Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 77

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Praktijkonderzoek bioraffinage
  Doorn, Wim van; Baars, J.J.P. ; Dam, J.E.G. van; Keijsers, E.R.P. ; Yilmaz, G. - \ 2018
  Amersfoort : Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA rapport 2018-25) - ISBN 9789057737930 - 59
  waterbeheer - bioraffinage - materialen uit biologische grondstoffen - biomassa - waterplanten - reststromen - water management - biorefinery - biobased materials - biomass - aquatic plants - residual streams
  Waterschappen en andere waterbeheerders zien dat de laatste jaren in toenemende mate inspanningen nodig zijn om problemen door uitheemse en/of invasieve plantensoorten in het waterbeheer te beheersen. Echte oplossingen zijn nog steeds niet beschikbaar. Tegelijkertijd werken de waterschappen samen met andere gebiedsbeheerders en ketenpartners aan verduurzaming van het waterbeheer, onder meer door bij te dragen aan een meer circulaire economie, en aan realisatie van de Kader Richtlijn Water doelstellingen. In dit project is onderzocht hoe bioraffinage kan bijdragen aan deze verduurzaming, door het produceren van diverse nuttige grondstoffen uit groenresten van het waterbeheer. Daarbij lag de nadruk op het verwaarden van woekerende waterplanten en oevermaaisels via kleinschalige, mobiele bioraffinage. Daarbij worden op de plaats ter waar maaisels vrijkomen via een bioraffinage machine de planten opgewerkt tot diverse producten, zoals eiwitten (voor diervoer of technische toepassingen), vezels (voor diervoeder, papier/karton of biocomposiet), mineralenconcentraat (meststof) en eventueel substraat voor vergisting tot biogas. Loosbaar water is wat overblijft en terug kan naar het aquatisch milieu.
  De toekomst van hout in de biobased economy
  Annevelink, E. ; Harmsen, P.F.H. ; Spijker, J.H. - \ 2018
  Vakblad Natuur Bos Landschap 15 (2018)141. - ISSN 1572-7610 - p. 7 - 11.
  biobased economy - hout - biobrandstoffen - biomassa - hernieuwbare energie - materialen uit biologische grondstoffen - cellulose - lignine - vezels - biobased economy - wood - biofuels - biomass - renewable energy - biobased materials - cellulose - lignin - fibres
  De laatste jaren is de biobased economy sterk gegroeid door allerlei activiteiten, variërend van fundamenteel onderzoek naar nieuwe biobased toepassingen, tot het op commerciële schaal vervaardigen van biobased producten. Welke kansen biedt dit voor hout en houtige biomassa en wat zijn de verwachte effecten op de houtmarkt?
  Biobased materialen, circulaire economie en natuurlijk kapitaal
  Overbeek, M.M.M. ; Smeets, E.M.W. ; Verhoog, A.D. - \ 2017
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 109) - 37
  biomassa - biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - bioplastics - hernieuwbare energie - duurzaamheid (sustainability) - biobrandstoffen - recycling - chemie op basis van biologische grondstoffen - biomass - biobased economy - biobased materials - bioplastics - renewable energy - sustainability - biofuels - recycling - biobased chemistry
  This preliminary study investigates the amount of biomass that would be needed in the Netherlands to replace the fossil raw materials used in the manufacture of plastics and how this transition to biobased plastics can be achieved. It is based on desk research and calculations of the area of agricultural land that would be needed to produce sufficient biobased material to meet Dutch demand for biobased plastics. In addition, interviews were held with experts on the institutional obstacles to such a transition. Far too little agricultural land is available in the Netherlands to produce the required amount of biomass needed to replace fossil plastics. Research with the aim of increasing the contribution made by biobased materials to the circular economy should focus on assessing the options for producing sustainable raw materials and on a comprehensive assessment of the sustainable use of biomass in various applications.
  Bio-based and biodegradable plastics : facts and figures : focus on food packaging in the Netherlands
  Oever, Martien van den; Molenveld, Karin ; Zee, Maarten van der; Bos, Harriëtte - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research 1722) - ISBN 9789463431217 - 65
  bioplastics - food packaging - packaging materials - biodegradation - biobased materials - biobased economy - sustainability - bioplastics - voedselverpakking - verpakkingsmaterialen - biodegradatie - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - duurzaamheid (sustainability)
  This report presents an overview of facts and figures regarding bio-based and/or biodegradable plastics, in particular for packaging applications.
  Martin Scholten College : Biobased economy
  Scholten, M.C.T. - \ 2017
  Wageningen University & Research
  biomass - biomass production - biobased economy - biobased materials - renewable resources - sustainable development - biomassa - biomassa productie - biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - vervangbare hulpbronnen - duurzame ontwikkeling
  Martin Scholten talks about the challenges of achieving a more biobased economy
  PPS Innovatie slag groeisubstraat tuinbouwketen. Deelproject 1 BioFoam als substraat : Resultaten 2015
  Baltissen, A.H.M.C. - \ 2016
  Randwijk : Wageningen Plant Research , onderdeel van Wageningen University & Research, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving rapport 2016-02) - 19
  biopolymeren - schuimplastic - productontwikkeling - substraten - vervangmiddelen - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - bos- en haagplantsoen - boomteelt - naaldbomen als sierplanten - levermossen - biopolymers - plastic foam - product development - substrates - substitutes - biobased materials - biobased economy - woody nursery stock - arboriculture - ornamental conifers - liverworts
  BioFoam® zijn geschuimde bolletjes (vergelijkbaar met piepschuim) die worden gemaakt op basis van Polymelkzuur (PLA). PLA is een polymeer (plastic) dat gemaakt wordt uit hernieuwbare grondstoffen zoals mais zetmeel of suikerstroop (uit bijvoorbeeld suikerriet). PLA is 100% hernieuwbaar en volledig biologisch afbreekbaar. Dit project “BioFoam als substraat” is een onderdeel van de PPS “Innovatie slag groeisubstraat tuinbouw keten” en heeft de focus op de inzet BioFoam® als onderdeel van substraat in de boomkwekerij. Dit rapport beschrijft de resultaten van de proef te PPO Randwijk in 2015.
  The assessment of advanced pre-treatment chains. TO2 Advanced pre-treatment of biomass; Task A3
  Meesters, K.P.H. ; Annevelink, E. ; Keijsers, E.R.P. - \ 2016
  Wageningen UR - Food & Biobased Research - ISBN 9789462577213 - 23
  value chain analysis - supply chain management - biomass - biobased materials - biobased economy - bioenergy - biorefinery - modeling - pretreatment - waardeketenanalyse - ketenmanagement - biomassa - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - bio-energie - bioraffinage - modelleren - voorbehandeling
  The overall objective of the TO2 project ‘Advanced pre-treatment of biomass’ was to design optimal energy-driven refinery chains for the susta inable valorization of non-woody biomass to biobased commodities. Therefore optimal combination s need to be found of upstream biorefining and the production of high-quality (sol id) energy carriers from a broad spectrum of non-woody biomass streams. Task A3. within this TO2 project focused on modelling chains and performing an economic evaluation of these chains. Three cases of biomass chains were modelled and evaluated in this report.
  Biobased Economy: Suikerbieten, basis voor bioplastic
  Haveren, J. van - \ 2016
  Wageningen : Wageningen University & Research
  biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - chemie op basis van biologische grondstoffen - productontwikkeling - suikerbieten - biomassaconversie - biobased economy - biobased materials - biobased chemistry - product development - sugarbeet - biomass conversion
  Veel van onze producten, zoals plastics en andere materialen, zijn gebaseerd op niet-hernieuwbare, fossiele grondstoffen. Die grondstoffen -aardolie, aardgas en steenkool- raken langzaam maar zeker op. Suikerrijke biomassa, zoals suikerbieten, kan een goede duurzame bron zijn voor deze materialen. Jacco van Haveren, onderzoeker aan Wageningen University & Research, vertelt over de mogelijkheden.
  Biobased Economy: Paardenbloem als rubberleverancier
  Meer, I.M. van der - \ 2016
  Wageningen : Wageningen University & Research
  rubber - taraxacum kok-saghyz - inuline - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - rubber - taraxacum kok-saghyz - inulin - biobased materials - biobased economy
  Natuurrubber is een onmisbaar bestanddeel in tienduizenden toepassingen, van auto- en vliegtuigband tot condooms en medische apparatuur. De Russische paardenbloem kan het Europese alternatief zijn voor natuurrubber van de rubberboomplantages in Azië en kwalitatief minder goede synthetische rubber, dat van aardolie wordt gemaakt. Ingrid van der Meer van Wageningen University & Research vertelt er alles over.
  From Beet Pulp To Building Blocks and Polymers Developing Value Added Materials From GalX
  Leeuwen, M.B. van; Gootjes, L. ; Vogelzang, W. ; Knoop, J.R.I. ; Haveren, J. van; Es, D.S. van - \ 2016
  biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - reststromen - agrarische afvalstoffen - biopolymeren - galacturonzuur - bietenpulp - bioplastics - biobased economy - biobased materials - residual streams - agricultural wastes - biopolymers - galacturonic acid - beet pulp - bioplastics
  Poster of the Carbohydrate Competence Center. The increasing demand for 2nd generation bio-based performance materials presents an excellent opportunity for the development of agricultural residues like sugar beet pulp (SBP) as feedstock for renewable polymers. Refining SBP yields various industrially interesting components, such as galacturonic acid. This sugar acid can be transformed into a novel family of bio-based building blocks called GalX. Here we report on the use of GalX building blocks in bio-based polymers.
  Factbook: de staat en ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek en infrastructuur van de Nederlandse Biobased Economy
  Os, Pieter van; Starre, Bas van der; Toren, Jan Peter van den; Broens, Douwe-Frits ; Duijghuisen, Ruud - \ 2016
  Centre for Biobased economy - 46
  biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - toegepast onderzoek - samenwerking - wetenschappelijke samenwerking - kennismanagement - publiek-private samenwerking - biobased economy - biobased materials - applied research - cooperation - scientific cooperation - knowledge management - public-private cooperation
  Nationaal en internationaal zijn er belangrijke vraagstukken die om oplossingen vragen. Een groot deel daarvan zijn geformuleerd binnen de Nationale Wetenschapsagenda. Daarnaast zijn de topsectoren een belangrijks illustratie van dat waar Nederland goed in is. Een domein waarop meerdere maatschappelijke vraagstukken en meerdere topsectoren bij elkaar komen is dat van de biobased economy: het meer dan nu benutten van groene grondstoffen als alternatief voor de fossiele economie. Hogescholen kunnen met hun praktijkgericht onderzoek een relevante bijdrage leveren aan het onderzoek en aan innovaties op dit domein. Om een goede positie in kennisinfrastructuur te krijgen is het noodzakelijk de krachten te bundelen: lectoren, docenten en onderzoekers in samenwerking met bedrijven en organisaties. Voorwaarde voor deze krachtenbundeling is dat er een overzicht is van al het onderzoek dat wordt uitgevoerd (het ‘landschap’) en de trends daarin, van de ontwikkelingen in de biobased economy en van de beschikbare infrastructuur en netwerken. Dit Factbook biedt dat overzicht en is daarmee één van de bouwstenen voor het inrichten van verdergaande onderzoekssamenwerking.
  Drive4EU
  Meer, I.M. van der - \ 2016
  European Union
  taraxacum kok-saghyz - rubber plants - rubber - plant breeding - economic viability - agro-industrial chains - research projects - biobased economy - biobased materials - taraxacum kok-saghyz - rubberplanten - rubber - plantenveredeling - economische haalbaarheid - agro-industriële ketens - onderzoeksprojecten - biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen
  Dandelion Rubber and Inulin
  Valorization and Exploitation for Europe',
  a demonstration project, that supports the
  development of the production chain of natural
  rubber and inulin from Russian dandelion. The
  objective of the project is to set up a European
  chain for the production and processing of
  natural rubber and inulin. This will enable the
  EU to become less dependent on the import of
  natural rubber and at the same time to respond
  to the threat of a global rubber shortage.
  Biobased Products Innovation Plant: ‘Innoveren voor bedrijven’
  Haveren, J. van; Bolck, C.H. ; Yilmaz, G. - \ 2016
  Wageningen UR
  product development - non-food products - innovations - test rigs - biobased materials - biobased economy - public-private cooperation - productontwikkeling - non-food producten - innovaties - testinstallaties - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - publiek-private samenwerking
  De Biobased Products Innovation Plant is de kraamkamer van succesvolle biobased producten, zoals zetmeelplastics van aardappelschillen en Biofoam van PLA. We namen een kijkje in deze grote onderzoeksfaciliteit - onderdeel van Wageningen UR Food & Biobased Research - waar al drie decennia lang wordt samengewerkt met bedrijven, overheden en andere onderzoeksinstellingen.
  10 recommendations for stimulating bio-based builing materials
  Mey, V. De; Verhoeven, J.T.W. ; Thoelen, P. ; Dam, J.E.G. van; Meyskens, S. ; Schik, W. - \ 2016
  [Belgium] : Grow2Build - 17
  building materials - flax - hemp - biobased materials - biobased economy - stimulation - guidelines - northwestern europe - bouwmaterialen - vlas - hennep - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - stimulatie - richtlijnen (guidelines) - noordwest-europa
  The objective of the Northwest European project Grow2build is to support the supply chain of flax and hemp building materials from production of raw material to the production and implementation of end products. Up until now, 11 organisations from Belgium, France, the UK, Germany and the Netherlands have formed a consortium with a wealth of expertise in construction and bio-based building materials. The consortium aims to contribute to the integration of bio-based materials eg. hemp and flax in the construction industry and to improve the product value chain. This note “10 recommendations for stimulating biobased building materials (based on hemp and flax)” is one of the instruments to reach the aim.
  Hemp for textiles : plant size matters
  Westerhuis, W. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Paul Struik, co-promotor(en): Tjeerd-Jan Stomph; Jan van Dam. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577879 - 234
  cannabis sativa - fibre plants - textile fibres - textiles - photoperiod - hemp - plant fibres - plant density - harvesting date - sowing date - biobased materials - cannabis sativa - vezelgewassen - textielvezels - textiel - fotoperiode - hennep - plantenvezels - plantdichtheid - oogsttijdstip - zaaitijd - materialen uit biologische grondstoffen

  Abstract

  Key words: Cannabis sativa L., day length sensitivity, fibre hemp, genotype, harvest time, plant density, plant weight, primary fibres, secondary fibres, sowing date, textiles.

  Westerhuis, W. (2016) Hemp for textiles: plant size matters, PhD thesis. Wageningen University, Wageningen, The Netherlands, 234 pp. With English and Dutch summaries.

  Fibre hemp (Cannabis sativa L.) may be an alternative to cotton and synthetic fibres as a raw material for textile yarn production in the European Union. The agronomic options to manipulate plant development and crop growth with the aim to optimise hemp long fibre production were investigated. Field trials with factors sowing density, sowing date, harvest time and variety were conducted. Stems were traditionally processed by retting, drying, breaking, and scutching. Following standard protocols, almost 1500 hemp stem samples were analysed. Varieties differ widely in their fibre content, but this thesis shows that when variety and plant size are known, the amounts of fibres, wood, and retting losses are known. The dry weight of the stems at harvest, not the factors underlying this weight, are determinant. In retted stems the dry matter is split–up into fibres and wood in a fixed way. The options to manipulate this ratio by crop management, given variety, are very small and for practical reasons they can be neglected. In fibre hemp two bast fibre types occur. Primary or long fibres are valuable for yarn spinning. Secondary fibres are too short and their presence hampers the production of fine yarns. This thesis shows that the secondary fibre front height increases with plant weight. Although a causal relationship between secondary fibre formation and flowering does not exist, the secondary fibre front is found higher in flowering plants when compared to non–flowering plants of the same height. This is likely to be caused by the higher weight or momentum of flowering plants as compared with non–flowering plants of the same height. Consequently, a harvest before flowering is preferable. This was shown in a greenhouse experiment, in which the short–day response of hemp was used to create size ranges of flowering and non–flowering plants. To produce high–quality raw materials for textile production, short crops should be grown. The options to produce plants with the desired size are manifold. Since sowing density, sowing date, and harvest time do not have an additional effect on the primary fibre content besides the indirect effect through stem weight, any combination of these factors could be chosen to optimize plant size.

  Reststromen consumptieaardappelen
  Janssens, S.R.M. ; Smit, A.B. - \ 2016
  LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR 2016-013a) - 16
  aardappelen - aardappelafval - agro-industriële bijproducten - reststromen - afvalhergebruik - materialen uit biologische grondstoffen - agro-industriële ketens - biobased economy - consumptieaardappelen - potatoes - potato waste - agroindustrial byproducts - residual streams - waste utilization - biobased materials - agro-industrial chains - biobased economy - table potatoes
  De teelt en verwerking van aardappelen leidt tot het hoofdproduct aardappel en diverse reststromen of bijproducten. In deze factsheet worden de bestaande bijproducten en reststromen en hun huidige bestemmingen in kaart gebracht. Nagegaan is in hoeverre het huidige gebruik duurzaam is en of er mogelijkheden zijn om het economisch rendement te verbeteren.
  Composting trial with BioFoam® products in a full scale commercial composting facility : final report, April 2015
  Zee, M. van der - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Wageningen UR Food & Biobased Research report 1561) - ISBN 9789462575141 - 31
  biobased economy - biobased materials - biomass - organic wastes - degradation - composts - composting - biotechnology - technology - plastic foam - biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - biomassa - organisch afval - degradatie - compost - compostering - biotechnologie - technologie - schuimplastic
  The main objective of the trial was to be able to judge whether BioFoam® material degrades at sufficient rate to be composted together with regular source separated municipal solid biowaste in a full scale industrial composting facility.
  Biologisch afbreekbare bindbuis : marktintroductie in laanboomkwekerij
  Sluis, B.J. van der - \ 2015
  Lisse : Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
  tuinbouw - kunststofbuizen - materialen uit biologische grondstoffen - boomkwekerijen - straatbomen - productontwikkeling - boomteelt - horticulture - plastic pipes - biobased materials - forest nurseries - street trees - product development - arboriculture
  PPO heeft samen met Wageningen UR Food & Biobased Research biologisch afbreekbare bindbuis ontwikkeld met dezelfde eigenschappen als de reguliere PVC-bindbuis. Deze ontwikkeling is jarenlang financieel ondersteund door Productschap Tuinbouw.
  Biobased products and Biorefinery
  Koenders, P. ; Vilsteren, G.E.T. van - \ 2015
  Wageningen UR - 11
  biobased economy - biobased chemistry - biobased materials - education - teachers - biobased economy - chemie op basis van biologische grondstoffen - materialen uit biologische grondstoffen - onderwijs - docenten
  Presentatie van de derde CBBE docentendag met als onderwerp: Biobased Products and Biorefinery.
  Serieuze vergroening blijft niet lang meer uit : kenniscentrum Plantenstoffen stimuleert gebruik inhoudsstoffen
  Noort, F.R. van - \ 2015
  Buitenstebinnen : halfjaarlijkse uitgave van Naktuinbouw (2015)5. - p. 6 - 9.
  tuinbouw - natuurlijke producten - glastuinbouw - materialen uit biologische grondstoffen - plantaardige producten - dioscorea - vanilla planifolia - dioscorea opposita - indigofera tinctoria - polygonum tinctorium - horticulture - natural products - greenhouse horticulture - biobased materials - plant products - dioscorea - vanilla planifolia - dioscorea opposita - indigofera tinctoria - polygonum tinctorium
  Gaan we weer natuurlijke indigo gebruiken als kleurstof van spijkerbroeken? Zal de grootste fabrikant van cola straks weer échte vanille gebruiken in plaats van synthetische smaakmakers? Veel consumenten kiezen bewust voor producten op natuurlijke basis. De glastuinbouw kan goed op deze trend inspelen door zich te specialiseren in de teelt van deze bijzondere grondstoffen. We staan aan de vooravond van een innovatieve transitie. Onderzoeker Filip van Noort van Wageningen UR Glastuinbouw doet onderzoek naar de mogelijkheden
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.