Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 21

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vlees langer houdbaar en van betere kwaliteit met hogedruk
  Matser, A.M. ; Krebbers, B. ; Jansen, W.W.J.T. ; Kok, M.T.C. ; Stegeman, D. - \ 2002
  Voedingsmiddelentechnologie 35 (2002). - ISSN 0042-7934 - p. 28 - 29.
  vleeseigenschappen - vleeskwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - drukbehandeling - conserveerkwaliteit - mals maken - malsheid - meat characteristics - meat quality - keeping quality - pressure treatment - canning quality - tenderizing - tenderness
  Hogedruktechnologie is een mild alternatief voor thermische conservering
  Goede start kalf noodzaak voor minder medicijngebruik
  Heeres-van der Tol, J. - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)5. - ISSN 1569-805X - p. 30 - 31.
  diervoedering - kalvervoeding - kalveren - voer - veevoeding - veevoeder - ruwvoer (forage) - ruwvoer (roughage) - dierenwelzijn - diergezondheid - diergedrag - vleeskalveren - kalfsvlees - vlees - vleeskwaliteit - kwaliteit - rundvleeskwaliteit - vleeseigenschappen - malsheid - animal feeding - calf feeding - calves - feeds - livestock feeding - fodder - forage - roughage - animal welfare - animal health - animal behaviour - veal calves - veal - meat - meat quality - quality - beef quality - meat characteristics - tenderness
  Antibioticagebruik in de veehouderij wordt door de buitenwereld kritisch gevolgd.
  Rijpen belangrijker dan jonger slachten voor een malse biefstuk
  Os, M. van - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)1. - ISSN 1569-805X - p. 34 - 36.
  vlees - rundvlees - vleeskwaliteit - vleeseigenschappen - rundvleeskwaliteit - vleesstieren - stieren (bulls) - stierenvoeding - rundveerassen - charolais - piemonte - mestresultaten - malsheid - kwaliteit - smaakpanels - diervoedering - afmesten - meat - beef - meat quality - meat characteristics - beef quality - beef bulls - bulls - bull feeding - cattle breeds - charolais - piedmont - fattening performance - tenderness - quality - taste panels - animal feeding - finishing
  Steeds meer stieren worden in ketenverband gemest om tegemoet te komen aan de wensen van slagers en retailers.
  Voorspelling en beoordeling vleeskwaliteit van koppels vleesvarkens
  Fels, J.B. van der; Huiskes, J.H. ; Kanis, E. ; Walstra, P. ; Hulsegge, B. - \ 1997
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.181) - 52
  varkens - vleeskwaliteit - vleeseigenschappen - slacht - karkaskwaliteit - pigs - meat quality - meat characteristics - slaughter - carcass quality
  Productgegevens panklaar?
  Jahae, I.A.M.A. ; Dorp, C.A. van; Beers, G. - \ 1996
  Voedingsmiddelentechnologie (1996). - ISSN 0042-7934
  computertechnieken - consumenteninformatie - consumenten - gegevensverwerking - databanken - vraag - voedsel - voedingsmiddelen - informatie - informatietechnologie - vleeseigenschappen - vleeskwaliteit - productiecontroles - producten - kwaliteitscontroles - onderzoek - technische informatie - computer techniques - consumer information - consumers - data processing - databases - demand - food - foods - information - information technology - meat characteristics - meat quality - production controls - products - quality controls - research - technical information
  PDI-systemen zijn voornamelijk gericht op technische productgegevensuitwisseling, terwijl EDI-systemen hoofdzakelijk de handelsgegevens bevatten
  Kalkoenen: relatie stress-voeding-kwaliteit
  Ferket, P. ; Veldkamp, T. - \ 1995
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 6 (1995)3. - ISSN 0924-9087 - p. 30 - 34.
  kippenvlees - samenstelling - eendenvlees - voer - maïs - vleeseigenschappen - vleeskwaliteit - zenuwstelsel - pluimveevlees - stress - triticum aestivum - kalkoenen - diergeneeskunde - tarwe - zea mays - chicken meat - composition - duck meat - feeds - maize - meat characteristics - meat quality - nervous system - poultry meat - stress - triticum aestivum - turkeys - veterinary science - wheat - zea mays
  leder jaar wordt in het Verenigd Koninkrijk een congres georganiseerd waar allerlei aspecten van de kalkoenhouderij aan bod komen. In april 1995 werd het congres gehouden in Renfrew, Schotland. P. Ferket
  De evaluatie en oorzaken van een donkere vleeskleur bij varkensschouders
  Eikelenboom, G. ; Thoenig, N. ; Hoving - Bolink, A.H. - \ 1994
  Zeist : ID-DLO (IVO - rapport B-370) - 29
  varkensvlees - vleeskwaliteit - vleeseigenschappen - dierlijke producten - kwaliteit - vervalsing - besmetting - verouderen - gebreken - achteruitgang (deterioration) - pigmeat - meat quality - meat characteristics - animal products - quality - adulteration - contamination - aging - defects - deterioration
  keuze van een spier voor kleurclassificatie van slachtwarme runderkarkassen = Choice of a reference muscle for assessment of the colour of beef carcasses at classification
  Hulsegge, B. ; Merkus, G.S.M. - \ 1994
  Zeist : ID-DLO, Vestiging Zeist (IVO - rapport B-400) - 20
  dierlijke producten - rundvlees - karkaskwaliteit - vleeseigenschappen - vleeskwaliteit - slacht - malsheid - textuur - kalfsvlees - animal products - beef - carcass quality - meat characteristics - meat quality - slaughter - tenderness - texture - veal
  De invloed van sexe en vaderras op de vleeskwaliteit van F2 vleesrunderen = The effect of sex and breed of sire on the meat quality of offspring of (Piemontese x Friesian) heifers
  Hoving - Bolink, A.H. ; Mateman, G. ; Walstra, P. - \ 1994
  Zeist : ID-DLO, Vestiging Zeist (IVO - rapport B-401) - 26
  dierlijke producten - vleesvee - kruisingsfokkerij - vleeseigenschappen - vleeskwaliteit - malsheid - textuur - animal products - beef cattle - crossbreeding - meat characteristics - meat quality - tenderness - texture
  Is vleeskwaliteit voorspelbaar?
  Huiskes, J. ; Klein Breteler, M. ; Wes, W. ; Kanis, E. ; Walstra, P. - \ 1994
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 8 (1994)5. - ISSN 1382-0346 - p. 17 - 19.
  varkensvlees - varkens - vleeskwaliteit - vleeseigenschappen - dierlijke producten - chemische samenstelling - ingrediënten - analyse - testen - controle - straling - licht - lichtdoorlating - reflectie - refractie - absorptie - emissie - optica - pigmeat - pigs - meat quality - meat characteristics - animal products - chemical composition - ingredients - analysis - testing - control - radiation - light - light transmission - reflection - refraction - absorption - emission - optics
  Onderzoek naar de voorspelbaarheid van de vleeskwaliteit van varkenskarkassen heeft aangetoond dat er een relatie bestaat tussen de HGP-meting en de vleeskwaliteit
  Graanrijk voer voor vleesvarkens
  Wahle, L. ; Huiskes, J. - \ 1992
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 6 (1992)3. - ISSN 1382-0346 - p. 15 - 17.
  dierhouderij - karkassamenstelling - graansoorten - samenstelling - voer - vleeseigenschappen - vleeskwaliteit - varkens - productiviteit - rentabiliteit - animal husbandry - carcass composition - cereals - composition - feeds - meat characteristics - meat quality - pigs - productivity - profitability
  Belangstelling voor de grondstofsamenstelling van het voer voor vleesvarkens is voortgekomen uit de veronderstelling, dat de grote hoeveelheden graanbijproducten en tapioca een negatief effect op de vlees- en eetkwaliteit zouden kunnen hebben.
  Herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid van instrumentele meetmethoden van de kalfsvleeskleur op het tijdstip van classificatie = Repeatability and reproducibility of instrumental assessment of veal coulour at classification
  Hoving - Bolink, A.H. ; Eikelenboom, G. ; Sterrenburg, P. - \ 1991
  Zeist : IVO-DLO (Rapport / IV-DLO B371) - 22
  analyse - dierlijke producten - rundvlees - kalveren - karkaskwaliteit - controle - vleeseigenschappen - vleeskwaliteit - slacht - testen - kalfsvlees - analysis - animal products - beef - calves - carcass quality - control - meat characteristics - meat quality - slaughter - testing - veal
  Het effect van het broeien van varkens op de vlees- en zwoerdkwaliteit = The effect of scalding pigs on meat and rind quality
  Wal, P.G. van der; Biert, M. van; Stekelenburg, F.K. - \ 1991
  Zeist : IVO-DLO (Rapport / DLO, Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-375) - 38
  dierlijke producten - karkaskwaliteit - vleeseigenschappen - vleeskwaliteit - varkensvlees - varkens - kwaliteit - slacht - animal products - carcass quality - meat characteristics - meat quality - pigmeat - pigs - quality - slaughter
  De invloed van de grondstoffensamenstelling van het voer op de vleeskwaliteit bij varkens = The effect of feedstuff composition of the feed on pork quality
  Eikelenboom, G. ; Bolink, A.H. ; Vries, A.W. de - \ 1990
  Zeist : IVO (Rapport / Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-351) - 34
  dierlijke producten - samenstelling - voer - vleeseigenschappen - vleeskwaliteit - varkensvlees - varkens - kwaliteit - animal products - composition - feeds - meat characteristics - meat quality - pigmeat - pigs - quality
  Een literatuuroverzicht van methoden voor identificatie en kwantificering van slachtdiersoorten en vleesvreemde eiwitten in vlees en vleesprodukten
  Cazemier, G. ; Jong, J. de - \ 1990
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 90.24) - 43
  dierlijke producten - analyse - testen - controle - vlees - vleeswaren - vleeskwaliteit - vleeseigenschappen - kunstvlees - literatuuroverzichten - animal products - analysis - testing - control - meat - meat products - meat quality - meat characteristics - meat analogues - literature reviews
  Dit literatuuroverzicht behandelt methoden voor de identificatie en kwantificering van vleesvreemde eiwitten en vleesspecies aan de hand van literatuur van, in de meeste gevallen, de laatste tien jaar.
  De vleeskwaliteit en de eetkwaliteit van koeien en vleesstieren = Beef quality and palatibility of cows and young bulls
  Schneijdenberg, T.C.H.G.P. ; Eikelenboom, G. ; Vries, A.W. de - \ 1990
  Zeist : IVO (Rapport / Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-353) - 56
  vleesvee - stieren (bulls) - consumenteninformatie - consumenten - vraag - voedsel - voedingsmiddelen - vleeseigenschappen - vleeskwaliteit - onderzoek - beef cattle - bulls - consumer information - consumers - demand - food - foods - meat characteristics - meat quality - research
  Onderzoekprogramma 1990 voor praktijkonderzoek pluimveehouderij
  Simons, P.C.M. - \ 1990
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 1 (1990)1. - ISSN 0924-9087 - p. 4 - 5.
  huisvesting, dieren - dierlijke meststoffen - dierlijke producten - dierenwelzijn - eierproducten - eieren - proefstations - agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - kippen - vleeseigenschappen - vleeskwaliteit - pluimvee - kwaliteit - onderzoek - onderzoeksinstituten - drijfmest - animal housing - animal manures - animal products - animal welfare - egg products - eggs - experimental stations - farm management - farm planning - fowls - meat characteristics - meat quality - poultry - quality - research - research institutes - slurries
  Dit programma verschilt aanmerkelijk van voorgaande programma's, doordat met nieuwbouw van een zevental pluimveestallen voor praktijkonderzoek op 'Het Spelderholt' rekening is gehouden.
  HGP - reflectiemetingen in relatie tot de uiteindelijke vleeskwaliteit : verslag van twee experimenten = Relationship between HGP-reflectance measurements and the ultimate pork quality : report of two experiments
  Wal, P.G. van der; Walstra, P. ; Engel, B. - \ 1989
  Zeist : IVO (Rapport / Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-338) - 39
  dierlijke producten - chemische samenstelling - ingrediënten - vleeseigenschappen - vleeskwaliteit - varkensvlees - animal products - chemical composition - ingredients - meat characteristics - meat quality - pigmeat
  Kwaliteitsverschillen bij biggen, vleesvarkens en karkassen en mogelijkheden tot meten en uitbetalen
  Weerd, G.J. van der - \ 1989
  Rosmalen : Proefstation voor de Varkenshouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.41) - 40
  descriptoren - identificatie - vleeseigenschappen - vleeskwaliteit - perceptie - biggen - varkensvlees - varkens - prijzen - kwaliteit - prijsbepalende factoren - descriptors - identification - meat characteristics - meat quality - perception - piglets - pigmeat - pigs - prices - quality - price determining factors
  Met het oog op de overstaptrend van massaproduktie naar meer consumentgerichte produktie wordt in dit verslag weergegeven vanuit welk gezichtspunt kwaliteit in de varkenssector is te benaderen. Daarvoor zijn de kwaliteitskenmerken in de hele varkenssector geinventariseerd
  Kwaliteitszorg en ketenbewaking; naar een betere besturing van slachterijen (2).
  Zuurbier, P. ; Dortmond, M. - \ 1989
  Vleesdistributie en Vleestechnologie 24 (1989)9. - ISSN 0042-7691 - p. 36 - 39.
  voedingsmiddelen - voedselbewaring - vee- en vleesindustrie - dierlijke producten - vleeswaren - slachthuizen - vlees - verpakken - varkensvlees - vleeskwaliteit - vleeseigenschappen - macro-economie - landbouwproductie - verticale integratie - foods - food preservation - meat and livestock industry - animal products - meat products - abattoirs - meat - packing - pigmeat - meat quality - meat characteristics - macroeconomics - agricultural production - vertical integration
  Ingegaan wordt op de plaats van slachterijen in de agrarische keten en het belang van integrale ketenbewaking in de vleessector
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.