Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 317

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Greenery and Work : The positive effects of greenery in urban environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
  offices - work - climate - health - well-being - stress - stress tolerance - labour - kantoren - werk - klimaat - gezondheid - welzijn - stress - stresstolerantie - arbeid (werk)
  Greenery in and around offices and other working environments is good for both the indoor and outdoor climate, and has a positive effect on the health and general well-being of employees and visitors. It aids concentration, helps reduce stress and increases staff productivity. This document provides information on the benefits of greenery in relation to work and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
  Greenery and residential : The positive effects of greenery in urban environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
  residential areas - housing - plantations - public green areas - gardens - domestic gardens - health indicators - green roofs - green walls - temperature - climate - heat stress - health - woonwijken - huisvesting - beplantingen - openbaar groen - tuinen - tuinen bij het huis - gezondheidsindicatoren - groene daken - groene gevels - temperatuur - klimaat - warmtestress - gezondheid
  Greenery in and around houses and apartments is good for the (living) environment in and around the buildings. It has a positive effect on the health and general well-being of residents and visitors. This document provides information on how homes and well-being can benefit from greenery, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
  Greenery and Education : The positive effects of greenery in urban environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
  learning - children - universities - climate - educational institutions - education - social welfare - well-being - health - pupils - students - schools - leren - kinderen - universiteiten - klimaat - onderwijsinstellingen - onderwijs - sociaal welzijn - welzijn - gezondheid - leerlingen - studenten - scholen
  Greenery in and around schools and nurseries and on campuses enhances the ambience of educational institutions, both inside and out. It has a positive effect on the health and general well-being of students and staff alike, improving student’s performance and their ability to concentrate, as well as enhancing the social climate. This document provides insights into the benefits of greenery for learning and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
  Opiniestuk sustainable development goals : transities realiseren met duurzaam bodem - en landgebruik
  Mol, G. ; Cleen, M. de; Molenaar, Co ; Keesstra, S. ; Visser, S. ; Okx, J. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University and Research - 7
  duurzame energie - biobased economy - biobrandstoffen - biogas - overheidsbeleid - klimaat - bio-energie - reststromen - hernieuwbare energie - energiebeleid - sustainable energy - biobased economy - biofuels - biogas - government policy - climate - bioenergy - residual streams - renewable energy - energy policy
  In 2015 hebben de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelen – beter bekend als de Sustainable Development Goals of kortweg SDGs – aangenomen als de weg waarlangs ze de meest urgente problemen op het gebied van armoede, honger, maar ook onderwijs, economie, en milieu en klimaat wil aanpakken. De ambities, geformuleerd in de 17 SDGs, zijn verstrekkend en hoog. In verschillende Nederlandse beleidsdocumenten1234567 wordt daarom aangegeven dat hiervoor serieuze maatschappelijke transities nodig zijn zoals op het gebied van energie en klimaat, voedselvoorziening en circulaire economie, mobiliteit en leefbare steden. Voor veel van deze transities is duurzaam gebruik en beheer van bodem, water en land een essentieel onderdeel. Dit opiniestuk heeft als doel de rol van duurzaam bodem- en landgebruik te benadrukken en de urgentie ervan agenderen voor de maatschappelijke transities waar Nederland voor staat. En laten zien dat de maatschappelijke opgaven te complex zijn voor een sectorale aanpak. Integrale benadering en goede samenwerking tussen alle stakeholders zijn nodig om te komen tot duurzame oplossingen. Het is raadzaam hier voortvarend werk van te maken; de bodem is een traag systeem, dus 2030 – het jaar waarin de SDGs moeten zijn gerealiseerd – is al morgen.
  Ecosysteemdiensten van bomen en groen in de stad
  Hiemstra, J.A. - \ 2017
  Wageningen : Groen Kennisnet
  bomen - planten - biodiversiteit - ecosystemen - klimaat - luchtkwaliteit - regenwateropvang - stedelijke gebieden - trees - plants - biodiversity - ecosystems - climate - air quality - water harvesting - urban areas
  Groen kost geld en de baten zijn slecht tastbaar. Het project 'Ecosysteemdiensten van boomkwekerijproducten' ontwikkelt instrumenten om de voordelen van groen beter te laten meewegen bij het nemen van beslissingen. Voordelen: verkoeling, luchtzuivering, waterberging en beleefbare biodiversiteit. In eerste instantie voor de productgroep bomen, later ook voor andere productgroepen.
  Groene initiatieven in de stad : handelingsperspectief provincies voor het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid bij groen in de stad
  Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Soma, K. ; Blaeij, A.T. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2017-012) - ISBN 9789463438032 - 47
  participatie - groene gevels - groene daken - planten - gezondheid - luchtkwaliteit - communicatie - klimaat - regenwateropvang - participation - green walls - green roofs - plants - health - air quality - communication - climate - water harvesting
  Grijs, Groen & Gelukkig - Plantenwand
  Hermans, C.M.L. - \ 2017
  IVN Nederland
  groene gevels - klimaat - zorg - natuur - planten - green walls - climate - care - nature - plants
  Plantenwanden zorgen voor een gezonder binnenklimaat. Voor zorginstellingen waar cliënten weinig buiten komen, halen we met de Plantenwand de natuur naar binnen en dragen zo bij aan een gezondere leefomgeving. Wageningen Environmental Research doet onderzoek naar de effecten van Plantenwanden op het binnenklimaat. Ook het effect op cliëntwelzijn en de afname van het ziekteverzuim onder medewerkers wordt onderzocht.
  Greenery and Education : A summary of the positive effects of greenery on well-being in educational environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 7
  learning - children - universities - climate - educational institutions - education - social welfare - well-being - health - pupils - students - schools - leren - kinderen - universiteiten - klimaat - onderwijsinstellingen - onderwijs - sociaal welzijn - welzijn - gezondheid - leerlingen - studenten - scholen
  Greenery in and around schools, childcare centres and on campuses is good for the climate at education institutions, both inside and out. It has a positive effect on the health and general well-being of students and staff alike, improving student performance and their ability to concentrate, as well as fostering the social climate. This document provides information on the benefits of greenery in relation to education and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
  Greenery and Work : A summary of the positive effects of greenery on well-being in working environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6
  offices - work - climate - health - well-being - stress - stress tolerance - labour - kantoren - werk - klimaat - gezondheid - welzijn - stress - stresstolerantie - arbeid (werk)
  Greenery in and around offices and other working environments is good for both the indoor and outdoor climate, and has a positive effect on the health and general well-being of employees and visitors. It aids concentration, helps reduce stress and increases staff productivity. This document provides information on the benefits of greenery in relation to work and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
  Metropolitan solutions: Droge voeten in een groene stad
  Hattum, T. van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research
  klimaat - hittetolerantie - stedelijke gebieden - luchtkwaliteit - regenwateropvang - temperatuur - climate - heat tolerance - urban areas - air quality - water harvesting - temperature
  Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenval en periodes van extreme hitte en droogte. Veel steden zijn hier niet tegen opgewassen en moeten anders ingericht gaan worden. Groene oplossingen kunnen wateroverlast beperken, de temperatuur verlagen en de luchtkwaliteit verbeteren. Tim van Hattum van Wageningen University & Research vertelt er alles over.
  Gezondheidseffecten onder de loep : weldadig groen
  Spijker, J.H. ; Vries, S. de - \ 2017
  Stadswerk (2017)6. - ISSN 0927-7641 - p. 34 - 36.
  gezondheid - warmtestress - temperatuur - kwaliteit - beplantingen - biodiversiteit - stedelijke gebieden - bevolking - stressfactoren - sociaal welzijn - klimaat - health - heat stress - temperature - quality - plantations - biodiversity - urban areas - human population - stress factors - social welfare - climate
  Groen speelt een sleutelrol bij een gezonde leefomgeving. De gezondheidseffecten spelen op diverse manieren, maar vooral door de stressverlagende effecten van groen en de hittedempende werking op warme dagen. Het is daarbij wel belangrijk om niet alleen naar de kwantiteit maar ook naar de kwaliteit van het groen te kijken.
  Greenery and residential : a summary of the positive effects of greenery on well-being in residential
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 7
  residential areas - housing - plantations - public green areas - gardens - domestic gardens - health indicators - green roofs - green walls - temperature - climate - heat stress - health - woonwijken - huisvesting - beplantingen - openbaar groen - tuinen - tuinen bij het huis - gezondheidsindicatoren - groene daken - groene gevels - temperatuur - klimaat - warmtestress - gezondheid
  Spațiile verzi și Locuința : Pe scurt, valoarea adaugată a spațiilor verzi pentru bunăstarea la locul de muncă
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen University & Research - 7
  residential areas - green roofs - green walls - plantations - health - heat stress - climate - woonwijken - groene daken - groene gevels - beplantingen - gezondheid - warmtestress - klimaat
  Amenajările verzi din locuințe și din exteriorul acestora sunt benefice atât climatului interior, cât și exterior al locuințelor, având un efect pozitiv asupra sănătății și a bunăstării generale a locatarilor și a vizitatorilor, mărind valoarea imobilului. Acest document oferă o mai bună înțelegere a avantajelor spațiilor verzi asociate cu locuința și bunăstarea locatarilor, inclusiv trimiteri către documentări științifice. La finalul documentului, regăsiți sfaturi privind amenajarea cu succes a spațiilor verzi.
  Spațiile verzi și Munca : Pe scurt, valoarea adaugată a spațiilor verzi pentru bunăstarea la locul de muncă
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen University & Research - 7
  work - work stress - offices - well-being - plantations - gardens - climate - health - air quality - labour - werk - werk stress - kantoren - welzijn - beplantingen - tuinen - klimaat - gezondheid - luchtkwaliteit - arbeid (werk)
  Amenajările verzi din clădirile de birouri și din exteriorul acestora sunt benefice atât pentru climatul interior, cât și exterior al clădirilor de birouri, având un efect pozitiv asupra sănătății și bunăstării generale a angajaților și a vizitatorilor. Contribuie la îmbunătățirea capacității de concentrare, la reducerea stresului și la o mai mare productivitate din partea angajaților. Acest document oferă o mai bună înțelegere a avantajelor spațiilor verzi în relația cu munca și bunăstarea, inclusiv trimiteri către documentări științifice. La finalul documentului, regăsiți sfaturi privind amenajarea cu succes a spațiilor verzi.
  Crop growth and development in closed and semi-closed greenhouses
  Qian, Tian - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): L.F.M. Marcelis, co-promotor(en): J.A. Dieleman; A. Elings. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463430708 - 112
  crops - crop production - growth - greenhouse crops - greenhouse horticulture - climate - semi-closed greenhouses - photosynthesis - temperature - gewassen - gewasproductie - groei - kasgewassen - glastuinbouw - klimaat - semi-gesloten kassen - fotosynthese - temperatuur

  (Semi-)closed greenhouses have been developed over the last decades to conserve energy. In a closed greenhouse, window ventilation is fully replaced by mechanical cooling while solar heat is temporarily stored in an aquifer. A semi-closed greenhouse has a smaller cooling capacity than a closed greenhouse and, in which mechanical cooling is combined with window ventilation. (Semi-)closed greenhouses create new climate conditions: high CO2 concentrations irrespective of the outdoor climate, and vertical gradients in temperature and vapour pressure deficit throughout the canopy. This thesis focuses on the crop physiology in (semi-)closed greenhouses, and investigates the effects of the new climate conditions on crop growth, development and underlying processes.

  Cumulative production in (semi) closed greenhouses increased by 6-14% compared to the open greenhouse, depending on the cooling capacity. The production increase in the (semi-)closed greenhouses was explained by the higher CO2 concentrations. In many species, feedback inhibition of photosynthesis occurs when plants are grown at high CO2. The results, however, suggest that high CO2 concentrations do not cause feedback inhibition in high producing crops, because the plants have sufficient sink organs (fruits) to utilise all assimilates. Pruning experiments showed that photosynthetic acclimation to elevated CO2 concentration only occurred when the number of fruits was considerably reduced.

  Cooling below the canopy induced vertical temperature and vapour pressure deficit gradients. These gradients correlated with outside radiation and outside temperature. Despite the occurrence of vertical temperature gradients, plant growth and fruit yield were mostly unaffected. Leaf and truss initiation rates did not differ in the presence or absence of a vertical temperature gradients, since air temperatures at the top of the canopy were kept comparable. The only observed response of plants to the vertical temperature gradient was the reduced rate of fruit development in the lower part of the canopy. This resulted in a longer period between anthesis and fruit harvest and an increase in the average fruit weight in summer. However, total fruit production over the whole season was not affected.

  The effects of the climate factors light, CO2 concentration, temperature, and humidity on leaf photosynthesis were investigated. The photosynthesis model of Farquhar, von Caemmerer and Berry (FvCB) was modified by adding a sub-model for Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase (Rubisco) activation. The photosynthetic parameters: the maximum carboxylation capacity (Vcmax) and the maximum electron transport rate (Jmax), α (the efficiency of light energy conversion), θ (the curvature of light response of electron transport), and Rd (the non-photorespiratory CO2 release) were estimated based on measurements under a wide range of environmental conditions in the semi-closed greenhouse. The simultaneous estimation method and the nonlinear mixed effects model were applied to ensure the accuracy of the parameter estimation. Observations and predictions matched well (R2=0.94).

  The yield increase in a closed greenhouse, compared to that in an open greenhouse was analyzed based on physiological and developmental processes. The yield increase in the (semi-)closed greenhouses was the result of an increase of net leaf photosynthesis. The (semi-)closed greenhouses have been applied commercially first in the Netherlands, and later in other countries. The knowledge obtained from (semi-)closed greenhouses is applied in conventional open greenhouse as well, which is called the next generation greenhouse cultivation. A number of innovations are being developed for greenhouse industry to reduce energy consumption while improving production and quality.

  Groen en wonen : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de woonomgeving samengevat
  Spijker, J.H. - \ 2017
  - 7
  woonwijken - huisvesting - beplantingen - openbaar groen - tuinen - tuinen bij het huis - gezondheidsindicatoren - culturele waarden - hoveniers - groene daken - groene gevels - temperatuur - plaatsbepaling van bomen - klimaat - warmtestress - welzijn - residential areas - housing - plantations - public green areas - gardens - domestic gardens - health indicators - cultural values - landscape gardeners - green roofs - green walls - temperature - tree orientation - climate - heat stress - well-being
  Groen in en rondom woonhuizen en appartementen is goed voor het (leef)klimaat binnen en buiten de woning. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van bewoners en bezoekers en verhoogt de waarde van het vastgoed. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot wonen en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen
  Groen en herstellen : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de herstelomgeving samengevat
  Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research - 6
  welzijn - gezondheid - gezondheidsindicatoren - tuinen - warmtestress - klimaat - temperatuur - luchtkwaliteit - stress - sociaal welzijn - participatie - beplantingen - herstellen - well-being - health - health indicators - gardens - heat stress - climate - temperature - air quality - stress - social welfare - participation - plantations - reconditioning
  Groen in en rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen en overige klinieken is goed voor het klimaat binnen en buiten de instelling en heeft een positief effect op het herstellend vermogen en de gemoedstoestand van patiënten, en het algehele welbevinden van patiënten, medewerkers en bezoekers. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot herstellen en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.
  Groen en leren : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de leeromgeving samengevat
  Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research - 7
  beplantingen - onderwijs - leren - schoolterrein - leerprestaties - openbaar groen - klimaat - temperatuur - gezondheid - sociaal welzijn - luchtkwaliteit - lichamelijke activiteit - lichamelijke fitheid - stressfactoren - kinderen - plantations - education - learning - school site - educational performance - public green areas - climate - temperature - health - social welfare - air quality - physical activity - physical fitness - stress factors - children
  de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de leeromgeving samengevat
  Groen en werken : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de werkomgeving samengevat
  Spijker, J.H. - \ 2017
  - 6
  arbeid (werk) - werk - werk stress - kantoren - beplantingen - tuinen - welzijn - klimaat - gezondheid - labour - work - work stress - offices - plantations - gardens - well-being - climate - health
  Groen in en rondom kantoren en andere werkplekken is goed voor het klimaat in en buiten het kantoor en heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van medewerkers en bezoekers. Het draagt bij aan concentratie, stressreductie en hogere arbeidsproductiviteit van medewerkers. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot werken en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.
  Klimaatmaatregelen en het gemeentelijk landbouwbeleid : verkenning naar mogelijkheden voor versterking van klimaatmaatregelen binnen het toekomstig GLB in Nederland
  Lesschen, Jan Peter ; Kuikman, Peter - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2803) - 51
  landbouwbeleid - plattelandsontwikkeling - klimaat - maatregelen - mitigatie - agricultural policy - rural development - climate - measures - mitigation
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.