Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 59

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Werken aan diversiteit in tarwe en groenten : voor meer variatie op het veld, in het winkelschap en op het bord
  Nuijten, Edwin ; Lammerts van Bueren, Edith - \ 2016
  Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut 2016-030 LbP) - 20
  kwekers - biologische landbouw - rassen (planten) - tarwe - zaden - plantenveredeling - groenten - genetische diversiteit - diversiteit - biologische plantenveredeling - growers - organic farming - varieties - wheat - seeds - plant breeding - vegetables - genetic diversity - diversity - organic plant breeding
  Van 2014 tot 2016 heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een breder assortiment in gewassen voor de teler (op het veld) en voor de consument (op het bord). Aanleiding voor het onderzoek is dat het aantal rassen dat aangepast is aan biologische teeltomstandigheden (rassen die dus zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen kunnen) beperkt is en blijft. Veel veredelingsbedrijven kunnen vanwege de ontwikkelingskosten geen aparte rassen ontwikkelen voor een kleine markt. Meestal worden rassen uit het bestaande (gangbare) assortiment geselecteerd voor biologische vermeerdering. Bovendien zijn biologische telers en handelaren meegegaan in de huidige eisen voor hoge opbrengst en uniforme eindproducten. Het aanbieden van zaadvaste rassen in plaats van bijvoorbeeld hybride rassen is daarmee commercieel niet meteen vanzelfsprekend. Divers en Dichtbij Van 2014 tot 2016 heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een breder assortiment in gewassen voor de teler (op het veld) en voor de consument (op het bord). Dit onderzoek is samen met Estafette Odin BV en de biologische dynamische telers GAOS in Swifterbant, De Groenen Hof in Esbeek en de Maatschap Dames en Heren Vos in Kraggenburg uitgevoerd. Het doel van dit project Divers en Dichtbij was de diversiteit op het veld en op het bord te vergroten. Daarmee bedoelen we niet alleen meer verschillende rassen, maar vooral andere type rassen of populaties die zelf meer genetische variatie bezitten. Dat kan door te kiezen voor zaadvaste rassen bij groentegewassen en populaties bij granen. Tot nu toe is populatieveredeling alleen toegepast bij granen en nog niet of nauwelijks bij groentegewassen (zie voor definities Box 1 op pagina 7). Dit betekent ook een keuze voor andere manieren van veredelen en selecteren. Aanleiding voor het onderzoek is dat het aantal rassen dat aangepast is aan biologische teeltomstandigheden (rassen die dus zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen kunnen) beperkt is en blijft. Veel veredelingsbedrijven kunnen vanwege de ontwikkelingskosten geen aparte rassen ontwikkelen voor een kleine markt. Meestal worden rassen uit het bestaande (gangbare) assortiment geselecteerd voor biologische vermeerdering. Bovendien zijn biologische telers en handelaren meegegaan in de huidige eisen voor hoge opbrengst en uniforme eindproducten. Het aanbieden van zaadvaste rassen in plaats van bijvoorbeeld hybride rassen is daarmee commercieel niet meteen vanzelfsprekend. En toch heeft ons brede speurwerk in dit project wel degelijk een aantal interessante zaadvaste rassen opgeleverd! Want gelukkig zijn er in Europa en Amerika diverse biologische veredelaars actief in het veredelen van zaadvaste rassen en populaties. De informatie in deze brochure is bedoeld voor telers en andere ketenpartijen om meer te leren over de mogelijkheden van zaadvaste rassen bij groenten en populaties bij tarwe.
  De Nederlandse glastuinbouw moet leren zich beter te presenteren : Haak aan bij stadlandbouw en ga dialoog aan
  Arkesteijn, M. ; Vermeulen, T. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)1. - p. 49 - 50.
  glastuinbouw - groenteteelt - kwekers - consumenten - informatiebehoeften - stadslandbouw - stedelijke gebieden - consumenteninformatie - kennisoverdracht - greenhouse horticulture - vegetable growing - growers - consumers - information needs - urban agriculture - urban areas - consumer information - knowledge transfer
  Stadslandbouw is ontstaan vanwege scepsis ten aanzien van de grootschalige voedselproductie. Tegelijkertijd neemt de aandacht voor voedsel toe. Het is een kans voor de Nederlandse glastuinbouw om te laten zien welke mooie en gezonde producten er worden geteeld in de achtertuin van de stad.
  'BloembollenWEB: digitale kennis binnen handbereik'
  Looman, B.H.M. - \ 2014
  BloembollenVisie 2014 (2014)291. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
  bloembollen - informatiediensten - telecommunicatie - kennisoverdracht - netwerken (activiteit) - informatieverspreiding - kwekers - doelgroepen - internet - communicatie - ornamental bulbs - information services - telecommunications - knowledge transfer - networking - diffusion of information - growers - target groups - internet - communication
  Wat is nodig om te doen wat je doet? Geld, mensen, maar vooral kennis. Welke kennis is belangrijk, hoe sla je kennis op, wat deel je er van met andere? Vragen en antwoorden in de serie Kennis. In deze dertiende aflevering Barry Looman, projectmanager Kennis bij PPO.
  'Kom met vragen en voorstellen'
  Wildenbeest, G. ; Looman, B.H.M. - \ 2014
  BloembollenVisie 2014 (2014)292. - ISSN 1571-5558 - p. 64 - 64.
  informatiecentra - demonstraties (vertoning) - innovaties - kennisoverdracht - informatieverspreiding - bloembollen - kwekers - information centres - demonstrations - innovations - knowledge transfer - diffusion of information - ornamental bulbs - growers
  Eind vorig jaar is het Innovatie en Demonstratie Centrum (IDC) Bollen en Vaste Planten van start gegaan. Gevestigd bij PPO in Lisse is het doel van het IDC innovaties te realiseren en te stimuleren. 'Ik roep ondernemers in de Bollenstreek op om met vragen te komen,' zegt projectleider Barry Looman.
  Smaaksegmentatie geeft richting aan productontwikkeling en marketing (interview met Wouter Verkerke, Caroline Labrie en Siet Sijtsema)
  Staalduinen, J. van; Verkerke, W. ; Labrie, C.W. ; Sijtsema, S.J. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)12. - p. 52 - 53.
  groenten - fruit - smaakonderzoek - consumentenvoorkeuren - smaakpanels - sensorische evaluatie - productontwikkeling - marketing van voedingsmiddelen - kwekers - glastuinbouw - vegetables - fruit - taste research - consumer preferences - taste panels - sensory evaluation - product development - food marketing - growers - greenhouse horticulture
  De belangstelling voor gezonde en lekkere voeding groeit. Dat maakt het interessant om meer inzicht te krijgen in de smaakvoorkeuren van specifieke doelgroepen. Het Smaakteam van Wageningen UR Gastuinbouw en de afdeling Consument en Ketenonderzoek van het LEI brengen deze de komende jaren in kaart. Het project ‘Smakelijke vermarkting van gezonde groenten en fruit’ moet de opmaat worden voor consumentgerichte productontwikkeling en effectievere marketing.
  Verminder kostbare verliezen door bewaarrot
  Wenneker, M. - \ 2013
  De Fruitteelt 103 (2013)8. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 14.
  fruitteelt - plantenziekten - vruchtrot - plagenbestrijding - landbouwkundig onderzoek - kosten - kwekers - opslag - monitoring - ziektebestrijding - fruit growing - plant diseases - fruit rots - pest control - agricultural research - costs - growers - storage - disease control
  In de lange bewaring van appel en peer wordt geregeld extreem veel vruchtrot aangetroffen. Aantasting door vruchtrot leidt jaarlijks tot veel uitval en kost dus veel geld. Deze kosten zijn niet alleen directe bewaarverliezen: de kosten voor het telen van het product zijn immers ook gemaakt. Bovendien kunnen partijen met vruchtrotinfecties, die bij de sortering nog visueel perfect zijn, in de supermarkt of bij de consument versneld gaan afleven of rotten.
  Samen leren anders te snoeien : Praktijknetwerk, een samenwerking tussen Combinatie Mauritz BV en Huverba BV en de netwerkpartners Damcon BV en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (WUR-PPO-Boomkwekerij)
  Baltissen, A.H.M.C. ; Sluis, B.J. van der - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 30
  boomteelt - straatbomen - snoeien - mechanische methoden - proeven op proefstations - werkwijze - cultuurmethoden - kwekers - inventarisaties - vergelijkend onderzoek - automatisering - arboriculture - street trees - pruning - mechanical methods - station tests - mode of action - cultural methods - growers - inventories - comparative research - automation
  Snoeien bepaalt de kwaliteit van jonge laanbomen en is daarmee van belang voor de marktafzet. Deskundige snoei is belangrijk om evenwicht tussen de boven- en ondergrondse delen van jonge laanbomen tijdens de teelt op peil te houden. Ook bij het uitplanten en tijdens de verzorging daarna is goede snoei essentieel. Snoeien is nu een handmatige arbeidsintensieve teeltmaatregel. Voortgaande mechanisering en automatisering is van belang om de kosten laag te houden en voldoende rendement te halen. Ook de schaarste aan aanbod van arbeid op de agrarische arbeidsmarkt is een knelpunt. Het wordt steeds moeilijker om personeel te vinden voor deze noodzakelijke teeltmaatregel. Het snoeien mechaniseren of op termijn zelfs robotiseren om het arbeidsprobleem op te lossen, is dus een mogelijke oplossingsrichting om de genoemde knelpunten op te lossen. Uit de inventarisatie over mechanisering/automatisering van het snoeien blijkt dat de wijze van snoeien verschilt per ondernemer, boom, grondsoort, klimaat, functie, mogelijke klant. Op deze wijze is mechanisering van het snoeien een lastig traject, onmogelijk zelfs. Dat was aanleiding om anders tegen snoeien te gaan aankijken. Kan het snoeien anders zodat mechanisering wel mogelijk is?
  Verslag van de voorstudie: Paddenstoelen bedrijf van de toekomst
  Tuijl, B.A.J. van; Bos, A.P. ; Sonnenberg, A.S.M. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw 1276)
  champignonbedrijven - paddestoelen - eetbare paddestoelen - economische ontwikkeling - innovaties - productiemogelijkheden - methodologie - bedrijfssystemenonderzoek - samenwerking - onderzoek - kwekers - mushroom houses - mushrooms - edible fungi - economic development - innovations - production possibilities - methodology - farming systems research - cooperation - research - growers
  Het rapport ‘Paddenstoelenbedrijf van de toekomst’ is het resultaat van een uitgebreid vooronderzoek en geeft de eerste aanzet tot het creëren van gemeenschappelijke visie van de sector op een betere toekomst voor paddenstoelenkwekerijen. Het rapport doet verslag van een reeks interviews en een literatuuronderzoek en heeft geleid tot vijf denkrichtingen. Deze denkrichtingen zijn beschreven in toekomstscenario’s.
  Groei in Het Nieuwe Telen : kennisbehoefte van vroege volgers
  Buurma, J.S. ; Smit, P.X. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086156504 - 54
  glastuinbouw - teeltsystemen - kastechniek - cultuurmethoden - plantenontwikkeling - gewaskwaliteit - kennisoverdracht - energiegebruik - energiebesparing - optimalisatiemethoden - kwekers - nederland - greenhouse horticulture - cropping systems - greenhouse technology - cultural methods - plant development - crop quality - knowledge transfer - energy consumption - energy saving - optimization methods - growers - netherlands
  Bij de doorontwikkeling van Het Nieuwe Telen moeten teeltadviseurs, installateurs en ontwerpers een vertaalslag maken naar verbetering van de gewasgroei, vermindering van ziekte/uitval en lagere energiekosten. Zij richten zich nu vooral op de klimatologische kant van de techniek. De vroege volger zoekt vuistregels voor verdamping en vochtafvoer, waarmee hij zijn productie (kwaliteit en houdbaarheid) kan verbeteren.
  'Plug and play' vochtsensor biedt eenvoud (interview met o.a. Ton Baltissen, Pieter van Dalfsen en Jos Balendonck)
  Jagers, F. ; Baltissen, A.H.M.C. ; Dalfsen, P. van; Balendonck, J. - \ 2013
  Glastuinbouwtechniek Magazine 2013 (2013)2. - ISSN 1872-549X - p. 12 - 14.
  boomkwekerijen - containerplanten - plant-water relaties - waterbehoefte - vochtgehalte - sensors - meting - kwekers - forest nurseries - container grown plants - plant water relations - water requirements - moisture content - measurement - growers
  Uit recent onderzoek van PPO-Wageningen UR Boomkwekerij blijkt dat er bij boomkwekerijen met planten in potten of containers tot 40% op de water- en meststoffengift kan worden bespaard als er efficiënter wordt water gegeven. Interview met o.a. Ton Baltissen, Pieter van Dalfsen en Jos Balendonck.
  Growers throw away money by fertilising on automatic pilot (interview with Chris Blok)
  Bezemer, J. ; Blok, C. - \ 2013
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 2013 (2013)April. - ISSN 2215-0633 - p. 36 - 37.
  glastuinbouw - kwekers - bemesting - irrigatie - monitoring - beoordeling - toedieningshoeveelheden - doseringseffecten - greenhouse horticulture - growers - fertilizer application - irrigation - monitoring - assessment - application rates - dosage effects
  Growers can fertilise much more precisely and effectively. It’s been proven already that the plant uses fertiliser much more efficiently if the fertiliser system takes into account the measured requirements of the crop. Better utilisation has many benefits: lower emissions into the environment and savings on the fertiliser bill. A grower can boost the utilisation further by taking the watering into consideration in the fertilising strategy.
  Hyacintentelers stemmen in met aanpak Erwinia en fonds onderzoek
  Dwarswaard, A. ; Vreeburg, P.J.M. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)268. - ISSN 1571-5558 - p. 60 - 61.
  bloembollen - hyacinthus - plantenplagen - erwinia - testen - landbouwkundig onderzoek - fondsgelden - kwekers - ornamental bulbs - hyacinthus - plant pests - erwinia - testing - agricultural research - funding - growers
  Twee stevige onderwerpen telde de agenda van de jaarvergadering van de KAVB-productgroep Hyacint. Het voorstel om werkbollen te gaan toetsen op Erwinia kreeg bijval, en ook het plan om een fonds te vormen waaruit hyacintenonderzoek wordt betaald werd met instemming begroet.
  Een praktijknetwerk is logisch vervolg op onderzoek
  Sluis, B.J. van der - \ 2013
  De Boomkwekerij 26 (2013)13. - ISSN 0923-2443 - p. 6 - 6.
  straatbomen - grasbanen - kennisoverdracht - kennis - kwekers - organisatie van onderzoek - vergelijkend onderzoek - boomkwekerijen - street trees - grass strips - knowledge transfer - knowledge - growers - organization of research - comparative research - forest nurseries
  PPO gaat samen met DBN starten met een klein praktijknetwerk voor grasstroken in de laanbomenteelt. Afgelopen twee jaar deed PPO al onderzoek naar de effecten van grasstroken. 'In een praktijknetwerk kan de opgedane kennis met kwekers worden gedeeld en toegepast', aldus onderzoeker Bart van der Sluis.
  Praktijknetwerken : handige hulp voor vergaren kennis
  Smits, P. ; Holster, H.C. ; Baltissen, A.H.M.C. ; Dalfsen, P. van - \ 2012
  De Boomkwekerij 25 (2012)31/32. - ISSN 0923-2443 - p. 12 - 13.
  boomkwekerijen - projecten - kennisoverdracht - informatieverspreiding - communities of practice - professionele dienstverlening - kwekers - boomteelt - forest nurseries - projects - knowledge transfer - diffusion of information - communities of practice - professional services - growers - arboriculture
  Het idee voor praktijknetwerken voor de land- en tuinbouw is komen overwaaien uit de veehouderij. Ondernemers werken hierbij samen met andere bedrijven om kennis te ontwikkelen en te delen. Ze doen dat met een steuntje in de rug, in de vorm van professionele netwerkbegeleiding.
  'Telers leren snel door zelf een proef te sturen' (interview met o.a. Tom Dueck)
  Bouwman-van Velden, P. ; Dueck, T.A. - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)10. - p. 75 - 75.
  glastuinbouw - groenten - teeltsystemen - belichting - lichtgevende dioden - energiebesparing - kwekers - behoeften - proeven - led lampen - greenhouse horticulture - vegetables - cropping systems - illumination - light emitting diodes - energy saving - growers - requirements - trials - led lamps
  ‘Tuinders aan de knoppen’, was de inzet bij het onderzoek met Het Nieuwe LED en SON-T Belichten in tomaten. Ondanks minder natuurlijke instraling besloten zij de strategie om 30% op energie te besparen strak te volgen. En dat terwijl in de praktijk de lampen aan gingen. Dat leverde stof op tot nadenken.
  Terugkeer van de iep
  Wageningen UR, ; Hiemstra, J.A. - \ 2012
  YouTube
  ulmus - rassen (planten) - cultivars - ziekteresistentie - nieuwe soorten - landbouwkundig onderzoek - heraanplanten - kwekers - boomkwekerijen - ulmus - varieties - cultivars - disease resistance - new species - agricultural research - replanting - growers - forest nurseries
  Film: over de terugkeer van de iep in Nederland na scuucesvolle bestrijding van de iepziekte. Wageningen UR heeft samen met kwekers en ondernemers onderzocht welke soorten hiervoor geschikt zijn.
  Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten : een rekenplatform voor energie-efficiënte scenario's in de Poinsettiateelt
  Buwalda, F. ; Noort, F.R. van; Houter, G. ; Benninga, J. ; Rooij, E. de - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1167) - 62
  cultuurmethoden - teelt onder bescherming - potplanten - poinsettia's - energiebehoud - beslissingsondersteunende systemen - kwekers - nederland - glastuinbouw - energiebesparing - cultural methods - protected cultivation - pot plants - poinsettias - energy conservation - decision support systems - growers - netherlands - greenhouse horticulture - energy saving
  In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficiëntie van teeltscenario’s te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario’s te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficiëntie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema’s en in het toepassen van de principes van ‘Het Nieuwe Telen’, door met name de temperatuur meer te laten variëren met het licht en het ontwikkelingsstadium van het gewas.
  Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten : een rekenplatform voor energie-efficiënte scenario's in de Hortensiateelt
  Buwalda, F. ; Noort, F.R. van; Houter, G. ; Benninga, J. ; Dijkstra, T. ; Rooij, E. de - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1166) - 62
  cultuurmethoden - teelt onder bescherming - potplanten - hydrangea - energiebesparing - beslissingsondersteunende systemen - kwekers - nederland - glastuinbouw - cultural methods - protected cultivation - pot plants - hydrangea - energy saving - decision support systems - growers - netherlands - greenhouse horticulture
  In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficiëntie van teeltscenario’s te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario’s te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficiëntie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema’s en in het toepassen van de principes van ‘Het Nieuwe Telen’, door met name de temperatuur meer te laten variëren met het licht en het ontwikkelingsstadium van het gewas.
  Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten : een rekenplatform voor energie-efficiënte scenario's in de Ficus-teelt
  Buwalda, F. ; Noort, F.R. van; Jong, B. de - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1165) - 54
  cultuurmethoden - teelt onder bescherming - potplanten - ficus - energiebesparing - beslissingsondersteunende systemen - kwekers - nederland - glastuinbouw - cultural methods - protected cultivation - pot plants - ficus - energy saving - decision support systems - growers - netherlands - greenhouse horticulture
  In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficiëntie van teeltscenario’s te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario’s te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficiëntie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema’s en in het toepassen van de principes van ‘Het Nieuwe Telen’, door met name de temperatuur meer te laten variëren met het licht en het ontwikkelingsstadium van het gewas.
  Dure verliezen door bewaarrot : medewerking van telers bij vruchtrotonderzoek hard nodig
  Wenneker, M. ; Bruine, J.A. de; Köhl, J. - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)21. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  vruchtrot - plantenziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - appels - peren - bemonsteren - kwekers - landbouwkundig onderzoek - proeven - tuinbouwbedrijven - fruit rots - plant diseases - plant pathogenic fungi - apples - pears - sampling - growers - agricultural research - trials - market gardens
  PPO Fruit onderzoekt in 2012, in samenwerking met Plant Research International (PRI), Food & Biobased Research (FBR) en Fruitconsult, de levenswijze en het voorkomen van vruchtrot bij appel en peer. In het onderzoek wordt onder meer het optreden van vruchtrot geïnventariseerd aan de hand van monstername. Daarbij hebben de instituten de medewerking van appel- en perentelers hard nodig.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.