Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bastschade laanbomen door zonnebrand
  Sluis, B.J. van der - \ 2010
  boomteelt - gewasbescherming - proeven - straatbomen - schors, bomen - beschermende lagen - zonnebrand (sunscald) - zonnestraling - omgevingstemperatuur - beschadigingen door droogte - jute - rentabiliteit - arboriculture - plant protection - trials - street trees - bark - protective coatings - sunscald - solar radiation - environmental temperature - drought injury - jute - profitability
  Al een aantal jaren hebben laanboomkwekers te kampen met bastscheuren in de bomen. Vooral bij bomen in de buitenste rand en bij recent verplante bomen komen bastscheuren voor. Om dit ‘openklappen’ van de bast te voorkomen wordt de stam in de praktijk vaak omwikkeld met jute of rietmatten. Doel van het onderzoek is in een grootschalige praktijkproef de oorzaak van het ontstaan van de bastscheuren te achterhalen en oplossingen te vinden om dit probleem aan te pakken.
  Biotechnological application of enzymes for making paper pulp from green jute/kenaf
  Snijder, M.H.B. ; Lips, S.J.J. ; Maas, R.H.W. ; Kamp, R.G.M. op den; Valk, H.C.P.M. van der; Jong, E. de - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport 93)
  papier - pulpbereiding - jute - kenaf - productieprocessen - biotechnologie - voorbehandeling - enzymen - biobased economy - paper - pulping - jute - kenaf - production processes - biotechnology - pretreatment - enzymes - biobased economy
  The objectives of the tasks of Agrotechnology & Food Innovation (formerly ATO) in the project are: to determine at laboratory level the best conditions for producing high-yield pulps from whole jute for utilisation in wood containing papers; to test the potential of using recommended enzyme recipes in both extruder and refiner processes in terms of pulp quality, chemicals and energy consumption, brightness and production cost; to evaluate the potential of a micro-biological pre-treatment with selected strains of fungi; to establish process conditions for pilot confirmatory trials.
  Toepassing natuurlijke geotextielen in beekdalen onderzocht
  Gosselink, R. ; Dam, J. van; Klompenburg, J. van - \ 2000
  Het Waterschap 18 (2000)19. - ISSN 1380-4251 - p. 928 - 931.
  geotextiel - natuurlijke vezels - plantenvezels - jute - vlas - kokos - biodegradatie - oeverbescherming van rivieren - erosiebestrijding - bodembescherming - acetylering - verduurzaamde producten - duurzaamheid (durability) - duurzaamheid testen - testen - tests - levensduur - technische levensduur - oevers - natuur - natuurtechniek - twente - biobased economy - geotextiles - natural fibres - plant fibres - jute - flax - copra - biodegradation - riverbank protection - erosion control - soil conservation - acetylation - cured products - durability - endurance testing - testing - tests - lifespan - service life - shores - nature - ecological engineering - twente - biobased economy
  Biologisch afbreekbare (natuurlijke) geotextielen gemaakt uit plantaardige vezelgrondstoffen zijn interessant voor het tegengaan van erosie bij de inrichting van natuurvriendelijke oevers en bieden voordelen boven synthetische geotextielen (vegetatieontwikkeling, verwijderingskosten, milieu). Het waterschap Regge en Dinkel onderzocht in een praktijktest een aantal door het ATO ontwikkelde nieuwe geotextielmaterialen (uit vlas, jute en kokos) met een langere functionele levensduur op hun geschiktheid voor ecologische oeverbescherming in een beekdal bij Ootmarsum
  Strategic marketing plan for jute and jute goods in the EC
  Koster, A.C. ; Gaasbeek, A.F. van - \ 1993
  Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut 477) - ISBN 9789052422008 - 117
  corchorus - jute - marktconcurrentie - marketing - markten - aanbodsevenwicht - landen van de europese unie - corchorus - jute - market competition - marketing - markets - supply balance - european union countries
  Jute tegen onkruidgroei op plantspiegels : eik en beuk op droogtegevoelige grond gebaat bij plantmatten
  Hoksbergen, F.T.J. - \ 1985
  Tuin en Landschap 7 (1985)1. - ISSN 0165-3350 - p. 14 - 15.
  groene zones - openbare parken - recreatiegebieden - publieke tuinen - gewasbescherming - biologische bestrijding - onkruiden - bosbouw - textielvezels - jute - textiel - green belts - public parks - amenity and recreation areas - public gardens - plant protection - biological control - weeds - forestry - textile fibres - jute - textiles
  Onderzoeksresultaten met jute matten op plantspiegels van pas geplante bomen om deze onkruidvrij te houden bleken gunstig te zijn, vooral op droogtegevoelige gronden en voor de boomsoorten eik en beuk
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.