Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 10 / 10

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Modeling to control spores in raw milk
  Vissers, M. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): J.M.G. Lankveld, co-promotor(en): M.C. te Giffel; P. de Jong. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085046738 - 143
  rauwe melk - bacteriële sporen - boterzuurbacteriën - bacillus cereus - voedselbesmetting - microbiële besmetting - melkhygiëne - zuivelhygiëne - simulatiemodellen - raw milk - bacterial spores - butyric acid bacteria - bacillus cereus - food contamination - microbial contamination - milk hygiene - dairy hygiene - simulation models
  A modeling approach was used to identify measures at the farm that reduce transmission of microorganisms to raw milk. Butyric acid bacteria (BAB) and Bacillus cereus were used as case-studies. Minimizing the concentration of BAB spores in raw milk is important to prevent late-blowing of Gouda-type cheeses. Reducing the concentration of B. cereus spores in raw milk increases the shelf life of refrigerated pasteurized dairy products.

  First, predictive models were developed based on a translation of contamination pathways into chains of unit-operations. Via simulations, strategies were identified to control spore concentrations in farm tank milk (FTM)below 1,000 spores/L.Subsequently, the identified strategies were validated using data from a year-long field survey held at 24 Dutch farms.

  The results of this study show that mathematical modeling is very useful to identify effective measures to reduce the contamination of FTM with spores. The control strategies derived using model simulations were in agreement with results from the field survey. The following general conclusions were drawn:

  ·       To minimize the concentration of BAB spores in FTM, it is by far most important to prevent growth of BAB in grass- and corn-silage. Farmers should aim for a concentration in grass- and corn-silage fed to cowsbelow 1,000 spores/g. To achieve this, it is essential to prevent oxygen penetration into the silage silo and to remove molded and deteriorated silage from the ration fed to the cows. Measures aimed at other parts of the contamination pathway, such as teat cleaning prior to milking, are much less effective.

  ·       The concentration of B. cereus spores in FTM isnormally below 1,000 spores/L.During housing and pasturing spores of B. cereus in FTM originate from feeds. Two critical factors could lead to concentrations above 1,000 spores/L. Firstly, the contamination teats with soil is a high risk because soil can contain high concentrations of B. cereus spores. Secondly, build-up of B. cereus in improperly cleaned milking equipment could lead to high spore concentrations in FTM.

  ·       Implementation of the measures identified in this study could make late-blowing of Gouda-type cheeses a rare incident and prolong the shelf life of refrigerated pasteurized consumer milk by approximately 10%.


  A modeling approach was used to identify measures at the farm that reduce transmission of microorganisms to raw milk. Spores of butyric acid bacteria (BAB) and Bacillus cereus were used as case-studies because of their relevance for the Dutch dairy industry..The following general conclusions were drawn:

  ·       To minimize the concentration of BAB spores in FTM, it is by far most important to prevent growth of BAB in grass- and corn-silage. Farmers should aim for a concentration in grass- and corn-silage fed to cowsbelow 1,000 spores/g. To achieve this, it is essential to prevent oxygen penetration into the silage silo and to remove molded and deteriorated silage from the ration fed to the cows. Measures aimed at other parts of the contamination pathway, such as teat cleaning prior to milking, are much less effective.

  ·       The concentration of B. cereus spores in FTM isnormally below 1,000 spores/L.During housing and pasturing spores of B. cereus in FTM originate from feeds. Two critical factors could lead to concentrations above 1,000 spores/L. Firstly, the contamination teats with soil is a high risk because soil can contain high concentrations of B. cereus spores. Secondly, build-up of B. cereus in improperly cleaned milking equipment could lead to high spore concentrations in FTM.

  ·       Implementation of the measures identified in this study could make late-blowing of Gouda-type cheeses a rare incident and prolong the shelf life of refrigerated pasteurized consumer milk by approximately 10%.

  Het cliché: Goede uiergezondheid kan niet zonder antibiotica
  Smolders, E.A.A. - \ 2004
  Ekoland 24 (2004)5. - ISSN 0926-9142 - p. 14 - 15.
  biologische landbouw - melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - melkveebedrijven - diergezondheid - uiers - mastitis - rundermastitis - celgetal - hygiëne - melkhygiëne - besmetting - infectie - ziekteoverdracht - ziektepreventie - agrarische bedrijfsvoering - ziektebestrijding - bedrijfshygiëne - dierziektepreventie - veterinaire hygiëne - organic farming - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - dairy farms - animal health - udders - mastitis - bovine mastitis - somatic cell count - hygiene - milk hygiene - contamination - infection - disease transmission - disease prevention - farm management - disease control - industrial hygiene - animal disease prevention - veterinary hygiene
  In een serie artikelen (in het kader van het project Bioveem) worden cliché's over de biologische melkveehouderij beschreven en, zo mogelijk, ontzenuwd. In dit artikel aandacht voor de preventie en bestrijding van uierontsteking en mastitis, zonder gebruik te maken antibiotica. Daarbij gaat het erom te voorkomen dat besmettingen ontstaan en dat besmettingen van de ene koe naar de andere koe worden overgebracht. Op de korte termijn moet de bedrijfsvoering vooral gericht zijn op een goede diergezondheid en ziekteweerstand, en hygiëne in de melkstal. Op de lange termijn spelen ook fokkerij, selectie en bijv. bouwplan/rantsoenen een rol. In figuren het verloop van het percentage koeien met een hoog celgetal en het (berekende) tankmelkcelgetal op twee biologische melkveeberijven die deelnemen aan Bioveem
  Maanzaadproef, Onderzoek naar speenreiniging bij automatisch melken.
  Slaghuis, B.A. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Mooiweer, A. - \ 2003
  Veeteelt 20 (2003)13. - ISSN 0168-7565 - p. 63 - 63.
  melkveehouderij - melkvee - machinaal melken - robots - diergezondheid - tepels - schoonmaken - melkhygiëne - tracers - papaver somniferum - testen - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - dairy cattle - machine milking - robots - animal health - teats - cleaning - milk hygiene - tracers - papaver somniferum - testing - farm management
  Bij 6 robotmerken is het effect van speenreiniging nagegaan, waarbij maanzaad als traceerstof is gekozen
  Melkkwaliteit onvoorspelbaar?
  Schuiling, E. - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)2. - ISSN 1570-8586 - p. 6 - 7.
  melkkwaliteit - melk - melkhygiëne - kiemgetal - bacteriën - microbiële flora - antibiotica - antibioticumresiduen - groeiremmers - agrarische bedrijfsvoering - celgetal - bedrijfshygiëne - milk quality - milk - milk hygiene - bacterial count - bacteria - microbial flora - antibiotics - antibiotic residues - growth inhibitors - farm management - somatic cell count - industrial hygiene
  Op verzoek van het Productschap Zuivel gaat het Praktijkonderzoek de mogelijke oorzaken van dergelijke uitschieters in kaart brengen. Naast het kiemgetal worden ook kortingen op groeiremming meegenomen, alhoewel de problematiek daar heel anders is.
  EU-project Automatisch Melken (6)
  Slaghuis, B. ; Ferwerda, R. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)6. - ISSN 1570-8586 - p. 28 - 28.
  melken - machinaal melken - automatisering - robots - diergezondheid - tepels - melkhygiëne - schoonmaken - melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - landbouwkundig onderzoek - onderzoeksprojecten - milking - machine milking - automation - robots - animal health - teats - milk hygiene - cleaning - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - agricultural research - research projects
  Het nevenstaande staat uitgebreid beschreven in de twee rapporten
  Speenreiniging bij automatisch melken
  Slaghuis, B. ; Ferwerda, R. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)6. - ISSN 1570-8586 - p. 9 - 9.
  melken - machinaal melken - automatisering - robots - tepels - schoonmaken - melkhygiëne - melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - landbouwkundig onderzoek - onderzoeksprojecten - agrarische bedrijfsvoering - milking - machine milking - automation - robots - teats - cleaning - milk hygiene - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - agricultural research - research projects - farm management
  Speenreiniging door een automatisch melksysteem verschilt duidelijk van het handmatig reinigen voor het melken.
  EU-project Automatisch Melken (3); melkkwaliteit & hygiene
  Vorst, Y. van der; Koning, K. de - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)3. - ISSN 1570-8586 - p. 18 - 19.
  melken - machinaal melken - automatisering - robots - melkkwaliteit - melkveehouderij - melk - kwaliteit - melkhygiëne - kiemgetal - bacteriëntelling - zuurgraad - ph - melkvet - melkveebedrijven - onderzoeksprojecten - celgetal - milking - machine milking - automation - robots - milk quality - dairy farming - milk - quality - milk hygiene - bacterial count - bacterial counting - acidity - ph - milk fat - dairy farms - research projects - somatic cell count
  Ditmaal is dat de melkkwaliteit. De kwaliteit is goed te noemen, maar de zuurtegraad van het melkvet is een punt van aandacht.
  EU-project Automatisch Melken (4): Reinigen automatisch melksysteem
  Schuiling, E. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)4. - ISSN 1570-8586 - p. 22 - 23.
  melken - machinaal melken - automatisering - robots - schoonmaken - melkhygiëne - melkveebedrijven - melkvee - landbouwkundig onderzoek - onderzoeksprojecten - milking - machine milking - automation - robots - cleaning - milk hygiene - dairy farms - dairy cattle - agricultural research - research projects
  Verder onderzoek moet duidelijk maken hoe systemen optimaal gereinigd kunnen worden, met als eerste eis een uitstekende melkkwaliteit en uiergezondheid en als tweede beperkte inzet van tijd en middelen.
  Matige uiergezondheid op het high-techbedrijf
  Thomassen, I. ; Poelarends, J. ; Kamp, A. van der - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)4. - ISSN 1570-8586 - p. 16 - 17.
  melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - diergezondheid - uiers - mastitis - rundermastitis - celgetal - celtelling - bacterieziekten - bacteriën - agrarische bedrijfsvoering - melkhygiëne - preventie - demonstratiebedrijven, landbouw - proefbedrijven - proefboerderijen - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - animal health - udders - mastitis - bovine mastitis - somatic cell count - cell counting - bacterial diseases - bacteria - farm management - milk hygiene - prevention - demonstration farms - pilot farms - experimental farms
  Er wordt via preventieve maatregelen geprobeerd de afvoer door uierproblemen te verlagen.
  Consumers' reactions to rBST milk with and without labelling
  Burrell, A. - \ 2002
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 17 (2002)1. - ISSN 0921-481X - p. 7 - 20.
  melkconsumptie - melkhygiëne - marketing van melk - melkkwaliteit - somatotropine - hormonen - etiketteren - etiketteren van voedingsmiddelen - consumentenonderzoeken - consumentengedrag - Nederland - milk consumption - milk hygiene - milk marketing - milk quality - somatotropin - hormones - labelling - nutrition labeling - consumer surveys - consumer behaviour - Netherlands
  Verslag van een consumentonderzoek naar de reacties van Nederlandse melkdrinkers, waarbij de melk van de aanduiding was voorzien dat deze geproduceerd was door met BST-behandelde koeien, en anderszijds bij een groep melkdrinkers, waarbij geen onderscheid was gemaakt tussen melk afkomstig van wel of niet behandelde koeien
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.