Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 56

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Nauwelijks compostering vaste mest op het lagekostenbedrijf
  Blanken, K. ; Dooren, H.J. van - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)3. - ISSN 1569-805X - p. 5 - 7.
  stalmest - rundveemest - mest - opslag - compostering - samenstelling - chemische samenstelling - volume - massa - gewicht - mestverwerking - farmyard manure - cattle manure - manures - storage - composting - composition - chemical composition - volume - mass - weight - manure treatment
  Gedurende een half jaar werd daarom de opslag van de vaste mest in een proefopstelling gevolgd. Hieruit bleek dat er vrijwel geen compostering op gang kwam en dat de massareductie daardoor minder is dan verwacht.
  Milde snavelbehandeling op tien dagen leeftijd: geen stagnatie in gewichtsverloop bij batterijhennen
  Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 2000
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 11 (2000)1. - ISSN 0924-9087 - p. 14 - 15.
  batterijhuisvesting - hennen - snavelkappen - jonge dieren - gewicht - massa - diervoedering - lichtregiem - dierverzorging - battery husbandry - hens - debeaking - young animals - weight - mass - animal feeding - light regime - care of animals
  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) Het Spelderholt voert momenteel de zesde proef voor het onderzoek met verrijkte kooien. Niet snavelbehandelen gaf in de voorgaande proeven nog teveel problemen met verenpikkerij en kannibalisme. Om deze reden worden op de verrijkte kooien ongekapte hennen vergeleken met op 10 dagen leeftijd behandelde dieren. In dit artikel gaan we in op de resultaten van de opfok.
  Ontwikkeling lichaamsgewichten zesde koppel voor de batterijstal leghennen
  Emous, R.A. van; Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1999
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 10 (1999)2. - ISSN 0924-9087 - p. 7 - 12.
  hennen - kippen - pluimveehokken - batterijkooien - belichting - lichtregiem - verlichting - licht - groei - massa - gewicht - ontwikkeling - productiviteit - rentabiliteit - diervoedering - voer - dierfysiologie - ovipositie - agrarische bedrijfsvoering - snavelkappen - fysische factoren - dierverzorging - hens - fowls - poultry housing - battery cages - illumination - light regime - lighting - light - growth - mass - weight - development - productivity - profitability - animal feeding - feeds - animal physiology - oviposition - farm management - debeaking - physical factors - care of animals
  In de batterijstal van het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij Het Spelderholt (PP) is in december 1998 een nieuw koppel leghennen opgezet. Gedurende de opfok waren al verschillen aangebracht op het gebied van verlichtingsschema's en snavelbehandeling.In dit artikel gaan we in op het verloop en de resultaten van de opfokperiode.
  Milde snavelbehandelingen: geen stagnatie in gewichtsverloop
  Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1999
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 10 (1999)1. - ISSN 0924-9087 - p. 3 - 9.
  hennen - diervoedering - jonge dieren - snavelkappen - gewicht - massa - groei - ontwikkeling - dierverzorging - hens - animal feeding - young animals - debeaking - weight - mass - growth - development - care of animals
  In dit artikel gaan we in op deze resultaten tijdens de opfok bij de niet gekapte hennen en op drie toegepaste milde snavelbehandelingen.
  Korrel of kruimelvoer
  Harn, J. van; Middelkoop, J.H. van - \ 1997
  De Pluimveehouderij 27 (1997)15. - ISSN 0166-8250 - p. 12 - 14.
  dierhouderij - vleeskuikens - verteerbaarheid - voer - afmesten - massa - productiviteit - rentabiliteit - gewicht - animal husbandry - broilers - digestibility - feeds - finishing - mass - productivity - profitability - weight
  Voersturing bij vleeskuikens met een voerschema stuit op veel bezwaren. Praktijkonderzoek Pluimveehouderij heeft daarom een alternatief beproefd: het verstrekken van kruimelvoer in plaats van korrelvoer.
  Meer verdienen met minder licht : intermitterend versus continu
  Harn, J. van; Middelkoop, J.H. van - \ 1997
  De Pluimveehouderij 27 (1997)20. - ISSN 0166-8250 - p. 22 - 23.
  dierhouderij - vleeskuikens - ontwikkeling - groei - lichtregiem - massa - productiviteit - rentabiliteit - gewicht - animal husbandry - broilers - development - growth - light regime - mass - productivity - profitability - weight
  Een intermitterend lichtschema bij vleeskuikens geeft betere technische resultaten dan continu licht. Met name het efficientere voerverbruik en de lagere uitval verbeteren het financiele resultaat. Het aandeel filet daarentegen neemt bij intermitterende verlichting af.
  Overschakelen van biggenkorrel naar startvoer op 18 kg
  Loo, D. van de; Beurskens-Voermans, M. - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)1. - ISSN 1382-0346 - p. 6 - 8.
  diervoedering - dierhouderij - samenstelling - voer - massa - korrelvoer - biggen - productiviteit - rentabiliteit - gewicht - jonge dieren - animal feeding - animal husbandry - composition - feeds - mass - pelleted feeds - piglets - productivity - profitability - weight - young animals
  Op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' in Sterksel is onderzoek verricht naar het verstrekken van startvoer tijdens de biggenopfok, vanaf een lichaamsgewicht van 18 kg.
  Lichte en zware Peking-eenden vergeleken
  Buisonjé, F.E. de; Reimert, H.G.M. ; Voorst, A. van - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)4. - ISSN 0924-9087 - p. 31 - 35.
  gewicht - massa - eenden - afmetingen - grootte - karakteristieken - vervanging - uitselecteren - karkassamenstelling - weight - mass - ducks - dimensions - size - characteristics - replacement - culling - carcass composition
  In een proef op het Spelderholt zijn lichte en zware Peking-eenden met elkaar vergeleken. Het onderzoek had betrekking op technische resultaten, uitvalsoorzaken, slachtkwaliteit, activiteit van de dieren, bevedering en botvorming.
  Vleeskuikenouderdieren: Het tijdstip van wegen bij een automatisch dierweegsysteem
  Haar, J.W. van der - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)2. - ISSN 0924-9087 - p. 11 - 15.
  groei - ontwikkeling - gewicht - massa - weegschalen - weegapparaten - lichtregiem - landbouwbedrijven - vleeskuikenouderdieren - bedrijfsinformatiesystemen - growth - development - weight - mass - balances - weighers - light regime - farms - broiler breeders - management information systems
  Om bij vleeskuikenouderdieren de voerkosten laag te houden, moet de voergift goed worden afgestemd op het legpercentage en de groei van de dieren. Met een automatisch dierweegsysteem krijgt men een goed inzicht in de groei gedurende de laatste weken. Door de variatie in de dagelijkse gewichten, is de informatie over de groei gedurende de laatste dagen minder betrouwbaar. Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij Het Spelderholt (PP) heeft onderzocht of deze betrouwbaarheid verbeterd kan worden door alleen gewichten te registreren in het dagdeel dat de dieren nog geen voer en water hebben opgenomen.
  Milde snavelbehandeling op zeven dagen leeftijd: Geen achterstand in gewicht
  Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)2. - ISSN 0924-9087 - p. 3 - 10.
  snavelkappen - kuikens - jonge dieren - sociaal gedrag - communicatie tussen dieren - diervoedering - gewicht - massa - dierverzorging - debeaking - chicks - young animals - social behaviour - communication between animals - animal feeding - weight - mass - care of animals
  Met name voor hennen in grote groepen kan het achterwege laten van een snavelbehandeling desastreuze gevolgen hebben door het optreden van kannibalisme. Wellicht kunnen door milde snavelbehandelingen problemen met kannibalisme worden voorkomen zonder dat de kuikens veel last hebben van de snavelbehandeling zelf.
  Invloed kruimel- versus korrelvoer op groeiverloop en voerconversie bij vleeskuikens
  Middelkoop, J.H. van; Harn, J. van; Swatt, B. - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)1. - ISSN 0924-9087 - p. 17 - 19.
  diervoedering - vleeskuikens - ontwikkeling - verteerbaarheid - voer - afmesten - groei - massa - korrelvoer - gewicht - jonge dieren - animal feeding - broilers - development - digestibility - feeds - finishing - growth - mass - pelleted feeds - weight - young animals
  Het PP heeft in samenwerking met ACM onderzocht welke invloed het verstrekken van gekruimeld groeivoer heeft op het groeiverloop, de voerconversie en de uitval bij vleeskuikens. Dit in vergelijking met voer in korrelvorm.
  Resultaten bij twee verschillende voerschema's
  Haar, J.W. van der - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)1. - ISSN 0924-9087 - p. 8 - 12.
  dierhouderij - broedsheid - droge stof - voedingsrantsoenen - voer - vruchtbaarheid - bevruchting - uitbroeden - infertiliteit - massa - productiviteit - rentabiliteit - gewicht - vleeskuikenouderdieren - animal husbandry - broodiness - dry matter - feed rations - feeds - fertility - fertilization - hatching - infertility - mass - productivity - profitability - weight - broiler breeders
  Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) heeft bij vleeskuikenouderdieren het effect onderzocht van een krap voerschema op de broedeiproductie en op de bevruchting. In het onderzoek werden twee voerschema s toegepast: het door het fokbedrijf geadviseerde voerschema en een proefschema. Bij het proefschema was het percentage overgelegde eieren het hoogst en het voerverbruik per broedei het laagst.
  Zware vleesvarkens en luchtgedroogde ham
  Huiskes, J.H. ; Binnendijk, G.P. ; Trigt, P.H. van - \ 1996
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.149) - 60
  ham - massa - varkens - gewicht - ham - mass - pigs - weight
  Tarwekorrels en strobrok in vleesvarkensvoeders
  Scholten, R. ; Brok, G. den; Binnendijk, G. - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)6. - ISSN 1382-0346 - p. 18 - 19.
  dierhouderij - ontwikkeling - voer - groei - massa - voedingswaarde - korrelvoer - varkens - productiviteit - rentabiliteit - rijststro - stro - triticum aestivum - gewicht - tarwe - animal husbandry - development - feeds - growth - mass - nutritive value - pelleted feeds - pigs - productivity - profitability - rice straw - straw - triticum aestivum - weight - wheat
  Het Proefstation voor de Varkenshouderij heeft in samenwerking met Coöperatie ABC te Lochem een onderzoek uitgevoerd naar het effect van structuurwaarde (deeltjesgrootte, ruwe celstof) in mengvoer op de technische resultaten, slachtkwaliteit en gezondheid van vleesvarkens.
  Groepshuisvesting kan, maar niet voor iedereen
  Backus, G. ; Vermeer, H. ; Roelofs, P. ; Vesseur, P. ; Adams, J. ; Binnendijk, G. ; Smeets, J. ; Peet-Schwering, C. van der; Wilt, F. van der - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)4. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 17.
  diervoedering - dierhouderij - embryotransplantatie - massa - oestrus - eiceltransplantatie - zwangerschap - productiviteit - rentabiliteit - zeugen - gewicht - voedersystemen - groepshuisvesting - animal feeding - animal husbandry - embryo transfer - mass - oestrus - ova transfer - pregnancy - productivity - profitability - sows - weight - feeding systems - group housing
  Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij heeft vier bedrijfssystemen voor guste en drachtige zeugen vergeleken: het voerligboxsysteem, het voerligboxsysteem met uitloop, het groepshuisvestingssysteem met voerstations en het biofixsysteem. Het onderzoek betrof de periode januari 1994 tot en met maart 1996.
  Hoogproductieve koeien: meer lichaamsreserves of efficienter?
  Meijer, R. - \ 1996
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 9 (1996)6. - ISSN 1386-8470 - p. 4 - 5.
  melkvee - melkveehouderij - verteerbaarheid - voer - massa - melkopbrengst - voedingswaarde - gewicht - dairy cattle - dairy farming - digestibility - feeds - mass - milk yield - nutritive value - weight
  Op basis van een oriënterende analyse van gegevens van een aantal koeien van het hoogproductiebedrijf van de Waiboerhoeve blijkt dat op basis van de eerste tien weken van de lactatie de verschillen in melkproductie tussen de hoog- en laagproductieve dieren binnen deze veestapel groter zijn dan de verschillen in voeropname.
  Sterftepercentage bij aflammen 'Low-input systeem' nog te hoog
  Boer, J. de - \ 1996
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 9 (1996)5. - ISSN 1386-8470 - p. 30 - 33.
  geboorte - ontwikkeling - groei - lammeren - massa - gewicht - voedergrassen - birth - development - growth - lambs - mass - weight - fodder grasses
  De verwachting was dat door een evenrediger leeftijdsopbouw en het verlagen van het geboortegewicht door het sturen van het grasaanbod de sterfte met 5 tot 8% verlaagd kon worden. Dit doel is niet gerealiseerd.
  Automatische bepaling van het individuele lichaamsgewicht van vleesvarkens in het hok met een voorhandweger
  Ramaekers, P.J.L. ; Huiskes, J.H. ; Vesseur, P.C. - \ 1995
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.123) - 32
  weegschalen - lichaamsgewicht - massa - meting - varkens - grootte - volume - volumebepaling - gewicht - gewichtsbepaling - balances - body weight - mass - measurement - pigs - size - volume - volume determination - weight - weight determination
  Gewichtsverlies van biggen tijdens vasten en daaropvolgend transport
  Swinkels, H. ; Huiskes, J. ; Heetkamp, M. ; Schrama, J. - \ 1995
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 9 (1995)1. - ISSN 1382-0346 - p. 4 - 4.
  diervoedering - vasten - slechte voeding - massa - biggen - veevervoer - gewicht - vermageringsdiëten - jonge dieren - animal feeding - fasting - malnutrition - mass - piglets - transport of animals - weight - weight loss diets - young animals
  In een samenwerkingsproject tussen het Praktijkonderzoek Varkenshouderij en de Landbouwuniversiteit Wageningen hebben vijf transporten (60 km) met elk 40 biggen plaatsgevonden. Voor aanvang van het transport kregen de biggen gedurende een periode van 16 uur geen voer verstrekt
  Toename geboorteproblemen bij Blonde kalveren uit zwartbonte koeien
  Hanekamp, W.J.A. - \ 1995
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 8 (1995)6. - ISSN 0921-8874 - p. 35 - 36.
  dierhouderij - geboorte - stieren (bulls) - kalveren - melkvee - melkveehouderij - massa - productiviteit - rentabiliteit - gewicht - animal husbandry - birth - bulls - calves - dairy cattle - dairy farming - mass - productivity - profitability - weight
  Implanteren van Blonde d'Aquitaine embryo's in zwartbonte melkkoeien geeft ten opzichte van koeien die geonsemineerd zijn met een zwartbonte of Piemontese stier een langere draagtijd en meer moeilijke geboortes.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.