Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 317

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Greenery: more than beauty and health : The positive effects of greenery in urban environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
  health - well-being - plants - trees - reconditioning - air quality - biodiversity - air conditioning - learning - labour - green roofs - green walls - gezondheid - welzijn - planten - bomen - herstellen - luchtkwaliteit - biodiversiteit - klimaatregeling - leren - arbeid (werk) - groene daken - groene gevels
  Greenery in our living environment benefits more than just our health and well-being. It also facilitates water management and promotes biodiversity in built-up areas, and can help reduce the effects of noise pollution. Greenery also helps to raise the property value of homes and offices. This document provides general information on the benefits of greenery, and complements the detailed fact sheets on how greenery can improve health and well-being in Residential, Professional, Educational and Healthcare contexts.
  Greenery: more than beauty and health : A summary of the benefits of greenery on health, productivity, performance and well-being
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6
  health - well-being - plants - trees - reconditioning - air quality - biodiversity - air conditioning - learning - labour - green roofs - green walls - gezondheid - welzijn - planten - bomen - herstellen - luchtkwaliteit - biodiversiteit - klimaatregeling - leren - arbeid (werk) - groene daken - groene gevels
  Greenery in our living environment is beneficial for more than just our health and well-being. It facilitates water management and stimulates biodiversity in built-up areas, and it can also reduce the effects of noise pollution. Greenery also has a positive impact on the property value of homes and offices. This document provides general information on the benefits of greenery, supplementary to the detailed fact sheets on how greenery can improve health and well-being in Residential, Professional, Educational and Healthcare contexts.
  Kennisclip Telen op afstand : maatregelen
  Looman, B.H.M. ; Ende, Wim van der - \ 2016
  Groen Kennisnet
  lesmaterialen - biobased economy - tuinbouw - glastuinbouw - teeltsystemen - klimaatregeling - teaching materials - biobased economy - horticulture - greenhouse horticulture - cropping systems - air conditioning
  Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Biobased economy van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (CIV T&U). De productie is tot stand gekomen door financiering met BOGO middelen van het Ministerie van EZ en van CBBE. In samenwerking met Wageningen UR PPO, Delphy, Prinsenbeekcollege, Ontwikkelcentrum en het CIV T&U.
  Telen op afstand: meten
  Looman, B.H.M. ; Ende, Wim van der - \ 2016
  Groen Kennisnet
  lesmaterialen - tuinbouw - glastuinbouw - teeltsystemen - gewassen, groeifasen - klimaatregeling - teaching materials - horticulture - greenhouse horticulture - cropping systems - crop growth stage - air conditioning
  Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Biobased economy van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (CIV T&U). De productie is tot stand gekomen door financiering met BOGO middelen van het Ministerie van EZ en van CBBE. In samenwerking met Wageningen UR PPO, Delphy, Prinsenbeekcollege, Ontwikkelcentrum en het CIV T&U.
  Sensible use of primary energy in organic greenhouse production
  Stanghellini, C. ; Baptista, F. ; Eriksson, Evert ; Gilli, Celine ; Giuffrida, F. ; Kempkes, F.L.K. ; Munoz, P. ; Stepowska, Agnieszka ; Montero, J.I. - \ 2016
  [Netherlands] : BioGreenhouse - ISBN 9789462575356 - 54
  greenhouse horticulture - organic farming - energy consumption - greenhouse technology - heating systems - sustainable energy - fossil energy - air conditioning - glastuinbouw - biologische landbouw - energiegebruik - kastechniek - verwarmingssystemen - duurzame energie - fossiele energie - klimaatregeling
  Review of the major sources for energy consumption in organic greenhouse horticulture and analyse of the options available to reduce energy consumption or, at least, increase the energy use efficiency of organic production in greenhouses. At the moment, the best way to match demand and availability of electricity (solar and wind power) is through the grid, also in view of existing subsidies for electricity sale to the grid. There is some scope for local application of solar thermal energy for heating and/or humidity management, although this requires a large investment in thermal buffering. In combined organic farms there is scope for biomass burning and/or biogas production. Technology developments ensure that currently there are commercial greenhouse operations that benefit from the use of biomass and, in some cases, biogas. Such alternative energy sources are progressively replacing traditional (and more pollutant) fuels.
  Eindrapportage HNT Gerbera : de gerberateler aan zet voor HNT valorisatie
  Persoon, Stefan ; Weel, P.A. van; Gelder, A. de - \ 2016
  Wageningen UR Glastuinbouw - 22
  glastuinbouw - snijbloemen - gerbera - sierteelt - bedrijfsvergelijking in de landbouw - tuinbouw - teeltsystemen - klimaatregeling - energiegebruik - rassen (planten) - greenhouse horticulture - cut flowers - gerbera - ornamental horticulture - farm comparisons - horticulture - cropping systems - air conditioning - energy consumption - varieties
  Sinds het najaar van 2009 is er onderzoek gedaan naar Het Nieuwe Telen (HNT) in de Gerberateelt, gevolgd door meerdere valorisatietrajecten in de praktijk. Er was binnen de sector behoefte om deze kennis centraal bijeen te brengen, wat ook is geslaagd. De drie systemen van HNT zorgen niet voor een extra kwalitatieve verbetering in de vorm van minder bloemsmet en rotkoppen. De verwachting in 2012 was dat met slurven onderdoor er meer luchtbeweging zou zijn door het gewas en een drogend effect. Het omgekeerde bleek het geval: bij de luchtslurf onderdoor is het VD rondom de bloem lager wat kan leiden tot smet. Bij luchtslurven bovendoor bleek dit niet het geval. Voor wat betreft rotkoppen kan niet zondermeer gezegd worden dan een van de systemen de voorkeur geniet. Een hypothese is dat uitstraling in de nacht in negatieve zin bijdraagt aan suikerrot, doordat op specifieke momenten er lokaal onvoldoende verdamping is in de bloem. Het optreden van suikerrot is nog steeds een niet getackeld teeltprobleem in Gerbera.
  Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2014
  Velden, N.J.A. van der; Smit, P.X. - \ 2015
  LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2015-122) - ISBN 9789086157211 - 58
  glastuinbouw - energiegebruik - energiebesparing - klimaatregeling - kastechniek - kooldioxide - emissie - greenhouse horticulture - energy consumption - energy saving - air conditioning - greenhouse technology - carbon dioxide - emission
  De totale CO2-emissie nam in 2014. Ook zit de totale CO2-emissie 1,1 Mton onder het niveau van 1990 (-16%). Indien wordt gecorrigeerd voor de warme buitentemperatuur in 2014 dan is de CO2-emissie in 2014 6,0 Mton en dit ligt ook onder het doel voor 2020. In geheel Nederland ligt de CO2-emissie 2% onder het niveau van 1990. De glastuinbouw loopt daarmee voor op de landelijke ontwikkeling
  Protocol Energiemonitor Glastuinbouw : vernieuwde versie tot en met 2014
  Velden, N.J.A. van der - \ 2015
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota 2015-122a) - 42
  kassen - glastuinbouw - energie - duurzaamheid (sustainability) - duurzame energie - energiegebruik - protocollen - methodologie - bedrijfsvoering - kastechniek - klimaatregeling - energiebesparing - greenhouses - greenhouse horticulture - energy - sustainability - sustainable energy - energy consumption - protocols - methodology - management - greenhouse technology - air conditioning - energy saving
  Het LEI voert de Energiemonitor Glastuinbouw uit in opdracht van de Stichting Programmafonds Glastuinbouw/LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken (EZ). In de Energiemonitor Glastuinbouw wordt jaarlijks als eerste de energie-input en -output en de fysieke productie van glastuinbouwproducten gekwantificeerd. Vervolgens wordt de ontwikkeling van de energie-indicatoren bepaald. Ook wordt een jaarlijkse elektriciteitsbalans van de glastuinbouw opgesteld. Naast de elektriciteitsinput en -output wordt hierbij ook de elektriciteitsproductie en -consumptie in kaart gebracht. In de Energiemonitor Glastuinbouw word ook het effect op het primaire brandstofverbruik c.q. de energie-efficiëntie en op het fossiel brandstofverbruik c.q. de CO2-emissie door wk-installaties in gebruik door de glastuinbouw bepaald. Dit geldt ook voor de inkoop van efficiënter geproduceerde energie (restwarmte en wk-warmte van energiebedrijven) en duurzame energie.
  Optimalisering Ventilationjet systeem
  Weel, P.A. van - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1376) - 38
  glastuinbouw - klimaatregeling - kastechniek - snijbloemen - sierteelt - gerbera - kunstmatige ventilatie - energiebesparing - thermische schermen - greenhouse horticulture - air conditioning - greenhouse technology - cut flowers - ornamental horticulture - gerbera - artificial ventilation - energy saving - thermal screens
  The Ventilationjet system is used to dehumidify a greenhouse with a fully closed blackout screen during the night. Gerbera producer Zuijderwijk and Witzier in the Netherlands uses this equipment but was not satisified with the duhumidification capacity since the RH was rising to unwanted levels. That forced him to pull a gap in the screens but that resulted in local temperature drops and botrytis. In this research project the cause of the high humidity was found to be the result of a combination of unwanted transpiration from the floor area and a limited air supply through the screens as a result of a turbulent flow in the outlet of the fans. The problem was fixed by developing a new version of the Ventilationjet where the air was supplied through a vertical duct instead of a simple round opening in the screens. Also the air supply capacity was increased from 3 m3/m2.hr to 14 m3/ m2.hr with a speed controllable fan. In addition, measures were taken to prevent humid, warm air to reach the area above the blackout screen by guiding this air to a central opening in the screen above the concrete path in the middle of the greenhouse. The ventilation windows above this ventilation gap in the screen release this humid air to the outside world, without causing a temperature drop since the fans create an overpressure.
  Verdamping balans tussen noodzaak en overmaat : Kennisinventarisatie en analyses van vocht gerelateerde fenomenen in lopende projecten
  Gelder, A. de - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1383) - 72
  glastuinbouw - substraten - vochtigheid - energiebesparing - wateropname (planten) - klimaatregeling - kastechniek - greenhouse horticulture - substrates - humidity - energy saving - water uptake - air conditioning - greenhouse technology
  Wageningen UR Greenhouse Horticulture made an inventarisation of knowledge about evaporation in greenhouses regarding to energy saving. Evaporation is especially effective on the energy balance and water transport in the plant. The limitation of the evaporation in the night will have an effect on the water uptake by the roots, and thus on the Ca uptake. A too low absorption of water during the night will manifest itself in the first place in a lack of Ca related problem. The energy balance and a balance of moisture stress by affecting the plant through the stomata opening and have through that affect CO2 uptake. There is no single factor which can be used as a strong steering factor oriented to align the stomata in the night. Knowledge gaps around the water absorption and evaporation in the night are: how long can we permit a situation of high humidity in the early night; how can we steer water uptake by EC in relation to changes in weather; how can we optimize root activity and substrate volume; what is the minimum evaporation for Ca uptake during the night? In practice, minimizing evaporation means growing at higher humidity, with high isolation and little air movement.
  Hightech kas voor subtropisch klimaat Taiwan
  Hemming, S. ; Os, E.A. van - \ 2015
  Kas techniek 2015 (2015)5. - p. 56 - 57.
  glastuinbouw - kastechniek - technologieoverdracht - bouwconstructie - klimaatregeling - productiegroei - doelstellingenmanagement - kasgewassen - milieubeheersing - cultuurmethoden - kennisoverdracht - greenhouse horticulture - greenhouse technology - technology transfer - building construction - air conditioning - crop production - management by objectives - greenhouse crops - environmental control - cultural methods - knowledge transfer
  Taiwan is een van de meest innovatieve landen in de wereld als het gaat om technologische ontwikkelingen. Dat geldt echter in mindere mate als het gaat om de lokale productie van verse groenten in kassen. De Taiwanese overheid heeft daarom een strategie uitgezet om de lokale tuinbouwsector te moderniseren, de bijdrage aan de nationale economie te verhogen en de positie op binnen- en buitenlandse markten te versterken. Wageningen UR Glastuinbouw speelt daarin een belangrijke rol.
  Plants can take more than we often think : Tomato not affected by high humidity at night
  Staalduinen, J. van; Janse, J. ; Zwart, H.F. de - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)2. - ISSN 2215-0633 - p. 22 - 23.
  glastuinbouw - groenten - tomaten - solanum lycopersicum - vochtgehalte - klimaatregeling - kassen - energiegebruik - energiebesparing - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - solanum lycopersicum - moisture content - air conditioning - greenhouses - energy consumption - energy saving - crop quality - agricultural research
  Research in the VenLowKas trial greenhouse in Bleiswijk, the Netherlands, has been geared up for growing in a (very) high humidity. The climate control is set to a moisture deficit of 1 gram water per m3 air. Botrytis has not been a problem and production is clearly ahead of the previous year. “The heating was hardly on during the last five months. We anticipate the total energy consumption being the equivalent of around 10 m3 natural gas per m2, including the electricity consumption for the air circulation,” says Feije de Zwart, of Wageningen UR Greenhouse Horticulture.
  Temperatuurverschillen in de kas niet makkelijk op te lossen : Berg Roses beproeft nu slimme horizontale ventilatoren
  Velden, P. van; Weel, P.A. van - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)4. - p. 7 - 8.
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - snijbloemen - klimaatregeling - temperatuur - ventilatoren - luchtstroming - proeven - greenhouse horticulture - protected cultivation - cut flowers - air conditioning - temperature - ventilators - air flow - trials
  In een grote kas met belichting kunnen de temperatuurverschillen in de winter dermate hoog oplopen dat het ten koste gaat van kwaliteit en energieverbruik. Berg Roses is de weg van Het Nieuwe Telen al ingeslagen en doet er alles aan om het klimaat te verbeteren. Na een proef met verticale ventilatoren komt er een proef met horizontale ventilatoren.
  Sociale dynamiek in Het Nieuwe Telen : Aangrijpingspunten voor opschaling naar 2000 ha in 2020
  Buurma, J.S. ; Beers, P.J. ; Smit, P.X. - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI 2015-051) - ISBN 9789086157136 - 54
  glastuinbouw - ondernemerschap - teeltsystemen - duurzame landbouw - doelstellingen - kennisoverdracht - energiebesparing - klimaatregeling - samenleving - tendensen - besluitvorming - sociale factoren - nederland - greenhouse horticulture - entrepreneurship - cropping systems - sustainable agriculture - objectives - knowledge transfer - energy saving - air conditioning - society - trends - decision making - social factors - netherlands
  De huidige studie richt zich op de sociale dynamiek in de kopgroep van de brede praktijk: welke sociale processen vinden daar plaats? Met het verkregen inzicht probeert KaE een versnelling in de introductie van HNT te bewerkstelligen, en daarmee de taakstelling van 2.000 ha HNT in 2020 haalbaar te maken. Voor versnelling van de introductie van Het Nieuwe Telen (HNT), een nieuwe en energiebesparende benadering voor klimaatsturing in de glastuinbouw, kan het beste worden samengewerkt met de zogenoemde ‘gewasgerichte ondernemers’. Deze ondernemers zijn te herkennen aan hun passie voor klimaatsturing, hun voorkeur om te leren met collega’s en hun behoefte om plantgezondheid te borgen. Een extra argument is dat de gewasgerichte ondernemers binnen de glastuinbouw verreweg de grootste deelgroep (circa 50% van populatie met circa 60% van het areaal) vormen. Naast de gewasgerichte ondernemers bestaan marktgerichte en kostengerichte ondernemers. Deze deelgroepen redeneren vanuit andere bedrijfsomstandigheden en andere prioriteiten (Tabel S.1). Zij vergen een eigen benadering bij de introductie van HNT. De marktgerichte ondernemers proberen de maatschappelijke meerwaarde van HNT in de markt te verzilveren. Daar kan de glastuinbouw van leren. De kostengerichte ondernemers wachten op een blauwdruk voor HNT. Zij kunnen leren van de voortschrijdende HNT-inzichten van de gewasgerichte ondernemers.
  Richtinggevende beelden voor klimaat neutrale glastuinbouw
  Poot, E.H. ; Garcia Victoria, N. ; Gelder, A. de; Kempkes, F.L.K. ; Marcelis, L.F.M. ; Raaphorst, M.G.M. ; Weel, P.A. van; Zwart, H.F. de - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1365) - 50
  glastuinbouw - duurzame landbouw - energiebesparing - klimaatregeling - kastechniek - belichting - kunstmatige verlichting - teeltsystemen - tomaten - rozen - snijbloemen - greenhouse horticulture - sustainable agriculture - energy saving - air conditioning - greenhouse technology - illumination - artificial lighting - cropping systems - tomatoes - roses - cut flowers
  With financial support of the Dutch ministry of EZ and Dutch horticulture product board PT, Wageningen UR Greenhouse Horticulture designed and simulated concepts with savings of 70% on thermal energy in the greenhouse cultivation of tomatoes, and 50% on electricity for artificial light in the greenhouse cultivation of roses. The tomato concept is based on prototypes “VenLow Energy Greenhouse” and “Next Generation Semiclosed Greenhouse”, and is able to produce tomatoes with 12 m3*m-2*year-1 of natural gas equivalents. Options for energy savings on electricity for assimilation lighting for roses cv. ‘Red Naomi!’ were developed regarding a roadmap with five steps. With significantly less hours of artificial lighting, more solar radiation by using less screens during day time, 3-day light integration and application of diffuse glass with AR coating and LED lights, 50% saving on energy for lighting seems possible without concessions to production. However this system seems not economic feasible yet.
  Ervaringen met HNT bij kwekerij Ter Laak Orchids
  Zwart, H.F. de - \ 2015
  Wageningen UR
  glastuinbouw - orchideeën als sierplanten - sierteelt - kastechniek - energiebesparing - klimaatregeling - kunstmatige ventilatie - teeltsystemen - zonne-instraling - greenhouse horticulture - ornamental orchids - ornamental horticulture - greenhouse technology - energy saving - air conditioning - artificial ventilation - cropping systems - insolation
  Teler Richard Ter Laak en onderzoeker Feije de Zwart (Wageningen UR Glastuinbouw) vertellen over de energiebesparing in de orchideeënteelt met behulp van een buitenlucht inblaasinstallatie, het dubbele kasdek dat diffuus licht geeft en een zonnevolgsysteem.
  Gebruik van hoogisolerende schermen in een komkommerteelt
  Janse, J. ; Weel, P.A. van; Zwart, H.F. de - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1361) - 36
  glastuinbouw - komkommers - energiebesparing - thermische schermen - schermen - klimaatregeling - greenhouse horticulture - cucumbers - energy saving - thermal screens - blinds - air conditioning
  In 2014 a greenhouse experiment was executed with a high-wire cucumber crop to measure the impact of a multiple layer system of energy screens. The screen systems that have been tested were: • 2 layers of aluminized cloth with a 5 cm cavity operated by a single sliding system closed all night. • 1 layer of high transparency, non-porous PVDF film on a second sliding system, closed all night and when heating was required, usually below an outside radiation level of 150-200 W/m2. • 1 layer of perforated transparent PE film, mounted alongside the double screen, closing as soon as the double screen opened and opening above an outside radiation level of 100-150 W/m2 to reduce the PAR light losses. The result was a 44% reduction in heating energy in the period of January to May compared to a glasshouse with a single energy screen. Production and product quality were comparable. The intense use of screens influenced the greenhouse climate. Plant temperature remained high because the radiation losses were limited. Since the opening and closing of the screens were very gradual, no shocks in plant temperature or vapour deficit occurred. This greatly reduces the risk of condensation on the leaves leading to botrytis or to a sudden drop in transpiration leading to plant cell damages. This test shows the positive effects of a highly insulated greenhouse and the chances to regain sensible and latent heat comprised in the ventilation losses of transpiration.
  Hoog isolerend schermen in amaryllis (Hippeastrum) : onderzoek naar energiebesparing met behulp van een tweede schermdoek en energiezuinige klimaatregeling in het kader van Kas als Energiebron
  Kromwijk, J.A.M. ; Zwart, H.F. de; Eveleens-Clark, B.A. ; Baar, P.H. van; Grootscholten, M. ; Overkleeft, J. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1358) - 44
  glastuinbouw - hippeastrum - snijbloemen - schermen - thermische schermen - energiebesparing - klimaatregeling - kwaliteit na de oogst - vaasleven - greenhouse horticulture - hippeastrum - cut flowers - blinds - thermal screens - energy saving - air conditioning - postharvest quality - vase life
  In the cultivation of amaryllis cut flowers the current energy consumption is around 25 to 30 m³/m² per year. Research into reducing energy consumption using a second energy screen and an energy-efficient climate control strategy was carried out in Bleiswijk, The Netherlands. When the air in the greenhouse became too humid, the vents above the closed screens were opened. If this did not have the required effect the upper energy screen was slightly opened and if this was not enough both energy screens were opened. The normally applied minimum pipe temperature setting was eliminated. Together with growers and a crop advisor the climate and energy consumption were monitored and adjusted if necessary. After correction for differences in weather conditions and heating setpoint 2,6 m³ of natural gas per m2 (13 was saved compared to the energy consumption in the same greenhouse with only one energy screen and standard climate control in the preceding year. No adverse effects on the crop and the shelf life of cut flowers has been noticed.
  Monitoring energiebesparing en teeltervaringen bij energie-innovaties
  Zwart, H.F. de; Raaphorst, M.G.M. ; Weel, P.A. van; Speetjens, S.L. ; Janssen, Hans ; Verkerke, W. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1357) - 84
  glastuinbouw - energiebesparing - klimaatregeling - teeltsystemen - luchtstroming - thermische schermen - vergelijkend onderzoek - greenhouse horticulture - energy saving - air conditioning - cropping systems - air flow - thermal screens - comparative research
  Air circulation systems that allow controlled exchange with outside air are an important part of The New Cultivation growing (Het Nieuwe Telen in Dutch). Control over the amount of dehumidification and the air distribution in the crop provides growers the confidence needed to realize energy savings through intensifying screen use, reduced minimum pipe temperatures acceptance of a higher humidity in the greenhouse. In this project 10 horticultural companies that have invested in such installations were monitored and their energy consumption was compared to that of a carefully chosen reference. The air circulation systems are found to provide a 10 to 20% potential of saving on heating energy. This potential, however, is not always (immediately) realized. Some companies show a clear learning curve. First, confidence in the system has to be gained before the actual source of the energy savings, which is the increased application of screens and more humid growing conditions, can be fully exploited. There are also companies that intensified their production system together with the purchase of the new air circulation systems. The Intensification in these cases meant an increased application of artificial illumination and/or a lower humidity. At these companies, the air circulation and dehumidification system will not lead to energy savings. The diversity of companies that were present in this project provides a good picture of the potential of various air circulation and dehumidification systems, as well as the developments that tend to increase the energy consumption of horticulture.
  Decision Support System (DSS) for prevention of Botrytis in tomato in greenhouses
  Visser, P.H.B. de; Nannes, L. ; Bokhoven, E.H. van; Buwalda, F. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1345) - 36
  glastuinbouw - tomaten - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - botrytis - beslissingsondersteunende systemen - preventie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - klimaatregeling - teeltsystemen - greenhouse horticulture - tomatoes - plant protection - plant pathogenic fungi - botrytis - decision support systems - prevention - cultural control - air conditioning - cropping systems
  Within the framework of the Interreg project ‘Gezonde Kas’ a decision support system (DSS) for Botrytis risk in tomato was developed. This report fi rst summarizes existing knowledge on botrytis in tomato. The quantitative relationships are subsequently laid down in computer code. This code formed the basis of a dynamic simulation model to predict the risk on botrytis in a tomato crop. The model requires input from the climate computer of the greenhouse, and can also manage input from manual measurements. The report describes when and how the model predicts a high spore pressure and an increased risk on Botrytis infection, on the basis of climate conditions in the greenhouse. The prediction is highly improved when the data from the regular measurement box (‘meetbox’) are extended with data from a grid of sensors, positioned on representative spots in the greenhouse. The use of the model is facilitated for growers by the addition of a graphical user interface (GUI). The functionality of the GUI is explained. The DSS is now commercially available for growers and advisors, and can be used with and without other products of the Gezonde Kas project
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.