Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 17 / 17

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Op zoek naar de "ware" neerslag en verdamping; toetsing van de met het STONE 2.1-instrumentarium berekende verdamping aan literatuurgegevens en aan regionale waterbalansen, en de gevoeligheid van het neerslagoverschot op de uitspoeling van nutriënten
  Massop, H.T.L. ; Bakel, P.J.T. van; Kroon, T. ; Kroes, J.G. ; Tiktak, A. ; Werkman, W. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1158) - 108
  lysimetrie - stikstof - fosfor - uitspoelen - neerslag - evaporatie - overschotten - waterbalans - lysimetry - nitrogen - phosphorus - leaching - precipitation - evaporation - surpluses - water balance
  Het neerslagoverschot is van grote invloed op de door het STONE-instrumentarium berekende N- en P-belasting van grond- en oppervlaktewater. Naar de hiervoor meest bepalende processen neerslag en verdamping, zoals die voor STONE 2.1 als randvoorwaarden worden opgelegd of worden berekend, is een beperkte gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Daaruit volgt dat het niveau van de potentiële verdamping van grasland systematisch te hoog wordt berekend. De vergelijking met de verdampingsreducties volgens de HELP-tabel indiceren een te geringe berekende reductie voor droogtegevoelige zandgronden. Ook is een vergelijking gemaakt met gegevens uit de literatuur en met de verdamping als restpost van de waterbalansen van een aantal gebieden. Voor het Holocene deel van Nederland is er een goede overeenkomst; voor het Pleistocene deel van Nederland is de verdamping als restpost van de waterbalans enigszins lager dan de door STONE 2.1 berekende verdamping. Door het gedateerd zijn van historische gegevens en door de onbetrouwbaarheid van de waterbalansen zijn dit geen harde conclusies
  Long-term salinity development in a lysimeter experiment.
  Hoorn, J.W. van; Katerji, N. ; Hamdy, A. - \ 1997
  Agricultural Water Management 34 (1997). - ISSN 0378-3774 - p. 47 - 55.
  bodem - natrium - verbetering - verzilting - lysimetrie - lysimeters - soil - sodium - improvement - salinization - lysimetry - lysimeters
  Over a period of 6 years, various crops were grown in tanks, filled with loam and clay, and were irrigated with water of three different levels of salinity. A combination of soil water sampling, salt balance and salt model was used to study the change in the composition of the soil water and the development of soil salinity. After 3 years an equilibrium was attained in the exchange between soil water and adsorption complex. Precipitation of a mixture of calcium and magnesium carbonate occurred during the whole experimental period. During the last two cropping periods the average chloride concentration of the soil profile obtained from soil water sampling was about twice as low as that obtained from the salt balance, due to preferential flow through macropores attaining the porous cups. Model calculation indicated a bypass fraction of a about 0.15. The steady-state leaching model of USSL could be used to estimate the long-term chloride concentration of the soil profile
  Verslag van de buitenlandse excursie naar Munsterland, het Ruhrgebied en de Eifel 4 t/m 7 september 1989
  Dommerholt, A. ; Warmerdam, P.M.M. - \ 1990
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Hydrologie, Bodemnatuurkunde en Hydraulica 3) - 41
  afvoer - bondsrepubliek duitsland - grondwater - hydrologie - lysimeters - lysimetrie - onderzoek - oppervlakkige afvoer - geohydrologie - hydrogeologie - discharge - german federal republic - groundwater - hydrology - lysimeters - lysimetry - research - runoff - geohydrology - hydrogeology
  Zuivering afvalwater agrarische industrie in grond
  Drent, J. - \ 1978
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1047) - 23
  afvalwaterbehandeling - agrarische afvalstoffen - irrigatie - lysimeters - lysimetrie - waste water treatment - agricultural wastes - irrigation - lysimeters - lysimetry
  Lysimeterinstallaties op het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas in Naaldwijk
  Hamaker, P. - \ 1978
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1029) - 7
  lysimeters - lysimetrie - glastuinbouw - watergebruik - waterbalans - lysimeters - lysimetry - greenhouse horticulture - water use - water balance
  De lysimeterinstallaties op het Proefstation te Naaldwijk zijn ontworpen met het doel betrouwbare gegevens betreffende het waterverbruik van onder glas geteelde gewassen te verzamelen. Voor de lysimeter is een waterbalansvergelijking opgesteld.
  Kwantitatieve aspecten van landbehandeling afvalwater in lysimeters
  Jol, C. - \ 1977
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 997) - 35
  afvalwaterbehandeling - lysimeters - lysimetrie - waste water treatment - lysimeters - lysimetry
  Enkele aspecten van de zuivering van afvalwater in grond, bestudeerd in lysimeters
  Toorn, A. van den - \ 1977
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 994) - 36
  afvalwater - afvalwaterbehandeling - lysimeters - lysimetrie - grondwaterverontreiniging - waste water - waste water treatment - lysimeters - lysimetry - groundwater pollution
  Het nemen van ongestoorde grondkolommen voor lysimeters
  Wijnsma, M. - \ 1975
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding no. 891) - 5
  lysimetrie - lysimeters - hydrologie - lysimetry - lysimeters - hydrology
  Evapotranspiration measurements with a weighable lysimeter in Surinam
  Koopmans, R.W.R. ; Vochteloo, W.H.J. - \ 1973
  Wageningen : [Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname, Landbouwhogeschool Wageningen] (CELOS bulletins 22)
  suriname - landbouwkundig onderzoek - evapotranspiratie - lysimeters - lysimetrie - watervoorraden - meettechnieken - suriname - agricultural research - evapotranspiration - lysimeters - lysimetry - water resources - measurement techniques
  A description is given of a weighable lysimeter suitable for measuring évapotranspiration of agricultural surfaces such as row crops or grass. The lysimeter tank is weighed using butyl-nylon rubber load cells filled with de-aired water. Pressure changes in the load cells are measured with a manometer. The standard deviation is 0.5 mm water depth. First results with Tocograss (lschaemum aristatum) showed that the potential évapotranspiration was considerably lower than the free water evaporation estimated according to Penman's method. This lysimeter is the first of its kind in Surinam.
  Verdampingsmetingen in Suriname; ijking van de lysimeter en de bepaling van de meetnauwkeurigheid; onderzoek naar de relatie tussen de inkomende kortgolvige straling en de relatieve zonneschijnduur gedurende het natte seizoen in Suriname
  Mann, M.A.M. ; Veen, E.G. van der - \ 1972
  Paramaribo : [s.n.] (Celos rapporten no. 71)
  evaporatie - evapotranspiratie - hydrologie - instrumenten (meters) - land - lysimeters - lysimetrie - meting - meteorologie - monitoring - bodem - oppervlakten - suriname - kalibratie - netwerken - evaporation - evapotranspiration - hydrology - instruments - land - lysimeters - lysimetry - measurement - meteorology - monitoring - soil - surfaces - suriname - calibration - networks
  De lysimeters in Nederland
  Rijtema, P.E. ; Ryhiner, A.H. - \ 1968
  Wageningen : I.C.W. (Mededeling / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 108)
  evaporatie - evapotranspiratie - hydrologie - lysimeters - lysimetrie - meteorologie - nederland - evaporation - evapotranspiration - hydrology - lysimeters - lysimetry - meteorology - netherlands
  Hydraulic device for weighing large lysimeters
  Bloemen, G.W. - \ 1964
  Wageningen : [s.n.] (Verspreide overdrukken. Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding no. 19) - 3
  lysimeters - lysimetrie - lysimeters - lysimetry
  Vijf jaren lysimeteronderzoek : een hydrologische studie
  Makkink, G.F. - \ 1962
  Wageningen : Pudoc (Verslagen landbouwkundige onderzoekingen 68.01) - 241
  hydrologie - lysimeters - lysimetrie - bodemwater - hydrology - lysimeters - lysimetry - soil water
  Lysimeters and the water-balance
  Visser, W.C. ; Bloemen, G.W. - \ 1959
  Wageningen : Institute for Land and Water Management Research (Technical bulletin / Institute for Land and Water Management Research no. 14) - 20
  lysimetrie - waterbalans - evapotranspiratie - lysimetry - water balance - evapotranspiration
  Maandoverzichten over 1957 van het lysimeterstation
  Rijtema, P.E. - \ 1958
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Rapport / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 3)
  lysimeters - lysimetrie - lysimeters - lysimetry
  Lysimeteronderzoekingen te Groningen III: Regenval, drainage en verdamping, 1918-1946
  Maschhaupt, J.G. ; Have, J. ten - \ 1948
  's-Gravenhage : Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 55.06) - 40
  hydrologie - lysimeters - lysimetrie - drainage - wetenschappelijk onderzoek - groningen - hydrology - lysimeters - lysimetry - drainage - scientific research - groningen
  Lysimeter-onderzoekingen aan het Rijkslandbouwproefstation te Groningen en elders: Regenval, drainage en verdamping
  Maschhaupt, J.G. - \ 1938
  's-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen no. 44 (1) A) - 184
  hydrologie - drainage - lysimeters - lysimetrie - wetenschappelijk onderzoek - groningen - hydrology - drainage - lysimeters - lysimetry - scientific research - groningen
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.