Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 9 / 9

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==keukengerei
Check title to add to marked list
Bereiding en kwaliteit van biologische voedingsmiddelen; samenvatting.
Duysens, M. - \ 1997
Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 125) - ISBN 9789067545150 - 16
voedselbereiding - eten koken - voedsel - voedingsmiddelen - maaltijden - borden - alternatieve landbouw - biologische landbouw - kwaliteit - prestatieniveau - inspectie - huishoudens - voedselbewaring thuis - voedselopslag - ovens - kachels - keukengerei - groenten - groenteteelt - alternatieve methoden - food preparation - cooking - food - foods - meals - dishes - alternative farming - organic farming - quality - performance - inspection - households - home food preservation - food storage - stoves - cooking utensils - vegetables - vegetable growing - alternative methods
Voedingskwaliteit van biologische voedingsmiddelen; effecten van de bereidingswijze in de magnetron, op gas en inductiekookplaat.
Brouwer, N.M. ; Duysens, M.M.A. ; Beekman, W. ; Huber, M.A.S. ; Wijk, R. van - \ 1997
Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 141) - ISBN 9789067545129 - 122
voedselbereiding - eten koken - voedsel - voedingsmiddelen - maaltijden - borden - alternatieve landbouw - biologische landbouw - kwaliteit - prestatieniveau - inspectie - huishoudens - voedselbewaring thuis - voedselopslag - ovens - kachels - keukengerei - groenten - groenteteelt - voedingswaarde - voedselsamenstelling - eigenschappen - biologische voedingsmiddelen - kookkunst - alternatieve methoden - food preparation - cooking - food - foods - meals - dishes - alternative farming - organic farming - quality - performance - inspection - households - home food preservation - food storage - stoves - cooking utensils - vegetables - vegetable growing - nutritive value - food composition - properties - organic foods - cookery - alternative methods
Kwaliteitsaspecten van maaltijdsystemen : een vergelijkend onderzoek naar warme-, koelverse- en diepvriesmaaltijden voor ouderen
Woerkum, M. van; Hobbelink, A. - \ 1996
Wageningen : Wetenschapswinkel (Adviesbrief / Landbouwuniversiteit, Wetenschapswinkel 133)
catering - centrale keukens - basisproducten - gemeenschapsontwikkeling - consumptiepatronen - borden - ouderen - voedsel - voedselhygiëne - voedselbereiding - voedingsmiddelen - gezondheidszorg - thuiszorg - thuisbezorgde maaltijden - ziekenhuiscatering - ziekenhuizen - huishoudens - keukens - maaltijden - Nederland - verpleeghuizen - voedingstoestand - ouderdom - overheidsdiensten - keukengerei - institutionele huishoudens - central kitchens - commodities - community development - consumption patterns - dishes - elderly - food - food hygiene - food preparation - foods - health care - home care - home delivered meals - hospital catering - hospitals - households - kitchens - meals - Netherlands - nursing homes - nutritional state - old age - public services - cooking utensils - institutional households
Food, fat, family and friends : studies on the impact of the social environment on dietary intake
Feunekes, G.I.J. - \ 1996
Agricultural University. Promotor(en): W.A. van Staveren; J.G.A.J. Hautvast; C. de Graaf. - S.l. : Feunekes - ISBN 9789054855163 - 180
voedselhygiëne - voedingstoestand - consumptiepatronen - maaltijden - nederland - borden - keukengerei - food hygiene - nutritional state - consumption patterns - meals - netherlands - dishes - cooking utensils

The impact of the social environment on food and fat intake was investigated in several samples including family members, close friends, and meal time companions in the Netherlands. Firstly, a food frequency questionnaire to assess the intake of fat, fatty acids and cholesterol was developed. Biomarker-based validity (n = 99), relative validity against a dietary history (n = 191), and reproducibility (n = 93) were satisfactory for adults.

Up to 40% of the variance in fat intake, expressed as % of energy intake, could be explained by influences from the social environment. This maximum value was derived from resemblances in fat intake within social networks, including nuclear family members and friends. Associations in fat intake in 1077 nuclear families, based on two-day diet records, ranged between 0.50 and 0.60 between spouses and between siblings, and around 0.40 between parents and children. Resemblance in fat intake was high for food consumed at home and weak for food consumed elsewhere. In another study, fat intake in the last four weeks was assessed with the food frequency questionnaire in 361 social networks, consisting of at most six subjects: a 15 year old adolescent; father; mother; and their best friends. Fat intake was significantly related between nuclear family members (r = 0. 18 to r = 0. 30), but not between best friends.

Specific influences from the social environment were quantified: the subjective norm; modelling; and social facilitation. The subjective norm, reflecting the perceived pressure from the social environment, explained 1 % of the variance in fat intake of adolescents (n = 122). The subjective norm appeared to influence fat intake in this group by modifying attitudes towards fat intake. Modelling behaviour explained 6% of the variance in fat intake of adolescents. Mothers were more influential than fathers and best friends. Social facilitation of dietary intake explained up to 5% of the variance in energy intake in young adults (n = 50): spontaneous meal size increased when more others were present, due to an increased meal duration. Focus group and family interviews (n = 14) showed that social influences are embedded in family food rules and interact with other determinants of food intake.

In conclusion, social influences have considerable effects on dietary intake. Members of nuclear families are more powerful in affecting each others fat intake than best friends. Future research should focus on changes in dietary intake in relation with changes in social environment.

Groente als deel van de Nederlandse eetcultuur. Uitvinding van een traditie?
Hartog, A.P. den - \ 1995
Voeding 56 (1995)4. - ISSN 0042-7926 - p. 14 - 17.
consumptiepatronen - kookkunst - cultuur - diffusie - ziektepreventie - voedselhygiëne - voedselbereiding - maaltijden - nederland - voedingstoestand - preventie - preventieve geneeskunde - recepten - tradities - groenten - groenteteelt - borden - keukengerei - consumption patterns - cookery - culture - diffusion - disease prevention - food hygiene - food preparation - meals - netherlands - nutritional state - prevention - preventive medicine - recipes - traditions - vegetables - vegetable growing - dishes - cooking utensils
Microbiologisch, chemisch en microscopisch onderzoek van gekoelde kant- en klaar maaltijden
Cazemier, G. ; Herstel, H. - \ 1991
Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rapport / RIKILT-DLO 91.26) - 16
maaltijden - voedingswaarde - voedselmicrobiologie - voedselsamenstelling - voedselchemie - voedselkwaliteit - kwaliteitscontroles - borden - keukengerei - meals - nutritive value - food microbiology - food composition - food chemistry - food quality - quality controls - dishes - cooking utensils
Het snel klaarmaken van warme maaltijden : onderzoek naar het klaarmaken van de dagelijks warme maaltijd met behulp van fornuis en magnetron, gelet op smaak, voedingswaarde, gemak, snelheid, veiligheid en energieverbruik
Butijn, C.A.A. ; Cramwinckel, A.B. ; Logman, H.W. ; Raats, M.M. - \ 1987
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.110) - 80
infraroodstraling - eten koken - koken met de magnetron - zonne-energie - ovens - kachels - keukengerei - voedingswaarde - voedsel - voedingsmiddelen - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - voedselbereiding - maaltijden - borden - infrared radiation - cooking - microwave cooking - solar energy - stoves - cooking utensils - nutritive value - food - foods - food composition - quality - properties - food preparation - meals - dishes
Ouderen en openen; een onderzoek naar de gebruiksgeschiktheid van een aantal openers voor ouderen en het openen van kinderveilige sluitingen door ouderen.
Logman, H.W. ; Steenbekkers, L.P.A. - \ 1987
Wageningen : L.U. - 52
verkoopbevordering - verpakking - basisproducten - veiligheid - ongevallenpreventie - keukengerei - huishoudelijke uitrusting - producten - informatie - ergonomie - ouderen - ouderdom - huishoudens - toestellen - technische informatie - sales promotion - packaging - commodities - safety - accident prevention - cooking utensils - household equipment - products - information - ergonomics - elderly - old age - households - appliances - technical information
De voeding in de loop der tijden
Anonymous, - \ 1967
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 2868)
bibliografieën - kannibalisme - consumptiepatronen - eten koken - borden - voedingsgewoonten - voedsel - voedselhygiëne - voedselbereiding - voedingsmiddelen - geschiedenis - maaltijden - voedingstoestand - keukengerei - bibliographies - cannibalism - consumption patterns - cooking - dishes - feeding habits - food - food hygiene - food preparation - foods - history - meals - nutritional state - cooking utensils
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.