Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Minder verliezen door betere benutting : bemesting 'Koeien & Kansen', 1999-2001
  Boer, D.J. den; Bakker, R.F. ; Vergeer, W.N. - \ 2002
  Lelystad : Nutriënten Management Instituut (Rapport / Koeien & Kansen 13) - 68 p.
  melkveehouderij - mest - kunstmeststoffen - stikstof - fosfaat - optimalisatie - jaarlijkse mestgiften - graslandverbetering - bemesting - mineralenboekhouding - dairy farming - manures - fertilizers - nitrogen - phosphate - optimization - annual dressings - grassland improvement - fertilizer application - nutrient accounting system
  Dit rapport behandelt het optimaliseren van de bemesting binnen de randvoorwaarden van MINAS, in het kader van het project ‘Koeien & Kansen’. Hierbij is het opstellen van een jaarplan voor de bemesting essentieel. In dit jaarplan is de hoeveelheid kunstmeststikstof, die per ha cultuurgrond aangevoerd mag worden, het uitgangspunt. Deze kunstmest en de op het bedrijf beschikbare mest worden toegedeeld aan de verschillende gewassen. Het belangrijkste doel van het jaarplan voor de N-bemesting is het berekenen van de Njaargift op het intensief gebruikte grasland, waarbij de MINAS-eindnorm voor N kan worden gehaald
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.