Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==lily mottle virus
  Check title to add to marked list
  LMoV en LSV : gewasbescherming op de virusbron essentieel
  Kock, M.J.D. de; Lemmers, M.E.C. ; Aanholt, J.T.M. van - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)245. - ISSN 1571-5558 - p. 26 - 27.
  leliemozaïekvirus - symptoomloos lelievirus - gewasbescherming - plantenvirussen - insecticiden - landbouwkundig onderzoek - bloembollen - lily mottle virus - lily symptomless virus - plant protection - plant viruses - insecticides - agricultural research - ornamental bulbs
  De leliesector spaart kosten noch moeite om infectie en verdere verspreiding van PlAMV te voorkomen. Intussen moet er voldoende aandacht blijven voor een goede beheersing van LMoV en LSV. PPO Bloembollen doet met PT-financiering al drie jaar onderzoek naar de details van verspreiding van LMoV en LSV door bladluizen. De verkregen kennis wordt toegepast bij verdere verbetering van adviezen voor de bescherming van lelies, milieu en uw portemonnee. Naar nu blijkt is bescherming van de virusbron vele malen belangrijker dan het beschermen van virusvrije planten.
  Fine-tuning bescherming tegen LMoV en LSV
  Kock, M.J.D. de; Lemmers, M.E.C. ; Lommen, S.T.E. ; Aanholt, J.T.M. van - \ 2012
  leliemozaïekvirus - symptoomloos lelievirus - chemische bestrijding - dosering - timing - gewasbescherming - lelies - bloembollen - plantenvirussen - lily mottle virus - lily symptomless virus - chemical control - dosage - timing - plant protection - lilies - ornamental bulbs - plant viruses
  Poster met onderzoeksinformatie. Welke gewasbeschermingsstrategie heeft maximaal effect in de bescherming tegen lelie mozaïekvirus (LMoV) en lelie symptoomloos virus (LSV), kost het minste en is het beste voor het milieu?
  Vaccinatie van lelies tegen LMoV: een haalbare of ongewenste resistentiestrategie?
  Kock, M.J.D. de - \ 2009
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 27
  leliemozaïekvirus - lilium - lelies - plantenziekten - bloembollen - snijbloemen - plantenziektebestrijding - vaccinatie - immunisatie - nederland - lily mottle virus - lilium - lilies - plant diseases - ornamental bulbs - cut flowers - plant disease control - vaccination - immunization - netherlands
  Virusinfecties veroorzaken opbrengstverliezen en beperken tevens het internationale handelsverkeer tussen landen die strikte regelgeving hebben met betrekking tot de aanwezigheid van virussen in het plantenmateriaal. Wanneer een plant met een mild virusisolaat wordt geïnfecteerd, komt het vaak voor dat deze plant niet meer vatbaar (of minder vatbaar) is voor virusisolaten die heftige virussymptomen veroorzaken. Deze natuurlijke manier van geïnduceerde resistentie tegen agressieve virussen wordt cross: protectie genoemd. Het actief besmetten van een plant met een virusisolaat dat milde symptomen laat zien, wordt ook wel ‘vaccineren’ genoemd. Het vaccineren van planten wordt door het Japanse bedrijf Nippon Del Monte (NDM) in de praktijk reeds toegepast. NDM is in het bezit van een mild isolaat van Lilly mottle virus (leliemozaïekvirus, LMoV) dat geen of nauwelijks virussymptomen veroorzaakt en is op zoek naar partners in Nederland om voor dit isolaat de mogelijkheden van cross:protectie te bestuderen. Omdat de vaccinatietechnologie positieve verwachtingen heeft, maar ook onzekerheden, beperkingen en potentiële risico’s kent, wordt in dit rapport toegewerkt naar een collectief besluit of de vaccinatietechnologie in Nederland voeten aan de grond kan gaan krijgen. PPO:BBF heeft een stakeholder: en ketenanalyse gemaakt waarin aangegeven is welke nationale en internationale partijen in de keten betrokken zijn bij de implementatie van de vaccinatie technologie. Tevens is samen met Nederlandse lelieveredelingsbedrijven een lijst met criteria opgesteld waaraan een plantenvaccin (in algemene zin) moet voldoen. In een workshop is de vaccinatietechnologie van NDM getoetst aan deze criteria en vraagstellingen zijn geformuleerd die door middel van vervolgonderzoek beantwoord moeten worden of onderdeel kunnen zijn van validatieonderzoek van de vaccinatietechnologie tegen LMoV onder Nederlandse teeltomstandigheden. Er wordt vooral veel waarde gehecht aan de criteria dat de vaccinatietechnologie niet mag leiden tot teeltbeperkingen, niet mag leiden tot risico:inperkende maatregelen en niet mag leiden tot handelsbeperkingen. Juist omdat introductie van de door NDM voorgestelde vaccinatietechnologie volledig van toepassing is op deze criteria, en deze bezwaren niet eenvoudig op te lossen zijn, is gezamenlijk besloten dat er vanuit Nederland geen interesse is in de ontwikkeling van de vaccinatietechnologie tegen LMoV in lelie. Daarmee komt ook een potentiële collectieve samenwerking met NDM voor een gezamenlijke ontwikkeling van de technologie te vervallen. Tevens wordt er geen vervolgonderzoek opgestart waarin aanvullende onderzoeksvragen worden uitgewerkt. Deze conclusie is samengevat in een Memo die aan NDM is toegestuurd.
  Deelproject Voortgezet Diagnostiek : Analyse van de toename LMoV en van mogelijk symptoomloos LMoV in lelie
  Kock, M.J.D. de - \ 2009
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 22
  lilium - leliemozaïekvirus - aphididae - mineraaloliën - gewasbescherming - plantenvirussen - bloembollen - teelt - lilium - lily mottle virus - aphididae - mineral oils - plant protection - plant viruses - ornamental bulbs - cultivation
  In lelie wordt minerale olie zeer frequent toegepast ter bescherming tegen virusoverdracht door bladluizen. Voor een aantal (relatief dure) minerale oliën is deze actieve werking verwoord op het etiket. Daarnaast zijn er een aantal (relatief goedkope) minerale oliën in de handel die met name onkruidbestrijding tot doel hebben. Vooral in periodes met relatief lage bladluizendruk wordt er soms wel eens vanuit kostenoverweging een alternatieve minerale olie toegepast. Het is onduidelijk in hoeverre alternatieve minerale oliën voldoen aan de optimale eigenschappen die nodig zijn voor een effectieve bescherming tegen virusoverdracht door bladluizen. Mogelijk dat door toepassing van deze alternatieve minerale oliën er onbewust een verhoogd risico wordt gelopen op virusoverdracht door bladluizen.
  Doorbreking van kruisingsbarrières tussen Oriental- en Aziatische hybriden t.b.v. van introgressie van virus, Fusarium en Botrytisresistentie
  Tuyl, J.M. van - \ 2006
  Wageningen : Plant Research International - 36
  siergewassen - bloembollen - lelies - veredelen - commerciële hybriden - diploïdie - mitotische recombinatie - meiotic drive - ziekteresistentie - gewasbescherming - leliemozaïekvirus - fusarium - botrytis - ornamental crops - ornamental bulbs - lilies - breeding - commercial hybrids - diploidy - mitotic recombination - meiotic drive - disease resistance - plant protection - lily mottle virus - fusarium - botrytis
  Dit project heeft als doel om de laatste hindernissen in het gebruik van OA-hybriden voor de lelieveredeling weg te nemen. Dit betekent: Herstel van fertiliteit d.m.v. (geïnduceerde) mitotische en meiotische polyploïdisatie (chromosoomverdubbeling). Selectie van het meest fertiele materiaal en analyse van nakomelingschappen met streven naar maximale introgressie van de diverse genomen. Onderzoek gericht op een combinatie van ziekteresistenties (Lily Mottle Virus, Fusarium en Botrytis).
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.