Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 40

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Hogere energie- en onderhoudskosten voor bedrijven met melkrobot
  Jager, J.H. ; Everdingen, W.H. van - \ 2012
  Agri-monitor 2012 (2012)sept. - ISSN 1383-6455 - 3
  melkveehouderij - melkveehouderijsystemen - melkrobots - melkstandinrichtingen - kosten - bedrijfskosten - agrarische bedrijfsvoering - rendement - inkomsten uit het landbouwbedrijf - dairy farming - dairy farming systems - milking robots - milking parlours - costs - operating costs - farm management - returns - farm income
  De laatste jaren hebben veel melkveebedrijven in een nieuw melksysteem geïnvesteerd. De bedrijven die een melkrobot kochten, realiseren dezelfde kasstroom per 100 kg als de bedrijven die in een zij-aan-zijstal investeerden. Wel vallen ze op door hogere kosten voor onderhoud en energie. Bedrijven met een draaimelkstal zijn gemiddeld veel groter dan de andere twee groepen en hebben gemiddeld het hoogste inkomen uit bedrijf, ondanks de forse investeringen. De bedrijven met een zij-aan-zijmelkstal produceren relatief goedkoop en passen vaker dan gemiddeld weidegang toe.
  The role of new on-farm technologies in sustainable farm management and dairy herd improvement (DHI)
  Koning, Kees de - \ 2011
  dairy farming - dairy equipment - sensors - milking parlours - precision agriculture - dairy technology - dairy farming systems - genetic improvement
  Kans: melken in de wei
  Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de; Holster, H.C. - \ 2010
  V-focus 7 (2010)4. - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 31.
  melkveehouderij - melkvee - melkmachines - melkstandinrichtingen - robots - mobiele uitrusting - dairy farming - dairy cattle - milking machines - milking parlours - robots - mobile equipment
  Op melkveeproefbedrijf Zegveld is ervaring opgedaan met een mobiele melkrobot. Ook het netwerk Weiderobotmelken heeft gekeken naar de haalbaarheid van melken met een mobiele melkrobot in de wei. In dit artikel beschrijven we de ervaringen, het economisch perspectief en komt een deelnemer van het netwerk aan het woord.
  Uiergezondheid op robotbedrijven
  Koning, C.J.A.M. de; Miltenburg, H. - \ 2009
  Veeteelt 26 (2009)4. - ISSN 0168-7565 - p. 30 - 33.
  melkveehouderij - melkkoeien - uiers - diergezondheid - melkstandinrichtingen - mastitis - agrarische bedrijfsvoering - veterinaire hygiëne - dierziektepreventie - dairy farming - dairy cows - udders - animal health - milking parlours - mastitis - farm management - veterinary hygiene - animal disease prevention
  Wereldwijd werken 7.000 bedrijven met een automatisch melksysteem. Daarvan zijn er meer dan 1.500 in Nederland. Maatregelen om mastitis te voorkomen op bedrijven met een conventioneel melksysteem gelden ook voor bedrijven met een melkrobot, maar er zijn wel verschillen, zo blijkt uit een overzicht van ASG en de GD
  Dynamisch melken en voeren levert geld op
  Ouweltjes, W. ; Andre, G. ; Zom, R.L.G. ; Bleumer, E.J.B. - \ 2008
  V-focus 5 (2008)april (2). - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23, 25.
  melkveehouderij - melken - voedering - krachtvoeding - automatisering - melkstandinrichtingen - robots - lineaire modellen - dynamische modellen - bedrijfsresultaten in de landbouw - dairy farming - milking - feeding - force feeding - automation - milking parlours - robots - linear models - dynamic models - farm results
  Op het High-techbedrijf van de Waiboerhoeve is in 2006 een prototype voor een dynamisch lineair adviessysteem voor melken en voeren ontwikkeld en getoetst. De resultaten geven aan dat met deze benadering een aanzienlijk beter saldo behaald kan worden dan met traditionele adviezen
  Afneemapparatuur: meten is weten = Cluster removal equipment (ACRs): to measure is to know
  Neijenhuis, F. ; Hogewerf, P.H. ; Schuiling, H.J. ; Houwers, H.W.J. ; Ipema, A.H. - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 101) - 42
  melkveehouderij - melk- en zuivelapparatuur - melkmachines - melkmeters - machinaal melken - rundermastitis - melkstandinrichtingen - dairy farming - dairy equipment - milking machines - milk meters - machine milking - bovine mastitis - milking parlours
  A method and device have been developed for characterizing the automatic cluster removal performance. This check could be included in the check procedures after installation, during maintenance and in troubleshooting
  KNMvD-standpunt weidegang en huisvesting van melkvee in Nederland
  Herten, J. van - \ 2007
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 132 (2007)7. - ISSN 0040-7453 - p. 260 - 262.
  diergezondheid - dierenwelzijn - melkvee - begrazing - beweidingssystemen - melkveehouderij - huisvesting van rundvee - bio-ethiek - melkstandinrichtingen - animal health - animal welfare - dairy cattle - grazing - grazing systems - dairy farming - cattle housing - bioethics - milking parlours
  De nota ‘weidegang en huisvesting bij melkvee’ is opgesteld door de Commissie Ethiek in overleg met de Vakgroep Gezondheidszorg Herkauwers. Dit heeft geleid tot een standpunt dat op 9 januari 2007 is aangenomen door het bestuur van de KNMvD. Is weidegang voor melkkoeien noodzakelijk voor de gezondheid en het welzijn? Dienen aanvullende huisvestingseisen gesteld te worden bij het langdurig of volledig opstallen?
  Automatisch melken eist goed management
  Ouweltjes, W. ; Koning, C.J.A.M. de - \ 2007
  V-focus 4 (2007)2. - ISSN 1574-1575 - p. 40 - 41.
  melkveehouderij - melkproductie - melkstandinrichtingen - gebruiksefficiëntie - agrarische bedrijfsvoering - onderzoeksinstituten - proefbedrijven - landbouwkundig onderzoek - machinaal melken - dairy farming - milk production - milking parlours - use efficiency - farm management - research institutes - pilot farms - agricultural research - machine milking
  Ervaringen met de benutting van de capaciteit bij automatisch melken op het High-techbedrijf
  High-tech of lowcost melken
  Koning, C.J.A.M. de; Wemmenhove, H. - \ 2007
  V-focus 4 (2007)2. - ISSN 1574-1575 - p. 26 - 27.
  melkveehouderij - arbeidsintensiteit - onderzoeksinstituten - proefbedrijven - melkproductiekosten - landbouwkundig onderzoek - machinaal melken - melkstandinrichtingen - bedrijfsvergelijking in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - arbeid in de landbouw - dairy farming - labour intensity - research institutes - pilot farms - milk production costs - agricultural research - machine milking - milking parlours - farm comparisons - farm management - farm labour
  Bij een renovatie van de melkstal of nieuwbouw bepaalt de keuze voor een melkstal of een automatisch melksysteem in sterke mate de bedrijfsvoering voor de komende 10 jaar. Een vraag van veel veehouders is dan ook of ze moeten kiezen voor automatisch melken of voor een melkstal met een hoge capaciteit. Het Lagekostenbedrijf had gekozen voor een goedkope, eenvoudige melkstal zonder automatisering, terwijl bij het High-techbedrijf de keuze vanzelfsprekend op een automatisch melksysteem viel. Beide ervaringen zijn naast elkaar geplaatst
  Automatisch melken niet meer weg te denken
  Koning, C.J.A.M. de - \ 2007
  ZuivelZicht 99 (2007)5. - ISSN 0165-8573 - p. 32 - 33.
  melkveehouderij - machinaal melken - melkstandinrichtingen - agrarische bedrijfsvoering - melken - dairy farming - machine milking - milking parlours - farm management - milking
  Automatisch melken verandert de bedrijfsvoering van een melkveebedrijf sterk en stelt specifieke eisen aan het management van de melkveehouder. Een vraag van veel melkveehouders is: 'moet ik nu kiezen voor automatisch melken of voor een melkstal met een hoge capaciteit'
  Vrije koeien mogen zichzelf reguleren
  Werkman, R. - \ 2006
  Boerderij/Veehouderij 91 (2006)11. - p. 22 - 23.
  melkveehouderij - melkvee - robots - melkmachines - melkstandinrichtingen - dairy farming - dairy cattle - robots - milking machines - milking parlours
  Melkveehouders wil zijn melkkoeien zoveel mogelijk hun eigen gang laten gaan. Hij combineert weidegang met automatisch melken. De detectiepoort bij de ingang van de stal bepaalt of de koe gemolken mag worden: dit is afhankelijk van de te verwachten melkafgifte en de laatste melkbeurt
  Kosten versus arbeidsbesparing. Zowel arbeidsproductiviteit als kosten fors hoger op bedrijven met een automatisch melksysteem
  Bijl, R. ; Hogeveen, H. ; Kooistra, S. - \ 2006
  Veeteelt 23 (2006)17. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 14.
  melkveehouderij - melkproductie - robots - machinaal melken - melkstandinrichtingen - kosten-batenanalyse - rendement - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - dairy farming - milk production - robots - machine milking - milking parlours - cost benefit analysis - returns - farm management - farm results
  Wageningen UR en Alfa Accountants en Adviseurs analyseerden de resultaten van ruim 60 melkveebedrijven om meer inzicht te krijgen in het rendement van automatisch melken
  Zelf melken of robot inzetten? Arbeid belangrijkste motivatie om in melkrobot te investeren.
  Hogeveen, H. ; Heemskerk, K. - \ 2006
  Veeteelt 23 (2006)16. - ISSN 0168-7565 - p. 10 - 12.
  melkveehouderij - melkproductie - robots - machinaal melken - melkstandinrichtingen - motivatie - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - milk production - robots - machine milking - milking parlours - motivation - farm management
  Waarom kiezen sommige melkveehouders voor een robot en anderen voor een melkstal? Wageningse onderzoekers vroegen veehouders naar hun motivatie. voor de aanschaf van een melkrobot luiden die anders dan voor een melkstal
  Leren van eigenwijze collega's : Onderzoek naar innoverende melkveehouders
  Livestock Research, - \ 2004
  Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw 200424 (2004)24 sept.. - ISSN 1566-2616 - p. 28 - 28.
  melkveehouderij - melkveebedrijven - melkstandinrichtingen - biologische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - innovaties - specialisatie - samenwerking - kosten - schaalvoordelen - dairy farming - dairy farms - milking parlours - organic farming - farm management - farm development - innovations - specialization - cooperation - costs - economies of scale
  De melkveehouderij wordt geplaagd door lage melkprijzen en een streng milieu- en mestbeleid. Melkveehouders gaan op zoek naar creatieve oplossingen en slagen er op diverse manieren in om hun bedrijf verder te ontwikkelen. In dit artikel drie voorbeelden. Biologisch melkveehouder André Mulder in Zwolle investeert niet in quotum en kiest voor onafhankelijkheid van de bank. Met Brown-Swiss stieren worden dubbeldoelkoeien gefokt en er is vleesverkoop aan huis. Melkveehouder Jan Hoogenboom in Oudewater (ZH) verlaagt de kosten door zich te concentreren op melken en voeren en de jongveeopfok en het akkerbouwwerk uit te besteden. Er wordt simpel gewerkt met een sobere, open frontstal en een twee keer 22-stands visgraatmelkstal met swingover melkstellen zonder automatische afname. Melkveehouder Herman Bakhuis in Daarle (O) bespaart kosten door veel samen te werken, o.a. bij de jongveeopfok, de ruwvoerwinning en mestafvoer (met akkerbouwers), en quotumuitbreiding (een 'quotummaatschap' met een stoppende collega).
  Wachtruimte effectief benutten
  Biewenga, G. - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)5. - ISSN 1570-8586 - p. 20 - 21.
  machinaal melken - robots - melkstandinrichtingen - efficiëntie - verwerkingscapaciteit - agrarische bedrijfsvoering - gebruik van ruimte - machine milking - robots - milking parlours - efficiency - throughput - farm management - space utilization
  Koeien op het high-techbedrijf worden gemolken door een automatisch melksysteem (AM-systeem). Door de hoge bezetting op het high-techbedrijf komt het voor dat dieren lang moeten wachten in de wachtruimte. In dit artikel wordt nader ingegaan op het gebruik van de wachtruimte.
  Besteed zorg aan inrichting melkstal
  Wemmenhove, H. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)1. - ISSN 1570-8586 - p. 12 - 13.
  melkstandinrichtingen - melken - bouwconstructie - ontwerp - meubilair - arbeidsomstandigheden - capaciteit - melkveehouderij - huisvesting van koeien - huisvesting, dieren - milking parlours - milking - building construction - design - furniture - working conditions - capacity - dairy farming - cow housing - animal housing
  Momenteel worden dan ook veel melkstallen uitgebreid en/of gerenoveerd. Capaciteit, hygiëne en veiligheid voor melk, melker en koe zijn daarbij kernpunten.
  Kwaliteitsborging automatische melksystemen
  Wemmenhove, H. ; Koning, C.J.A.M. de - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij 217) - 20
  melkstandinrichtingen - melkmachines - normen - melkveehouderij - milking parlours - milking machines - standards - dairy farming
  Meet- en adviesrapport en procedure van doormeten
  Modelling of ammonia emissions from dairy cow houses
  Monteny, G.J. - \ 2000
  Agricultural University. Promotor(en): G.P.A. Bot; J.H.M. Metz; D.D. Schulte. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058083487 - 156
  melkstandinrichtingen - huisvesting van koeien - melkkoeien - ligboxen - ammoniak - emissie - verzuring - milieueffect - simulatiemodellen - modellen - milking parlours - cow housing - dairy cows - cubicles - ammonia - emission - acidification - environmental impact - simulation models - models

  Dairy cow husbandry contributes to environmental acidification through the emission of ammonia. In-depth knowledge on the processes and variable factors that play a role in the emission of ammonia from dairy cow houses benefits the production of emission data, the development of low emission housing systems, and evaluation of emission levels in a farming system approach. A mechanistic simulation model for the ammonia emission from dairy cow houses was developed to facilitate this.

  An ammonia production model, with separate modules for the emission from the slurry pit and the slatted floor, was built and validated against measured data on the ammonia emission. Model improvements followed from this validation and were addressed in experiments on the development of the pH of urine deposited on floors and slurry, and on quantification of air exchange rates through slatted floors. The pH experiments revealed that the urine pH, after the urine was deposited on the floor or the slurry, increased to greater values than originally assumed. Furthermore, the air exchange through the openings of slatted floors was quantified, which made it possible to separately simulate the ammonia emission from the pit and from the floor. These unique theories were used to build a real ammonia emission model, with ammonia mass balances for the slurry pit and the air above the floor. The emission model was successfully validated against emission measurements conducted in a mechanically ventilated and a naturally ventilated cow house. The potential of the model to simulate emission levels (both in terms of emission factors and emission fractions), and measures that reduce ammonia emissions was illustrated using data obtained from an experiment with various dairy cow diets.

  Keywords : cubicle houses, environmental pollution, acidification, emission reduction, validation, simulations

  Een hulpmiddel voor beweidingsmogelijkheden en loopafstanden
  Vellinga, T. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)6. - ISSN 1386-8470 - p. 19 - 21.
  melkveehouderij - melkvee - machinaal melken - melkstandinrichtingen - bezettingsdichtheid - begrazing - afstandsmeting - dairy farming - dairy cattle - machine milking - milking parlours - stocking density - grazing - distance measurement
  De afstand die melkkoeien moeten lopen naar de melkstal gaat een steeds belangrijkere rol spelenbij de beweiding. Op bedrijven met een AMS en op grotere bedrijven is weidegang een lastig vraagstuk. Aantal dieren, huiskavel en de gewenste loopafstand bepalen de beweidingsmogelijkheden.
  Melker bepaalt capaciteit melkstal
  Wemmenhove, H. ; Diepen, G. van - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)5. - ISSN 1386-8470 - p. 14 - 16.
  melkvee - melkstandinrichtingen - melkopbrengst - capaciteit - dairy cattle - milking parlours - milk yield - capacity
  Hoeveel koeien kan ik er per uur mee melken. Dit is een vraag die vele veehouders stellen, wanneer een nieuwe melkstal wordt aangeschaft. Het antwoord is niet eenvoudig te geven. De capaciteit van een melkstal hangt van vele factoren af.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.