Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 67

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onderzoek in het kader van het ‘Actieplan Minder Virus in Tulp’, uitgevoerd door PPO- Bloembollen, Lisse en Proeftuin Zwaagdijk in 2013 en 2014
  Dam, M.F.N. van; Verbeek, M. ; Stijger, I. ; Kreuk, F. - \ 2015
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., Sector Bomen, Bollen & Fruit - 66
  tuinbouw - bloembollen - tulpen - gewasbescherming - virusziekten - tulpenmozaïekvirus (tulip breaking virus) - tulpenvirus x - tulpenmozaïekvirus (tulip mosaic virus) - plantenziektebestrijding - mineraaloliën - detectie - locatie - afmetingen - landbouwkundig onderzoek - horticulture - ornamental bulbs - tulips - plant protection - viral diseases - tulip breaking virus - tulip virus x - tulip mosaic virus - plant disease control - mineral oils - detection - location - dimensions - agricultural research
  Doelstellingen van het Actieplan “Minder virus in Tulp” zijn: Dit project organiseert de opstart en de uitvoering van een actieplan dat leidt tot minder virus in tulp in een economisch rendabele teelt. De aandacht ligt met name bij TBV, TVX, Augustaziek, ArMV en LSV. Uitvoering van het actieplan moet leiden tot enthousiasme en power in de sector waardoor ook nieuwe inspiratie voor innovaties ontstaat. De beoogde modulaire en stapsgewijze aanpak van dit project zorgt voor een duidelijke afbakening van doelstellingen, activiteiten en budget en maakt tussentijdse nadere invulling van activiteiten mogelijk. Dit verslag beschrijft een aantal onderzoeken die hebben plaatsgevonden vanaf de start van dit Actieplan.
  Heuristic burst detection method using flow and pressure measurements
  Bakker, M. ; Vreeburg, J.H.G. ; Roer, M. Van de; Rietveld, L.C. - \ 2014
  Journal of Hydroinformatics 16 (2014)5. - ISSN 1464-7141 - p. 1194 - 1209.
  water distribution-systems - distribution networks - leakage detection - pipe networks - management - location - support - demand
  Pipe bursts in a drinking water distribution system lead to water losses, interruption of supply, and damage to streets and houses due to the uncontrolled water flow. To minimize the negative consequences of pipe bursts, an early detection is necessary. This paper describes a heuristic burst detection method, which continuously compares measured and expected values of water demands and pressures. The expected values of the water demand are generated by an adaptive water demand forecasting model, and the expected values of the pressures are generated by a dynamic pressure drop - demand relation estimator. The method was tested off-line on a historic dataset of 5 years of water flow and pressure data in three supply areas (with 650, 11,180 and 130,920 connections) in the western part of the Netherlands. In the period 274 bursts were reported of which, based on the definition we propose in this paper, 38 were considered as relatively larger bursts. The method was able to detect 50, 25.9 and 7.8% in the considered areas related to all bursts, and around 80% in all three areas related to the subset of relatively larger bursts. The method generated false alarms on 3% of the evaluated days on average.
  Jatropha Developments in Mozambique: Analysis of Structural Conditions Influencing Niche-Regime Interactions
  Slingerland, M.A. ; Schut, M. - \ 2014
  Sustainability 6 (2014)11. - ISSN 2071-1050 - p. 7541 - 7563.
  multilevel perspective - innovation - policy - framework - biofuels - transitions - management - location - curcas
  This article investigates the transition dynamics related to Jatropha developments in Mozambique. The analysis focuses on how structural conditions (infrastructure, institutions, interaction and collaboration and capabilities and resources) enable or constrain interactions between niche-level Jatropha experiments and incumbent energy, agriculture and rural development regimes in Mozambique. Investors in agro-industrial Jatropha projects focused on establishing projects in areas with relatively good infrastructure, rather than in remote rural areas. Furthermore, they predominantly focused on Jatropha production instead of investing in the entire Jatropha value chain, which turned out to be a challenge in itself, as growing a productive Jatropha crop was much more complex than initially anticipated. The development of institutions that could nurture and protect Jatropha projects from the prevailing regimes lagged behind Jatropha project establishment, leading to an insecure investment climate. Strong inter-ministerial collaboration and organized civil society interaction and representation contrasted with non-organized private sector and rather isolated smallholder Jatropha projects. The global financial crisis and limited adaptive capacity reduced the time and space for experimentation and learning to overcome disappointing crop performance. Together, this hampered Jatropha’s potential to challenge the energy, agricultural and rural development regimes. Nevertheless, the Jatropha experience did initiate the development of policy and regulation and stimulated interaction and collaboration between specific groups of stakeholders, which could provide the basis to capture future biofuel momentum in Mozambique.
  Versleping in de mengvoederindustrie : interpretatie van de EU wetgeving met betrekking tot bemonsterings- en controlestrategieën voor coccidiostatica versleping
  Spiegel, M. van der; Sterrenburg, P. ; Egmond, H.J. van - \ 2013
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (Rapport / RIKILT 2013.013)
  mengvoer - voedertoevoegingen - coccidiostatica - protozoa - bemonsteren - voederkwaliteit - voersamenstelling - locatie - wetgeving - gemeenschappelijk landbouwbeleid - Nederland - compound feeds - feed additives - coccidiostats - protozoa - sampling - forage quality - feed formulation - location - legislation - cap - Netherlands
  De doelstelling van dit onderzoek is om aanbevelingen te geven aan het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit voor de interpretatie van de EU-wetgeving m.b.t. de bemonstering en controle voor versleping van coccidiostatica in mengvoeders in Nederland. Hiervoor wordt m.b.v. een enquête de relevante EU-wetgeving geïnventariseerd, en wordt onderzocht hoe Nederland en 7 andere EU-lidstaten de huidige wetgeving wat betreft monstername en analyseresultaten van de spoelcharge interpreteren.
  Nazi spatial theory : the dark geographies of Carl Schmitt and Walter Christaller
  Barnes, T.J. ; Minca, C. - \ 2013
  Annals of the Association Of American Geographers 103 (2013)3. - ISSN 0004-5608 - p. 669 - 687.
  political geographers - national-socialism - history - germany - geopolitik - holocaust - location - place - space - power
  The concern with space and, more fundamentally, the formulation of a larger, guiding spatial theory, was central to achieving Nazi objectives during the Third Reich. We disclose critical elements of that theory, focusing on two contributions: the first by the jurist and international legal and political theorist Carl Schmitt (1888–1985) and the second by the geographer Walter Christaller (1893–1969). Applying the perverted biopolitical logic of National Socialism required the military accomplishment and bureaucratic management of two interrelated spatial processes: deterritorialization and reterritorialization. Deterritorialization involved moving non-Germanized Germans (mainly Jews and Slavs) off conquered Eastern lands to create an “empty space” that was then “reterritorialized” by the settlement of “legitimate” Germans (although often not German citizens). Although many German academics were involved in designing and implementing these spatial strategies, we single out two. Carl Schmitt provided a politico-judicial justification for reterritorialization involving the geographical expansion of the Third Reich: Großraum (greater space). Conceived four months before Germany's Blitzkrieg invasion of Poland that triggered World War II, Großraum provided the (literal) grounds for Nazi reterritorialization. Walter Christaller brought his peculiar spatial imaginary of formal geometry and place-based rural romanticism in planning the “empty space” of the East after non-Germanized inhabitants were removed. His central place theory re-created the Nazis' territorial conquests in the geographical likeness of the German homeland
  Sociale Media als bron voor ruimtelijke informatie
  Ligtenberg, A. ; Lammeren, R.J.A. van - \ 2012
  Geo-Info 9 (2012)9. - ISSN 1572-5464 - p. 16 - 20.
  locatie - ruimtelijke analyse - communicatie - location - spatial analysis - communication
  Het gegeven dat veel mensen berichten op en over de locatie waar ze zich bevinden heeft de interesse gewekt van de geocommunity om sociale netwerken te gebruiken als bron voor ruimtelijke informatie. Onderzoek naar het gebruik van sociale media als bron van ruimtelijke informatie richt zich vooral op het detecteren van ruimtelijke events zoals bosbranden, chemische rampen, overstroming en orkanen. Vaak worden technieken gebruikt die gebaseerd zijn op ‘keyword’ filtering voor de selectie van relevante gebeurtenissen.
  Staltypen nabij Natura 2000-gebieden
  Doorn, A.M. van; Smidt, R.A. - \ 2012
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 297) - 34
  natuurgebieden - natura 2000 - gemeenschappelijk landbouwbeleid - veehouderijbedrijven - locatie - luchtreinigers - ammoniakemissie - intensieve veehouderij - natural areas - natura 2000 - cap - livestock enterprises - location - air cleaners - ammonia emission - intensive livestock farming
  Voor de PBL- studie Opties herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zijn gegevens over de aanwezigheid van aantallen stalplaatsen, staltype en aanwezigheid van luchtwassers rond (ammoniakgevoelige ) Natura 2000-gebieden gegenereerd. Eerst zijn de ammoniakgevoelige Natura2000-gebieden in kaart gebracht. Dit betrof 125 gebieden (van de 162, dus meer dan 75%). In deze gebieden overschrijdt de gemiddelde depositie de kritische depositie waarde (kdw) (meetgegevens 2005). In sommige gebieden wordt de kdw meer dan zeven keer overschreden. In 16 gebieden wordt de kdw niet overschreden, dit zijn met name de grote zoete en zoute wateren. In een straal van 5 km rondom de Natura 2000-gebieden komen 14.709 bedrijven voor. Hiervan is 63% rundveehouderij, 28% varkenshouderij en 8% pluimveehouderij. De varkenshouderij heeft relatief de meeste emissiearme stallen, circa 26%. Bij de andere twee sectoren zijn verreweg de meeste stallen traditionele stallen.
  Communication in the Third Dimension: Song Perch Height of Rivals Affects Singing Response in Nightingales
  Sprau, P. ; Roth, T. ; Naguib, M. ; Amrhein, V. - \ 2012
  PLoS ONE 7 (2012)3. - ISSN 1932-6203
  broad-band trills - pairing success - phylloscopus-trochilus - luscinia-megarhynchos - pied flycatcher - territory - distance - location - choice - signal
  Many animals use long-range signals to compete over mates and resources. Optimal transmission can be achieved by choosing efficient signals, or by choosing adequate signalling perches and song posts. High signalling perches benefit sound transmission and reception, but may be more risky due to exposure to airborne predators. Perch height could thus reflect male quality, with individuals signalling at higher perches appearing as more threatening to rivals. Using playbacks on nightingales (Luscinia megarhynchos), we simulated rivals singing at the same height as residents, or singing three metres higher. Surprisingly, residents increased song output stronger, and, varying with future pairing success, overlapped more songs of the playback when rivals were singing at the same height than when they were singing higher. Other than expected, rivals singing at the same height may thus be experienced as more threatening than rivals singing at higher perches. Our study provides new evidence that territorial animals integrate information on signalling height and thus on vertical cues in their assessment of rivals.
  Does 'grey' urban living lead to more 'green' holiday nights? A Netherlands Case Study
  Sijtsma, F.J. ; Vries, S. de; Hinsberg, A. van; Diederiks, J. - \ 2012
  Landscape and Urban Planning 105 (2012)3. - ISSN 0169-2046 - p. 250 - 257.
  decision-support - cities - space - areas - agglomeration - valuation - economics - ecosystem - location - benefits
  Urbanisation is seen as essential to wealth creation and increased productivity, but the process has costs as well as benefits. In the present paper we conduct an empirical analysis for the highly urbanised Netherlands on the relation between the greyness of the living environment and the compensating behaviour of more holiday nights spent away from home. We perform a secondary analysis of a survey on holiday behaviour enriched with the outcomes of a GIS model on recreational shortages. We find that the higher the greyness of the living environment – i.e. the higher the shortage of locally available green space for recreational walking – the more people spend nights away from home. Approximately 6% of all Dutch holiday nights may be related to a shortage of green space for recreational walking in the urban living environment. For people living in the most grey urban areas, 20% of their holiday nights appear to be related to a shortage of green space; for people in the least grey areas 10% relates to a shortage of green space. We think that this empirical relation is an important contribution to an assessment of the consequences of agglomeration that goes beyond labour productivity and moves towards well-being
  Enriching the tactical network design of express service carriers with fleet scheduling characteristics
  Meuffels, W.J.M. ; Fleuren, H.A. ; Cruijssen, F.C.A.M. ; Dam, E.R. - \ 2010
  Flexible Services and Manufacturing Journal 22 (2010)1-2. - ISSN 1936-6582 - p. 3 - 35.
  interacting hub facilities - shipment service - common carriers - air network - location - stopovers
  Express service carriers provide time-guaranteed deliveries of parcels via a network consisting of nodes and hubs. In this, nodes take care of the collection and delivery of parcels, and hubs have the function to consolidate parcels in between the nodes. The tactical network design problem assigns nodes to hubs, determines arcs between hubs, and routes parcels through the network. Afterwards, fleet scheduling creates a schedule for vehicles operated in the network. The strong relation between flow routing and fleet scheduling makes it difficult to optimise the network cost. Due to this complexity, fleet scheduling and network design are usually decoupled. We propose a new tactical network design model that is able to include fleet scheduling characteristics (like vehicle capacities, vehicle balancing, and drivers' legislations) in the network design. The model is tested on benchmark data based on instances from an express provider, resulting in significant cost reductions.
  Effectafstand van stikstof uit verkeersemissies op de vegetatie - een inventarisatie van de literatuur
  Schaffers, A.P. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR - 22
  wegtransport - infrastructuur - locatie - luchtverontreiniging - natuurgebieden - road transport - infrastructure - location - air pollution - natural areas
  Stikstof afkomstig van het wegverkeer kan in natuurgebieden leiden tot een afname van de natuurkwaliteit en kan het behalen van de natuurdoelen in Natura 2000-gebieden in de weg staan. Het is echter niet eenvoudig om op één bepaalde plaats vast te stellen welk deel van de stikstofbelasting aan het wegverkeer op een nabij gelegen weg toe te schrijven is en welk deel aan andere bronnen. Als het gaat om daadwerkelijk aangetoonde effecten is echter maar weinig kennis aanwezig. Daarom is vanuit Rijkswaterstaat de volgende vraag gedefinieerd: Welke onderzoeksgegevens bestaan er m.b.t. dosis - effect relaties van stikstof (NH3 en NOx) geproduceerd door het verkeer, op langs de weg gelegen natuurgebieden. Daarbij staat vooral de vraag centraal tot op welke afstand deze effecten zich nog doen gelden.
  Geschiktheid van Staatsbosbeheer-terreinen voor groene buitenschoolse opvang, Locatieanalyse
  Langers, F. ; Bosch, F.J.P. van den - \ 2010
  Wageningen : Alterra - 25
  dagopvang voor kinderen - natuurgebieden - speelterreinen - inventarisaties - relaties tussen stad en platteland - locatie - child day care - natural areas - playgrounds - inventories - rural urban relations - location
  De ambitie van Staatsbosbeheer is om een groot deel van haar plannen voor de jeugd te realiseren in achttien groene gebieden in dichtbevolkte delen van ons land, de zogenaamde Recreatie-om-de-stad (Rods)-gebieden. Recreatie om de stad is een jong, maar veelbelovend initiatief: de ambitie voor de achttien gebieden ligt hoog: de omvang moet uitbreiden van 2.500 naar 5.000 hectare, de gebieden moeten straks vrij toegankelijk zijn, goed bereikbaar én intensief en op uiteenlopende manieren te gebruiken zijn voor verschillende doelgroepen. Drie van de achttien Rods-gebieden fungeren de komende jaren als etalagegebied. Dat zijn het Diemerbos bij Amsterdam-Zuidoost, het Gagelbos aan de noordrand van Utrecht en de aangesloten gebieden de Balij en het Bieslandse Bos tussen Zoetermeer, Nootdorp, Pijnacker en Delft. Staatsbosbeheer is met name geïnteresseerd in de kansen voor groene BSO in de etalagegebieden.
  Biofuel developments in Mozambique. Update and analysis of policy, potential and reality
  Schut, M. ; Slingerland, M.A. ; Locke, A. - \ 2010
  Energy Policy 38 (2010)9. - ISSN 0301-4215 - p. 5151 - 5165.
  location
  Climate change, rising oil prices and concerns about future energy supplies have contributed to a growing interest in using biomass for energy purposes. Several studies have highlighted the biophysical potential of biofuel production on the African continent, and analysts see Mozambique as one of the most promising African countries. Favorable growing conditions and the availability of land, water and labor are mentioned as major drivers behind this potential. Moreover, the potential of biofuel production to generate socio-economic benefits is reflected in the government’s policy objectives for the development of the sector, such as reducing fuel import dependency and creating rural employment. This article provides an overview of biofuel developments in Mozambique and explores to what extent reality matches the suggested potential in the country. We conclude that biofuel developments mainly take place in areas near good infrastructure, processing and storage facilities, where there is (skilled) labor available, and access to services and goods. Moreover, our analysis shows the need to timely harmonize current trends in biofuel developments with the government’s policy objectives as the majority of existing and planned projects are not focusing on remote rural areas, and – in absence of domestic markets – principally target external markets
  A versatile framework for cooperative hub network development
  Cruijssen, F.C.A.M. ; Borm, P. ; Dullaert, W. ; Hamers, H. - \ 2010
  European Journal of Industrial Engineering 4 (2010)2. - ISSN 1751-5254 - p. 210 - 227.
  cost allocation - spoke network - logistics - location
  This paper introduces a framework for cooperative hub network development. Building a joint physical hub for the transshipment of goods is expensive and, therefore, involves considerable risks for cooperating companies. In a practical setting, it is unlikely that an entire network will be built at once. Rather, the partners will have a more cautious attitude and build hub facilities one by one. In the proposed framework, each time a new hub is introduced, the partners will have the opportunity to decide whether or not they will participate (and thus, invest) in this network extension. In addition, joint cost savings will be allocated to the partners using the Shapley value, a well-known solution concept from cooperative game theory. This framework can accommodate any type of optimisation procedure for network design
  Metal nanoparticle - block copolymer composite assembly and disassembly
  Li, Z.H. ; Sai, H. ; Warren, S.C. ; Kamperman, M.M.G. ; Arora, H. ; Gruner, S.M. ; Wiesner, U. - \ 2009
  Chemistry of materials 21 (2009)23. - ISSN 0897-4756 - p. 5578 - 5584.
  separated diblock copolymers - mesoporous molecular-sieves - lyotropic liquid-crystals - gold nanoparticles - thiol monolayer - hybrid - silica - mesophases - location - mixtures
  Ligand-stabilized platinum nanoparticles (Pt NPs) were self-assembled with poly(isoprene-block-dimethylaminoethyl methacrylate) (PI-b-PDMAEMA) block copolymers to generate organic-inorganic hybrid materials. High loadings of NPs in hybrids were achieved through usage of N,N-di-(2-(allyloxy)ethyl)-N-3-mercaptopropyl-N-methylammonium chloride as the ligand, which provided high solubility of NPs in various solvents as well as high affinity to PDMAEMA. From NP synthesis, existence of subnanometer Pt NPs was confirmed by high-angle annular dark field scanning transmission electron microscopy (HAADF-STEM) images. Estimations of the Pt NP ligand headgroup density based on HAADF-STEM images and thermogravimetric analysis (TGA) data yielded results comparable to what has been found for alkanethiol self-assembled monolayers (SAMs) on flat Pt {111} surfaces. Changing the volume fraction of Pt NPs in block copolymer-NP composites yielded hybrids with spherical micellar, wormlike micellar, lamellar, and inverse hexagonal morphologies. Disassembly of hybrids with spherical, wormlike micellar, and lamellar morphologies generated isolated metal NP-based nanospheres, cylinders, and sheets, respectively. Results suggest the existence of powerful design criteria for the formation of metal-based nanostructures from designer blocked macromolecules.
  Spawning of North Sea fishes linked to hydrographic features
  Munk, P. ; Fox, C.J. ; Bolle, L.J. ; Damme, C.J.G. van; Fossum, P. - \ 2009
  Fisheries Oceanography 18 (2009)6. - ISSN 1054-6006 - p. 458 - 469.
  cod gadus-morhua - british-isles - larvae - distributions - abundance - location - fronts - oceanography - habitat - biscay
  Spawning of fishes takes place across a wide area of the North Sea. However, more intense spawning is seen in restricted areas, indicating that such areas present favorable conditions. To update information on fish spawning in the North Sea and analyze potential linkages to hydrographic characteristics, an internationally coordinated survey was conducted in the winter/spring of 2004. Oblique hauls for fish eggs and larvae and vertical profiles of temperature and salinity were carried out at 393 stations across the entire North Sea. The hydrography was strongly influenced by the interfacing of water masses of different salinity, and frontal zones were seen along all coastal areas and off the Dogger and Fisher Banks. Total abundances of eggs and larvae, including fish species such as cod, haddock, plaice, long rough dab and sandeel, peaked in the vicinity of the frontal areas. Hence our findings indicate that the main spawning locations of fish are linked to recurrent hydrographic features such as salinity fronts. Such a linkage may provide survival advantages, as the fronts present favorable feeding conditions, and the related physical processes may confine egg and larval dispersal and transport them towards suitable nursery habitats
  On Nash equilibria of a competitive location problem
  Sáiz Pérez, M.E. ; Hendrix, E.M.T. ; Pelegrin, B. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen University (Working paper / Mansholt Graduate School of Social Sciences : Discussion paper ) - 11
  bedrijven - firma's - vestigingsplaats van de productie - locatietheorie - optimalisatie - evenwicht - marktconcurrentie - locatie - businesses - firms - location of production - location theory - optimization - equilibrium - market competition - location
  De digitale wichelroede en haar gebruikers : interactieve location based services voor cultuur-historische landschapsbeleving
  Goossen, C.M. ; Lammeren, R.J.A. van; Ligtenberg, A. - \ 2008
  Wageningen : CGI / Alterra (Alterra report 1759) - 92
  openluchtrecreatie - lopen - fietsen - informatiesystemen - cultuurlandschap - locatie - virtuele realiteit - outdoor recreation - walking - bicycling - information systems - cultural landscape - location - virtual reality
  Project de Digitale Wichelroede onderzoekt hoe op innovatieve wijze cultuurhistorische kennis beschikbaar gemaakt kan worden via een PDA met GPS en UMTS-transmissie voor de wandelaar of fietser die zijn omgeving fysiek en virtueel wil beleven, en via de Volksmondfunctie op interactieve wijze informatie kan toevoegen. Circa 70% van de deelnemers oordeelt positief over de Digitale Wichelroede. De belangrijkste conclusie is dat een wandel- of fietstocht met de digitale wichelroede een meerwaarde bevat ten opzichte van een “gewone” wandel- of fietstocht
  Cultural heritage and history in the European metal scene
  Klepper, S. de; Molpheta, S. ; Pille, S. ; Saouma, R. ; During, R. ; Muilwijk, M. - \ 2007
  Utrecht [etc.] : Belvedere Educational Network [etc.] - 108
  muziek - popmuziek - vocale muziek - cultureel erfgoed - historische gebouwen - locatie - music - pop music - vocal music - cultural heritage - historic buildings - location
  This paper represents an inquiry on the use of history and cultural heritage in the metal scene. It is an attempt to show how history and cultural heritage can possibly be spread among people using an unconventional way. The followed research method was built on an explorative study that included an analysis of elements of the music, such as lyrics, performance and fashion, together with interviews of bands and people from the metal scene. The research (a cooperation between Belvedere and Wageningen University) shows how history and cultural heritage are used by many bands as an inspiration as well as how it can play a role in forming a common identity among fans and musicians.
  Nieuwe activiteiten in het landelijk gebied : een verkennende studie naar natuur en landschap als vestigingsfactor
  Rijk, P.J. ; Bos, E.J. ; Leeuwen, E.S. van - \ 2007
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 49) - 86
  landbouwbedrijfsgebouwen - plattelandsontwikkeling - plattelandsomgeving - landschap - economie - nevenactiviteiten - locatie - natuur - het gooi - drenthe - friese wouden - farm buildings - rural development - rural environment - landscape - economics - ancillary enterprises - location - nature - het gooi - drenthe - friese wouden
  Nieuwe bedrijvigheid op voormalige boerderijen. Als gevolg van de terugloop van het aantal agrarische bedrijven komen in toenemede mate bedrijfsgebouwen vrij. Dit WOT rapport komt met een LEI inventarisatie van nieuwe bedrijvigheid. Het onderzoek bevat een literatuurstudie en beschrijft het belang van natuur en landschap als vestigingsfactor hierbij. Voor twee gebieden is dit nader onderzocht: de gemeente Wijdemeren en de gemeente De Wolden
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.