Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Scaling and governance conference 2010 : "Towards a New Knowledge for Scale Sensitive Governance of Complex Systems" : conference program and book of abstracts, Wageningen, the Netherlands November 11-12, 2010
  Kolijn, B. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen University - 103
  ecosystemen - ecologie - landgebruik - sociale economie - meervoudige schalen - governance - conferenties - ecosystems - ecology - land use - socioeconomics - multiple scales - governance - conferences
  Both the ecological and the socio-economic domain are organized across a multitude of scales and levels. Governance encompasses all those structures and activities of social, political and administrative actors that can be seen as purposeful efforts to guide, steer, control, or manage sustainable development or other moral principles like good governance, accountability or environmental justice.
  Retentieschatting van N en P in het oppervlaktewater op verschillende schaalniveaus
  Gerven, L.P.A. van; Smit, A.A.M.F.R. ; Groenendijk, P. ; Bolt, F.J.E. van der; Klein, J.J.M. de - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1848) - 78
  waterverontreiniging - oppervlaktewater - voedingsstoffen - stikstof - fosfor - stikstofretentie - voedingsstoffenretentie - retentie - wiskundige modellen - oppervlaktewaterkwaliteit - meervoudige schalen - water pollution - surface water - nutrients - nitrogen - phosphorus - nitrogen retention - nutrient retention - retention - mathematical models - surface water quality - multiple scales
  Voor de evaluatie van maatregelen die worden genomen om de ambities van de Kaderrichtlijn Water te realiseren, is een goed begrip van de retentie van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater cruciaal. In dit rapport wordt een ‘State of the art’ beeld gegeven van de manier waarop deze retentie wordt geschat op verschillende schalen. Er worden een aantal recente waterkwaliteitstudies geanalyseerd die opereren op de schaal van kleine stroomgebieden tot zeer grote schaal. Er is gekeken hoe de retentie wordt berekend in de verschillende studies en wat de voordelen en beperkingen van de retentiemethodes zijn. Op deze manier worden knelpunten in het huidige retentieonderzoek zichtbaar wat een handvat biedt voor verbeteringen. Verbeterde inzichten leiden tot een betere inschatting van de waterkwaliteit en een betere voorspelling
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.