Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Om trots op te zijn : het Old Burger Weeshuis Sneek en haar pachters
  Broekhuizen, R.E. van; Ploeg, J.D. van der - \ 2006
  Wageningen : Wageningen UR - 60
  landbouwgrond - pachtovereenkomsten - huurders - landbouwbedrijven - boeren - land banks - nederland - friesland - agricultural land - farm leases - tenants - farms - farmers - netherlands
  Het Old Burger Weeshuis Sneek (OBW) bestaat 425 jaar. Het OBW is een stichting die 325 ha landbouwgrond verpacht aan negen bedrijven (die zelf ook 160 ha inbrengen). De pachtopbrengsten van de grond worden gebruikt voor maatschappelijke en culturele doeleinden in de gemeente Sneek. Dit boekwerkje behandelt het toekomstperspectief voor deze boerderijen
  Kavelinrichtingssimulatie met het programma KAVIN : een methode voor kavelinrichtingsonderzoek met een grafisch beeldscherm
  Sprik, J.B. - \ 1993
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 263) - 50
  land banks - overdrachten van grond - bedrijfsvoering - natuurbescherming - nederland - beleid - velden - verkaveling - land banks - land transfers - management - nature conservation - netherlands - policy - fields - land parcelling
  Agrarisch - geografische informatie in punten of grids : een vergelijking van twee systemen voor de plaatsbepaling van agrarische bedrijven
  Anonymous, - \ 1990
  Wageningen etc. : Staring Centrum [etc.]
  landbouwbedrijven - geografische informatiesystemen - inventarisaties - land banks - landinrichting - overdrachten van grond - locatie - farms - geographical information systems - inventories - land banks - land development - land transfers - location
  Het geautomatiseerd uitvoeren van een economische evaluatie voor een met een grafisch beeldscherm getekend toedelingsplan
  Kik, R. - \ 1986
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1694) - 38
  economische impact - economie - land banks - overdrachten van grond - landgebruik - nederland - ruimtelijke ordening - gebruikswaarde - velden - verkaveling - economic impact - economics - land banks - land transfers - land use - netherlands - physical planning - use value - fields - land parcelling
  Handleiding voor het tekenen van een voorlopig toedelingsplan met een grafisch beeldscherm
  Kik, R. - \ 1984
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1522) - 75
  land banks - ruilverkaveling - overdrachten van grond - landgebruik - ruimtelijke ordening - land banks - land consolidation - land transfers - land use - physical planning
  Het tekenen van een voorlopig toedelingsplan met behulp van een grafisch beeldscherm
  Kik, R. - \ 1983
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1424) - 42
  land banks - ruilverkaveling - overdrachten van grond - landgebruik - ruimtelijke ordening - land banks - land consolidation - land transfers - land use - physical planning
  Het inrichten van landinrichtingsgebieden door toedeling; eisen en oplossingen
  Jurgens, C.R. - \ 1982
  Wageningen : Landbouwhogeschool - 27
  milieu - overheidsbeleid - land banks - ruilverkaveling - grondbeleid - landhervorming - overdrachten van grond - landgebruik - landgebruiksplanning - bedrijfsvoering - nederland - ruimtelijke ordening - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - environment - government policy - land consolidation - land policy - land reform - land transfers - land use - land use planning - management - netherlands - physical planning - rural development - rural planning
  Ingegaan wordt op de toedeling en de doelstellingen van landinrichting, de toedeling en de landinrichtingsprocedure, de toedeling en de (ontwerp-)wet en de toedeling als technisch planvormings-instrument
  Toedelingsonderzoek in de ruilverkaveling Ruinen
  Kik, R. - \ 1978
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no.1104) - 11
  ruimtelijke ordening - landgebruik - ruilverkaveling - land banks - overdrachten van grond - nederland - drenthe - physical planning - land use - land consolidation - land banks - land transfers - netherlands - drenthe
  Inschakeling van een computer bij de toedelingsprocedure voor ruilverkavelingen
  Kik, R. - \ 1974
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 835) - 14
  land banks - ruilverkaveling - overdrachten van grond - landgebruik - ruimtelijke ordening - land banks - land consolidation - land transfers - land use - physical planning
  Schematisch toedelingsplan voor de ruilverkaveling Steenwijksmoer
  Kik, R. - \ 1971
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 606) - 13
  land banks - ruilverkaveling - overdrachten van grond - landgebruik - ruimtelijke ordening - nederland - drenthe - land banks - land consolidation - land transfers - land use - physical planning - netherlands - drenthe
  Een computerprogramma voor het berekenen van de toedeling bij ruilverkavelingen
  Visser, A.C. - \ 1971
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 637) - 16
  land banks - ruilverkaveling - overdrachten van grond - landgebruik - ruimtelijke ordening - land banks - land consolidation - land transfers - land use - physical planning
  Een methode voor het vervaardigen van een voorlopig toedelingsplan
  Kik, R. - \ 1969
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 508) - 19
  land banks - ruilverkaveling - overdrachten van grond - landgebruik - ruimtelijke ordening - land banks - land consolidation - land transfers - land use - physical planning
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.