Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 21

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Sensorgerichte bespuitingen van de hoofdscheut van vruchtbomen in de opkweek
  Wenneker, M. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Groot, T.T. ; Ravesloot, M.B.M. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 30
  malus pumila - appels - plantmateriaal - plantenkwekerijen - scheuten - plantengroeiregulatoren - spuiten - sensors - mechanisatie - haalbaarheidsstudies - nederland - malus pumila - apples - planting stock - nurseries - shoots - plant growth regulators - spraying - sensors - mechanization - feasibility studies - netherlands
  De arbeidsbehoefte van vruchtboom scheuttoppen spuiten is te hoog omdat iedere scheuttop individueel handmatig bespoten moet worden. De oorzaak hiervan ligt in de tijdigheid van de bespuitingen, en in de benodigde accuratesse. Door de tijdigheid en de accuratesse is de benodigde effectiviteit van de bespuitingen in gevaar. In de gewenste situatie worden alle vruchtbomen accuraat en op tijd bespoten. In dit project werd succesvol een geautomatiseerde sensorgerichte spuitunit voor de productie van vruchtbomen ontworpen. Het automatisch herkennen en precies bespuiten van de scheuttop is op dit moment realistisch en haalbaar voor praktijkonderzoek en implementatie in de vruchtboomkwekerij. Huidige sensoren bieden na implementatie in de vruchtboomkwekerij de mogelijkheid de bespuitingen gericht en precies gedoseerd en vergaand gemechaniseerd uit te voeren. Daarmee wordt flink bespaard op arbeid en wordt de snelheid van werkgangen vergroot.
  Meer effectieve middelen voor meeldauwbestrijding : proefresulaten van 2009, 2010 en 2011
  Jong, P.F. de; Anbergen, R.H.N. ; Heijerman-Peppelman, G. ; Vlas, M.J. de; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2012
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / PPO 2012-24) - 47
  malus pumila - appels - plantenziekteverwekkende schimmels - meeldauw - podosphaera leucotricha - gewasbescherming - fungiciden - nederland - malus pumila - apples - plant pathogenic fungi - mildews - podosphaera leucotricha - plant protection - fungicides - netherlands
  In de teelt van appel is er behoefte aan middelen die meeldauw goed kunnen bestrijden. In 2009, 2010 en 2011 werd bij proefras Junami op het proefbedrijf van PPO in Randwijk een proef uitgevoerd, waarbij zowel middelen als waarschuwingsmodellen voor de bestrijding van meeldauw werden getest.
  Nieuwe middelen tegen vruchtboomkanker : verslag veldproeven 2009-2011
  Vlas, M.J. de; Jong, P.F. de; Steeg, P.A.H. van der - \ 2012
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport 2012-18) - 21
  vruchtbomen - malus pumila - appels - plantenziekteverwekkende schimmels - neonectria - kanker (plantenziektekundig) - fungiciden - veldproeven - nederland - fruit trees - malus pumila - apples - plant pathogenic fungi - neonectria - cankers - fungicides - field tests - netherlands
  Vruchtboomkanker (Neonectria ditissima) veroorzaakt hoge kosten in de teelt van appel. Het middelenpakket voor de beheersing van vruchtboomkanker krimpt. Sinds 30 november 2010 is Topsin M, het best werkende bekende middel tegen vruchtboomkanker, niet meer toegelaten in Nederland. Het huidige middelenpakket bestaat uit captan (Merpan), kalkmelk (Neccal, Nexit, celkalk) en Folicur. Het doel van het onderzoek was het vinden van nieuwe, goedwerkende middelen die een reële kans op toelating hebben. Daarom is door WUR/PPO Fruit van 2009 tot en met 2011 de werking van een aantal nieuwe middelen getest en vergeleken met de effectiviteit van een aantal bestaande middelen, die al dan niet in combinatie zijn toegepast.
  Bestrijdingsstrategie appelbladgalmug
  Elberse, I.A.M. ; Sluis, B.J. van der - \ 2012
  De Boomkwekerij 25 (2012)15. - ISSN 0923-2443 - p. 20 - 21.
  vruchtbomen - appels - dasineura mali - plagenbestrijding - onderstammen - malus pumila - feromoonvallen - monitoring - bestrijdingsmethoden - fruit trees - apples - dasineura mali - pest control - rootstocks - malus pumila - pheromone traps - monitoring - control methods
  Monitoring van appelbladgalmuggen in de onderstammenteelt is goed mogelijk met feromoonvallen. Daarna zijn de muggen effectief te bestrijden met Movento. Dat blijkt uit onderzoek door PPO. De bestrijdingsstrategie kan echter nog wel worden verbeterd.
  Versneld afbreken van residuen van gewasbeschermingsmiddelen op appel en peer
  Jong, P.F. de; Bastiaan-Net, S. - \ 2010
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 50
  appels - peren - pyrus communis - malus pumila - pesticidenresiduen - degradatie - opslag - ozon - zepen - apples - pears - pyrus communis - malus pumila - pesticide residues - degradation - storage - ozone - soaps
  Er is een grotere bewustwording bij de consumenten over de aanwezigheid van residuen op fruit. Dit als gevolg van aandacht voor dit thema in de media. Als reactie daarop hebben een aantal supermarkten hun normen aangescherpt. Het gebruik van gewasbescherming is echter noodzakelijk om aan de kwaliteitseisen te voldoen die de consument stelt. Het eenvoudig weglaten van bestrijdingsmiddelen zou leiden tot een grote toename van aantastingen van ziekten en plagen met grote verliezen tot gevolg. Daarom zal gekeken moeten worden naar mogelijkheden om met minder residu op het geconsumeerde fruit toch te komen tot hetzelfde kwaliteitsniveau. Een oplossing die mogelijk op korte termijn haalbaar is, is het versneld afbreken van residuen op de vrucht na bewaring.
  Towards durabale resistance to apple scab using cisgenes
  Joshi, S.G. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Evert Jacobsen, co-promotor(en): Frans Krens; Henk Schouten. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856610 - 137
  malus pumila - appels - plantenziekteverwekkende schimmels - venturia inaequalis - ziekteresistentie - plantenveredeling - transgene planten - genetische modificatie - moleculaire veredeling - cisgenese - malus pumila - apples - plant pathogenic fungi - venturia inaequalis - disease resistance - plant breeding - transgenic plants - genetic engineering - molecular breeding - cisgenesis
  Apple (Malus x domestica) is one of the important fruit crops of the world. It is mainly cultivated in temperate regions. Apple fruit contains many health beneficial compounds which may play an important role in reducing cancer cell proliferation and lowering the level of cholesterol.
  Apple production can suffer from several pests and diseases and among them scab is very important. Apple scab is a fungal disease caused by Venturia inaequalis. The pathogen is a facultative saprophyte that grows during the growing season subcuticularly on the host. Most of the present day high quality apple cultivars are susceptible to apple scab. The crop loss due to apple scab has been amount to more than 70%. Fruit growers usually spray fungicides 15 times or more in a season to control the scab disease. To reduce the use of chemicals, it is absolute necessary to develop apple varieties with durable scab resistance.
  Conventional breeding in apple has some drawbacks such as long generation period, genetic drag and the self-incompatible sexual reproduction system. Therefore, stacking of more than one resistance gene by classical introgression breeding is inefficient. Genetic modification is an alternative option to improve the existing scab-susceptible varieties into scab-resistant ones. However, consumer acceptance of transgenic food in Europe is a problem. Therefore, we developed a genetic modification system with cisgenes and intragenes instead of transgenes. Cisgenes are genes from the plant itself or from crossable species with their natural introns and own regulatory elements in normal sense orientation. Intragenes are like cisgenes containing only functional parts of genes from the plant itself or from crossable species, however, these functional parts originate from different genes. All these genes or gene parts are belonging to the normal breeder’s gene pool. Transgenes are synthetic genes or (partly) origination from non-crossable species, like viruses and microorganisms. Transgenes are representing a new gene pool for plant breeding. GMO-regulations have been developed for transgenes. Societal research showed that consumer preference for cisgenic food is higher than for transgenic food. Cisgenic or intragenic plants can be developed by transferring the desired scab resistant genes into the scab-susceptible cultivar through Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation. Transformation aimed at cisgenesis or intragenesis should be done either without the use of selectable marker genes or by using selection markers first and eliminating them subsequently after selection of transformants. In this thesis almost all steps have been made to come to cisgenic apple plants with resistance to scab disease (chapter 2).
  Although many scab resistance genes have been identified and mapped, only Vf has been positionally cloned. Vf is a locus with four paralogs namely HcrVf1 (Homologues of Cladosporium fulvum resistance genes of Vf region), HcrVf2, HcrVf3, and HcrVf4. Only HcrVf1 and HcrVf2 are considered as being functional. In conventional breeding Vf inherits as a single locus so it is not possible to study the individual role of HcrVf1 and HcrVf2 in conferring resistance against scab using conventionally bred material. The present study was set up to study in depth the roles of HcrVf1 and HcrVf2 separately in conferring resistance to apple scab, using A. tumefaciens mediated transformation. Both isolated genes were regulated as cisgenes by their own promoter and terminator sequences. The two cisgenes were used in two different lengths of the 5’-upstream sequences, so with a short promoter (SP) and a long promoter (LP) i.e. 312 bp and 1990 bp for HcrVf1 and 288 bp and 2000 bp for HcrVf2. HcrVf1 and HcrVf2 were also combined with the apple rubisco promoter and terminator into intragenes because these regulatory elements were found to give high expression in plants. The HcrVf1 and HcrVf2 cisgenes and intragenes were inserted into the susceptible cv. ‘Gala’, using the marker free system pMF1. Several apple transformants were selected for further characterization.
  Micrografting was carried out in order to take the ‘in vitro’ transformants to the greenhouse. This method proved to promote growth better than rooting of ‘in vitro’ transformants. Apple transformant ‘in vitro’ shoots were used as scions and grafted onto the apple seedling rootstocks. Micrografts were ready for further testing 4 to 5 weeks after grafting. At this stage the young leaves were collected for isolation of DNA and RNA. Southern hybridization was performed to check the inserted T-DNA copy number. For this, the selection marker gene nptII was used as a probe. Most of the transformants (17) were found to have a single T-DNA insert and seven transformants showed two T-DNA inserts. Subsequently, HcrVf gene expression in transformed lines was studied through quantitative RT-PCR (qRT-PCR) in relation to the natural HcrVf expression in the resistant cv. ‘Santana’. In case of HcrVf1 transformants, expression by LP was significantly higher than by SP, while in HcrVf2 transformants no significant difference between SP and LP could be demonstrated. Both HcrVf1 and HcrVf2 genes showed highest expression when regulated by the apple rubisco promoter and terminator. Two HcrVf2 transformants, LPHcrVf2-4 and PMdRbcHcrVf2-12, showed the highest gene expression for the cisgene and intragene situation, respectively. Among HcrVf transformants, no significant correlation was observed between inserted gene copy number and gene expression level (Chapter 3).
  Micrografted cvs. ‘Santana’ (resistant control containing Vf through classical breeding), ‘Gala’ (susceptible control) and different micrografted apple transformants were tested for scab resistance against V. inaequalis isolate EU-B05. The top four leaves were Summary 125
  used for inoculation with V. inaequalis. Seventeen days after inoculation, the plants were scored for sporulation using a quantitative scale. All the HcrVf1 transformants showed complete sporulation similar to the level in cv. ‘Gala’, indicating that HcrVf1 is not giving resistance. On the other hand, 10 out of the 13 HcrVf2 transformants showed resistance at levels that were statistically similar to cv. ‘Santana’. Two HcrVf2 transformants, LPHcrVf2-4 and PMdRbcHcrVf2-12, showed the best resistance. A negative correlation between HcrVf2 gene expression and sporulation was observed i.e. as gene expression increased there was a decrease in the fungal sporulation (Chapter 4).
  The results obtained by the scab experiment were used to select HcrVf1 and HcrVf2 transformants to check the resistance spectrum against different isolates of V. inaequalis. The plants were inoculated with four avirulent isolates of the pathogen and two isolates virulent to the resistant cv. ‘Santana’. The top two leaves were inoculated with fungal spores and the inoculated plants were scored for sporulation 21 days after inoculation. All the HcrVf1 transformants showed heavy sporulation of all the isolates used and they were behaving like untransformed cv. ‘Gala’. The HcrVf2 transformants were behaving like cv. ‘Santana’ indicating that the resistance coming from the Vf gene cluster is from HcrVf2 alone (Chapter 5).
  In order to increase the durability of resistance against scab, it is desired to stack several resistance genes into apple cultivars either by classical breeding or by genetic modification. To use it in a cisgenic or intragenic approach, new scab resistance genes have to be identified in apple and cloned. In chapter 6 it is described how a novel scab resistance gene, Vd3, has been identified and genetically mapped in the resistant selection “1980-015-025”. In the study we used the F1 progeny 2000-012 that is derived from the crossing between the resistant parent 1980-015-025 and the susceptible parent 1973-001-041. Mainly DArT markers were used in this genetic mapping study. Other known markers, such as SSRs, P-136 (RAPD marker), and Vf2ARD (RGA marker), were used for annotation of the linkage groups. The Vd3 gene has been mapped 1 cM to the south of the Vf gene cluster in repulsion phase on linkage group 1. Paternity tests have indicated that clone 1980-015-025 has inherited the Vd3 gene from founder accession D3. This gene can provide resistance against the virulent isolate EU-NL24, which can overcome the resistance of Vf and Vg. However, this gene cannot provide resistance against other isolates (Chapter 6).
  The results described in this thesis are of practical importance. Cisgenesis or intragenesis can be employed to provide multiple gene resistance against scab in apple without linkage drag problems as observed during classical introgression breeding. Our first potential cisgenic scab resistant ‘Gala’ plants with the HcrVf2 gene are being developed which can be used in regions free of virulent isolates. The cisgenic approach is essential in rapid improving a crop such as apple where it takes many decades through conventional breeding.
  Blokkeren van invalspoorten voor kanker
  Jong, P.F. de; Heijne, B. ; Köhl, J. - \ 2008
  neonectria galligena - kanker (plantenziektekundig) - appels - antagonisten - vruchtbomen - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - malus pumila - fruitteelt - neonectria galligena - cankers - apples - antagonists - fruit trees - plant protection - plant pathogenic fungi - malus pumila - fruit growing
  Tijdens bladval ontstaan kleine wondjes waar kanker (Nectria galligena) de appelboom kan binnendringen. Door antagonisten aan te brengen, kunnen deze wondjes afgedicht worden; onderzoek, resultaten en de praktijk
  Stikstof en hardheid bij Elstar: resultaten onderzoek 2003-2005 te Randwijk
  Maas, M.P. van der; Simonse, J.J. ; Kanne, H.J. ; Hof, M.C.J. op t - \ 2007
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / PPO 2007-14) - 37
  malus pumila - appels - stikstof - nederland - gewaskwaliteit - malus pumila - apples - nitrogen - netherlands - crop quality
  Dit onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw
  Wortelvelden op appelonderstammen : verslag van literatuuronderzoek en enquête kwekers
  Maas, M.P. van der; Kemp, H. ; Ravesloot, M.B.M. - \ 2006
  Randwijk : PPO Fruit (PPO nr. 2006-11) - 27
  malus pumila - appels - onderstammen - wortelhout - toegepast onderzoek - nederland - malus pumila - apples - rootstocks - burrs - applied research - netherlands
  PPO project 32 610530 00
  Localization of candidate allergen genes on the apple (Malus domestica) genome and their putative allergenicity
  Gao Zhongshan, - \ 2005
  Wageningen University. Promotor(en): Evert Jacobsen; Richard Visser, co-promotor(en): Eric van de Weg; Luud Gilissen. - Wageningen : S.n. - ISBN 9789085042426 - 146
  appels - malus pumila - allergenen - genomen - genen - allergieën - allergische reacties - voedselallergieën - plantenveredeling - rassen (planten) - dna-sequencing - genexpressieanalyse - apples - malus pumila - allergens - genomes - genes - allergies - allergic reactions - food allergies - plant breeding - varieties - dna sequencing - genomics
  Apple is generally considered as a healthy food, but 2-3% European people can not eat this fruit because it provokes allergy reaction. Four classes of apple allergen genes have been identified, they are Mal d 1, Mal d 2, Mal d 3 and Mal d 4 . This thesis focuses on the genomic characterization of these candidate genes on the apple genome by linkage mapping through sequence-specific DNA markers. In total, 26 putative Mal d genes, 25 of them were mapped on 8 linkage groups:17 for Mal d 1 , two for Mal d 2 and Mal d 3 , and four for Mal d 4 .As for the patients in northern and central Europe, the major apple allergen is Mal d 1. Genetic analysis demonstrated the Mal d 1 genes on linkage group (Chromosomes) 16 are relevant. Furthermore, a molecular marker linked to low-Mal d 1 allergenic trait was identified.
  Minder middelen, minder appels? : bedrijfssystemenonderzoek geïntegreerde appelteelt 1990-1997
  Gildemacher, P.R. ; Groot, M.J. ; Schenk, A.M.E. ; Veijer, H. ; Dekker, C. ; Maas, M.P. van der - \ 2002
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2002-2) - 61
  malus pumila - appels - gewasbescherming - teeltsystemen - bedrijfssystemen - geïntegreerde systemen - geïntegreerde plagenbestrijding - nederland - geïntegreerde bedrijfssystemen - malus pumila - apples - plant protection - cropping systems - farming systems - integrated systems - integrated pest management - netherlands - integrated farming systems
  Dit onderzoek werd gefinancierd door het ministerie van LNV
  Boomgaardresistente appelrassen
  Wenneker, M. ; Maas, M.P. van der; Schenk, A.M.E. ; Veijer, H. - \ 2002
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2002-3) - 61
  malus pumila - appels - boomgaarden - plantenziekteverwekkende schimmels - ziekteresistentie - experimenteel veldonderzoek - bedrijfssystemen - nederland - malus pumila - apples - orchards - plant pathogenic fungi - disease resistance - field experimentation - farming systems - netherlands
  Dit project werd gefinancierd door het ministerie van LNV
  Bestrijding van appelschurft (Venturia inaequalis) met verschillende schema's van fungiciden in 2000 en 2001
  Jong, P.F. de; Heijne, B. ; Anbergen, R.H.N. ; Buitenhuis, E. ; Geurts, P.G.P. - \ 2002
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2002-5) - 70
  malus pumila - appels - plantenziekteverwekkende schimmels - venturia inaequalis - chemische bestrijding - fungiciden - nederland - malus pumila - apples - plant pathogenic fungi - venturia inaequalis - chemical control - fungicides - netherlands
  Dit project is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw
  De bestrijding van schurft met biologische en gangbare middelen
  Jong, P.F. de; Stelder, J. ; Heijne, B. ; Anbergen, R.H.N. ; Buitenhuis, E. - \ 2002
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2002-12) - 60
  malus pumila - appels - plantenziekteverwekkende schimmels - venturia inaequalis - chemische bestrijding - fungiciden - biologische bestrijding - nederland - malus pumila - apples - plant pathogenic fungi - venturia inaequalis - chemical control - fungicides - biological control - netherlands
  Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van LNV
  Werking van natronloog op de epidemiologie van kanker (Nectria galligena)
  Stelder-van der Meij, J. ; Jong, P.F. de; Heijne, B. ; Anbergen, R.H.N. - \ 2002
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2002-13) - 32
  malus pumila - appels - pyrus communis - peren - plantenziekteverwekkende schimmels - neonectria galligena - ziektebestrijding - fungiciden - natriumhydroxide behandeling - epidemiologie - nederland - malus pumila - apples - pyrus communis - pears - plant pathogenic fungi - neonectria galligena - disease control - fungicides - sodium hydroxide treatment - epidemiology - netherlands
  Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van LNV
  Verslag Elstarmutantenproef 069 Ze 9506
  Kemp, H. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2002
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2002-16) - 24
  malus pumila - appels - cultivars - rassen (planten) - mutanten - rassenproeven - nederland - malus pumila - apples - cultivars - varieties - mutants - variety trials - netherlands
  Dit onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw
  Verbetering en versnelling toetsmethodiek voor veldresistenties in appel en peer
  Kemp, H. - \ 2002
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2002-22) - 24
  malus pumila - appels - pyrus communis - peren - ziekteresistentie - plaagresistentie - cultivars - rassen (planten) - experimenteel veldonderzoek - methodologie - malus pumila - apples - pyrus communis - pears - disease resistance - pest resistance - cultivars - varieties - field experimentation - methodology
  Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van LNV
  Effect van de gisten Aureobasidium pullulans en Rhodotorula glutinis op verruwing 2002
  Geurts, P.G.P. ; Anbergen, R.H.N. ; Scholten, G. ; Jonge, P.F. de; Heijne, B. - \ 2002
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2002-35) - 28
  malus pumila - appels - oogstschade - organismen ingezet bij biologische bestrijding - aureobasidium pullulans - rhodotorula glutinis - bewaarziekten - malus pumila - apples - crop damage - biological control agents - aureobasidium pullulans - rhodotorula glutinis - storage disorders
  Dit onderzoek s gefinancierd door het Ministerie LNV
  Milieuvriendelijke bestrijding van vruchtboomkanker : proefverslagen 1996-2000
  Gildemacher, P.R. ; Jong, P.F. de; Heijne, B. ; Anbergen, R.H.N. ; Buitenhuis, E. - \ 2001
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2002-4) - 51
  malus pumila - appels - pyrus communis - peren - plantenziekteverwekkende schimmels - neonectria galligena - fungiciden - geïntegreerde plagenbestrijding - nederland - malus pumila - apples - pyrus communis - pears - plant pathogenic fungi - neonectria galligena - fungicides - integrated pest management - netherlands
  Dit onderzoek werd gefinancierd door het ministerie van LNV
  Teeltonderzoek Santana 1998-2001 : onderstammenproef 044 Ra 99027, plantdiepteproef 161 Ra 98043
  Steeg, P.A.H. van der; Kemp, H. ; Maas, F.M. - \ 2001
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit 2001-31) - 12
  malus pumila - appels - onderstammen - cultivars - rassenproeven - nederland - malus pumila - apples - rootstocks - cultivars - variety trials - netherlands
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.