Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 11 / 11

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onderzoek naar verschillen in aantasting door Chalara fraxinea ('essentaksterfte') in Nederlandse essenselecties : verslag van de waarnemingen en bevindingen over 2012 = Differences in susceptibility to Chalara fraxinea (twig dieback of ash) of selections of Common ash (Fraxinus excelsior) in the Netherlands : report of the observations and results of 2012
  Kopinga, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2013
  Wageningen : Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN rapport 26) - 32
  fraxinus excelsior - schimmelziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - chalara fraxinea - klonen - resistentie van variëteiten - gevoeligheid van variëteiten - ziekteresistentie - nederland - fraxinus excelsior - fungal diseases - plant pathogenic fungi - chalara fraxinea - clones - varietal resistance - varietal susceptibility - disease resistance - netherlands
  In 2012 zijn opnames uitgevoerd in essenproefvelden van het CGN en zaadgaarden van het Staatsbosbeheer naar de mate waarin de daar aanwezige essen inmiddels zijn aangetast door essentaksterfte, veroorzaakt door de schimmel Chalara fraxinea. Doel van dit onderzoek was om een indruk te krijgen van genetisch bepaalde verschillen in mogelijke resistentie / tolerantie voor deze ziekte. Een aantal handelsklonen profileerden zich in 2012 reeds als bovengemiddeld qua resistentie. Geknotte of sterk gesnoeide bomen zijn significant gevoleiger voor bladaantasting en twijgsterfte dan niet gesnoeide bomen.
  De Es mag niet weg! Onderzoek essenresistentie: nu sector en gebruiker aan zet
  Raats, S. ; Kuik, A.J. van; Hiemstra, J.A. - \ 2013
  Boom in business 2013 (2013)7. - ISSN 2211-9884 - p. 22 - 24.
  fraxinus - straatbomen - genetische bronnen van plantensoorten - rassen (planten) - cultivars - klonen - plantenvermeerdering - boomkwekerijen - resistentie van variëteiten - plantenziekten - chalara fraxinea - fraxinus - street trees - plant genetic resources - varieties - cultivars - clones - propagation - forest nurseries - varietal resistance - plant diseases - chalara fraxinea
  Op de Nederlandse Boominfodag 2012 maakte Jitze Kopinga bekend dat het WUR-CGN (Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland) een aantal redelijk resistente essenklonen bezit en dat de Wageningen Universiteit deze klonen vrijgeeft voor vermeerdering door kwekers. In november bezocht Kopinga in Vilnius een Europese projectbijeenkomst op het gebied van onderzoek naar essentaksterfte. Alle belangrijke onderzoekers in Europa waren daar aanwezig. Als het aan Kopinga ligt, overleeft de es met verve.'Maar dan moeten de sector en de gebruikers wel inzetten op vertrouwen', aldus de onderzoeker.
  Clonal architecture and patch formation of Potamogeton perfoliatus L. : in response to environmental conditions
  Wolfer, S.R. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Marten Scheffer, co-promotor(en): Egbert van Nes; D. Straile. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085852117 - 120
  potamogeton perfoliatus - milieufactoren - klonen - voedingsstoffen - modellen - groei - potamogeton perfoliatus - environmental factors - clones - nutrients - models - growth

  Keywords
  submersed macrophyte, P. perfoliatus, clonal architecture, spatial growth, shoot density, rhizome, biomass allocation, growth plasticity, foraging, allometry, sediment, porewater, nutrients, fertilization, clonal integration, individual-based model, Lake Constance


  Clonal growth governs the aboveground growth pattern of submerged clonal macrophytes. The research project provides detailed data on the architectural growth rules of Potamogeton perfoliatus L. (perfoliate pondweed) such as rhizome spacer lengths, biomass allocation, branching frequencies, branching angles, as well as maps of rhizome networks and their seasonal development in Lake Constance.
  Besides architectural reasons, the causes for different sizes and shapes of P. perfoliatus patches are dependent on nutrients, light conditions, and clonal integration. Branching was positively related to both irradiation and nutrient supply. Rhizome spacer lengths were negatively related to nutrient supply and positively related to irradiation. Rhizome allocation tended to increase with irradiation and shoot allocation tended to decrease with irradiation. Root allocation was higher at low nutrient supply. Clonal growth was further complicated because the species showed complex sharing of of resources between older and younger ramets, aiming at optimal resource partitioning.
  We present an individual-based clonal model which is able to simulate seasonal growth of Potamogeton patches. Furthermore, it shows that architectural growth affects patch characteristics: both rhizome spacer lengths and growth of rhizome axes relative to those in the previous year considerably determine patch density and patch expansion rates.
  All results on clonal architecture are discussed in the light of foraging theory and allometric rules.  Iepziekteresistentie en gebruiksmogelijkheden van iepenklonen; een onderzoek aan de hand van literatuur en ervaringen uit de provincie Friesland
  Wolf, R.J.A.M. ; Kopinga, J. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1432) - 47
  ulmus - ulmaceae - ophiostoma ulmi - plantenziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - ziekteresistentie - klonen - soorten - straatbomen - friesland - ulmus - ulmaceae - ophiostoma ulmi - plant diseases - plant pathogenic fungi - disease resistance - clones - species - street trees - friesland
  In dit rapport worden per iepensoort, -kloon en kweekvorm de iepziekteresistentie en gebruiksmogelijkheden in beeld gebracht van laan- en straatbeplantingen in het stedelijk en landelijk gebied. Het rapport is gebaseerd op literatuur en op praktijkgegevens over aanplant en uitval in Friesland. Mede op grond van de hoeveelheid kennis en ervaring die tot nu toe in Nederland is opgedaan, worden aanbevelingen gegeven over de aanplant van iepen. Ook worden suggesties gedaan voor kennisvergroting via informatieuitwisseling, experimenten, praktijkproeven, monitoring en ander onderzoek. Goede, gerichte communicatie blijkt cruciaal om het negatieve imago af te schudden dat de iep door haar iepziekteverleden ten onrecht heeft. Het huidige iepensortiment biedt veel gebruiksmogelijkheden en heeft een beheersbaar (iep)ziekterisico
  Clusters of Quercus robur and Q. petraea at the Veluwe (the Netherlands)
  Copini, P. ; Buiteveld, J. ; Ouden, J. den; Sass, U.G.W. - \ 2005
  Wageningen : CGN (Report / Centre for Genetic Resources 1) - 45
  quercus petraea - quercus robur - centra van herkomst - genetica - klonen - genetische bronnen - morfologie - struiken - historische ecologie - veluwe - quercus petraea - quercus robur - centres of origin - genetics - clones - genetic resources - morphology - shrubs - historical ecology - veluwe
  In this report three main questions were studied: (1) are oak clusters genetically identical, (2) can leaf morphology be used to identify clonal structures of oak and (3) what is the origin of oak clusters. The study sites were situated in a drift sand area (Maanschoten) as well as in an area with pre-glacial material (Wilde Kamp).
  Klimop: de struikvormen onder de loep.
  Hop, M.E.C.M. - \ 2002
  Tuin en Landschap 24 (2002)22. - ISSN 0165-3350 - p. 12 - 15.
  hedera - houtachtige planten als sierplanten - struiken - groeifasen, rijp - rijpheid - plantenontwikkeling - plantenmorfologie - habitus - cultivars - rassen (planten) - klonen - rassenproeven - prestatie-onderzoek - inspectie - gebruikswaarde - nomenclatuur - biologische naamgeving - taxonomie - classificatie van rassen - ornamentele waarde - hedera - ornamental woody plants - shrubs - maturity stage - maturity - plant development - plant morphology - habit - cultivars - varieties - clones - variety trials - performance testing - inspection - use value - nomenclature - biological nomenclature - taxonomy - variety classification - ornamental value
  Beschrijving en illustraties, oude en nieuwe naamgeving, keuringsresultaten en gebruiksmogelijkheden van de volwassen cultivars van Hedera (Arborescent Group) en de niet-klimmende jeugdvormen (Oddity Group). Zowel gestekte als geënte exemplaren werden door PPO sector Bomen getest op proefvelden in Boskoop en Horst in de jaren 1999-2002
  On indigenous production, genetic diversity and crop ecology of enset (Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman)
  Tsegaye, A. - \ 2002
  Wageningen University. Promotor(en): P.C. Struik. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058086280 - 198
  ensete ventricosum - ensete - teeltsystemen - genetische variatie - genetische merkers - random amplified polymorphic dna - klonen - landrassen - inheemse kennis - genetische bronnen - groei - verplanten - snoeien - gewasopbrengst - verliezen bij het oogsten - verwerking - voedselproductie - ethiopië - agro-ecologie - ensete ventricosum - ensete - cropping systems - genetic variation - genetic markers - random amplified polymorphic dna - clones - landraces - indigenous knowledge - genetic resources - growth - transplanting - pruning - crop yield - harvesting losses - processing - food production - ethiopia - agroecology

  Keywords : Enset, staple, indigenous knowledge, genetic diversity, AFLP, characterisation, conservation, Leaf Appearance Rate, Radiation Use Efficiency, yield potential, transplanting, leaf pruning, fermentation, 'kocho', food security

  The indigenous enset-farming complex of the south and southwestern highlands of Ethiopia has supported a higher population density than any other farming system. Enset ( Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman) has been cultivated as (co-)staple food for about 7-10 million people. Since the last three decades, however, because of population pressure, recurrent drought and diseases there has been degradation of natural resources and, thus, the system failed to sustain the population. In the study, described in this thesis, the indigenous enset production methods, farm-based enset biodiversity and the plant characteristics and environmental factors influencing productivity were analysed to identify yield potentials and constraints in Sidama, Wolaita and Hadiya. The ultimate goal was to develop improved agronomic practices and enhance the use of the existing genetic diversity to reduce the gap between the actual yield and yield potential.

  Some indigenous cultivation methods vary among regions: initiation of suckers, frequency of transplanting, leaf pruning and planting patterns. Morphologically diverse enset clones were identified in Sidama (52), Wolaita (55) and Hadiya (59). Among 146 clones, a total of 180 AFLP fragments was scored of which 104 (58%) appeared polymorphic. The AFLP-based dendrogram showed more duplication groups than the farmers' characterisation method suggesting that farmers overestimate the genetic diversity. The correlation between the two methods was only weak. Yet, the comparison between the AFLP-based and farmers-based characterisation methods showed that some aspects such as absence of clear regional clusters and clustering of clones with various prefixes to a single group corresponded well. Duplications in the clones identified by both methods may be safely removed from a conservation programme. Variation in farmers' skill in discriminating between clones may suggest that the areas where the people's culture is closely associated with the crop, should receive high priority for collecting clones or serving as sites for in situ conservation.

  Plant height and LAI of different clones increased faster at Awassa or Areka than at Sidama because of a higher leaf appearance rate associated with temperatures being closer to the optimum. This led to higher early interception of photosynthetically active radiation and higher dry matter production. The mean extinction coefficient was between 0.56-0.91 and radiation use efficiency (RUE) ranged from 1.43-2.67 g MJ -1. Yield potential differences between clones existed, mainly because of differences in RUE. The average ratio actual yield : yield potential (0.24) suggest that much can be done to reduce the yield gap.

  Transplanting suckers directly into permanent field shortens the period until maturity, provides a reasonable yield soon after removing the suckers from the mother corm and reduces the chance of attack by disease or pests. The partitioning of dry matter to the harvestable parts, the harvest indices at different states of processing and the losses caused by scraping or fermentation, however, became more advantageous as a result of repetitive transplanting. At flowering, harvest indices based on fermented enset products of once, twice and three times transplanted suckers were 0.20, 0.35 and 0.25, respectively. Leaf pruning or the interaction between leaf pruning and transplanting did not significantly affect dry matter partitioning, harvest index or processing losses.

  The maximum fresh weights of kocho after fermentation from enset plants transplanted once, twice and thrice were respectively 25.9, 54.1 and 37.1 kg plant -1. In terms of weight and energy, enset is the most productive crop in the country, sweet potato is second, taro is third and Irish potato is fourth. The cultivation of enset in densely populated areas under low-input conditions can sustain the population better than that of any other crop. Moreover, enset produces various by-products and the prolonged presence of a closed canopy has an ecological advantage similar to that of forest.

  This study combines indigenous technical knowledge, agronomic, physiological and molecular studies. It has contributed significantly to the understanding of the production methods and the genetic diversity. It has also investigated some strategies to reduce the gap between the actual yield and yield potential. Furthermore, it has underlined the relevance of physiological studies by generating basic physiological parameters. The information gained in this study also helped to underline future research topics.

  Vergelijkend onderzoek naar de gebruikswaarde van twaalf Nederlandse en veertien Belgische klonen van populier. Comparative research on characteristics of twelve Dutch and fourteen Belgian poplar clones
  Kranenborg, K.G. ; Vries, S.M.G. de - \ 1998
  Wageningen : IBN-DLO (IBN-rapport 359) - 28
  forestry - trials - hybrids - tree breeding - trees - plant breeding - clones - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - netherlands - belgium - bosbouw - proeven - hybriden - boomveredeling - bomen - plantenveredeling - klonen - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - nederland - belgië
  The ecology and evolution of clonal plants.
  Kroon, H. de; Groenendael, J. van - \ 1997
  Leiden : Backhuys - ISBN 9789073348738 - 453
  ecologie - evolutie - klonen - genetica - genetische variatie - ecology - evolution - clones - genetics - genetic variation
  The systematic description of cacao clones and its significance for taxonomy and plant breeding
  Engels, J.M.M. - \ 1986
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): J.E. Parlevliet; L.J.G. van der Maesen. - Wageningen : Engels - 125
  biologische naamgeving - classificatie - klonen - cacao - genenbanken - genetische bronnen - germplasm - genetische bronnen van plantensoorten - hulpbronnenbehoud - taxonomie - theobroma cacao - biological nomenclature - classification - clones - cocoa - gene banks - genetic resources - germplasm - plant genetic resources - resource conservation - taxonomy - theobroma cacao

  The value of germplasm collections depends to a large extent on the data accompanying the individual accessions. In order to facilitate the selection of the most useful characters for the systematic description of a cacao germplasm collection methods were developed to measure and to compare the discriminative values of both qualitative and quantitative characters. The relationships between cacao clones were studied as it was expected that they would influence the value of the discriminatory power of a given character for a given group of clones and some conclusions with regard to breeding of cacao were developed from the study of the relationships between characters.

  The mode of inheritance of some qualitative and quantitative characters was studied using the data of a complete diallel cross, in order to determine the relationship between the discriminative value of a character and its inheritance. Although such a relationship could not be established there were strong indications that the qualitative characters examined follow tetraploid rather than diploid inheritance. Following the results and based on progeny testing and clonal propagation a breeding method was proposed for a more efficient utilization of cacao germplasm.

  Classical taxonomic classifications were proven to be useful. However, to enable correct identification of cacao clones in a germplasm collection it was felt advisable to propose a new classification.

  Stamselectie : een bedrijfseconomische benadering
  Meijer, B.J.M. - \ 1982
  Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (Landbouw-Economisch Instituut ) - 61
  pootaardappelen - agrarische bedrijfsvoering - plantenvermeerdering - bollen - knollen - klonen - selectie - nederland - seed potatoes - farm management - propagation - bulbs - tubers - clones - selection - netherlands
  Verslag van een bedrijfsekonomische analyse van de verschillen in selektiesysteem bij stamselektie (het terugselekteren van uitgangsmateriaal voor de pootaardappelvermeerdering) tussen verschillende regio's van Nederland en van de arbeidsbehoefte bij verschillende selektiesystemen
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.