Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 19 / 19

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vreterij in consumptie-aardappelen : inventarisatie van vreterij op aardappelpercelen en in de bewaring
  Rozen, K. van; Huiting, H.F. - \ 2015
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit PPO-agv - 49
  akkerbouw - aardappelen - diagnose - gewasbescherming - plagen - agriotes - athous - melolontha melolontha - phyllopertha horticola - naaktslakken - deroceras reticulatum - arion - agrotis - diplopoda - muizen - arable farming - potatoes - diagnosis - plant protection - pests - agriotes - athous - melolontha melolontha - phyllopertha horticola - slugs - deroceras reticulatum - arion - agrotis - diplopoda - mice
  In 2012 en 2013 is onderzoek verricht naar de symptomen en de impact van gaten in knollen. Percelen zijn bezocht om de mate van vraat aan de knollen te beoordelen en de oorzaak vast te stellen. Dit leverde schade op door het hele land. Oost-Nederland is de regio waar het meest onderzoek heeft plaatsgevonden. Daar zijn de meeste percelen bezocht en bemonsterd. De meeste schade werd veroorzaakt door ritnaalden. De symptomen zijn beschreven en afgebeeld. De symptomen zijn vergeleken met drycore, een aantasting wat ook gaatjes tot gevolg heeft. Enkele percelen met engerlingen en slakken zijn aangetroffen. Van enkele andere aantasters zijn de symptomen beschreven.
  Increase of plant resistance with rhizosphere competent entomopathogenic fungi (EPF)
  Tol, R.W.H.M. van - \ 2015
  gewasbescherming - tuinbouw - entomopathogene schimmels - biologische bestrijding - rizosfeer - natuurlijke vijanden - bodeminsecten - insect-plant relaties - conferenties - melolontha melolontha - bodem-plant relaties - insectenplagen - plant protection - horticulture - entomogenous fungi - biological control - rhizosphere - natural enemies - soil insects - insect plant relations - conferences - melolontha melolontha - soil plant relationships - insect pests
  Entomopathogenic fungi are able to kill insects and are as such a potential mean for pest control. Recently it was discovered that these fungi can also colonize plant roots. Most previous work with EPF has ignored the habitat preferences and survival of the fungus outside of the host. It is possible that factors associated with fungal biology outside of the host are more important when selecting an isolate than how pathogenic it is against a particular host in a laboratory bioassay. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
  Beheersen van meikeverengerlingen II
  Elberse, I.A.M. ; Vlug, H. ; Tol, R.W.H.M. van - \ 2012
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 37
  melolontha melolontha - bomen - houtachtige planten als sierplanten - plantenplagen - gewasbescherming - zandgronden - oost-nederland - melolontha melolontha - trees - ornamental woody plants - plant pests - plant protection - sandy soils - east netherlands
  Meikeverengerlingen richten grote schade aan in vele boomkwekerijgewassen. De problemen spelen vooral op zandgrond in het Oosten (De Achterhoek en Twente) en het zuiden van Nederland. In voorgaande projecten is het niet gelukt om een oplossing voor het probleem te vinden. Er waren wel maatregelen die enig effect hadden, maar geen ervan had voldoende effect om een goede teelt mogelijk te maken. Daarom is in dit project geprobeerd om op een perceel een teelt van kerstbomen mogelijk te maken door het stapelen van maatregelen, die elk een klein effect hebben.
  Meikeverengerlingen zijn nog niet te verslaan
  Elberse, I.A.M. ; Vlug, H. ; Tol, R.W.H.M. van - \ 2012
  De Boomkwekerij 25 (2012)12. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
  houtachtige planten - plantenplagen - melolontha melolontha - larven - bestrijdingsmethoden - teeltsystemen - insectenplagen - landbouwkundig onderzoek - woody plants - plant pests - melolontha melolontha - larvae - control methods - cropping systems - insect pests - agricultural research
  De problemen door meikever zijn nijpend, vooral in het oosten en zuiden van het land. Een projectteam van PPO , PRI Insect Consultancy ging in opdracht van het Productschap Tuinbouw met een nieuwe aanpak het probleem te lijf. De meikeverengerlingen bleken zich echter nog niet gewonnen te geven.
  Beheersing meikeverengerlingen
  Elberse, I.A.M. ; Rijkers, D. - \ 2011
  melolontha melolontha - larven - boomteelt - plagenbestrijding - plantenplagen - kerstbomen - picea abies - lokgewassen - gewasbescherming - melolontha melolontha - larvae - arboriculture - pest control - plant pests - christmas trees - picea abies - trap crops - plant protection
  Poster met onderzoeksinformatie. Meikeverengerlingen zorgen in boomkwekerijen in vooral de Achterhoek en Twente voor enorme schade. Geprobeerd werd om door het stapelen van diverse maatregelen in verschillende fasen van de teelt en verschillende levensstadia van de meikever, een succesvolle kerstbomenteelt (Picea abies) mogelijk te maken.
  Kruiden lokken en weren engerlingen ook in de praktijk, Thema: Innovaties duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.02-010
  Tol, R.W.H.M. van; Wiegers, G.L. ; Kogel, W.J. de - \ 2011
  boomkwekerijen - plantenkwekerijen - gewasbescherming - duurzaamheid (sustainability) - biologische bestrijding - kruidachtige planten als sierplanten - melolontha melolontha - forest nurseries - nurseries - plant protection - sustainability - biological control - ornamental herbaceous plants - melolontha melolontha
  Doelstelling is om te onderzoeken of aantrekkelijke planten met werkzame biologische bestrijders als synergist de engerlingen lokken en bestrijden en of afstotende kruiden op praktijkniveau effectief zijn bij het werenvan engerlingen uit het gewas en het verhinderen van eileg door de meikevers.
  Beheersing van meikeverengerlingen fase 2 : eindrapportage
  Elberse, I.A.M. - \ 2010
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 48
  melolontha melolontha - houtachtige planten als sierplanten - larven - zandgronden - plagenbestrijding - biologische bestrijding - zuid-nederland - melolontha melolontha - ornamental woody plants - larvae - sandy soils - pest control - biological control - south netherlands
  Meikeverengerlingen richten grote schade aan in vele boomkwekerijgewassen. Vooral in het Oosten van Nederland op zandgrond, is het probleem zeer groot. In dit project is geprobeerd zicht te krijgen op de periode van de meikevervlucht en zijn diverse bestrijdingsmiddelen getest. Dit project is uitgevoerd door PPO, Tree Consult Int., Biocontrole Hellingman en Insect Consultancy. De begeleidingscommissie bestond uit een dertigtal kwekers van de studieclub vollegrondsteelt Oost Nederland. De plannen voor het onderzoek zijn telkens afgestemd met deze begeleidingscommissie.
  Beheersing meikeverengerlingen
  Elberse, I.A.M. ; Smits, A.P. ; Tol, R.W.H.M. van; Vlug, H. - \ 2010
  melolontha melolontha - larven - boomkwekerijen - schadelijke dieren - schade - gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - achterhoek - twente - melolontha melolontha - larvae - forest nurseries - noxious animals - damage - plant protection - integrated control - achterhoek - twente
  Informatieposter over de beheersing van meikeverengerlingen. Meikeverengerlingen zorgen in boomkwekerijen in vooral de Achterhoek en Twente voor enorme schade. Het beestje zit diep in de grond en blijkt in de praktijk zeer lastig te bestrijden. Geprobeerd wordt om met diverse maatregelen in verschillende fasen van de teelt en verschillende levensstadia van de meikever de schade te beperken
  Meikever emelten en engerlingen in de boomkwekerij
  Elberse, I.A.M. - \ 2010
  melolontha melolontha - larvae - control methods - plant protection - augmentation
  Nog geen adequate bestrijding meikever-engerlingen
  Elberse, I.A.M. - \ 2010
  De Boomkwekerij 23 (2010)11. - ISSN 0923-2443 - p. 12 - 13.
  boomkwekerijen - melolontha melolontha - larven - coleoptera - insectenplagen - insecten - plagenbestrijding - forest nurseries - melolontha melolontha - larvae - coleoptera - insect pests - insects - pest control
  Engerlingen van de meikever vreten graag aan de wortels van veel boomkwekerijgewassen en richten zo veel schade aan. Met name in het oosten en zuiden van Nederland zjin de problemen groot. Na vier jaar zoeken is er nog geen middel of maatregel gevonden om ze onder controle te houden
  Nieuwe aanpak hardnekkige plaag meikevers
  Tol, R.W.H.M. van; Wiegers, G.L. - \ 2009
  De Boomkwekerij 22 (2009)36. - ISSN 0923-2443 - p. 10 - 11.
  boomkwekerijen - plantenkwekerijen - melolontha melolontha - plagenbestrijding - biologische bestrijding - specerijen - bestrijdingsmethoden - forest nurseries - nurseries - melolontha melolontha - pest control - biological control - spices - control methods
  De meikever wordt een steeds grotere plaag in de boomkwekerij. Chemische en biologische middelen bieden tot op heden weinig soelaas. Plant Research International (PRI) probeert een nieuwe aanpak: kruiden die bomen beschermen tegen engerlingen van meikever
  Lichtpuntje in de beheersing van meikever-engerlingen
  Elberse, I.A.M. - \ 2009
  De Boomkwekerij 22 (2009)21. - ISSN 0923-2443 - p. 10 - 11.
  boomkwekerijen - containerplanten - gewasverliezen - melolontha melolontha - larven - veldproeven - controle - schadelijke dieren - forest nurseries - container grown plants - crop losses - melolontha melolontha - larvae - field tests - control - noxious animals
  De strijd tegen de engerlingen van de meikever is voorlopig nog niet gestreden. Vooral in Oost-Nederland zorgen ze voor veel schade. 'Middel B' lijkt hier iets verbetering in te brengen
  Engerlingen bestrijden met aantrekkelijke en afstotende planten
  Tol, R.W.H.M. van; Wiegers, G.L. ; Kogel, W.J. de - \ 2009
  boomkwekerijen - gewasbescherming - biologische bestrijding - melolontha melolontha - openbaar groen - forest nurseries - plant protection - biological control - melolontha melolontha - public green areas
  Poster met resultaten uit een onderzoek naar een oplossing voor engerlingen, de larven van de meikever. In de boomkwekerij en op grasvelden is de plaag een probleem. Er zijn geen middelen beschikbaar voor bestrijding.
  Control of grubs and monitoring of the cockchafer, Melolontha melolontha : Laboratory and greenhouse experiments concerning control and field experiments concerning luring of Melontha melolontha
  Ester, A. ; Griepink, F.C. ; Huiting, H.F. ; Moraal, L.G. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen UR (PPO - Report ) - 55
  melolontha melolontha - geïntegreerde plagenbestrijding - oekraïne - kasproeven - melolontha melolontha - integrated pest management - ukraine - greenhouse experiments
  Grubs, larvae of chafers, as a group are a major pest throughout the world. In Europe, the major species attacking agricultural and horticultural crops, is probably the cockchafer (Melolontha melolontha). In Ukraine, damage caused by the grubs of the cockchafer is increasing in outside crops. Particularly strawberries, but also vegetable crops, meadows and ornamental plant production, like rose bushes, can be seriously attacked. The research should ultimately result in a strategy that is effective in reducing the damage as well as cost effective. It should also be environmentally sound and fitting into current Ukrainian regulations. New control methods will possibly require adaptation of existing regulations/laws. Project experts should prepare advice to Ukrainian authorities on how to adapt the current legislation to incorporate the new strategy to fight cockchafer damage (May beetle)
  Krachtenbundeling moet afrekenen met engerling
  Elberse, I.A.M. - \ 2007
  De Boomkwekerij 2007 (2007)21. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
  boomkwekerijen - boomteelt - melolontha melolontha - larven - plantenplagen - plagenbestrijding - pesticiden - veldproeven - gewasbescherming - forest nurseries - arboriculture - melolontha melolontha - larvae - plant pests - pest control - pesticides - field tests - plant protection
  Engerlingen, de larven van de meikever zijn amper te bestrijden. PPO-Bomen gaat samen met drie specialisten; Consult International, Hellingman Biocontrole en Insect Consultancy naar een manier zoeken om de meikeverengerling te beheersen.
  Beheersing van de meikeverengerling: Fase 1
  Elberse, I.A.M. ; Böhne, S. - \ 2006
  Lisse : PPO Bollen, Bomen en Fruit (PPO rapport 3234025900) - 31
  boomkwekerijen - melolontha melolontha - larven - schade - vangmethoden - lokken - plagenbestrijding - insectenplagen - forest nurseries - melolontha melolontha - larvae - damage - trapping - baiting - pest control - insect pests
  Meikeverengerlingen vormen een groot probleem voor boomkwekers. Ze veroorzaken veel schade aan de gewassen en zijn niet goed te bestrijden. Daarom werd er in dit onderzoek op verschillende manieren naar oplossingen gezocht, middels kevervangsten, middelenproeven en lokkingsproef
  Biology, control and luring of the cockchafer, Melolontha melolontha : literature report on biology, life cycle and pest incidence, current control possibilities and pheromones
  Huiting, H.F. ; Moraal, L.G. ; Griepink, F.C. ; Ester, A. - \ 2006
  Lelystad : PPO - 34
  biologische bestrijding - bestrijdingsmethoden - melolontha melolontha - plagenbestrijding - feromonen - biological control - control methods - melolontha melolontha - pest control - pheromones
  Literature report on biology, life cycle and pest incidence, current control possibilities and pheromones. Biology, control and luring of the cockchafer, Melolontha melolontha
  Inventarisatie geeft zicht op goede aanpak meikever
  Elberse, I.A.M. ; Scholten, A. - \ 2003
  De Boomkwekerij 16 (2003)17. - ISSN 0923-2443 - p. 10 - 11.
  boomteelt - gewasbescherming - plagenbestrijding - biologische bestrijding - melolontha melolontha - larven - plagen - insecten - arboriculture - plant protection - pest control - biological control - melolontha melolontha - larvae - pests - insects
  Door het verdwijnen van chemische gewasbeschermingsmiddelen is het bijna onmogelijk geworden om de meikever-engerlingen te bestrijden. Binnen de eerste fase van het project 'Meikever-engerling Nederland uit' hebben DLV Boomteelt en PPO Bomen een inventarisatie uitgevoerd van de problemen en mogelijke oplossingen
  Meikever-engerling Nederland uit
  Scholten, A. ; Elberse, I.A.M. - \ 2003
  De Boomkwekerij 16 (2003)2. - ISSN 0923-2443 - p. 9 - 10.
  boomteelt - gewasbescherming - larven - insecten - melolontha melolontha - geïntegreerde plagenbestrijding - arboriculture - plant protection - larvae - insects - melolontha melolontha - integrated pest management
  In het project 'Meikever-engerling Nederland uit' proberen DLV Boomteelt en PPO Bomen een oplossing te zoeken voor de bestrijding van engelingen die door het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen en het gebrek aan goede alternatieven een groeiend probleem worden
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.