow vegetation in many parts of the humid lowlands. It invaded grassland areas and it also appeared in the highlands up to 2100 m. The combination of its small and abundant seeds, its high growth rates, and the accidental or intentional spreading has resulted in its presence in most provinces of Papua New Guinea. The spread will continue.
  Mapping cryptic invaders and invisability of tropical forest ecosystems: Chromolaena odorata in Nepal
  Joshi, C. - \ 2006
  Wageningen University. Promotor(en): Andrew Skidmore; J. van Andel, co-promotor(en): J. de Leeuw; I.C. van Duren. - [S.l. ] : S.n. - ISBN 9789085044703 - 197
  tropische bossen - invasies - chromolaena odorata - ecosystemen - bosecologie - cartografie - microklimaat - remote sensing - geografische informatiesystemen - modellen - nepal - tropical forests - invasions - chromolaena odorata - ecosystems - forest ecology - mapping - microclimate - remote sensing - geographical information systems - models - nepal
  For centuries, people continuously increased the rate of biological invasions and there is no sign of slowing down. From the depth of the Ocean to the crest of Himalayas, they are occupying pristine and semi-natural ecosystems at an alarming rate, threatening human, animal, plant as well as ecosystem health. Efforts to avoid or eradicate them are not achievable except for very few cases. Currently, therefore, their management aims at controlling invaders and mitigating their impact rather than eradication. Limitation of resources forces land managers to carefully plan and prioritize interventions only in areas most severely affected by invaders. Hence, information on the actual and potential distribution of invaders is considered crucial for their management.

  It has long been recognized that remote sensing (RS) and geographical information systems (GIS) could contribute to help solving this problem. Remote sensing has so far been applied predominantly to invasive species that dominate the canopy of the ecosystem. The large majority of invasive species do however not show up in the canopy and thus remain difficult to detect by remote sensing in a direct and straightforward manner. Techniques for mapping such cryptic invaders have not been developed so far. In this thesis we explored methods to map the distribution of Chromolaena odorata (L.) RM King & H Robinson, one of the world's worst invasive species. This cryptic heliophyte originating from central America invaded the understorey of many tropical forest ecosystems throughout the world. C. odorata is a cryptic invader hidden under the forest canopy in the Terai of Nepal. It occurs predominately in opened up forest, with increased light intensity. The approach to map its distribution was to develop first remote sensing techniques to map forest canopy density and light intensity reaching the understorey and next relate these radiation maps to various aspects of the life history of C. odorata .

  To set the scene we reviewed in chapter 2 existing methods to map the distribution of invasive species. Next, we explored the quality of four alternative methods to predict forest canopy density (Chapter 3). This comparative study revealed that an artificial neural network best explained canopy density in terms of variance explained and bias. A Landsat ETM+ image processed through a neural network predicted 81% of light intensity reaching the understorey. The resulting radiation map was the environmental data layer that was subsequently used to map the distribution of C. odorata. This study revealed that in the Nepalese Terai C. odorata failed to produce seed below a light intensity of 6.5 mJ m-2day-1, and that light intensity determined 93% of the variation in log 10 seed production per plant (Chapter 4). This enabled us to map its distribution in Nepal based on under-canopy light intensities.

  C. odoratainvades new areas by generative reproduction (wind dispersal of pappus-bearing achenes). Once established, clonal propagation through underground corms enhances further expansion of populations. We have discovered (Chapter 5) that the age of corms can be determined using corm rings in cross sections. While individual corms survive for only five years, we obtained evidence that multi-corm genets, which must have been much older, had developed in forests with opened canopy. We furthermore demonstrated that light intensity positively related to the rate of clonal growth.The light dependence of the expansion rate of plants is apparently a key attribute explaining the invasion success of this species. Any disturbances in forest canopy density leading to increased light intensities would ultimately trigger its clonal growth. 

  The canopy in tropical forest ecosystems in Nepal is severely degraded offering light conditions suitable for C. odorata . The degradation of the forest canopy was attributed to a series of interrelated causes including human dimensions and government policies(Chapter 6). Herbarium records revealed that C. odorata invaded southern Nepal shortly after the initiation of malaria control. We furthermore demonstrated that this was followed in Chitwan district by an influx of migrants, land use changes and degradation of the forests. It was therefore argued that the species invaded because of canopy degradation, which was caused by change in land use and demography and triggered by malaria control. This process of malaria control followed by migration increased human population growth rates that we described for Chitwan district occurred in tropical regions all over Nepal. Hence, we suggest that it must have contributed to the rapid spread of C. odorata in the lowland Terai forest belt.

  Field observations revealed that C. odorata did not invade the tropical forests in the west of Nepal below 83°45' east longitude. We were unable to explain this distribution pattern with simple climatic indicators. However, a bioclimatic indicator, the length of the growing season predicted the absence from west Nepal remarkably well. This suggests that C. odorata requires a minimum length of the growing period to accumulate sufficient resources to establish and persist. We thus conclude that an agro-ecological modeling approach yielded a better prediction than the commonly used bioclimatic approach (Chapter 7).

  Since, deforestation and forest degradation are a point of concern for management of both biological invaders and native biota, there is a need to more closely monitor biological conservation areas because of the potentially irreversible impacts of deforestation and forest degradation. In chapter 8 we assess the rate of deforestation and the current degree of forest degradation in the Terai of Nepal. Forest canopy density class was predicted with 82% overall accuracy. Data analysis revealed that the forested area reduced from 21774 km 2 in 1958 to 12649 km 2 in 2000 corresponding to an annual rate of decline of 1.38%. Our analysis further revealed that 70% of the forested area outside conservation areas had canopies with density below 60%, thus confirming widespread degradation. More surprisingly, 50% percent of the forested area inside protected areas had such opened canopies. This indicates that canopy degradation is also very common inside protected areas. These areas play a special role in the conservation of internationally threatened forest communities, for instance Nepalese tropical rain forests. Our analysis revealed that canopy opening prevailed as well in these communities. We argue that from a biodiversity point of view conservation effort should focus on the preservation and restoration of these forest types. The forest degradation maps presented in this chapter could serve as a start to prioritize such interventions.

  In this thesis, we demonstrated how the impressive developments in computational performance, the rapid growth of remote sensing and GIS technologies for spatial data acquisition and analysis could be used beyond their traditional application in mapping canopy-dominant invasive species. We have shown how a few of these cost-effective mapping techniques can reliably be up scaled to the national level to map the distribution of even those invasive species that do not dominate the canopy of forest ecosystems.

  This thesis emphasizes the importance of site-specific microclimatic variation and empirical observations of the species' ecology, while applying remote sensing techniques in invasion studies. This could significantly reduce the uncertainties and the degree of "erroneous prediction". Maps displaying seed-producing sites could be used to significantly reduce the costs of controlling C. odorata infestation by providing information on the spatial segregation of source and sink populations. These will support efficient habitat ranking to restore invaded areas and protect non-invaded ecosystems. Such an approach may prove particularly valuable when implementing control measures under circumstances of limited capital and labour.This thesis also showed the necessity to understand the connection between the human historical, socio-economic, and cultural context with the environmental conditions and the ecology of the invader.It facilitates conceptualising the situation and hopefully it also helps in translating research results into appropriate policy measures.

  Invasieve soorten, een wereldwijd probleem
  Oosterbaan, A. ; Voogd, B. ; Krabben, K. van der - \ 2005
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2 (2005)5. - ISSN 1572-7610 - p. 11 - 13.
  soorten - invasies - concurrentie tussen planten - concurrentie tussen dieren - species - invasions - plant competition - animal competition
  Invasieve soorten zijn planten- en diersoorten die ter plekke niet thuis horen, veel voorkomen en overlast veroorzaken. Het lijkt er op dat er de laatste tijd steeds meer dergelijke invasies in de groene ruimte voorkomen. In september 2004 werd op de Universiteit van Bern een internationaal congres gehouden over deze soorten
  Expansion of invasive species on ombrotrophic bogs: desiccation or high N deposition?
  Tomassen, H.B.M. ; Smolders, A.J.P. ; Limpens, J. ; Lamers, L.P.M. ; Roelofs, J.G.M. - \ 2004
  Journal of Applied Ecology 41 (2004)1. - ISSN 0021-8901 - p. 139 - 150.
  veenmoerassen - invasies - planten - stikstof - verdroging - veengronden - luchtverontreiniging - fosfor - drainage - betula pubescens - cladonia - molinia caerulea - sphagnum - nederland - ierse republiek - bogs - invasions - plants - nitrogen - desiccation - peat soils - air pollution - phosphorus - drainage - betula pubescens - cladonia - molinia caerulea - sphagnum - netherlands - irish republic - atmospheric nitrogen deposition - caerulea l moench - vulgaris l hull - calluna-vulgaris - molinia-caerulea - nutrient availability - cladonia-portentosa - vascular plants - growth
  1. In many ombrotrophic bog areas the invasion of grass (e.g. Molinia caerulea) and tree (e.g. Betula pubescens) species has become a major problem. We investigated whether the invasion of such species is due to high atmospheric nitrogen (N) deposition by conducting a fertilization experiment. 2. The effects of experimentally increased N input on Molinia, Betula and Eriophorum vaginatum were studied in desiccated bog vegetation in Ireland, where there is relatively low background N deposition. Four different N treatments were applied for 3 years: 0 (control), 2, 4 and 8 g m-2 year-1. 3. Ammonium and nitrate concentrations in the peat moisture increased at high N addition rates, leading to significantly higher carbon : nitrogen (C : N) and nitrogen : phosphorus (N : P) ratios in the top layer of the peat. The potential CO2 production rate of the peat was not stimulated at high N addition rates due to severe acidification of the peat. 4. Despite high tissue N : P ratios (above 40), above-ground biomass production by Molinia was stimulated at high N addition rates, and foliar nutrient concentrations were unaffected. In contrast to Molinia, Betula and Eriophorum were unable to increase their above-ground biomass, probably due to P limitation. Regrowth of the lichen Cladonia portentosa was suppressed at high N addition rates. 5. Synthesis and applications. We conclude that the invasion of bogs by Molinia and Betula is likely to be less affected by desiccation than by increased N availability. Apparently, Molinia is well adapted to P-limiting conditions, which may explain its success in regions with increased N deposition levels. The high availability of P in many Dutch bogs compared with Irish bogs, together with prolonged high N deposition levels, may explain the strong increase in both Molinia and Betula observed in the Netherlands. As long as N and P availabilities in Dutch bogs are too high to prevent invasion of Betula and/or Molinia, management measures stimulating growth of Sphagnum mosses could probably reduce the negative effects of high N deposition levels.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.