Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 170

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Review of arrival and lairage management at pig slaughterhouses (version 1.0)
  Holmes, Rebecca ; Gerritzen, M.A. ; Herskin, M.S. ; Schwarzlose, Inga ; Ruis, M.A.W. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 30 p.
  pigs - animal welfare - slaughter - killing of animals - sows - boars - meat animals - finishing - handling - handling - animal nutrition - transport - animal health - animal behaviour - animal production - animal housing
  Tail biting and tail docking : Thematic factsheet (version 1.0)
  Ruis, M.A.W. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 4 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - climate - space - meat animals - finishing - piglets
  Signs of enrichment use: indicator to assess the risks for tail biting in pigs
  Bracke, M.B.M. ; Ruis, M.A.W. ; Patt, A. ; Pedersen, L.J. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - meat animals - finishing - piglets - animal behaviour - animal health - animal production
  Review of climate control and space allowance during transport of pigs (version 1.0)
  Bracke, M.B.M. ; Herskin, M.S. ; Marahrens, M.A. ; Gerritzen, M.A. ; Spoolder, H.A.M. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 34 p.
  pigs - animal welfare - transport of animals - climate - space - meat animals - finishing - animal production - animal health - transport - animal behaviour - occupation
  Question to EURCAW-Pigs: To what extent can jute sacks as enrichment for pigs be scored as ‘edible’? : EURCAW’s response
  Bracke, M.B.M. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 4 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - meat animals - finishing - piglets - animal production - animal behaviour - animal housing
  Skin lesions: indicator to assess the risks for tail biting in pig
  Patt, A.G. ; Ruis, M.A.W. ; Schubbert, A. - \ 2020
  Wageningen : EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - piglets - meat animals - finishing - indicators - space
  Suitability of enrichment materials: indicator to assess the risks for tail biting in pigs, indicator factsheet
  Ruis, M.A.W. ; Patt, A.G. - \ 2020
  Wageningen : EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - piglets - meat animals - finishing - indicators
  Fouling: indicator to assess the risks for tail biting in pigs, indicator factsheet
  Patt, A.G. ; Ruis, M.A.W. ; Schubbert, A. - \ 2020
  Wageningen : EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - piglets - meat animals - finishing - indicators - climate - space
  Tail injuries: indicator for tail biting in pigs, indicator factsheet
  Ruis, M.A.W. ; Patt, A.G. - \ 2020
  Wageningen : EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - piglets - meat animals - finishing - indicators
  Tail docking: how to recognize docked tails in pigs?: indicator factsheet
  Ruis, M.A.W. ; Patt, A.G. - \ 2020
  Wageningen : EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - piglets - meat animals - finishing - indicators
  Lameness: indicator to assess the risks for tail biting in pigs, indicator factsheet
  Patt, A.G. ; Ruis, M.A.W. ; Schubbert, A. - \ 2020
  Wageningen : EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - piglets - meat animals - finishing - indicators - lameness - health
  Climate in Pig Houses – Air Quality
  Vermeer, H.M. - \ 2019
  pigs - animal welfare - animal husbandry - piglets - meat animals - finishing
  Changes: Risk assessment, presentation Anita Hoofs, EURCAW-Pigs Regional meeting West, 2019
  Hoofs, A.I.J. ; Kluivers-Poodt, M. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Vermeer, H.M. ; Peet, G.F.V. van der; Tobias, T. - \ 2019
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - piglets - meat animals - finishing
  Work Programme for EURCAW-Pigs : European Reference Centre for Animal Welfare – Pigs: 2019-2020
  Spoolder, H.A.M. - \ 2018
  WUR Livestock Research - 21 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - transport of animals - slaughter - docking - tail biting - group housing - mixing - farrowing houses - farrowing - killing of animals - climate - space - fitness - handling - stunning - sows - boars - piglets - meat animals - finishing
  Guide to good practices for the transport of pigs
  Spoolder, H.A.M. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research - 66 p.
  pigs - animal welfare - transport of animals - climate - space - fitness - handling - sows - boars - piglets - meat animals - finishing
  Fosforbenutting bij biologisch gehouden vleesvarkens
  Bikker, Paul ; Tije, Naomi ten; Tijkorte, Achim - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1069) - 22
  varkenshouderij - biologische landbouw - fosfor - varkensvoeding - slachtdieren - proeven - proefopzet - pig farming - organic farming - phosphorus - pig feeding - meat animals - trials - experimental design
  Dit rapport beschrijft een praktijkstudie naar de mogelijkheden om het verteerbaar fosfor (vP) gehalte in het rantsoen van biologisch gehouden vleesvarkens te verlagen. De verlaging van het berekend vP-gehalte met 0,4 g/kg (15% in startvoer, 20% in vleesvarkensvoer) had geen negatieve invloed op de gezondheid en groei van de varkens. Deze verlaging ten opzichte van het controlevoer draagt bij aan een hogere fosforbenutting. De gerealiseerde vP-gehalten, gebaseerd op analyse van voer en feces, waren echter aanzienlijk hoger dan vooraf berekend op basis van tabelwaarden. Hierdoor kan niet vastgesteld worden of een verlaging van het vP-gehalte ten opzichte van de norm voor regulier gehouden varkens mogelijk is zonder invloed op de dierprestaties.
  Evaluatie van parkhuisvesting voor vleeskonijnen
  Rommers, Jorine ; Jong, Ingrid de; Houwers, Wim ; Hattum, Theo van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1018)
  konijnen - slachtdieren - groepshuisvesting - dierenwelzijn - mestresultaten - schoonmaken - dierlijke productie - huisvesting, dieren - rabbits - meat animals - group housing - animal welfare - fattening performance - cleaning - animal production - animal housing
  In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd op een konijnen praktijkbedrijf en waarbij drie verschillende parksystemen voor vleeskonijnen zijn vergeleken. Gelet is of de systemen voldoen aan de behoefte van konijnen, de productiviteit is gemeten en de hygiëne, de reinigbaarheid en het arbeidsgemak zijn in kaart gebracht.
  Disentangling the domestic contract : understanding the everyday-life construction of acceptability -or non-acceptability- of keeping and killing animals for food
  Nijland, Hanneke J. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Cees van Woerkum; Noelle Aarts. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578296 - 325
  meat - vegetarians - vegetarianism - vegetarian diets - killing of animals - meat animals - meat production - households - environmental impact - sustainability - animal welfare - animal production - animal ethics - food - dairy cattle - beef cattle - pigs - poultry - broilers - hens - vlees - vegetariërs - vegetarisme - vegetarische diëten - doden van dieren - slachtdieren - vleesproductie - huishoudens - milieueffect - duurzaamheid (sustainability) - dierenwelzijn - dierlijke productie - dierethiek - voedsel - melkvee - vleesvee - varkens - pluimvee - vleeskuikens - hennen

  When we were children learning the names of animals, farm utensils and food products from picture books, talking about farming animals and related food products appeared simple. However, the intricate realities of modern-day farming practices differ momentously from this primary reference - the picture books. The topic brings about polarized responses, both rationally and emotionally, reflecting very diverse outlooks on the world. This dissertation reports on a research, set in the Netherlands and Turkey, that was designed to improve our understanding of the everyday-life construction of the acceptability -or non-acceptability- ofkeeping and killing animals for food, or in other words: to disentangle the domestic contract.

  Vermarkten van haantjes van legrassen : Samenvatting van en vervolg op rapport 739 (2013,Wageningen UR Livestock Research)
  Leenstra, F.R. ; Steverink, M.H.A. ; Niekerk, T.G.C.M. van - \ 2016
  Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 937) - 29
  kuikens - hanen - hennen - slachtdieren - dubbel-doel rassen - markten - dierenwelzijn - dierlijke productie - pluimvee - dierethiek - diergezondheid - chicks - cocks - hens - meat animals - dual purpose breeds - markets - animal welfare - animal production - poultry - animal ethics - animal health
  Emissiereductie door verneveling van probiotica over leefoppervlak : literatuurstudie en metingen bij vleesvarkens
  Ellen, H.H. ; Groenestein, K. ; Hol, J.M.G. ; Ogink, N.W.M. ; Pas, L. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 809) - 39
  varkens - slachtdieren - afmesten - probiotica - ammoniakemissie - geurstoffen - fijn stof - varkenshouderij - pigs - meat animals - finishing - probiotics - ammonia emission - odours - particulate matter - pig farming
  In twee identieke afdelingen met vleesvarkens is het effect gemeten van het aanbrengen van probiotica (PIP) via het vernevelen er van in de afdeling. Uit de gemeten waarden blijkt er geen significant effect te zijn van het toepassen van probiotica op de emissies van ammoniak (NH3), geur en fijnstof (PM10) en de concentratie van ammoniak.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.