Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 115

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==machinaal melken
Check title to add to marked list
Grazing and automation : proceedings 4th Meeting EGF Working Group "Grazing" in Wageningen
Pol-van Dasselaar, A. van den; Vlieger, A. de; Hennesy, D. ; Isselstein, J. ; Peyraud, J.L. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Livestock Research rapport 1003) - 24
dairy cattle - machine milking - grazing - dairy farming - automation - melkvee - machinaal melken - begrazing - melkveehouderij - automatisering
Robot & Weiden : Vijf concepten voor automatisch melden en weiden
Philipsen, A.P. ; Derks, T. ; Hoog, B. van der; Leeuw, S. de; Sweep, B. ; Cornelissen, J. - \ 2015
Wageningen : Stichting Weidegang / Wageningen UR Livestock Research - 16
melkveehouderij - begrazing - begrazingsbeheer - melkrobots - automatisering - machinaal melken - dairy farming - grazing - grazing management - milking robots - automation - machine milking
Ons motto is 'Robot & Weiden: dat kan!' Het is een kwestie van de juiste werkwijze vinden, eentje die past bij jouw bedrijf, ambities en voorkeuren. In Robot & Weiden heeft een groep van 50 weidende melkveehouders met een AMS en een team van weidegang-experts de koppen bij elkaar gestoken om van elkaar te leren hoe je automatisch melken en weiden kunt combineren. Daarbij stond de vraag centraal wat werkt wel en wat werkt niet? Zij hebben deze ervaringen omgezet tot vijf Robot & Weiden concepten.
Handboek melkveehouderij 2012
Remmelink, G.J. ; Blanken, K. ; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research [etc.] (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 24) - 373
melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - dierlijke meststoffen - rundveevoeding - voedergrassen - diergezondheid - machinaal melken - landbouwbedrijfsgebouwen - landbouwwerktuigen - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - dairy farming - farm management - animal manures - cattle feeding - fodder grasses - animal health - machine milking - farm buildings - farm machinery - farm development
Het Handboek Melkveehouderij 2012 is geactualiseerd met nieuwe kennis, onder andere over graslandbemesting, onkruidbestrijding, rundveeverbetering en diergezondheid. Ook is informatie over schuimvorming op mest en groeien met rendement toegevoegd.
Handboek melkveehouderij 2011
Remmelink, G.J. ; Blanken, K. ; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2011
Wageningen [etc.] : Wageningen UR Livestock Research [etc.] (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 22) - 373
melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - dierlijke meststoffen - rundveevoeding - voedergrassen - diergezondheid - machinaal melken - landbouwbedrijfsgebouwen - landbouwwerktuigen - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - dairy farming - farm management - animal manures - cattle feeding - fodder grasses - animal health - machine milking - farm buildings - farm machinery - farm development
Het digitale Handboek Melkveehouderij 2011 is geactualiseerd met de laatste ontwikkelingen in de melkveehouderij, zoals de benutting van meststoffen, verliezen tijdens het winnen, bewaren en voeren van graskuil, verlichting van melkveestallen, het onderhoud van melkmachines en het management van melkkoeien in de transitieperiode. Ook is de informatie over rundveeverbetering en diergezondheid herzien.
Meer melkingen met stripgrazen
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2010
Boerderij 95 (2010)26. - ISSN 0006-5617 - p. 56 - 56.
melkveehouderij - melkvee - melken - machinaal melken - robots - dairy farming - dairy cattle - milking - machine milking
Het aantal melkingen per koe van de mobiele melkrobot Natureluur steeg in 2009 door toepassing van stripgrazen. 65 koeien melken bleek haalbaar.
Ontwikkeling beweidingsysteem bij mobiel robotmelken = Development of grazing system with mobile milking robot
Haan, M.H.A. de; Holshof, G. ; Evers, A.G. ; Philipsen, A.P. ; Houwelingen, K.M. van - \ 2010
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 414) - 27
robots - machinaal melken - mobiele apparaten - melkveehouderij - weiden - machine milking - mobile units - dairy farming - whey
This report discussed which grazing system fits best to milking in the meadow with a robot. Free strip grazing gave good results. In a number of farm situations in which grazing is difficult, mobile robot milking in combination with grazing can be an economically attractive alternative.
Technologie als vliegwiel voor innovaties
Migchels, G. ; Galama, P.J. ; Hoving, I.E. ; Lenssinck, F.A.J. - \ 2010
Syscope Magazine 26 (2010)2010. - p. 10 - 13.
innovaties - landbouwtechniek - robots - machinaal melken - melken - drainagesystemen - innovations - agricultural engineering - machine milking - milking - drainage systems
Een aantal ondernemers en waterschappen in het Westelijk Veenweidegebied zijn aan de slag gegaan met technologische innovaties. Het ontwikkelingstraject, de impact en het draagvlak kan per innovatie flink verschillen, zo werd duidelijk tijdens de ontwikkeling van de mobiele melkrobot en onderwaterdrainage.
Liever weiden dan melken : koeien laten zich nog geen twee keer per dag melken met mobiele melkrobot
Booij, A. - \ 2009
Veeteelt 26 (2009)2. - ISSN 0168-7565 - p. 44 - 45.
melkveehouderij - melkkoeien - begrazing - melk- en zuivelapparatuur - melkmachines - robots - mobiele uitrusting - machinaal melken - dairy farming - dairy cows - grazing - dairy equipment - milking machines - robots - mobile equipment - machine milking
Niet de koe naar de robot, maar de robot naar de koe brengen. Dat is het principe van de mobiele melkrobot. In de Natureluur lieten de koeien zich afgelopen zomer 1,9 keer per dag melken. Tenzij de robot dichtbij staat, de weidepercelen snel gewisseld worden of de koeien extra actief zijn. Dan stijgt het aantal melkingen boven de 2
Koeien dichter bij robot laten weiden
Hogenkamp, W. - \ 2009
Boerderij. Editie rundveehouderij 94 (2009)30. - p. E19 - E19.
melkveehouderij - melkvee - melk- en zuivelapparatuur - robots - machinaal melken - mobiele apparaten - beweidingssystemen - dairy farming - dairy cattle - dairy equipment - robots - machine milking - mobile units - grazing systems
Voor mobiel robotmelken bij volledige weidegang gaat ASG het bedrijfssysteem vernieuwen. Doel is een goede melkproductie per koe
Weidemelken krijgt nieuw leven in modern jasje
Beekman, J. - \ 2009
Melkveebedrijf 2009 (2009)6. - ISSN 1376-7232 - p. 18 - 20.
melkveehouderij - melkvee - machinaal melken - robots - dairy farming - dairy cattle - machine milking - robots
De animo om in de wei te melken neemt toe. De Natureluur melkt in de wei technisch goed. SAC draait met een mobiel systeem in Denemarken. Bert de Groot gaat melken in een moderne doorloopwagen en het netwerk weiderobotmelken onderzoekt of een robot in de wei technisch en bedrijfseconomisch inpasbaar is
Capaciteit mobiele robot laat te wensen over
Colenbrander, E. - \ 2009
Melkvee Magazine 2009 (2009)6. - p. 39 - 39.
melken - robots - mobiele apparaten - melkmachines - machinaal melken - melkveehouderij - milking - robots - mobile units - milking machines - machine milking - dairy farming
Koeien melken in de wei met een mobiele melkrobot is technisch mogelijk. Maar de capaciteit is nog lang niet zo hoog als op stal. Mobiele melkrobot systemen realiseren een melkopbrengst van 1200 à 1300 liter melk per dag. ASG-onderzoeker Michel de Haan legt zich hier niet bij neer
Ondernemen in gebieden met natuurlijke beperkingen = Farming in areas with natural limitations
Galama, P.J. ; Holshof, G. ; Hoving, I.E. ; Lenssinck, F.A.J. ; Schooten, H.A. van; Zijlstra, J. - \ 2009
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 290) - 32
agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - innovaties - bedrijfsvoering - samenwerking - melken - machinaal melken - melkveehouderij - farm management - entrepreneurship - innovations - management - cooperation - milking - machine milking - dairy farming
Een aantal innovatieverhalen die gericht zijn op goedkoper beheer van gebieden met natuurlijke beperkingen zijn beschreven. Het gaat om maximale inpassing van natuur en landschap in natte veengebieden en beekdalen. Processen en leerpunten zijn op rij gezet
Innovative technology and sustainable development of organic dairy farming : the case of automatic milking systems in Denmark
Oudshoorn, F.W. - \ 2009
Wageningen University. Promotor(en): Akke van der Zijpp, co-promotor(en): Imke de Boer. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085854401 - 141
melkvee - melkveehouderij - biologische landbouw - machinaal melken - automatisering - innovaties - technologie - begrazing - denemarken - duurzame ontwikkeling - dairy cattle - dairy farming - organic farming - machine milking - automation - innovations - technology - grazing - denmark - sustainable development
Development of organic dairy farming in Denmark is characterized by up-scaling, increasing productivity and automation. Increasing discussion on compliance with organic principles and sustainability has been forwarded. Automatic milking systems (AMS) are part of this development and have been implemented in organic dairy production in Denmark the last 10 years. The systems’ consequences on economic, ecological and societal issues were unknown. The general objective of the PhD assignment was to assess the contribution of new technologies to the sustainable development of organic dairy farming (i.e., determine economic, ecological and societal consequences), using AMS as a case for the present technological situation
Eerste ervaringen met de mobiele melkrobot : ervaringen op melkveeproefbedrijf Zegveld = First experiences in mobile automatic milking
Houwelingen, K.M. van; Haan, M.H.A. de; Lenssinck, F.A.J. ; Philipsen, A.P. ; Baars, R.N. - \ 2009
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Animal Sciences Group 196) - 28
melkveehouderij - melkvee - melken - machinaal melken - robots - dairy farming - dairy cattle - milking - machine milking - robots
Een particuliere ondernemer heeft in samenwerking met de Animal Sciences Group een mobiele melkrobot (‘De Natureluur’) ontwikkeld. In 2008 is hiermee onderzoek verricht op proefbedrijf Zegveld waarbij 30 tot 35 koeien zijn gemolken. Hierbij zijn de technische haalbaarheid verkend, eerste ervaringen opgedaan in bedrijfsverband en is gekeken naar de mogelijkheden voor verbetering van de techniek en het bedrijfssysteem
Natureluur, het eerste zelfrijdende automatische melksysteem
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
Veehouderij Techniek 2008 (2008). - ISSN 1387-3105
melkveehouderij - melkmachines - robots - mobiele apparaten - mobiele uitrusting - machinaal melken - boerderij uitrusting - dairy farming - milking machines - mobile units - mobile equipment - machine milking - farm equipment
Poster met daarop foto's van Natureluur, een zelfrijdend automatisch melksysteem
Koe en robot beide in de wei : economische haalbaarheid moet nog blijken
Esselink, W. - \ 2008
Boerderij/Veehouderij 93 (2008)35. - p. 20 - 22.
melkvee - melkveehouderij - melken - machinaal melken - robots - dairy cattle - dairy farming - milking - machine milking - robots
De natureluur volgt de koeien naar de percelen waar ze geweid worden. De mobiele melkrobot kan knelpunten bij weidegang technich oplossen
Zijn veehouders met een melkrobot gezonder?
Dooren, H.J.C. van - \ 2008
V-focus 5 (2008)1. - ISSN 1574-1575 - p. 28 - 29.
melkveehouderij - machinaal melken - robots - arbeidsomstandigheden - gezondheid op het werk - agrarische bedrijfsvoering - arbeid in de landbouw - dairy farming - machine milking - working conditions - occupational health - farm management - farm labour
In het kader van het 'arboconvenant voor de agrarische sectoren' heeft ASG Veehouderij tussen 2004 en 2006 een onderzoek uitgevoerd naar het effect van automatisch melken op de fysieke en mentale belasting en gezondheid van de ondernemer. Ook is gekeken naar welke rol de persoonlijkheid speelt bij afwegingen en keuzes rondom een automatisch melksysteem
Met automatisering naar verbeterd diermanagement
Ipema, A.H. ; Ouweltjes, W. ; Koning, C.J.A.M. de - \ 2008
ZuivelZicht 100 (2008)5. - ISSN 0165-8573 - p. 12 - 14.
melkveehouderij - melkkoeien - agrarische bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - automatisering - machinaal melken - sensors - dierenwelzijn - diergezondheid - maatschappelijk verantwoord ondernemen - dieridentificatiesystemen - dairy farming - dairy cows - farm management - sustainability - automation - machine milking - animal welfare - animal health - corporate social responsibility - animal identification systems
De Nederlandse melkveehouderij staat voor een aantal uitdagingen. De toekomstvisie van de minister van LNV verwoordt dat een maatschappelijk verantwoorde (melk)veehouderij onder andere wordt gekenmerkt door duurzaamheid, waarbij dieren centraal staan. Dit betekent dat de bedrijfsvoering 'om het dier wordt heen gebouwd'
Afneemapparatuur: meten is weten = Cluster removal equipment (ACRs): to measure is to know
Neijenhuis, F. ; Hogewerf, P.H. ; Schuiling, H.J. ; Houwers, H.W.J. ; Ipema, A.H. - \ 2008
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 101) - 42
melkveehouderij - melk- en zuivelapparatuur - melkmachines - melkmeters - machinaal melken - rundermastitis - melkstandinrichtingen - dairy farming - dairy equipment - milking machines - milk meters - machine milking - bovine mastitis - milking parlours
A method and device have been developed for characterizing the automatic cluster removal performance. This check could be included in the check procedures after installation, during maintenance and in troubleshooting
Goede agrarische praktijk : reiniging van melkinstallaties en melkkoeltanks
Slaghuis, B.A. - \ 2007
Lelystad : Animal Sciences Group - 23
reiniging - melkmachines - machinaal melken - melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - melkkoelers - melk- en zuivelapparatuur - clearing - milking machines - machine milking - dairy farming - farm management - milk coolers - dairy equipment
Deze praktische folder beschrijft hoe de melkinstallaties en melkkoeltanks op een goede manier gereinigd kunnen worden. Tegelijkertijd geeft het tips hoe gecontroleerd kan worden of de reiniging goed verlopen is. Ook de afvalwaterproblematiek wordt behandeld en er is een risicocheck verhoogd kiemgetal en een risicocheck verhoogd chloroformgehalte bijgevoegd
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.