Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 187

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==melkmachines
Check title to add to marked list
Mestraffinage - Voorkoeling - Warmteterugwinning - Verlichting
Ellen, H.H. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Wemmenhove, H. - \ 2010
Wageningen UR Livestock Research
rundveehouderij - duurzame veehouderij - mestverwerking - mest - raffineren - koeling - warmteterugwinning - verlichting - melkkoeien - melken - melkmachines - cattle husbandry - sustainable animal husbandry - manure treatment - manures - refining - chilling - heat recovery - lighting - dairy cows - milking - milking machines
Het bedrijf van familie Hilhorst is sinds 1987 gevestigd in Noord-Sleen (Drenthe). In 2009 is een nieuwe ligboxenstal gebouwd, waarin plaats is voor de 170 aanwezige melkkoeien. Daarnaast houdt men 120 stuks jongvee. Hilhorst vindt het belangrijk dat de veehouderij duurzamer wordt. De afzet van mest is daarin een belangrijk issue. Hij wil de benutting van mineralen beter, waardoor minder vervuiling van het grondwater optreedt. Hij richt zich op het bewust omgaan met energie en ziet mogelijkheden om in de toekomst energie te produceren. Dit betekent extra inkomsten voor het bedrijf.
Kans: melken in de wei
Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de; Holster, H.C. - \ 2010
V-focus 7 (2010)4. - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 31.
melkveehouderij - melkvee - melkmachines - melkstandinrichtingen - robots - mobiele uitrusting - dairy farming - dairy cattle - milking machines - milking parlours - mobile equipment
Op melkveeproefbedrijf Zegveld is ervaring opgedaan met een mobiele melkrobot. Ook het netwerk Weiderobotmelken heeft gekeken naar de haalbaarheid van melken met een mobiele melkrobot in de wei. In dit artikel beschrijven we de ervaringen, het economisch perspectief en komt een deelnemer van het netwerk aan het woord.
Liever weiden dan melken : koeien laten zich nog geen twee keer per dag melken met mobiele melkrobot
Booij, A. - \ 2009
Veeteelt 26 (2009)2. - ISSN 0168-7565 - p. 44 - 45.
melkveehouderij - melkkoeien - begrazing - melk- en zuivelapparatuur - melkmachines - robots - mobiele uitrusting - machinaal melken - dairy farming - dairy cows - grazing - dairy equipment - milking machines - robots - mobile equipment - machine milking
Niet de koe naar de robot, maar de robot naar de koe brengen. Dat is het principe van de mobiele melkrobot. In de Natureluur lieten de koeien zich afgelopen zomer 1,9 keer per dag melken. Tenzij de robot dichtbij staat, de weidepercelen snel gewisseld worden of de koeien extra actief zijn. Dan stijgt het aantal melkingen boven de 2
De melkrobot is volwassen : aantal robots in tien jaar vervijfvoudigd
Huiden, F. - \ 2009
Boerderij 94 (2009)24. - ISSN 0006-5617 - p. 20 - 22.
melkmachines - robots - economische groei - capaciteit - economische ontwikkeling - milking machines - robots - economic growth - capacity - economic development
De melkrobot is bezig met een onstuitbare opmars onder meelkveehouders. Gezinsbedrijven maar ook ZZP'ers en grote bedrijven zien de voordelen. Er wordt volop verder ontwikkeld aan de robotsystemen om de capaciteit van robotmelken op te vijzelen
Capaciteit mobiele robot laat te wensen over
Colenbrander, E. - \ 2009
Melkvee Magazine 2009 (2009)6. - p. 39 - 39.
melken - robots - mobiele apparaten - melkmachines - machinaal melken - melkveehouderij - milking - robots - mobile units - milking machines - machine milking - dairy farming
Koeien melken in de wei met een mobiele melkrobot is technisch mogelijk. Maar de capaciteit is nog lang niet zo hoog als op stal. Mobiele melkrobot systemen realiseren een melkopbrengst van 1200 à 1300 liter melk per dag. ASG-onderzoeker Michel de Haan legt zich hier niet bij neer
Natureluur, het eerste zelfrijdende automatische melksysteem
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
Veehouderij Techniek 2008 (2008). - ISSN 1387-3105
melkveehouderij - melkmachines - robots - mobiele apparaten - mobiele uitrusting - machinaal melken - boerderij uitrusting - dairy farming - milking machines - mobile units - mobile equipment - machine milking - farm equipment
Poster met daarop foto's van Natureluur, een zelfrijdend automatisch melksysteem
Alternatieven voor reinigen van melkwinningsinstallaties zonder chloor = Alternatives for cleaning of milking equipment without chloride
Slaghuis, B.A. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. - \ 2008
Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group nr. 98) - 15
melkveehouderij - melk- en zuivelapparatuur - melkmachines - reiniging - melkkoelers - melktanks - chloor - ontsmettingsmiddelen - toegepast onderzoek - alternatieve methoden - dairy farming - dairy equipment - milking machines - clearing - milk coolers - milk tanks - chlorine - disinfectants - applied research - alternative methods
Een goede reiniging van de melkinstallatie is een voorwaarde voor het kunnen afleveren van rauwe melk van de hoogste kwaliteitsniveaus. In Nederland wordt vaak gebruik gemaakt van gecombineerde reiniging- en desinfectiemiddelen. Hierin wordt meestal chloor toegepast. Het gebruik van chloor staat in het algemeen onder druk en ook in de melkwinning zoekt men naar alternatieven. Een van de vraagtekens bij het gebruik van reinigingsmiddelen zonder chloor betreft de effectiviteit. Reinigt het middel even goed als de gebruikelijke middelen met chloor? Deze vraag was aanleiding voor de Nederlandse Zuivel Organisatie NZO om ASG Veehouderij te vragen een onderzoek op te starten naar de effectiviteit van dergelijke middelen
Afneemapparatuur: meten is weten = Cluster removal equipment (ACRs): to measure is to know
Neijenhuis, F. ; Hogewerf, P.H. ; Schuiling, H.J. ; Houwers, H.W.J. ; Ipema, A.H. - \ 2008
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 101) - 42
melkveehouderij - melk- en zuivelapparatuur - melkmachines - melkmeters - machinaal melken - rundermastitis - melkstandinrichtingen - dairy farming - dairy equipment - milking machines - milk meters - machine milking - bovine mastitis - milking parlours
A method and device have been developed for characterizing the automatic cluster removal performance. This check could be included in the check procedures after installation, during maintenance and in troubleshooting
Levendige discussie over robotmelken en weidegang : massale opkomst op bijeenkomst Koe & Wij en Melkvee Academie
Wal, G. van der - \ 2007
Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 3 (2007)3. - ISSN 1871-0948 - p. 10 - 11.
melkveebedrijven - melkvee - melken - robots - melkmachines - begrazing - dierenwelzijn - dierhouderij - dairy farms - dairy cattle - milking - robots - milking machines - grazing - animal welfare - animal husbandry
Bij een bijeenkomst van het project Koe & Wij en de Melkvee Academie in Ede, stond de vraag centraal of weidegang met een automatisch melksysteem rendabel of een kostbaar en tijdrovend blok aan het been is? Deelnemers hoorden ervaringen, wisselden met elkaar van gedachte en bespraken knelpunten
Koeien in de klaver, melkgift stijgt
Hoefman, R. - \ 2007
Boerderij/Veehouderij 92 (2007)9. - p. 20 - 21.
rundvee - melkveehouderij - melkkoeien - weiden - begrazing - beweidingssystemen - graastijd - melkmachines - klavers - krachtvoeding - melkafgifte - voedersystemen - cattle - dairy farming - dairy cows - pastures - grazing - grazing systems - grazing date - milking machines - clovers - force feeding - milk ejection - feeding systems
Vers gras maximaal benutten staat voor Alfons Lubbers voorop. Dat bleef zo na aanschaf van de melkrobot. De koeien zijn maximaal buiten. Van eind maart tot in november halen de koeien een groot deel van het rantsoen zelf op. Tot volle tevredenheid van boer en koe
Goede agrarische praktijk : reiniging van melkinstallaties en melkkoeltanks
Slaghuis, B.A. - \ 2007
Lelystad : Animal Sciences Group - 23
reiniging - melkmachines - machinaal melken - melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - melkkoelers - melk- en zuivelapparatuur - clearing - milking machines - machine milking - dairy farming - farm management - milk coolers - dairy equipment
Deze praktische folder beschrijft hoe de melkinstallaties en melkkoeltanks op een goede manier gereinigd kunnen worden. Tegelijkertijd geeft het tips hoe gecontroleerd kan worden of de reiniging goed verlopen is. Ook de afvalwaterproblematiek wordt behandeld en er is een risicocheck verhoogd kiemgetal en een risicocheck verhoogd chloroformgehalte bijgevoegd
Innovaties in huisvesting van melkvee : (inter)nationale inspiraties : bouwstenen uit de workshop op 7 en 8 december 2006
Galama, P.J. ; Bokma, S. ; Dooren, H.J.C. van; Lenssinck, F.A.J. - \ 2007
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group : Veehouderij 36) - 69
melkveehouderij - graslandbeheer - stallen - huisvesting van rundvee - melkmachines - landbouwwerktuigen - mobiele gebouwen - stalinrichting - dairy farming - grassland management - stalls - cattle housing - milking machines - farm machinery - mobile buildings - animal housing design
Innovaties in huisvesting van melkvee staat om verschillende redenen sterk in de belangstelling. Er is een maatschappelijke druk om dieren op een meer welzijns- en milieuvriendelijke manier te huisvesten en op een wijze die past in het landschap. Veel melkveehouders zijn bezig met renovatie of nieuwbouw omdat de stal verouderd is of omdat men het bedrijf wil uitbreiden. De kosten hiervan zijn vaak hoog. Daarom is het belangrijk dat er goede afwegingen gemaakt worden die rekening houden met de behoeftes van de koe, de boer en de omgeving. Vanuit twee projecten kwam het initiatief een workshop te organiseren over bouwstenen en bedrijfsconcepten voor innovatief huisvesten van melkvee. In het netwerkproject “Koecomfortabel bouwen” (onderdeel van het onderzoeksprogramma Netwerken in de Veehouderij) is in het najaar van 2006 veel inspiratie opgedaan door boeren onderling en met deskundigen. De workshop is gehouden op 7 en 8 december 2006. De centrale vraag tijdens de tweedaagse was: ”Hoe hou ik een koe in een omgeving waar zowel de koe, in alle fasen van haar leven, en de veehouder goed functioneren. Goed in de betekenis van: plezier voor de veehouder, een lang, productief en efficiënt leven voor de koe en een houderijsysteem die maatschappelijk gewaardeerd wordt. Via een proces van inventariseren, verrijken en prioriteren zijn uiteindelijk 13 ideeën geselecteerd. Deze zijn beschreven als innovatiekaarten. Op iedere innovatiekaart is het belang en de ontwikkelpunten aangeven. Deze innovatiekaarten zijn bedoeld als inspiratie voor vernieuwende boeren en nader onderzoek
Reiniging melkwinningsapparatuur hoort bij een Goede Agrarische Praktijk Reiniging
Slaghuis, B.A. ; Wemmenhove, H. - \ 2007
ZuivelZicht 99 (2007)5. - ISSN 0165-8573 - p. 28 - 29.
reiniging - melkmachines - machinaal melken - agrarische bedrijfsvoering - melkveehouderij - clearing - milking machines - machine milking - farm management - dairy farming
Reiniging van melkinstallaties en melkkoeltanks hoort bij een Goede Agrarische Praktijk. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de reiniging van melkwinningsinstallaties en melkkoeltanks
"Vers gras beter benutten" : constant robotbezoek, ook tijdens weidegang, bij Jan en Wilma van Nistelrooy : het project Koe & Wij [1]
Knaap, J. van der - \ 2006
Veeteelt 23 (2006)9. - ISSN 0168-7565 - p. 44 - 45.
melkveehouderij - rundveevoeding - begrazing - beweidingssystemen - weiden - robots - melkmachines - standweiden - agrarische bedrijfsvoering - nederland - noord-brabant - dairy farming - cattle feeding - grazing - grazing systems - pastures - robots - milking machines - set stocking - farm management - netherlands - noord-brabant
7 jaar lang heeft Jan van Nistelrooy ervaring met weidegang in combinatie met de melkrobot. Hij deelt zijn ervaringen in de groep 'Automatisch melken'van het project Koe & Wij. De laatste jaren past hij standweiden toe op een perceel van 4 tot 5 ha
Vrije koeien mogen zichzelf reguleren
Werkman, R. - \ 2006
Boerderij/Veehouderij 91 (2006)11. - p. 22 - 23.
melkveehouderij - melkvee - robots - melkmachines - melkstandinrichtingen - dairy farming - dairy cattle - robots - milking machines - milking parlours
Melkveehouders wil zijn melkkoeien zoveel mogelijk hun eigen gang laten gaan. Hij combineert weidegang met automatisch melken. De detectiepoort bij de ingang van de stal bepaalt of de koe gemolken mag worden: dit is afhankelijk van de te verwachten melkafgifte en de laatste melkbeurt
Uiergezondheid: melken en speenconditie
Neijenhuis, F. ; Wemmenhove, H. ; Lam, T.J.G.M. - \ 2006
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 131 (2006)13. - ISSN 0040-7453 - p. 486 - 488.
melkkoeien - uiers - tepels - machinaal melken - diergezondheid - melkmachines - dierziektepreventie - dairy cows - udders - teats - machine milking - animal health - milking machines - animal disease prevention - mastitis
De speen van de koe is de eerste afweerlinie tegen binnendringende mastitis pathogenen in de uier. Veranderingen van het weefsel rond het slotgat kunnen de kans op het binnendringen van bacteriën verhogen. Tijdens het melken staat het weefsel van de speen bloot aan mechanische krachten van het vacuüm en de tepelvoering waardoor weefselveranderingen op kunnen treden. De melkmachine heeft dan ook niet alleen invloed op de uiergezondheid via directe overdracht van bacteriën maar ook door het veranderen van de speenconditie
Robotcapiciteit is beter te benutten
Andre, G. ; Ouweltjes, W. ; Bleumer, E.J.B. - \ 2006
V-focus 3 (2006)4. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
machinaal melken - robots - capaciteit - melkmachines - rendement - melkveehouderij - automatisering - machine milking - capacity - milking machines - returns - dairy farming - automation
Bij automatisch melken is de robotcapaciteit een beperkende factor. De Animal Science Group (ASG) van Wageningen Universiteit ontwikkelt een rekenmethode om de robotcapaciteit optimaal te benutten, zodat het rendement van een AMS kan worden geoptimaliseerd. Wat zijn de ervaringen op het High-techbedrijf van de Waiboerhoeve in Lelystad?
Varieer in melkbeurten per koe: capiciteit melkrobot maximaal door sturen op melkinterval
Ouweltjes, W. ; Andre, G. ; Bleumer, E.J.B. - \ 2006
Veeteelt 23 (2006)8. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 14.
melkveehouderij - melkkoeien - melken - melkinterval - melkproductie - melkmachines - robots - individuele kenmerken - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - dairy cows - milking - milking interval - milk production - milking machines - individual characteristics - farm management
Wanneer is het aantrekkelijk om een koe, die zich bij de melkrobot meldt, te melken? Dit aspect van automatisch melken is op het hightechbedrijf van ASG onderzocht. Koeien blijken verschillend te reageren op een wisselend melkinterval
Tweede tak dankzij makkelijk werken
Hogenkamp, W. - \ 2005
Boerderij/Veehouderij 91 (2005)23. - p. 18 - 19.
melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - loonwerken - automatisering - melkmachines - dairy farming - farm management - custom hiring - automation - milking machines
Door automatisering en efficiënt omgaan met de tijdsbesteding op het melkveebedrijf heeft melkveehouder John de Vries in Kuinre (Ov.) tijd over voor een tweede tak. Hij perst grote balen gras en stro in loonwerk
Slimmere software in melkrobot levert tijdwinst en kennis per koe op
Ouweltjes, W. ; Bos, K. - \ 2005
V-focus 2 (2005)juni. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 25.
melkveehouderij - melkproductie - melkmachines - robots - computer software - efficiëntie - gebruikswaarde - gedragspatronen - machinaal melken - dairy farming - milk production - milking machines - robots - computer software - machine milking - animal behaviour - behaviour patterns - use value
Slimmere software, die op basis van het bezoekgedrag van elke koe bepaalt of zij wel of niet gemolken wordt, kan voordeel bieden bij toepassing in automatische melksystemen, zo blijkt uit een verkennende studie door Animal Sciences Group
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.