Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 33

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ruimtelijke verdiencapaciteiten Greenport Westland-Oostland
  Schans, J.W. van der; Vader, J. ; Ruijs, M.N.A. ; Bergen, Jago van; Kolpa, Evert ; Aaftink, Rutger ; Janssen, Bernadette ; Boddeke, Jorick - \ 2016
  Van Bergen Kolpa Architecten - 59
  Greenport Westland Oostland, tuinbouw, handelingsperspectief - zuid-holland - westland - beleidsondersteuning - tuinbouw - glastuinbouw - gebiedsontwikkeling - marketingbeleid - zuid-holland - westland - policy support - horticulture - greenhouse horticulture - area development - marketing policy
  Dit ruimtelijk perspectief voor nieuwe verdiencapaciteiten geeft aan welke ontwikkelingen in de Greenport Westland-Oostland als structurerend kunnen worden gezien en leidend zijn voor het handelen van de overheden in de Greenport Westland-Oostland. Dit perspectief geeft input aan het strategisch handelingsperspectief Greenport Westland-Oostland, zoals dit door Provincie en betrokken andere overheden ontwikkeld wordt.
  Influence consumer behaviour for product development (LEI Wageningen UR)
  Reinders, M.J. - \ 2015
  LEI Wageningen UR
  product development - marketing - marketing policy - marketing techniques - food merchandising - food advertising - consumer attitudes - food acceptability - consumer behaviour - food technology - productontwikkeling - marketing - marketingbeleid - marketingtechnieken - reclamecampagne van voedsel - levensmiddelenreclame - houding van consumenten - voedselacceptatie - consumentengedrag - voedseltechnologie
  LEI Wageningen UR can give you insights to better understand consumer considerations and to integrate them in your product development. Please contact Machiel Reinders from LEI Wageningen UR for more information.
  Enhancing governance for sanitation marketing in DRC : Creating an enabling environment for sanitation marketing
  Klaver, D.C. - \ 2015
  Wageningen : Centre for Development Innovation - p. 1 - 38.
  marketing - marketing policy - sanitation - new sanitation - governance - civil rights - congo democratic republic - east africa - marketing - marketingbeleid - volksgezondheidsbevordering - nieuwe sanitatie - governance - burgerrechten - democratische republiek kongo - oost-afrika
  This report is one of the results of the ‘Sanitation Marketing in Equateur Province’ project in RDC, in which Wageningen UR and Oxfam Great Britain (Oxfam GB) work together.

  • It Describes the characteristics of different governance arrangements that address sanitation problems in Gemena in terms of actors involved and decision-making process and power;
  •Assesses the strengths and weaknesses of these different governance arrangements in solving collective problems in the field of sanitation, and
  •Presents different policy propositions on how to create more enabling governance arrangements for the sustainable provision of sanitation services.
  Marketing : eine fallstudienbasierte Einführung
  Griese, K.M. ; Bröring, S. - \ 2011
  Wiesbaden : Gabler-Verlag (Lehrbuch ) - ISBN 9783834927170 - 307
  marketing - planning - marktplanning - strategisch management - consumentengedrag - koopgewoonten - marketingbeleid - onderzoek - gevalsanalyse - studieboeken - marketing - planning - market planning - strategic management - consumer behaviour - purchasing habits - marketing policy - research - case studies - textbooks
  Studenten sowie Praktiker erhalten eine praxisorientierte Einführung in die zentralen Grundlagen des Marketing. Ausgangspunkt jedes Kapitels ist eine Fallstudie, die eine konkrete praktische Rahmenbedingung eines Unternehmens vorstellt. Diese Situation wird in den Ausführungen dann mit den theoretischen und methodischen Ansätzen verknüpft. Dadurch wird die Transferleistung von Theorie zur Praxis und vice versa für den Leser erleichtert. Der Leser lernt auf diese Weise die Aufgaben des Marketing im Unternehmen zu verstehen und einzuschätzen. Neben der Unternehmensperspektive wird ferner ein Verständnis über die Markt- und Konsumentenperspektive erarbeitet. Darüber hinaus werden die klassischen Instrumente des Marketing-Mix nicht nur singulär dargestellt, sondern mit Bezügen zu den originären Wachstum- oder Kostenzielen von Unternehmen. Zusätzliche Übungen helfen Studierenden, sich frühzeitig auf Klausuren vorzubereiten
  Kansen Zantedeschia aan alle kanten belicht
  Dwarswaard, A. ; Leeuwen, P.J. van - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)229. - ISSN 1571-5558 - p. 56 - 57.
  zantedeschia - rassen (planten) - cultivars - marketingbeleid - verkoopbevordering - public relations - teeltsystemen - zantedeschia - varieties - cultivars - marketing policy - sales promotion - public relations - cropping systems
  Zantedeschia heeft in de knollenteelt een vaste plaats veroverd. De teelt is nog steeds relatief nieuw. Reden voor de KAVB-productgroep Zantedeschia om ook dit jaar een jaarvergadering te houden, met daarbij aandacht voor promotie en onderzoek. Een impressie van zaken die nu spelen.
  Marketingstrategie en duurzame ontwikkeling in de agro-food sector
  Ingenbleek, P.T.M. ; Frambach, R. - \ 2011
  [Den Haag etc.] : LEI Wageningen UR - 12
  duurzame ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - marketing - marketingbeleid - landbouwsector - agro-industriële sector - sustainable development - sustainability - marketing - marketing policy - agricultural sector - agroindustrial sector
  Dit TransForum project is uitgevoerd binnen het wetenschappelijke programma Mobilisatie van de vraag naar duurzame producten, en richt zich specifiek op de vraag hoe voedselverwerkingsbedrijven gemotiveerd worden duurzaam te ondernemen door de contacten met andere bedrijven in de voedselketen.
  EU policy for agriculture, food and rural areas, 2nd rev. ed.
  Oskam, A.J. ; Meester, G. ; Silvis, H.J. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861804 - 453
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwbeleid - beleid - landbouw - agrarische handel - wereldhandelsorganisatie - voedsel - beleid inzake voedsel - marketingbeleid - diergezondheid - dierenwelzijn - gezondheidsbeleid - plattelandsbeleid - natuurbescherming - milieubeheer - instellingen - besluitvorming - platteland - europese unie - cap - agricultural policy - policy - agriculture - agricultural trade - world trade organization - food - food policy - marketing policy - animal health - animal welfare - health policy - rural policy - nature conservation - environmental management - institutions - decision making - rural areas - european union
  The European Union varies widely within its boundaries. Still, there are common policies for agriculture, food and rural areas, although with many differences in relation to specific conditions in Member States. Starting with the Mac Sharry reform in 1992, the EU is on a long-term path to freer and more open markets. Traditional EU market and price measures are now largely replaced by 'decoupled' direct income support, and further steps are being prepared. There is increased attention at both EU and Member-State levels to food quality, food safety and animal welfare, as there is also to the environment and the development of rural areas. The Union is thus becoming a leader in food and rural policies.
  Gaan we ze aanbieden of gaan we ze verkopen
  Kooten, O. van - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)2. - p. 12 - 13.
  tuinbouwbedrijven - teelt onder bescherming - kassen - samenwerking - gewaskwaliteit - tomaten - marketingkanalen - marketingbeleid - vruchtgroenten - glastuinbouw - groenten - market gardens - protected cultivation - greenhouses - cooperation - crop quality - tomatoes - marketing channels - marketing policy - fruit vegetables - greenhouse horticulture - vegetables
  Al een tijdje worden verschillende discussies gevoerd over verdergaande samenwerking in de glastuinbouw in Nederland. Het lijkt er op dat dit vooral is ingegeven door de overlevingsdrang van grote groepen telers die het water aan de lippen staat. De betrokkenen kijken vooral naar machtsverhoudingen en proberen hiermee het Calimero-effect te ontstijgen. Maar als je alleen maar gaat samenwerken om de marktmacht van de ander te ondergraven, roep je een hoop ellende op je af. Olaf van Kooten, deskundige op het gebied van ketens in de tuinbouw, geeft zijn mening
  CSR business models and change trajectories in the retail industry; A Dynamic Benchmark Exercise (1995-2007)
  Tulder, R. van; Bleijenbergh, M. ; Danse, M.G. ; Wiersinga, R.C. ; Torppe, M. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Report / LEI : Research area 3, Consumers and supply chains ) - ISBN 9789086153275 - 329
  marketing voor de detailhandel - supermarkten - marketing van voedingsmiddelen - kapitaalvennootschappen - marketingbeleid - duurzaamheid (sustainability) - bedrijven - nederland - europa - modellen - maatschappelijk verantwoord ondernemen - bedrijfsmanagement - retail marketing - supermarkets - food marketing - companies - marketing policy - sustainability - businesses - netherlands - europe - models - corporate social responsibility - business management
  Sustainability or Corporate Social Responsibility (CSR) is an important societal issue that also gains momentum in the food retail industry. Companies apply different strategies towards sustainability and can alter these over time. This report presents the findings of RSM research on (changes in) business models of CSR strategies within three leading Dutch food retailers as well as three leading European food retailers. The research reveals the level of internal and external alignment as important factors to understand the design and the development of the companies' CSR business model.
  Improving the Tanzanian-Mombasa cross-border tomato product chain: a study of Mombasa tomato market : draft report
  Onduru, D. ; Wiersinga, R.C. ; Jager, A. de - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR - 70
  fruitteelt - groenteteelt - tomaten - marketingbeleid - marktonderzoek - marketing voor de detailhandel - groothandelmarketing - tanzania - kenya - regionale voedselketens - ketenmanagement - marktanalyse - fruit growing - vegetable growing - tomatoes - marketing policy - market research - retail marketing - wholesale marketing - tanzania - kenya - regional food chains - supply chain management - market analysis
  The study of Mombasa tomato market is part of the project “Development of Commercial Field Vegetable Production, Distribution and Marketing for the East African Market”. The project is implementing a pilot activity on improving crossborder tomato chains from Ngarenanyuki, Tanzania, to Mombasa, Kenya. The overall objective of the study was to assess the requirements, institutional setting and current supply issues of the Mombasa tomato market and to describe the supply chain logistics and characteristics.
  Pilot to improve linkage of domestic tomato supply chains to local high segment markets
  Wiersinga, R.C. ; Jager, A. de - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR - 53
  groenteteelt - tomaten - landbouwproductie - marktsegmentatie - marketingkanalen - marketingbeleid - tanzania - kenya - ketenmanagement - vegetable growing - tomatoes - agricultural production - market segmentation - marketing channels - marketing policy - tanzania - kenya - supply chain management
  The pilot aims to link smallholder tomato farmers in both Kenya and Tanzania to local high segment markets as supermarkets, hotels, restaurants and hospitals.
  Verpakking als marketinginstrument. Elke schakel in de keten vanuit de klant bekijken
  Dam, Y.K. van - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)8. - p. 20 - 21.
  tuinbouwbedrijven - marketingbeleid - marketingtechnieken - verpakkingen - consumenteninformatie - investering - consumentengedrag - toegevoegde waarde - consumentenaangelegenheden - glastuinbouw - market gardens - marketing policy - marketing techniques - wrappings - consumer information - investment - consumer behaviour - value added - consumer affairs - greenhouse horticulture
  Een marketingbenadering van de distributieketen vereist dat elke schakel in dat kanaal vanuit het perspectief van de klant wordt bekeken. Verpakken is hierbij door de jaren heen het stiefkind van de marketing geweest. Door ook verpakking vanuit het perspectief van de klant te bekijken, verandert het verpakkingsbeleid van een kosten- in een investeringsvraagstuk. Zodra een ondernemer de verpakking ziet als een investering in de toegevoegde waarde voor de klant, ontstaat ruimte voor optimalisering van de verpakking in marketingtermen in plaats van uitsluitend optimalisering in de bedrijfseconomische termen
  Quick scan omschakeling naar biologische Landbouw anno 2007 : Noodzaak tot omschakeling en knelpunten in omschakeling
  Sukkel, W. ; Waal, B.H.C. van der; Balen, D.J.M. van - \ 2007
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapporten / PPO 363) - 42
  conversie - biologische landbouw - beleid - biologische productie - marketingbeleid - ondersteunende maatregelen - sectorale ontwikkeling - consumentenonderzoeken - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - sectorale analyse - economische analyse - conversion - organic farming - policy - biological production - marketing policy - support measures - sectoral development - consumer surveys - farm development - sectoral analysis - economic analysis
  In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is er onderzoek gedaan naar de knelpunten voor primaire ondernemers rond de omschakeling van gangbare naar biologische landbouw. Als achterliggende vraag is meegenomen of er vanuit de markt geredeneerd een noodzaak is voor groei van het aanbod van biologische producten en of deze groei door omschakeling gerealiseerd moet worden.
  Verslag enquete exporteurs van Surinaamse groenten naar Nederland
  Prado, G. Del; Jhagroe, S. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2006
  S.n. - 4
  groenten - export - vragenlijsten - internationale handel - agrarische economie - marketingbeleid - kwaliteitszorg - logistiek - vegetables - exports - questionnaires - international trade - agricultural economics - marketing policy - quality management - logistics
  Marketing tussen wetenschap en maatschappij
  Meulenberg, M.T.G. ; Tilburg, A. van; Trijp, J.C.M. van - \ 2006
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789085851059 - 134
  marketing - consumentengedrag - marketingbeleid - marketing van voedingsmiddelen - samenleving - marketing - consumer behaviour - marketing policy - food marketing - society
  Ter gelegenheid van haar 40 jarig bestaan organiseerde de leerstoelgroep Marktkunde en Consumentengedrag op 13 oktober 2005 een symposium waarvan dit boek de weergave is. Tijdens het jubileum symposium werden met stakeholders en belangstellenden de belangrijke ontwikkelingen in de marketing en het consumentengedrag besproken en de weerslag daarvan op de huidige en toekomstige onderzoeksprioriteiten van de leerstoelgroep. De analyse is dat dit onderzoek zich met name zal concentreren op de raakvlakken tussen consumentengedrag, marketing strategie en maatschappelijke waarden. Deze driehoek is dan ook het leidende principe van dit boek.
  Economische gevolgen welzijnsrichtlijn vleeskuiken
  Horne, P.L.M. van - \ 2006
  De Pluimveehouderij 9 (2006)36. - ISSN 0166-8250 - p. 10 - 11.
  pluimveehouderij - pluimvee - bedrijfsvoering - bedrijfssystemen - hennen - dierlijke productie - rassen (dieren) - genetische bronnen - centra van herkomst - marketingbeleid - logistiek - poultry farming - poultry - management - farming systems - hens - animal production - breeds - genetic resources - centres of origin - marketing policy - logistics
  Starq brengt ommekeer in afzet leghennen - De op 1 september 2006 opgerichte onderneming Starq bv gaat de Hendrix Genetics-fokproducten exclusief distribueren in Nederland, België en Duitsland. Fokkerijorganisatie Hendrix Genetics wil met deze exclusieve distributie van de fokproducten Hisex, Bovans, Dekalb, ISA, Shaver en Babcock marktaandeel afsnoepen van Lohmann/Wesjohann, het enige andere nog overgebleven legfokbedrijf. De komst van Starq betekent dat broederijen en opfokorganisaties moeten kiezen van welk fokbedrijf ze de producten gaan verkopen, want zo zegt Starq-directeur Ruud Zanders: 'Aan partijen die ouderdieren van de concurrent houden, levert Starq geen ouderdieren, broedeieren en eendagsleghenkuikens'. Met reacties van Nederlandse broederijen en opfokorganisaties
  Huisverkoop van biologisch vlees : handboek
  Heijden, C.H.T.M. van der - \ 2005
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations - 38
  biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - vlees - voedselproducten - vleeswaren - marketing van voedingsmiddelen - kleine winkels - huisnijverheidbedrijven - marketing - marketingbeleid - marketingtechnieken - boerderijwinkels - multifunctionele landbouw - organic farming - organic foods - meat - food products - meat products - food marketing - small shops - home-based businesses - marketing - marketing policy - marketing techniques - on-farm sales - multifunctional agriculture
  Voor biologische boeren die willen beginnen met de verkoop van biologisch vlees aan huis, is het 'Handboek Huisverkoop Biologisch Vlees' samengesteld. Het handboek bevat o.a. marketingtips en een overzicht van de wet- en regelgeving. Het is opgesteld door Wageningen UR in samenwerking met Biologica en Vereniging Natuurweide.
  Hoezo Waardering? Het waarderen van ketenpartners in kwaliteitsgerichte ketens
  Ingenbleek, P.T.M. - \ 2004
  Voedingsmiddelentechnologie 12 (2004)juni 2004. - ISSN 0042-7934 - p. 54 - 55.
  bedrijfsvoering - ondernemerschap - managementvaardigheden - voedselindustrie - productiebeleid - kwantiteitscontrole - marketingbeleid - marketing voor de detailhandel - ketenmanagement - productieprocessen - management - entrepreneurship - management skills - food industry - production policy - quantity controls - marketing policy - retail marketing - supply chain management - production processes
  Het waarderen van ketenpartners is essentieel in kwaliteitsgerichte ketens. Via gesprekken met toeleveranciers over hoe de consument beter zou kunnen worden bediend, werden toeleveranciers van twee bedrijven steeds meer betrokken bij de productontwikkeling en kwaliteitsverbetering. De wijze waarop bedrijven met hun ketenpartners omgaan, verschilt
  Bestaande kennis gebruiken voor innovatie
  Jager, M.J.G. de; Engelbart, F.W.G.A. ; Wubben, E.F.M. - \ 2004
  Voedingsmiddelentechnologie 37 (2004)24. - ISSN 0042-7934 - p. 32 - 33.
  landbouw - agro-industriële sector - voedselindustrie - kennis - innovaties - marketingbeleid - economische sectoren - onderzoeksinstituten - bedrijfsvoering - doelstellingenmanagement - bedrijven - efficiëntie - agriculture - agroindustrial sector - food industry - knowledge - innovations - marketing policy - economic sectors - research institutes - management - management by objectives - businesses - efficiency
  Actief en doelgericht jagen op innovaties wenselijk, maar moeilijk. Daarom onderzocht Rijnconsult samen met Wageningen UR hoe de agrifoodsector van kennis tot innovatie kan komen en welke factoren daarbij essentieel zijn. Samen ontwikkelden zij het model 'kennis inside'
  De afzet is de grootste uitdaging : onderzoek naar biologische vleeskuikens in Nederland
  Rodenburg, T.B. ; Harn, J. van - \ 2003
  De Pluimveehouderij 33 (2003)42. - ISSN 0166-8250 - p. 36 - 37.
  biologische landbouw - pluimveehouderij - vleeskuikens - kippen - diervoedering - diergezondheid - marketing - marketingbeleid - wetgeving - europa - economie m.b.t. consumenten - productiekosten - agrarische bedrijfsvoering - prijsbepalende factoren - Nederland - organic farming - poultry farming - broilers - fowls - animal feeding - animal health - marketing - marketing policy - legislation - europe - consumer economics - production costs - farm management - price determining factors - Netherlands
  De kostprijs van biologische kuikens was vorig jaar meer dan twee maal zo hoog als bij gangbare kuikens. De consument moet overtuigd worden van het feit dat biologisch kippenvlees zijn prijs meer dan waard is. Kostprijsverlaging is van belang.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.