Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 56

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Energie optimaliseren levert leuke resultaten op : besparingen tot 30 procent
  Geijn, F.G. van de - \ 2011
  De Fruitteelt 101 (2011)2. - ISSN 0016-2302 - p. 9 - 9.
  energiebesparing - energiegebruik - koudeopslag - koelsystemen - fruitteelt - energy saving - energy consumption - cold storage - cooling systems - fruit growing
  Fruitpact zet met het project 'duurzame energie in de koeling fruitsector', een flinke stap in het optimaliseren van de energie op een fruitbedrijf met koeling. De directe resultaten in energiebesparing lopen sterk uiteen. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de opslaghoeveelheid. We zien echter verrassende uitkomsten. Deelnemende fruitbedrijven realiseren wel energiebesparingen tot 30 procent. En er zijn bedrijven die vaststellen dat de huidige installatie, ondanks zijn leeftijd, nog prima presteert en voorlopig niet aan vervanging toe is.
  Perenbewaring beter onder controle : Ultrasone bevochtiging 'groeit'
  Schaik, A. van; Geijn, F. van de - \ 2010
  De Fruitteelt 100 (2010)27. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  fruitteelt - peren - fruitgewassen - houdbaarheid (kwaliteit) - bevochtigen - bevochtigingsapparatuur - koelsystemen - fruit growing - pears - fruit crops - keeping quality - wetting - humidifiers - cooling systems
  Door de productieverhoging van Conference neemt de behoefte aan betere en veilige bewaring toe. Voor de afzet is het noodzakelijk dat een deel van de peren jaarrond bewaard kan worden. Om het vochtverlies zoveel mogelijk te beperken, biedt bevochtiging in de cel een interessante mogelijkheid.
  Klimaat "Kas zonder Gas"
  Campen, J.B. ; Kempkes, F.L.K. ; Sapounas, A. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw Rapport GTB-1001) - 33
  kassen - teelt onder bescherming - phalaenopsis - klimaatregeling - milieubeheersing - luchtkwaliteit - koelsystemen - glastuinbouw - semi-gesloten kassen - greenhouses - protected cultivation - phalaenopsis - air conditioning - environmental control - air quality - cooling systems - greenhouse horticulture - semi-closed greenhouses
  In dit project is onderzocht of de inzet van het systeem ten behoeve van de koeling en verwarming van de kaslucht een goed klimaat geeft en of het systeem ook ingezet moet worden op het moment dat er geen warmte of koude behoefte is. Het onderzoek is uitgevoerd door het lokale klimaat rond een reperterend stuk van de kas te meten. Daarnaast is met akoestische luchtsnelheidsmeters de luchtsnelheid en richting bepaald. Ten slotte zijn de resultaten nader geanalyseerd door het systeem met CFD berekeningen te bekijken.
  Duurzaam koelen met gebruik van mechanische koeling : factsheet
  Broeze, J. ; Sluis, S. van der - \ 2009
  koelen - koeling - koelsystemen - energiebesparing - cooling - chilling - cooling systems - energy saving
  Voor koeltechnische toepassingen zijn duurzame koeltechnieken nog niet concurrerend. Voorlopig zullen gangbare koeltechnieken noodzakelijk blijven; ook daarmee zijn nog aanzienlijke energiebesparingen mogelijk
  Peren koelen tot in de puntjes
  Geijn, F.G. van de - \ 2009
  De Fruitteelt 99 (2009)1. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  koudeopslag - koelapparatuur - koelsystemen - fruitbewaarplaatsen - opslag met klimaatbeheersing - peren - cold storage - refrigerators - cooling systems - fruit stores - controlled atmosphere stores - pears
  Begin september 2008 heeft Jos Schoonderwoerd op een industrieterrein in Houten zijn nieuwe koelcomplex in gebruik genomen. Auteur Frank van de Geijn trad op als adviseur bij de totstandkoming van dit project
  Koel- en schermperspectieven van het Klimrekscherm
  Zwart, H.F. de - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR, Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR, Glastuinbouw 239) - 48
  kassen - koelen - koelsystemen - licht - schermen - kastechniek - greenhouses - cooling - cooling systems - light - blinds - greenhouse technology
  Het klimrekscherm is een systeem waarbij een met water besproeid foliescherm overdag zorgt voor kaskoeling en het scherm bovendien het licht in de kas meer diffuus maakt.
  Drinkwater innovaties voor de huishoudelijke eindgebruiker: inventarisatie van praktijkvoorbeelden
  Hegger, D.L.T. ; Vliet, B.J.M. van; Spaargaren, G. ; Frijns, J. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Universiteit & KWR Watercycle Research Institute - 72
  water - drinkwater - kraanwater - watervoorziening - koelsystemen - waterzuivering - huishoudens - innovaties - innovatie adoptie - watergebruik - consumentengedrag - huishoudelijke consumptie - consumenten - nederland - water - drinking water - tap water - water supply - cooling systems - water treatment - households - innovations - innovation adoption - water use - consumer behaviour - household consumption - consumers - netherlands
  KIWA Waterresearch coördineert het Bedrijfstakonderzoek (BTO) voor de drinkwatersector. In het kader van het BTO is de onderzoekslijn Client 21 opgezet, waarbinnen verschillende klantgerelateerde kennisvragen aan bod komen. Toekomstig klantgedrag is één van die kennisvragen. Om inzicht te verkrijgen in toekomstig klantgedrag laat Kiwa Water Research het onderhavige onderzoek ‘gedragspraktijk watergebruik’ uitvoeren, waarvan dit rapport het eerste product is
  Onderzoek naar duurzame koelmethoden
  Broeze, J. ; Lukasse, L.J.S. ; Wictor, E. - \ 2008
  RCC Koude & Luchtbehandeling 101 (2008)11. - ISSN 0925-630X - p. 43 - 43.
  koelsystemen - koelen - koudeopslag - verse producten - energiegebruik - duurzaamheid (sustainability) - vervangbare hulpbronnen - energiebesparing - cooling systems - cooling - cold storage - fresh products - energy consumption - sustainability - renewable resources - energy saving
  De verduurzaming van koeltechniek in Nederland verloopt heel geleidelijk. In de meeste nieuwe systemen wordt nog gekozen voor gangbare mechanische principes, met duurzamere koudemiddelen en hogere efficiënties. Hoewel inmiddels vele duurzame koelprincipes beschikbaar zijn (met hernieuwbare drijvende kracht, anders dan elektriciteit), is het aandeel van die Renewable Cooling technieken in de praktijk nog zeer beperkt. In andere, meer zuidelijke landen, is het aandeel alternatieve duurzame koelprocessen veel groter. In een door EOS gefinancierd project wordt door de onderzoekers uitgezocht waarom dat in Nederland nog niet lukt, en wat er nodig is om dat wel van de grond te krijgen.
  Stikstofmachine houdt lekke cellen op regime
  Geijn, F.G. van de - \ 2007
  De Fruitteelt 97 (2007)21. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
  fruitteelt - fruitgewassen - opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - koelcellen - koelsystemen - gasbewaring - zuurstof - fruit growing - fruit crops - storage - keeping quality - cold stores - cooling systems - controlled atmosphere storage - oxygen
  De belangrijkste machines in de ULO-techniek zijn de stikstofmachine en de actievekoolscrubber. De eerste wordt ingezet voor het behoud van het zuurstofregime, de andere voor de beheersing van het CO2-percentage. In veel gevallen is het voor de gebruiker erg lastig om de capaciteit te beoordelen
  Conditioneren van chrysant
  Raaphorst, Marcel ; Gelder, Arie de; Veld, P. de - \ 2006
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapporten / PPO ) - 20
  chrysanthemum - klimaatregeling - cultuurmethoden - koelsystemen - ontvochtiging - teelt onder bescherming - snijbloemen - chrysanthemum - air conditioning - cultural methods - cooling systems - dehumidification - protected cultivation - cut flowers
  Omgaan met condenswater uit bewaarcel
  Geijn, F.G. van de - \ 2006
  De Fruitteelt 96 (2006)17. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 14.
  koudeopslag - fruitbewaarplaatsen - meting - condensorwater - peren - koelsystemen - cold storage - fruit stores - measurement - condenser water - pears - cooling systems
  De huidige ULO-cellen worden min of meer standaard ingericht met een voorziening voor het opvangen van condenswater. Is de meting van dit condenswater zonder meer te vertalen naar de werking van de koelinstallatie of naar het vochtverlies van de peren? In het Kwali-Con onderzoek is gevonden dat de buitenomstandigheden van invloed zijn op de gemeten condenswaterliters
  Heat stress in growing pigs
  Huynh Thi Thanh Thuy, - \ 2005
  Wageningen University. Promotor(en): Martin Verstegen; Bas Kemp, co-promotor(en): Andre Aarnink. -
  varkens - warmtestress - groei - omgevingstemperatuur - dierfysiologie - diergedrag - mestresultaten - afmesten - koelsystemen - pigs - heat stress - growth - environmental temperature - animal physiology - animal behaviour - fattening performance - finishing - cooling systems
  Compared to other species of farm animals, pigs are more sensitive to high environmental temperatures, because they cannot sweat and do not pant so well. Furthermore, fast-growing lean pigs generate more heat than their congeners living in the wild. This, in combination with confined housing, makes it difficult for these pigs to regulate their heat balance. Heat stressed pigs have low performance, poor welfare, and, by pen fouling, they give higher emissions of odour and ammonia.

  Above certain critical temperatures (inflection point temperatures) pigs start to adapt their mechanisms of balancing heat loss and heat production. The inflection point temperatures above which the responses change may well differ depending on which animal parameter is studied. Within this thesis, firstly, these critical temperatures were determined for different physiological, behavioral and production parameters. Secondly, the effect of different cooling systems on these parameters was studied.

  In order of appearance we found inflection point temperatures for lying on slatted floor, respiration rate, evaporative water, ratio of water to feed intake, total heat production, activity heat production, voluntary feed intake and rectal temperature. These inflection point temperatures were different for the different parameters and show the subsequent strategies the pig follows at increasing temperatures. Relative humidity had minor effects on physiological parameters. However, a combination of high relative humidity and high temperature showed a detrimental effect on daily gain.Theavailability of cooling systems, e.g. floor cooling, water bath or sprinklers, had beneficial effects on pigs' performance.

  It is concluded that high ambient temperatures strongly affect physiology, behaviour and performance of growing pigs.The inflection point temperatures found in this study are good indicators of heat stress. These can be used as set points for cooling systems. Cooling systems improve animal performance and welfare under high temperature conditions.

  De optimale perencel
  Geijn, F.G. van de - \ 2005
  De Fruitteelt 95 (2005)45. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  peren - pyrus - houdbaarheid (kwaliteit) - opslagkwaliteit - gewaskwaliteit - koelsystemen - toegepast onderzoek - voedselbewaring - fruitbewaarplaatsen - pears - keeping quality - storage quality - crop quality - cooling systems - applied research - food preservation - fruit stores
  Binnen het KwaliCon-project is een studie verricht naar het definiëren van de optimale Conference-bewaarcel. Vochtverlies was een belangrijk aandachtspunt en de vraag is of dit zonder verpakken, afdekken, bevochtigen of andere technieken is te minimaliseren. Diverse technieken zijn onderzocht
  Propaan geschikt alternatief voor synthetische koudemiddelen
  Geijn, F. van de - \ 2005
  De Fruitteelt 95 (2005)29. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  koudeopslag - propaan - koeling - koelsystemen - fruitbewaarplaatsen - kwaliteit - koelcellen - cold storage - propane - chilling - cooling systems - fruit stores - quality - cold stores
  Nu synthetische koelmiddelen steeds kritischer bekeken worden, is het van belang te kijken wat de mogelijkheden zijn van natuurlijke koelmiddelen als propaan. Met een grotere installatie voor fruitbewaring is bekeken wat mogelijk is met propaan als koudemiddel. In het project (samenwerking tussen fruitteler Jan van der Grift, LaMi Utrecht, GTI Koudetechniek en Agrotechnology & Food Innovations) wordt gekeken naar de (on)mogelijkheden van het koelen met propaan op het vlak van milieueffecten (emissie, energieverbruik), realisatie van de technische installatie (veiligheid), exploitatie en de impact op product(kwaliteit)
  Koelinstallatie van de toekomst
  Geijn, F. van de - \ 2005
  De Fruitteelt 95 (2005)12. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 18.
  koelsystemen - fruit - opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - landbouwtechniek - milieuwetgeving - cooling systems - storage - keeping quality - agricultural engineering - environmental legislation
  Veranderende milieueisen, energiebesparing en een betere productkwaliteit vragen steeds meer van een koelinstallatie. In dit artikel een beschrijving van drie soorten koelsystemen voor fruitbewaring
  Energiezuinige koudeproductie systemen voor (semi) gesloten kassen
  Zwart, H.F. de; Mohammadkhani, V. ; Breuer, J.J.G. - \ 2004
  onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations 392) - ISBN 9789067549004 - 45
  kassen - teelt onder bescherming - koelen - koelsystemen - bevochtigingsapparatuur - warmtepompen - snijbloemen - energiebesparing - greenhouses - protected cultivation - cooling - cooling systems - humidifiers - heat pumps - cut flowers - energy saving
  In de tuinbouw komt steeds meer vraag naar koeling. Voorheen werd er vooral gekoeld in de Freesia- en Alstroemeria-teelt. Dit zijn teelten waarbij grondkoeling wordt toegepast, die leiden tot een koudebehoefte van 200 tot 300 MJ per m2 per jaar. De beschikking over koude is een voorwaarde voor de jaarrond productie van Freesia en Alstroemeria. Bij Freesia daalt de omzet zonder de grondkoeling met ongeveer € 11 per jaar , waardoor de waarde van deze koude voor de Freesiateelt in de orde van € 0,04 per MJ ligt. De laatste jaren is ook de kaslucht-koeling in opmars. Hierbij moet concreet worden gedacht aan Phalaenopsis. Ook in de aardbeienteelt is er veel belangstelling voor nachtelijk koeling van de kaslucht. De grootste koudebehoefte ontstaat echter wanneer gestreefd wordt naar een geheel gesloten kas, zoals momenteel wordt beproefd en ontwikkeld bij Themato. In deze situaties is de koudebehoefte ongeveer 2000 MJ/(m2 jaar). Gegeven het feit dat deze koude het mogelijk maakt de kas dicht te houden, en daarmee ongeveer 20% productiestijging gerealiseerd kan worden is de waarde van deze koude ongeveer € 0,004 per MJ, ofwel bijna een halve eurocent per MJ.
  Multifunctioneel gebruik van een tuinbouwkas met kelder : voorstudie naar technisch en economisch perspectief
  Campen, J.B. ; Zwart, H.F. de - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Report / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 272) - ISBN 9789067548366 - 19
  kassen - irrigatiewater - kelders - reservoirs - energiebehoud - warmtebehoud - koelsystemen - binnenklimaat - greenhouses - irrigation water - cellars - reservoirs - energy conservation - heat conservation - cooling systems - indoor climate
  Recent is een plan gepresenteerd voor een kas met wateropslag in de kelder waarbij verschillende opties denkbaar zijn om het water onder de vloer voor meerdere doelen in te zetten (regenwateropslag, calamiteitenberging, warmteopslag). Agrotechnology and Food Innovations heeft gekeken of deze kelder ook gebruikt kan worden in het kader van gesloten, energiezuinige kasteelten waarvoor korte termijn buffering en klimatisering van de kas nodig zijn. Een korte termijn warmtebuffer zorgt ervoor dat de benodigde capaciteit van aquifers in termen van het te verpompen debiet per tijdseenheid kleiner kan worden, wat zorgt voor een aanzienlijke kosten reductie. Naast de functie van opslagruimte is ook gekeken naar de mogelijkheid om de waterkelder te gebruiken als koeler voor de kaslucht. Eerst is de koelcapaciteit onderzocht indien de kaslucht over het koude wateroppervlak wordt geblazen. Het bleek dat het niet mogelijk was om én een grote koelcapaciteit te hebben én een efficiënte lang termijn warmte-opslag te kunnen realiseren. Daarom is in een tweede concept gekeken naar de perspectieven van het versproeien van koud water in een luchtstroom die door de kelder onder de vloer wordt getrokken. Deze uitvoeringsvorm voldoet aan de eisen voor wat betreft koelcapaciteit en warmte-opslagefficiëntie en vormt dus een alternatief voor het gebruik van luchtbehandelingskasten voor de koeiling van kassen. Alle mogelijke additionele functies van een waterkelder onder de kasvloer bieden echter geen of nauwelijks meerwaarde ten opzichte van alternatieven (standaard regenwaterbassin, water-opslag tanks en luchtbehandelingskasten). De economische haalbaarheid van een waterkelder onder de kas wordt dus vrijwel geheel bepaald door de waarde die door waterschappen aan een calamiteiten berging wordt toegekend.
  Quick scan koeling in de aardbeienteelt
  Zwart, H.F. de - \ 2004
  onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 281) - ISBN 9789067548489 - 26
  aardbeien - gesloten systemen - nachttemperatuur - koeling - klimaatregeling - koelsystemen - fragaria - glastuinbouw - strawberries - closed systems - night temperature - chilling - air conditioning - cooling systems - fragaria - greenhouse horticulture
  Praktijkexperiment duurzame energieverzameling door middel van daksproeiers
  Zwart, H.F. de - \ 2004
  onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Report / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 233) - ISBN 9789067548083 - 49
  energiegebruik - duurzaamheid (sustainability) - zonne-energie - warmteopslag - watervoerende lagen - koelsystemen - warmteoverdracht - meting - binnenklimaat - glastuinbouw - energy consumption - sustainability - solar energy - heat retention - aquifers - cooling systems - heat transfer - measurement - indoor climate - greenhouse horticulture
  Kassen hebben in de zomer veel warmte over en komen in de winter warmte tekort. Wanneer de overtollige warmte in de zomer verzameld en opgeslagen kan worden zou de kas in de winter met duurzame energie verwarmd kunnen worden. Omdat het om grote hoeveelheden warmte gaat kunnen de zomerse overschotten niet in bovengrondse buffers worden opgeslagen, maar moeten hier ondergrondse watervoerende lagen worden gebruikt (aquifers, zie KADER 3). Warmteopslag in aquifers kan door water tussen twee putten heen en weer te pompen, waarbij de ene put zo’n 5 °C kouder dan de gemiddelde bodemteperatuur is en de andere zo’n 5 °C warmer. De warmte en koudeverliezen blijven hierdoor beperkt. Het zal duidelijk zijn dat voor de toepassing van warmte met een temperatuur van rond de 15 °C een warmtepomp gebruikt moet worden (Zie KADER 1). Deze warmtepomp koelt het water uit de warme put af naar zo’n 5 °C en maakt hiermee een bron met koud water. Om in de winter van het volgende jaar opnieuw van de warmtepomp gebruik te kunnen maken moet dit koude water weer worden opgewarmd. A&F in Wageningen heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om deze opwarming te realiseren met standaard dekbesproeiingssystemen. Dit zijn relatief goedkope systemen die ook nu al op veel kassen gebruikt worden. Het belangrijkste verschil tussen het nu onderzochte systeem in de bestaande systemen is dat bij gangbare sproeiers kaskoeling plaatsvindt door verdamping van water, en in het voorgestelde nieuwe systeem de lage temperatuur van het opgespoten water koeling aan de kas geeft. Zo worden drie vliegen in één klap geslagen namelijk: 1. de sproeiers geven een groter koelvermogen 2. er wordt duurzame energie verzameld, waarmee in de winter gas kan worden bespaard 3. het verdampingsverlies wordt beperkt.
  Snel koelen verlengt houdbaarheid niet
  Lamers, A. ; Boogaard, G.J.P.M. van den - \ 2004
  Groenten en Fruit. Algemeen 2004 (2004)9. - ISSN 0925-9694 - p. 10 - 11.
  houdbaarheid (kwaliteit) - groenten - fruit - koelen - koelsystemen - transport - keeping quality - vegetables - fruit - cooling - cooling systems - transport
  Invloed van afkoelsnelheid op kwaliteit en houdbaarheid van groente en fruit voor en tijdens transport
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.