Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Stikstofbemesting bij andijvie : timing (start, bijmesting) en plaatsing (plant, rij, bed)
  Ruijter, F.J. de - \ 2007
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 164) - 21
  cichorium endivia - andijvie - mestgift bij het zaaien - stikstofmeststoffen - stikstofbalans - gebruiksefficiëntie - plaatsing (van meststoffen) - rijenbemesting - cichorium endivia - endives - starter dressings - nitrogen fertilizers - nitrogen balance - use efficiency - placement - band placement
  In een demoproef met meststoffen werd in 2006 gevonden dat een startgift een positief effect had op de opbrengst van andijvie, ondanks een hoge Nmin-voorraad in de bodem. Dit sloot aan bij ervaringen van telers, en discussie hierover in de bladgewassenwerkgroep van Telen Met Toekomst leidde tot de huidige proef, waarin het effect van timing en plaatsing van stikstofkunstmest op de productie van andijvie bekeken is. De proef is uitgevoerd in twee plantingen: begin juli (proef 1) en begin augustus (proef 2). In proef twee is meer bemest dan in proef 1 en is er gevarieerd met de verdeling van de meststof (Kas) tussen planttijdstip en drie weken na planten. Een gift bij start blijkt een snellere weggroei te hebben en kan een hogere opbrengst bij oogst. Wanneer een startgift volvelds gegeven wordt, komt er veel N tussen de planten en tussen de rijen, dus nog buiten bereik van de pas geplante plantjes. Om het risico op uitspoeling te beperken kan volstaan worden met een kleiner startgift specifiek toegediend bij de plantjes
  Rijenbemesting met dierlijke mest in maïs maakt kunstmest overbodig
  Schoot, J.R. van der; Dijk, W. van - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)2. - ISSN 1385-5301 - p. 13 - 17.
  plantenvoeding - stikstof - drijfmest - rundveedrijfmest - dierlijke meststoffen - mest - rijenbemesting - toedieningswijzen - zea mays - maïs - opbrengsten - gewasopbrengst - gebruiksefficiëntie - voedingsstoffenopname (planten) - mineralenopname - voedingsstoffenbalans - mineralen - boekhouding - plaatsing (van meststoffen) - fosfaat - voedingsstoffenbeschikbaarheid - mestgift bij het zaaien - bemesting - plant nutrition - nitrogen - slurries - cattle slurry - animal manures - manures - band placement - application methods - zea mays - maize - yields - crop yield - use efficiency - nutrient uptake - mineral uptake - nutrient balance - minerals - accounting - placement - phosphate - nutrient availability - starter dressings - fertilizer application
  Bij de teelt van snijmaïs wordt naast dierlijke mest bij de zaai meestal een kunstmestrijenbemesting gegeven ter ondersteuning van de jeugdgroei. Uit bemestingsproeven van PPO is gebleken dat de kunstmeststartgift kan worden door drijfmest in de rij toe te dienen. Vergeleken met volvelds toegediende mest en volvelds toegediende mest plus N/P-startgift geeft rijenbemesting een hogere opbrengst en een betere stikstofbenutting, wat gunstig is voor de mineralenbalans
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.