Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  HRD and Learning Organisations in Europe
  Tjepkema, S. ; Stewart, J. ; Sambrook, S. ; Mulder, M. ; Horst, H. ter; Scheerens, J. - \ 2002
  London [etc.] : Routledge - ISBN 9780415277884 - 198
  personeel - werkers - organisaties - opleiding - leren - menselijke hulpbronnen - personeelsmanagement - europa - bijscholing - organizations - learning - training - personnel - workers - human resources - personnel management - europe - continuing training
  Competentieontwikkeling in organisaties: perspectieven en praktijk
  Mulder, M. - \ 2001
  's-Gravenhage : Elsevier bedrijfsinformatie - ISBN 9789061559924 - 319
  organisaties - vaardigheidsonderwijs - personeel - opleiding - scholingscursussen - personeelsmanagement - menselijke hulpbronnen - vakbekwaamheid - ontwikkeling van leidinggevenden - selectie - bijscholing - bevoegdheden - bedrijfseconomie - organizations - competency based education - professional competence - personnel - training - training courses - personnel management - selection - human resources - management development - competences - continuing training - business management
  Livelihood diversification of farming households in Northwest Sierra Leone
  Tilburg, A. van - \ 2001
  Wageningen : Unknown Publisher - ISBN 9789067546454 - 34
  landbouwhuishoudens - levensstandaarden - boerengezinnen - menselijke hulpbronnen - hulpbronnen - voedselgewassen - diversificatie - platteland - sierra leone - duurzaamheid (sustainability) - documentatie - agricultural households - living standards - farm families - human resources - resources - food crops - diversification - documentation - sustainability - rural areas
  Kwaliteit met zorg geproduceerd : een onderzoek naar de aspecten die de kwaliteit van landbouw en zorg beinvloeden
  Hassink, J. ; Heymann, F. ; Slokker, A. - \ 1999
  Wageningen : AB-DLO [etc.] (Nota / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek 191) - 60
  landbouwbedrijven - werk - menselijke hulpbronnen - sociaal bewustzijn - kwaliteit - sociale voorzieningen - farms - work - human resources - social consciousness - quality - social services
  Arbeidsprestatie bij de oogst van ijsbergsla en bloemkool : een verkennende studie = Labour performance during harvesting of iceberg lettuce and cauliflower : an exploratory study
  Dekker, C.I. ; Sluis, B.J. van der - \ 1993
  Den Haag etc. : LEI-DLO [etc.] (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 153) - 55
  brassica oleracea var. botrytis - bloemkolen - oogsten - menselijke hulpbronnen - lactuca sativa - arbeidscapaciteit - brassica oleracea var. botrytis - cauliflowers - harvesting - human resources - lactuca sativa - work capacity
  Milieuzorg en werknemers in horeca en contractcatering
  Vijn, M. ; Grimbergen, A. ; Hoeksel, K. - \ 1992
  Wageningen : LU, Wetenschapswinkel - ISBN 9789067542265 - 110
  catering - cateringindustrie - controle - eetgelegenheden - milieu - milieubeheer - milieubescherming - hotelcatering - hotels - huishoudens - menselijke hulpbronnen - arbeidsverhoudingen - Nederland - personeel - personeelsmanagement - verontreinigingsbeheersing - kwaliteit - restaurants - arbeidsplaatsen - arbeidsomstandigheden - catering - catering industry - control - dining facilities - environment - environmental management - environmental protection - hotel catering - hotels - households - human resources - labour relations - Netherlands - personnel - personnel management - pollution control - quality - restaurants - work places - working conditions
  Landbouwtechnische, economische, bemestingskundige en milieu - aspecten bij het toedienen en direct inwerken van dierlijke mest in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt = Agricultural, economic, business and environment aspects when applying and incorporating organic livestock manure in arable farming and field cultivation of vegetables
  Dongen, G.J.M. van - \ 1991
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 130) - 113
  agronomie - kunstmeststoffen - menselijke hulpbronnen - incorporatie - arbeidsverhoudingen - personeel - personeelsmanagement - verplantmachines - milieuwetenschappen - agronomy - fertilizers - human resources - incorporation - labour relations - personnel - personnel management - transplanters - environmental sciences
  De bedrijfsopvolgingssituatie in de Nederlandse land- en tuinbouw in 1976
  Tjoa, S.A. - \ 1978
  's-Gravenhage : LEI (Structuuronderzoek, LEI, afd. 2 no. 120) - 53
  personeel - personeelsmanagement - menselijke hulpbronnen - arbeidsverhoudingen - planning - Nederland - arbeid in de landbouw - personnel - personnel management - human resources - labour relations - planning - Netherlands - farm labour
  Werknemers in de groene sector : hun kijk op werk en beroep
  Spierings, C.J.M. ; Elk, C.M. van - \ 1977
  Den Haag : L.E.I. (Structuuronderzoek / LEI afd. 2, no. 104) - 53
  bosbouw - bos- en houtproductenindustrieën - arbeid (werk) - werkgelegenheid - groene zones - openbare parken - recreatiegebieden - publieke tuinen - arbeidseconomie - werk - werkorganisatie - arbeidskunde - Nederland - personeel - personeelsmanagement - menselijke hulpbronnen - arbeidsverhoudingen - bossen - bosproducten - personen - forestry - forest products industries - labour - employment - green belts - public parks - amenity and recreation areas - public gardens - labour economics - work - organization of work - work study - Netherlands - personnel - personnel management - human resources - labour relations - forests - forest products - persons
  Veranderingen in het aantal bedrijfshoofden en bedrijven in de rivierkleigebieden in Midden Nederland : periode 1968 - 1973
  Jacobs, A.J. ; Tjoa, S.A. - \ 1976
  Den Haag : [s.n.] (Publikatie / Afdeling structuuronderzoek. Landbouw-economisch instituut no. 2.77) - 59
  landbouw - agrarische bedrijfsvoering - personeel - personeelsmanagement - menselijke hulpbronnen - arbeidsverhoudingen - economische situatie - ontwikkeling - innovaties - bedrijven - organisatieontwikkeling - verandering - planning - Nederland - arbeid in de landbouw - economische productie - agriculture - farm management - personnel - personnel management - human resources - labour relations - economic situation - development - innovations - businesses - organizational development - change - planning - Netherlands - farm labour - economic production
  Physical working capacity in a tropical country
  Staudt, F.J. - \ 1975
  Wageningen : [s.n.] (Celos bulletins no. 30) - 7
  samenstelling - menselijke hulpbronnen - spieren - lichamelijke activiteit - suriname - arbeidscapaciteit - composition - human resources - muscles - physical activity - suriname - work capacity
  Erfrecht, successierecht, testamenten en eigendomsoverdrachten, ook in verband met belastingen
  Anonymous, - \ 1975
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en documentatie no. 3837)
  bibliografieën - menselijke hulpbronnen - overerving - arbeidsverhoudingen - recht - Nederland - personeel - personeelsmanagement - planning - arbeid in de landbouw - bibliographies - human resources - inheritance - labour relations - law - Netherlands - personnel - personnel management - farm labour
  Brabantse boeren van de toekomst : een onderzoek onder de opvolgers op landbouwbedrijven op de Brabantse zandgronden
  Biemans, J.M. - \ 1975
  's-Gravenhage : [s.n.] (Structuuronderzoek / LEI afd. 2, no. 70, 74) - 2
  personeel - personeelsmanagement - menselijke hulpbronnen - arbeidsverhoudingen - planning - Nederland - arbeid in de landbouw - noord-brabant - personnel - personnel management - human resources - labour relations - planning - Netherlands - farm labour - noord-brabant
  Jongeren voor de land- en tuinbouw
  Kloprogge, J.J.J. - \ 1975
  's-Gravenhage : [s.n.] (Mededelingen en overdrukken / LEI no. 129) - 44
  landbouw - personeel - personeelsmanagement - menselijke hulpbronnen - arbeidsverhoudingen - adolescenten - planning - Nederland - arbeid in de landbouw - agriculture - personnel - personnel management - human resources - labour relations - adolescents - planning - Netherlands - farm labour
  De bedrijfsopvolgingssituatie in de Nederlandse land- en tuinbouw in 1975
  Kloprogge, J.J.J. - \ 1975
  's-Gravenhage : LEI (Afd. Structuuronderzoek / LEI no. 2.71) - 47
  landbouwbedrijven - bedrijfsopvolging - eigendomsoverdrachten - personeel - personeelsmanagement - menselijke hulpbronnen - arbeidsverhoudingen - Nederland - planning - arbeid in de landbouw - farms - succession - property transfers - personnel - personnel management - human resources - labour relations - Netherlands - planning - farm labour
  Methodestudie van vellingswerk met de motorkettingzaag in zwaar inlands hout : inventarisatie en kritische beschouwing; Arbeidsfysiologische testmethoden : een gemodificeerd Harvard - staptest
  Renes, G.J.B. - \ 1971
  Paramaribo : [s.n.] (Celos rapporten no. 54) - 47
  analyse - kettingzagen - velling - bosbouw - menselijke hulpbronnen - arbeid (werk) - primaire bewerking - werk - arbeidscapaciteit - werkplanning - arbeidskunde - suriname - analysis - chainsaws - felling - forestry - human resources - labour - primary conversion - work - work capacity - work planning - work study - suriname
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.