Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Geëcologiseerde samenleving versus arme mensen
  Gils, S.H. van; Vet, L.E.M. - \ 2015
  Vork 2 (2015)4. - ISSN 2352-2925 - p. 22 - 29.
  voedselvoorziening - voedselzekerheid - milieueffect - meerlagenteelt - alternatieve landbouw - voedselproductie - agro-ecologie - boeren - inkomen van landbouwers - food supply - food security - environmental impact - multi-layer cultivation - alternative farming - food production - agroecology - farmers - farmers' income
  Niemand weet hoeveel milieubelasting de aarde precies kan hebben, maar een ecologische crisis van ongekende proporties ligt voortdurend op de loer, stellen Stijn van Gils en Louise Vet. Ze pleiten voor radicale veranderingen in de maatschappij. Zo’n ‘geëcologiseerde samenleving’ is volgens hen niet alleen goed voor de aarde, het geeft ook nieuw economisch perspectief. Ralf Bodelier vindt echter dat de ecologen Vet en Van Gils te weinig rekening houden met miljarden armen.
  Meerlagenteelt 2.0: naar een nieuw basisontwerp
  Wildschut, J. ; Gude, H. ; Speetjens, S.L. ; Campen, J.B. - \ 2015
  BloembollenVisie 2015 (2015)319. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  tuinbouw - bloembollen - tulpen - landbouwkundig onderzoek - meerlagenteelt - forceren van planten - energiebesparing - vaporisatie - horticulture - ornamental bulbs - tulips - agricultural research - multi-layer cultivation - forcing - energy saving - vaporization
  Bij de ontwikkeling van de eerste versies van meerlagenteelt in twee tot drie lagen in een schuurkas, richtte het onderzoek zich vooral op de minimum lichtbehoefte van tulp. Bij de ontwikkeling van meerlagenteelt 2.0 met zes of meer lagen in een cel, moet het onderzoek zich richten op de minimum verdampingsbehoefte. Hoe lager de totale verdampingsbehoefte tijdens de trek, hoe energie-effieciënter de broei wordt en groter de mogelijkheden tulpenbroei klimaatneutraal te houden.
  Verbeterde energie-efficiëntie door perspectief op gedeeltelijke Meerlagenteelt met LED’s en door groeiduurverkorting
  Wildschut, J. ; Gude, H. ; Lans, A.M. van der - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit
  teeltsystemen - bloembollen - forceren van planten - belichting - led lampen - meerlagenteelt - temperatuur - cultuurmethoden - plantenontwikkeling - rood licht - blauw licht - energiebesparing - cropping systems - ornamental bulbs - forcing - illumination - led lamps - multi-layer cultivation - temperature - cultural methods - plant development - red light - blue light - energy saving
  Eerder onderzoek van PPO gaf aan dat de groeiduur van lelies verkort kan worden door op een hogere temperatuur te broeien en door 24 uur per dag te belichten (daglengte effect). Te hoge temperaturen leidden echter ook tot een afname van het aantal goede knoppen per tak, en tot een lager takgewicht. Ander onderzoek gaf aan dat lelies van goede kwaliteit ook te telen zijn door ze de eerste 6 weken onder rode of blauwe LED-belichting in een cel voor te trekken. Combinaties van rood + blauw gaven vaak mindere kwaliteit lelies. Doel van dit onderzoek is het vinden van het optimale voortrek-lichtrecept voor op hogere temperatuur gebroeide lelies die ± 6 weken in een cel worden voorgetrokken onder LED’s. Dit maakt het mogelijk om veel energie te besparen door lelies in meerlagenteelt in cellen voor te trekken.
  Meerlagenteelt 2.0 : Een nieuw basisontwerp
  Wildschut, J. ; Speetjens, S.L. ; Campen, J.B. ; Gude, H. - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 31
  bloembollen - teeltsystemen - meerlagenteelt - efficiëntie - gebruik van ruimte - innovaties - energiebesparing - milieubeheersing - ventilatie - luchtstroming - ornamental bulbs - cropping systems - multi-layer cultivation - efficiency - space utilization - innovations - energy saving - environmental control - ventilation - air flow
  In de praktijk wordt meerlagenteelt op zeer uiteenlopende manieren uitgevoerd: er wordt gebroeid op stilstaand water of op eb/vloed systemen, de bedekkingsgraad varieert van 1,25 tot 3 lagen, belichtingsregimes verschillen, etc.. Er wordt ook verschillend ontvochtigd: van traditioneel stoken met het raam open tot ontvochtigen met gedoseerd aangezogen buitenlucht die met slurven de kas ingebracht wordt. Het kasklimaat blijkt soms (m.n. op de bovenlaag) lastig te beheersen. Doel van het project Meerlagenteelt 2.0 is om een verbeterd basisontwerp te ontwikkelen met als resultaat een beter benutte teeltruimte en een nog lager energieverbruik. Hiermee wordt de kostprijs verlaagd. Door een betere beheersing van het teeltklimaat wordt uitval door o.a. kiepers voorkomen. Op vier meerlagenteeltbedrijven met ontvochtigingssystemen met slurven zijn met debietmetingen en kunstmatige rook de luchtstromen in de kas onderzocht. Dit liet zien dat over de gehele lengte van de slurven per gaatje evenveel lucht naar buiten komt. Deze lucht komt direct tot in het gewas. Daarna volgt een beweging omhoog, tussen de containerbanen door. De luchtbeweging boven de bovenste laag is horizontaal en wordt bepaald door de klepstand van de luchtbehandelingskast (LBK) en de ventilatorstand. Na oriënterende brainstromsessies met onderzoekers van PPO Bloembollen en WUR-Glastuinbouw en met meerlagenbroeiers is op basis van simulatiemodellen het kasklimaat onder verschillende omstandigheden en bij verschillende basisontwerpen doorgerekend. Uitgangspunt hierbij was dat de RV onder de 80% blijft. Deze ontwerpen zijn qua energiebesparing en mate van klimaatbeheersing onderling vergeleken. De berekeningen laten zien dat bij een verdamping tot 0,5 l/m2/dag en ventilatie met buitenlucht het broeien in 6 lagen in een cel met LED’s het energieverbruik terugbrengt tot onder de 150 MJ/1000 stks. Wordt er meer verdampt, nl. 1,5 l /m2/dag, dan is broeien in 6 lagen met buitenluchtventilatie nauwelijks energiezuiniger dan de huidige MLT-systemen van 2 tot 3 lagen in een schuurkas: ± 300 MJ/1000 stks. Wordt in het geval van een verdamping van 1,5 l /m2/dag balansventilatie toegepast, zodat 80% van de warmte van de uitgaande lucht teruggewonnen kan worden, dan wordt het energieverbruik verder teruggebracht naar 200 MJ/1000 stks. Toepassing van een warmtepomp om daarmee te ontvochtigen brengt het energieverbruik nog iets verder terug tot 180 MJ/1000 stks. Hoe sterker ontvochtigd moet worden (b.v tot een RV van 70% i.p.v. 80%), hoe gunstiger het wordt i.p.v. ventilatie met buitenlucht balansventilatie of een warmtepomp toe te passen. Anderzijds, hoe hoger de toelaatbare RV hoe kleiner het verschil in energiekosten met buitenluchtventilatie. Voor een gewas als snijhyacint is balansventilatie dus niet nodig. Bij buitenlucht- en balansventilatie is een luchtdebiet van 50 tot 110 m3/m2grond per uur bijna altijd voldoende, bij het systeem met de warmtepomp 30 tot 70 m3/m2grond per uur. Gedurende ongeveer 250 uur per seizoen is bij beide systemen echter een hoger debiet gewenst, nl. respectievelijk maximaal 170 en 120 m3/m2grond. Als maximaal verwarmingsvermogen is waarschijnlijk 650 W/m2 grond bij buitenluchtventilatie voldoende, bij balansventilatie is dat 350 W/m2 grond. Wanneer de slurven alternerend zijn opgesteld, zodat het eindpunt van een slurf naast het beginpunt van de volgende slurf is gepositioneerd, wordt warmte gelijkmatig over het teeltoppervlak verdeeld. In een cel is het voor de verschillende tulpencultivars onbekend wat de minimale verdamping moet zijn om kiepers e.d. te voorkomen. Aanbeveling is daarom dit voor de verschillende cultivars goed in kaart te brengen
  Innovatienetwerk Stekbedrijf van de toekomst
  Dalfsen, P. van; Smits-van tuijl, D. ; Even, S. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 29
  boomkwekerijen - vermeerderingsmateriaal - stekken - meerlagenteelt - belichting - led lampen - teeltsystemen - gewasproductie - landbouwkundig onderzoek - forest nurseries - propagation materials - cuttings - multi-layer cultivation - illumination - led lamps - cropping systems - crop production - agricultural research
  In het praktijknetwerk ’Stekbedrijf van de toekomst’ heeft Boereboom Stekcultures samengewerkt met PPO Boomkwekerij, Cultus Agro Advies, Philips en VTI Horst om dit systeem te ontwikkelen. De boomkwekerijbedrijven Maarten Bloemen en Frans van Gils lieten ook hun gewassen bewortelen in het systeem. Het doel is uit te vinden hoe diverse gewassen zonder daglicht kunnen worden beworteld. Het rendement van stekbedrijven is nameljk sterk afhankelijk van het stekresultaat. Sommige soorten bewortelen slecht, bijv. een percentage van 50%. Door dit te verhogen, verbetert het rendement sterk. Verder is een versnelling van de beworteling interessant, zodat bijvoorbeeld meer stekrondes per jaar kunnen worden gerealiseerd. Een meerlagensysteem met LED-verlichting in een klimaatcel kan hiervoor mogelijkheden bieden.
  Stekbedrijf van de toekomst
  Dalfsen, P. van - \ 2013
  houtachtige planten - vermeerderingsmateriaal - stekken - wortelstekken - geconditioneerde teelt - meerlagenteelt - led lampen - woody plants - propagation materials - cuttings - root cuttings - conditioned cultivation - multi-layer cultivation - led lamps
  Ontwikkelen van het stekbedrijf van de toekomst. De boomkwekerijstekken worden beworteld in een geconditioneerde klimaatruimte met LED-belichting in een meerlagensysteem.
  Meerlagenteelt onder led
  Even, S. ; Smits-van tuijl, D. ; Dalfsen, P. van - \ 2013
  Boom in business 4 (2013)5. - ISSN 2211-9884 - p. 45 - 49.
  houtachtige planten - vermeerderingsmateriaal - teeltsystemen - lichtgevende dioden - meerlagenteelt - belichting - proeven - bereikt resultaat - led lampen - woody plants - propagation materials - cropping systems - light emitting diodes - multi-layer cultivation - illumination - trials - achievement - led lamps
  De resultaten van de praktijkproef waarbij de meerlagenteelt van boomkwekerijgewassen onder ledverlichting is onderzocht, zijn veelbelovend. De proeven laten een meerwaarde zien voor de beworteling van stek in een geconditioneerde klimaatcel die uitsluitend belicht wordt door ledverlichting.
  Meerlagenteelt van stek vooral in de winter voordelig
  Dalfsen, P. van; Even, S. - \ 2013
  De Boomkwekerij 26 (2013)20. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
  teeltsystemen - sierplanten - vermeerderingsmateriaal - meerlagenteelt - belichting - kunstmatige verlichting - lichtgevende dioden - innovaties - proeven - winter - led lampen - cropping systems - ornamental plants - propagation materials - multi-layer cultivation - illumination - artificial lighting - light emitting diodes - innovations - trials - led lamps
  Een meerlagensysteem biedt bij de teelt van stek vooral in de winter grote voordelen. De wortelvorming komt sneller op gang waardoor meer rondes per jaar kunnen worden gemaakt. Dat blijkt uit proeven bij Boereboom stekcultures in Eindhoven. Het onderzoek zet een belangrijke stap naar het stekbedrijf van de toekomst
  Meerlagenteelt in de Praktijk : energie-efficiënter broeien 2012
  Wildschut, J. ; Promes, E.J.O. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 37
  bloembollen - tulpen - forceren van planten - energiegebruik - energiebesparing - meerlagenteelt - klimaatregeling - ventilatie - belichting - ornamental bulbs - tulips - forcing - energy consumption - energy saving - multi-layer cultivation - air conditioning - ventilation - illumination
  Doelstelling van het project ‘Meerlagenteelt in de praktijk’ is het ondersteunen van de ontwikkeling van meerlagenteelt (MLT) systemen waardoor het energieverbruik voor de broeierij drastisch afneemt. De werkwijze hierbij is enerzijds het demonstreren van de werking van de verschillende reeds ontwikkelde MLT-systemen op praktijkbedrijven en de hierbij gerealiseerde energiebesparingen, anderzijds het op deze bedrijven testen/verifiëren van toepassingen van recente resultaten van onderzoek naar verbeteringen van o.a. belichting en kasklimaat. Dit 3de jaar van het project Meerlagenteelt in de praktijk zijn weer meer broeiers betrokken waardoor er meer verschillende MLT-systemen vergeleken konden worden.
  Lichtbehoefte bij de broei van tulp in meerlagensystemen : Onderzoek naar de mogelijkheden van lichtkleuren en lichtniveaus van LED-licht toegepast in broeisystemen voor tulpen
  Dam, M.F.N. van; Wildschut, J. ; Gude, H. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen en Bomen - 33
  bloembollen - tulpen - forceren van planten - belichting - led lampen - meerlagenteelt - kleur - daglicht - kunstlicht - vergelijkend onderzoek - ornamental bulbs - tulips - forcing - illumination - led lamps - multi-layer cultivation - colour - daylight - artificial light - comparative research
  Sinds de komst van de LED-verlichting is er al het een en ander aan onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de groei en ontwikkeling van planten bij LED-licht anders is dan bij de traditionele kunstmatige lichtbronnen (TL en hogedruklampen). Dit houdt in dat het telen onder LED-lampen weer opnieuw moet worden geleerd. Er is bij PPO onderzoek verricht in een aantal experimenten. Hierbij gold als basis de huidige trend in meer- lagenbroei, waarbij tulpen eerst ongeveer een week in het donker staan, vervolgens een week onder kunst-licht en tenslotte een week onder daglicht (bovenste laag in de kas). De resultaten van tulpen onder LED-licht werden vergeleken met tulpen die in de kas waren gebroeid.
  Meerlagenteelt in de praktijk : energie-efficiënter tulpen broeien 2011
  Wildschut, J. ; Putten, K. van der; Dam, M.F.N. van; Campen, J.B. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 33
  bloembollen - tulpen - forceren van planten - energiegebruik - energiebesparing - meerlagenteelt - proeven - klimaatregeling - ventilatie - belichting - ornamental bulbs - tulips - forcing - energy consumption - energy saving - multi-layer cultivation - trials - air conditioning - ventilation - illumination
  In 2009/2010 is het project “Meerlagenteelt (MLT) in de praktijk” met 4 broeiers van start gegaan met als doelstelling het ondersteunen van de ontwikkeling van MLT-systemen waardoor op middellange termijn het energieverbruik voor de broeierij drastisch afneemt. De werkwijze hierbij is enerzijds het demonstreren van op praktijkbedrijven reeds ontwikkelde MLT-systemen, en van de hierbij gerealiseerde energiebesparingen, en anderzijds het met deze bedrijven testen van recente resultaten van onderzoek naar verbeteringen van o.a. belichting en kasklimaat. Conclusies waren o.a. dat het energieverbruik bij meerlagenbroei minstens 40% lager is en dat om de RV beter te controleren mechanisch ontvochtigen een goede oplossing is. Dit 2de jaar zijn 7 broeiers bij het project te betrokken. De belangrijkste activiteiten waren het volgen van het kasklimaat (RV- en temperatuurverdeling), het doorrekenen van de benodigde ventilatiecapaciteit voor mechanische ontvochtiging, lichtmetingen, het testen van o.a. LED-verlichting en het doorrekenen van het gerealiseerde energieverbruik.
  Led-licht biedt mogelijkheden in broeierij
  Neefjes, H. ; PPO Bomen-bollen, - \ 2010
  Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)19. - ISSN 0042-2223 - p. 32 - 33.
  forceren van planten - tulpen - lelies - meerlagenteelt - belichting - lampen - lichtgevende dioden - bloembollen - led lampen - forcing - tulips - lilies - multi-layer cultivation - illumination - lamps - light emitting diodes - ornamental bulbs - led lamps
  Onderzoekers van PPO Lisse hebben de mogelijkheden van led-licht verkend bij met name lelie en tulp. Bij lelie bieden leds perspectief in de voortrek. Tulp kan er bijna de hele broeifase van profiteren. Veel licht is niet nodig, maar meerlagenteelt is een voorwaarde.
  LED-verlichting in de tulpenbroei
  Wildschut, J. ; Dam, M.F.N. van; Gude, H. - \ 2010
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (PPO - Rapport ) - 23
  bloembollen - tulpen - led lampen - rood licht - blauw licht - meerlagenteelt - behoeften - landbouwkundig onderzoek - plantenontwikkeling - proeven - ornamental bulbs - tulips - led lamps - red light - blue light - multi-layer cultivation - requirements - agricultural research - plant development - trials
  Voor de broei van gewassen als tulp, hyacint en narcis is assimilatiebelichting feitelijk niet nodig (de voor groei benodigde energie zit namelijk al in de bol). Wat wel nodig is, is zgn. stuurlicht om bolbloemen van de gewenste kwaliteit (lengte, gewicht, bladkleur, bloemkleur, poot/nek verhouding etc.) te produceren. LED’s produceren alleen licht van een gewenste golflengte waarbij geen warmtestraling (infrarood) vrijkomt. Dit maakt het mogelijk LED’s dicht boven het gewas te hangen, waardoor in meerlagenteelt de lagen dicht op elkaar geplaatst kunnen worden. Dit onderzoek is opgezet om de optimale rood/blauw verhouding en de minimale (LED)lichtbehoefte te bepalen voor tulpen van goede kwaliteit. Ook is nagegaan of kwaliteitssturing effectiever kan door per groeifase de kleurverhoudingen te veranderen.
  Waterbroei helpt broeier binnen de normen te blijven
  Wildschut, J. - \ 2005
  BloembollenVisie 2005 (2005)54. - ISSN 1571-5558 - p. 26 - 27.
  bloembollen - hyacinten - iris - tulpen - forceren van planten - cultuurmethoden - potcultuur - hydrocultuur - duurzaamheid (sustainability) - landbouwkundig onderzoek - meerlagenteelt - ornamental bulbs - hyacinths - iris - tulips - forcing - cultural methods - pot culture - hydroponics - sustainability - agricultural research - multi-layer cultivation
  Uit onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in het halen van de milieunormen in de broeierij. Een van de oorzaken voor deze verschillen is het onderscheid tussen broei op water of potgrond. De normen voor het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen en fosfaat zijn voor meer bedrijven haalbaar dan die voor het verbruik van energie en stikstof. Waterbroei biedt ook kansen voor andere gewassen zoals iris en hyacint. Bij tulp is met het eb/vloedsysteem een stap verder gezet in de ontwikkeling van duurzame broei. Met meerlagenteelt zijn de voordelen van dit systeem nog verder uit te buiten. PPO Bloembollen verkent de mogelijkheden
  Haalbaarheidsstudie meerlagenteelt tulp
  Wildschut, J. - \ 2004
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen - 17
  tulpen - forceren van planten - haalbaarheidsstudies - onderzoek - meerlagenteelt - bloembollen - tulips - forcing - feasibility studies - research - multi-layer cultivation - ornamental bulbs
  Bij deze haalbaarheidsstudie naar meerlagenteelt bij tulpenbroei gaat het erom na te gaan of met behoud of verbetering van rendement (€) de energiedoelstellingen van de MJA-e en de normen van het Besluit Glastuinbouw (de GLAMI-normen) gehaald kunnen worden. Meerlagenteelt is bedrijfseconomisch haalbaar en rendabel. Er is nog onderzoek nodig naar lichtverdeling in de kas, lichtbehoefte en optimalisatie daarvan, luchtvochtigheid. Bedrijfseconomische haalbaarheid en energie-efficiëntie van meerlagenteelt kunnen ook doorberekend worden voor andere omstandigheden, zoals in combinatie met energiebesparingsmaatregelen en lampen met een hoger fotonrendement per watt (LED’s ).
  Multipurpose plantations as a tool for periurban agroforestry
  Oosterbaan, A. - \ 2004
  Urban Agriculture Magazine 2004 (2004)13. - ISSN 1571-6244 - p. 23 - 23.
  alternatieve landbouw - stadslandbouw - agroforestry - voedselproductie - teeltsystemen - meerlagenteelt - multifunctionele landbouw - agrarisch natuurbeheer - openbaar groen - alternative farming - urban agriculture - food production - cropping systems - multi-layer cultivation - multifunctional agriculture - agri-environment schemes - public green areas
  Multifunctional plantations offer a valuable contribution to mixed ways of periurban agriculture and forestry. They exist of a combination of trees with agriculture and produce a variety of products, offering a kind of nature citizens ask for.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.