Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 82

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==koudeopslag
  Check title to add to marked list
  Koudetolerantie Phalaenopsis : GreenCHAINge onderzoek potplanten 2016
  Harkema, Harmannus ; Hogeveen, Esther ; Otma, Els ; Leentfaar, Gerard - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research rapport 1698) - ISBN 9789463430593 - 48
  koudebeschadiging - potplanten - orchideeën als sierplanten - koudeopslag - temperatuur - gevoeligheidsanalyse - chilling injury - pot plants - ornamental orchids - cold storage - temperature - sensitivity analysis
  National Agrologistics Program : report 2: Diagnosis
  Ravensbergen, P. ; Langelaan, H.C. - \ 2015
  Wageningen UR - Food & Biobased Research - 64
  logistics - agroindustrial sector - infrastructure - transport - cold storage - supply chain management - mexico - logistiek - agro-industriële sector - infrastructuur - transport - koudeopslag - ketenmanagement - mexico
  Programa Nacional de Agrologística : informe 2: Diagnóstico
  Ravensbergen, P. ; Langelaan, H.C. - \ 2015
  Wageningen UR - Food & Biobased Research - 64
  logistics - agroindustrial sector - infrastructure - transport - cold storage - supply chain management - mexico - logistiek - agro-industriële sector - infrastructuur - transport - koudeopslag - ketenmanagement - mexico
  Zaad langer goed zonder zuurstof
  Groot, S.P.C. - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR (2014). - ISSN 1874-3625
  opslag van zaden - zaden - vacuümverpakking - zuurstof - genenbanken - koudeopslag - vochtigheid - seed storage - seeds - vacuum packaging - oxygen - gene banks - cold storage - humidity
  Zaden zijn het beste houdbaar als je ze koel en droog bewaart. Maar het kan nog veel beter: zuurstofloos. Dat toont onderzoek van Steven Groot (PRI) en collega’s aan.
  Comparison of Univeg storage locations
  Montsma, M.P. ; Geijn, F. van de - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1518) - ISBN 9789462573567 - 12
  cold storage - storage quality - cooling - air flow - air conditioning - humidity - controlled atmosphere stores - koudeopslag - opslagkwaliteit - koelen - luchtstroming - klimaatregeling - vochtigheid - opslag met klimaatbeheersing
  Bewaring aardappelen met koeling & ventileren
  Kamp, J.A.L.M. ; Montsma, M.P. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV - 22
  aardappelen - opslag - koudeopslag - energiegebruik - kunstmatige ventilatie - koelen - besparingen - aardappelopslagplaatsen - akkerbouw - potatoes - storage - cold storage - energy consumption - artificial ventilation - cooling - savings - potato stores - arable farming
  In de praktijk blijkt dat nogal wat telers de bewaring ondersteunen met koelapparatuur. Dit betreft vooral pootaardappelen (verlenging kiemrust), de lange bewaring van tafelaardappelen en fritesaardappelen. Dit resulteert in een hoger energieverbruik, maar wel in een betere kwaliteit bij aflevering. Aanvullend op het bestaande praktijknetwerk is er bij bewaarders behoefte aan meer inzicht in het energieverbruik van aardappelbewaring met een combinatie van ventilatie en koeling. Als doel van het project is geformuleerd: inventarisatie van energieverbruik in aardappelbewaarplaatsen met een combinatie van ventilatie en koeling; analyse van de verschillen en het doen van aanbevelingen ter verbetering van het energieverbruik.
  Ethyleenproductie- en gevoeligheid van diverse soorten vruchtbomen tijdens gesimuleerde bewaar- en transportomstandigheden
  Schaik, A.C.R. van; Elk, P.J.H. van; Anbergen, R.H.N. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 18
  vruchtbomen - rassen (planten) - cultivars - gevoeligheid van variëteiten - koudeopslag - opslag met klimaatbeheersing - ethyleen - schade - landbouwkundig onderzoek - fruit trees - varieties - cultivars - varietal susceptibility - cold storage - controlled atmosphere stores - ethylene - damage - agricultural research
  Vruchtbomen zijn tijdens bewaring en transport gevoelig voor ethyleengas dat bv geproduceerd wordt door verbrandingsmotoren en rijpend fruit. In het recente onderzoek uitgevoerd door PPO Fruit is ook vastgesteld dat ook de vruchtbomen zelf enigermate ethyleen produceren. Daarom is er extra noodzaak om de koelcellen goed te ventileren met buitenlucht en de bewaartemperatuur van de bomen zo laag mogelijk te houden. Vastgesteld is dat de schadegrens van vruchtbomen op ongeveer 0.5 ppm ligt, waarbij de perenbomen het gevoeligste zijn. Ook is vastgesteld dat ethyleenschade kan optreden tijdens het transport van vruchtbomen bij hogere temperaturen. Binnen enkele dagen kan dat al tot schade leiden.
  Cursus Koeling en Productkwaliteit
  Geijn, F.G. van de; Schaik, A.C.R. van; Montsma, Matthijs - \ 2012
  Wageningen UR - Food & Biobased Research - 110
  koudeopslag - fruit - gasbewaring - opslagverliezen - bewaarziekten - energiegebruik - koelcellen - cold storage - fruit - controlled atmosphere storage - storage losses - storage disorders - energy consumption - cold stores
  Seizoenlang hoogstaande kwaliteit
  Geijn, F.G. van de - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)37. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 7.
  peren - opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - koudeopslag - verliezen na de oogst - gewaskwaliteit - cultuurmethoden - pears - storage - keeping quality - cold storage - postharvest losses - crop quality - cultural methods
  Conference jaarrond bewaren lijkt met de huidige bewaartechnieken mogelijk. Uiteraard moeten zowel het groeiseizoen als de partijen bij deze doelstelling passen. Dit jaar lijkt de bewaarkwaliteit wat minder te zijn. De focus op de lange bewaring, leidt de aandacht voor productkwaliteit voor de kortere bewaring wel eens af. ('Als je maar voor even bewaart, komt het niet zo nauw') In dit artikel beschrijven we wat er (ook) voor de kortere bewaring noodzakelijk is.
  Vermijd ethyleen in bomencellen : ethyleenschade bij bewaring fruitbomen: feiten en maatregelen : onderzoek
  Schaik, A.C.R. van - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)47. - ISSN 0016-2302 - p. 18 - 19.
  vruchtbomen - koudeopslag - ethyleen - schade - maatregelen - agrarische bedrijfsvoering - fruit trees - cold storage - ethylene - damage - measures - farm management
  Af en toe komt het voor dat er ethyleenschade optreedt bij de bewaring van fruitbomen. Tegenwoordig worden er steeds meer fruitbomen bewaard om tijdig te kunnen leveren en eventueel vorstschade te voorkomen. Alex van Schaik, onderzoeker WUR, behandelt in dit artikel onder welke omstandigheden ethyleenschade zich kan manifesteren, welke boomsoorten en rassen gevoelig zijn, de mogelijke ethyleenbronnen en hoe fruitboomkwekers en fruittelers schade kunnen voorkomen.
  Energiebesparing varkens : bodem als opslagmedium voor warmte en kou
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2012
  Lelystad : Animal Sciences Group van Wageningen UR, Business Unit Veehouderij
  varkensstallen - varkens - energiebesparing - koudeopslag - warmteopslag - varkenshouderij - warmtepompen - warmtewisselaars - bodem - koeling - pig housing - pigs - energy saving - cold storage - heat retention - pig farming - heat pumps - heat exchangers - soil - chilling
  De bodem rondom een varkensbedrijf is interessant als tijdelijk opslagmedium voor warmte en kou. Warmte die in de winter aan de bodem onttrokken wordt, kan er in de zomer weer aan toegevoegd worden als koeling in de stal gewenst is. Werken met een bodembuffer is te combineren met een warmtepomp in de stal maar ook met lucht/water warmtewisselaars bij de luchtinlaten.
  Ethyleenschade door bewaring is te voorkomen
  Schaik, A.C.R. van; Ravesloot, M.B.M. - \ 2012
  De Boomkwekerij 25 (2012)7. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
  vruchtbomen - koudeopslag - opslag met klimaatbeheersing - ethyleen - schade - maatregelen - agrarische bedrijfsvoering - fruit trees - cold storage - controlled atmosphere stores - ethylene - damage - measures - farm management
  Iedere vruchtboom kweker is bij gekoelde bewaring bedacht op het ontstaan van ethyleenschade aan de bomen. Tot enkele jaren geleden was onduidelijk wanneer en onder welke omstandigheden ethyleenschade kan optreden. Uit praktijkonderzoek van PPO Fruit blijkt dat schade kan worden voorkomen.
  Energie optimaliseren levert leuke resultaten op : besparingen tot 30 procent
  Geijn, F.G. van de - \ 2011
  De Fruitteelt 101 (2011)2. - ISSN 0016-2302 - p. 9 - 9.
  energiebesparing - energiegebruik - koudeopslag - koelsystemen - fruitteelt - energy saving - energy consumption - cold storage - cooling systems - fruit growing
  Fruitpact zet met het project 'duurzame energie in de koeling fruitsector', een flinke stap in het optimaliseren van de energie op een fruitbedrijf met koeling. De directe resultaten in energiebesparing lopen sterk uiteen. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de opslaghoeveelheid. We zien echter verrassende uitkomsten. Deelnemende fruitbedrijven realiseren wel energiebesparingen tot 30 procent. En er zijn bedrijven die vaststellen dat de huidige installatie, ondanks zijn leeftijd, nog prima presteert en voorlopig niet aan vervanging toe is.
  Appels langer bewaren
  Schaik, A.C.R. van - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)sept. - p. 8 - 8.
  appels - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - koudeopslag - fruitbewaarplaatsen - apples - keeping quality - storage life - cold storage - fruit stores
  Nieuwe bewaringstechnieken zouden appels maanden langer vers kunnen houden. Alex van Schaik van Food and Biobased Research zoekt samen met telers, opslagbedrijven en veilingen naar de beste manieren om de houdbaarheid van appels te verlengen.
  Ethyleenschade bij gekoelde bewaring van vruchtbomen : een praktijkinventarisatie en onderzoek naar grenswaarden
  Schaik, A.C.R. van; Ravesloot, M.B.M. ; Elk, P.J.H. van; Anbergen, R.H.N. - \ 2011
  Randwijk : Praktijkonderzoek, Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 21
  vruchtbomen - koudeopslag - opslag met klimaatbeheersing - koelen - ethyleen - schade - inventarisaties - fruit trees - cold storage - controlled atmosphere stores - cooling - ethylene - damage - inventories
  In de winter en het voorjaar 2010 is door PPO Fruit onderzoek uitgevoerd naar de gekoelde bewaring van vruchtbomen. Een deel van het onderzoek betrof een inventarisatie van de bewaaromstandigheden, in het bijzoner de heersende ethyleenconcentraties in de cellen.
  Koeldekplussysteem: gekoelde mest - warmteterugwinning
  Ellen, H.H. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Timmerman, M. - \ 2010
  Wageningen UR Livestock Research
  varkensstallen - varkenshouderij - varkens - verwarming - warmteterugwinning - koudeopslag - mest - dierlijke meststoffen - pig housing - pig farming - pigs - heating - heat recovery - cold storage - manures - animal manures
  De nieuwe zeugen- en biggenstallen zijn voorzien van een koeldekplussysteem: Voor het koelen van mest worden drijvende lamellen gebruikt. De lamellen liggen in ondiepe putten, waardoor de lamellen nagenoeg ‘stil’ liggen. Door het koelen van mest wordt de geur- en ammoniakuitstoot sterk verlaagd. De warmte die vrijkomt bij het koelen van mest wordt m.b.v. een warmtepomp omgezet naar hoogwaardige warmte. Deze warmte (ca. 45 ºC) wordt gebruikt voor de vloerverwarming van de kraamstal en de biggenafdeling. De warmte wordt tevens gebruikt voor het eventueel verwarmen van de vleesvarkensafdeling.
  Beheersing van zilverschurft in biologische aardappelen
  Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Bus, C.B. - \ 2010
  Biokennis
  biologische landbouw - bewaarziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - infectiebestrijding - vermeerderingsmateriaal - koudeopslag - organic farming - storage disorders - plant pathogenic fungi - infection control - propagation materials - cold storage
  De preventieve maatregelen om uitbreiding van zilverschurft in biologische aardappelen tegen te gaan zijn zilverschurft-vrij uitgangsmateriaal en een werkelijk schone bewaarplaats. Daarnaast gaan koel (3°C) en droog bewaren heel effectief uitbreiding tegen. In de praktijk is er vaak wel wat infectie op het geoogste materiaal, waarna de schimmel zich tijdens de bewaring snel kan uitbreiden. Gebruik van natuurlijke middelen zoals etherische oliën kan helpen om uitbreiding tegen te gaan. Onderzoek heeft aangetoond dat als het uitgangsmateriaal toch besmet is, het juist zinvol is om volledig met zilverschurft overgroeid pootgoed te gebruiken. Dit blijkt minder besmetting te geven in de nateelt.
  Kans op zwarte spruiten bij lelie in ijs blijft onvoorspelbaar
  Gude, H. ; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2010
  BloembollenVisie 2010 (2010)205. - ISSN 1571-5558 - p. 16 - 17.
  bloembollen - gewasbescherming - verkleuring - lelies - ijs - koudeopslag - ornamental bulbs - plant protection - discoloration - lilies - ice - cold storage
  Leliebollen worden na de oogst en verwerking meestal koel bewaard om daarna te worden gebruikt voor de bloementeelt. Al enkele jaren zorgt het verschijnsel zwarte spruiten voor de nodige problemen. Reden voor PPO om samen met een aantal praktijkbedrijven na te gaan wat de oorzaak hiervan kan zijn.
  Energieverbruik bij het bewaren van bijzondere bolgewassen : Allium, Muscari, Zantedeschia en Fritillaria
  Wildschut, J. ; Vasen, R. - \ 2010
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 25
  bloembollen - rassen (planten) - koudeopslag - energiegebruik - modellen - ventilatie - temperatuur - landbouwkundig onderzoek - milieubeheersing - ornamental bulbs - varieties - cold storage - energy consumption - models - ventilation - temperature - agricultural research - environmental control
  De gewasgroep bijzondere bolgewassen bestaat uit vele tientallen soorten, onder te verdelen in zomer- en voorjaarsbloeiers, en staat qua areaal na tulp en lelie in de boembollensector op de derde plaats. Uit de analyse van het energieverbruik per hectare van de deelnemers aan de MJA-e in de periode 1995-2006 bleek vooral het gasverbruik bij deze gewasgroep erg hoog. Het verdient daarom aanbeveling om met telers van bijzondere bolgewassen te achterhalen wat de achtergronden van de hoge ventilatiedebieten zijn: wat wil men er mee bereiken, welk bewaarklimaat wil men realiseren, welke bewaarziekten of andere problemen wil men voorkomen, etc. Mogelijk leidt dit tot nieuwe inzichten, bv. een ventilatiesturing op basis van RV bij bolgewassen die niet op ethyleen reageren, waardoor de bollensector meer energie kan besparen.
  Meer bloemen in Zantedeschia : dompel knollen niet te laat
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2010
  Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)1. - ISSN 0042-2223 - p. 44 - 45.
  bloembollen - zantedeschia - gibberellinezuur - dompelen - plagenbestrijding - koudeopslag - ornamental bulbs - gibberellic acid - dipping - pest control - cold storage
  Behandeling met gibberellinezuur heeft verschillende effecten op bloemvorming van Zantedeschia. PPO Bloembollen onderzocht wanneer sprake is van bloemvorming en welk moment de bloeibevorderende behandeling het best gedaan kan worden. Dompelen in januari/februari is voor zowel vroege als late plantingen het meest effectief
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.